Spela

Regler och Villkor Sport

Användarvillkor för Speedy Bets Sportsbook

1) När ett bet har placerats och efter att det godkänts, kan inte kunden längre ändra eller avbryta sitt bet. Det är därför kundens ansvar att se till att alla detaljer är korrekta innan kunden bettar.

2) Speedy Bet bedriver verksamhet under en treårig svensk licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i enlighet med ett beslut meddelat av Lotteriinspektionen (namnändrat till “Spelinspektionen”), ärendenummer dnr 18Li7408 (www.spelinspektionen.se), den tillsynsmyndighet som ansvarar för att utfärda licenser och övervaka spelmarknaden i Sverige.

3) Innan bettet placeras är det kundens ansvar att se över sitt lands bettinglagar och själv ta reda på om betting är tillåtet där.

4) Speedy Bet accepterar endast onlinebets. Bets gjorda i andra former såsom mail, fax etc. är ogiltiga.

5) Speedy Bet förbehåller sig rätten att neka bets utan orsak.

6) Speedy Bet förbehåller sig rätten att neka ett bet, eller delar av ett bet (linje/sammansättning) innan ett spel startar, utan att rättfärdiga varför.

7) Speedy Bet förbehåller sig rätten att ogiltigförklara delar av eller alla bets gjorda av en person eller grupp av personer i försök att lura oss. Om det finns bevis för att en serie bets, innehållande samma val, har placerats av eller för en och samma individ eller grupp av individer, förbehåller sig Speedy Bet rätten att ogiltigförklara sådana bets och stänga av konton kopplade till dessa. Denna regel gäller både avgjorda och oavgjorda bets.

8) Vinster utbetalas till kundens konto först efter att det slutgiltiga resultatet har bekräftats.

9) Speedy Bet förbehåller sig rätten att ogiltigförklara bets som accepterats fast det inte fanns tillräckligt med tillgångar på kontot. Ifall ett konto har otillräckligt med tillgångar som ett resultat av att betalningstjänsten avbrutit insättningen, förbehåller sig Speedy Bet rätten att avbryta bets som kan ha accepterats retroaktivt.

10) Bets kommer att accepteras fram till den utsatta starttiden. Om ett bet (som inkluderar ett event som redan startat) av misstag accepterats, kommer matchen/bettet att behandlas som en non-runner, och oddset sätts till 1.00 för eventet som redan startat.

11) Multipel-/combo-/systembet som kombinerar de olika valen inom samma gren accepteras inte, om deras resultat påverkar varandra. Om ett sådant bet görs av misstag, kommer bettet att ogiltigförklaras.

12) Speedy Bet tar inte ansvar för stavfel, felaktigheter på grund av mänsklig faktor eller påtagliga misstag som leder till uppenbara prisfel. I sådana fall kommer alla bet att ogiltigförklaras.

13) Speedy Bet förbehåller sig rätten att stänga ner kundkonton och ogiltigförklara alla avgjorda och icke avgjorda bets i fall att en kund har öppnat fler än ett konto för att manipulera systemet.

14) Speedy Bet tar inte ansvar för skador eller förluster som beror på, påstås bero på eller har skett på grund av webbplatsen eller dess innehåll, inkluderat förseningar eller avbrott i funktion och användande, fördärvad eller förlorad information, kommunikation eller länkfel, personers missbruk av siten eller dess innehåll, och/eller fel och brister i innehållet.

15) Minsta tillåtna insats för ett bet är 0.10 € eller motsvarande i andra valutor

16) Den maximala vinsten per kund, dag och bet på denna webbplats är 50 000 € eller motsvarande.

17) Om du vinner och beslutar dig för att ta ut 20 000 € eller mer under 30 dagar eller mindre, förbehåller vi oss rätten att betala ut dina vinster i omgångar under en tidsperiod.

18) Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa att eventinformationen som visas på sajten är korrekt, så ska denna endast användas som vägledning. I händelse av att viss information är felaktig (poäng, starttid etc.), tar vi inte ansvar för detta. Vi hänvisar till våra bettingregler för hur vi hanterar de olika marknaderna. När det gäller Live Odds, starttider Live, eller något annat liveevent, ber vi dig notera att sådan information endast är avsedd som vägledning och att vi inte tar ansvar för eventuella felaktigheter.

19) Alla bet hanteras så fort bettet har placerats och godkänts.

20) Vi rekommenderar att kortinnehavaren håller koll på all transaktionsinformation, spelregler, annulleringsregler och betalningssätt för att undvika eventuella framtida missförstånd.

21) När ett event ställs in, kommer alla relaterade bets att automatiskt ogiltigförklaras och återbetalas.

22) Fel pris: Speedy Bet förbehåller sig rätten att annullera bets där uppenbara fel hittats både innan, under och efter eventet. Om det gäller öppna bets reviderar Speedy Bet priset och löser bettet därefter.

23) Om medel utbetalas till en kunds konto av misstag, är det spelarens ansvar att meddela Speedy Bet om felet utan dröjsmål. Av misstag gjorda utbetalningar räknas som ogiltiga och returneras till Speedy Bet

24) Speedy Bet anser att dessa villkor är rättvisa. Behöver du råd eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på: [email protected]

25) Speedy Bet förbehåller sig rätten att erbjuda andra odds på vad som potentiellt är samma avsättningsområde i en match.

26) I fall där tvetydighet kan uppstå, är det de engelskspråkiga användarvillkoren som gäller i första hand.

27) Alla bets kommer att avgöras enligt våra bettingregler som kan hittas här.

28) Ditt konto måste vara registrerat i ditt eget namn med dina personuppgifter och det får endast utfärdas en gång till dig personligen och inte kopieras till någon annan person, familjemedlem, hushåll, adress (post- eller IP-adress), mailadress, eller någon annan miljö där datorer delas (ex. skolor, arbetsplatser, bibliotek etc.) datorer (eller andra enheter), och/eller konton som avser Tjänsterna. Om du öppnar andra konton hos oss som också tillhör dig, anses dessa som dubbla konton. Vi kan stänga dubbla konton (men är ej tvingade att göra det).

29) Om vi upptäcker dubbla konton vars personuppgifter med flit är manipulerade, kan det resultera i definitiv avslutning av spelkontot. Speedy Bet förbehåller sig rätten att ta tillbaka alla till användaren utbetalade vinster till följd av sådan otillbörlig registrering och kommer att betala tillbaka eventuella insättningar till kunden (exklusive summor som redan spenderats på betting).

30) Speedy Bet förbehåller sig rätten att kräva tillräcklig dokumentation från alla kunder för att på ett tillfredställande sätt kunna försäkra sig om, med fullständig diskretion, att kundens identitet är korrekt, i det fall Speedy Bet krediterar bonus, bet, erbjudande eller någon som helst utbetalning till kundens fördel.

31) Kunder som använder kredit- eller kontokort kan behöva verifiera sig genom att tillhandahålla kopia på ID-kort, bankkort samt adressbevis eller delar av tidigare nämnda dokument.

32) Alla bonusar, free bets och vinster som erhållits från bonusar och gratisbets vid användning av dubbla konton ogiltigförklaras och förloras.

33) Vi kan enligt vårt godtycke annullera alla vinster och återbetala alla insättningar gjorda till dubbla konton, minus de summor som redan använts på det dubbla kontot (då de är ogiltigförklarade). När det gäller belopp som du ska återbetala oss, har vi rätten att ta ut dessa från vilket som helst av kontona i fråga.

34) Vi kan enligt vårt godtycke tillåta användandet av flera konton, men i sådana fall kommer alla förluster och insatser placerade av dig eller åt dig genom dubbla konton att återtas av oss.

35) Alla bets är fast baserade på Amerikanska Odds

 

Singelbets och kombinationsbets

Bettingtyper

Nr. av val

Singel

1

Dubbel

2

Trippel

3

4-Faldig

4

5-Faldig

5

6-Faldig

6

7-Faldig

7

8-Faldig

8

9-Faldig

9

10-Faldig

10

11-Faldig

11

12-Faldig

12

13-Faldig

13

14-Faldig

14

15-Faldig

15

16-Faldig

16

17-Faldig

17

18-Faldig

18

19-Faldig

19

20-Faldig

20

I samtliga fall måste alla val vara framgångsrika för att bet ska vinna. Om ett eller flera val i ett kombinationsbet annulleras, så gäller bets så snart åtminstone ett av de återstående valen vinner eller förlorar.

Push

Detta är ett bet/val som tar handikappet i beaktning. Alla bets kommer anses ogiltiga.

Non Runner/Icke deltagare

En icke deltagare är ett val som nämns men som inte deltar evenemanget. Om ditt val är en icke deltagare eller blir struken, kommer bets att ogiltigförklaras (och återbetalas). Om valet är en del av ett kombinationsbet (multipel), kommer ditt bet att bli nästkommande ackumulerade bet nedåt, t.ex. en trippel blir en dubbel, en dubbel blir en singel, etc.

Void

I samtliga fall där beteckningen "void" används, kommer bets att avgöras enligt följande:

- singelbet - insatserna återbetalas

- kombinations (flera) bets - ogiltiga val i ditt/dina bets kommer att hanteras som non-runners (icke-deltagare), det vill säga att om valet är en del av ett kombinationsbet (multipel), kommer bet att omvandlas nedåt, t.ex. en trippel blir en dubbel, en dubbel blir en singel, etc.

Systembet

Vad är ett systembet?

Systembet liknar ackumulatorer eller kombinationsbet där du väljer flera val i ett bet, men alla möjliga kombinationer av bets i dessa val är täckta, med fördelen att kunna vinna även om inte alla val är vinnare.

Systembet presenteras med två siffror som skiljs med ett snedstreck: exempelvis 2/4, där det första numret anger vilket typ av bet som gäller (i det här fallet dubbel), och där den andra siffran anger antalet val som är inblandade.

I ett systembet 2/4, skulle du exempelvis välja 4 val och klicka på fliken SYSTEM högst upp vid BETSLIP, för att se dina val i ditt systembet. Systembet 2/4 består av 6 möjliga kombinationer genom att använda dina 4 val, så insatsen på 0,50 € skulle kosta 3 €. Även om bara 2 av dessa möjliga kombinationer var vinnare, skulle din insats vinna med ett returbelopp som beror på hur många möjliga kombinationer som faktiskt vinner. Om inget eller endast ett av dina val vinner, förlorar ditt systembet. När du genomför ditt systembet, är den visade vinsten maxvinsten om alla dina val vinner.

Du kan se detaljerna gällande aktiva systembet genom att titta vid Öppna bet under Mitt konto.

System med 3 val

System 2/3

Systemet 2/3 består av 3 bet med 3 val på olika event - 3 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 1 € System 2/3 kostar 3 €.

Trixie

En Trixie består av 4 best med 3 val på olika event, 3 dubbla och en trippel. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 1 € Trixie kostar 4 €.

Patent

Ett Patentbet består av 7 bets med 3 val på olika event, 3 singlar, 3 dubbla och 1 trippel. Två vinnande val garanterar en vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 1 € Patent kostar € 7.

System med 4 val

System 2/4

Ett system 2/4 består av 6 bets med 4 val på olika event - 6 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 1 € System 2/4 kostar 6 €.

System 3/4

System 3/4 består av 4 bets med 4 val på event - 4 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 3/4 kostar 4 €.

Yankee

En Yankee består av 11 bets med 4 val på olika event, 6 dubbla, 4 trippla och en 4-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € Yankee kostar 11 €.

Lucky 15

En Lucky 15 består av 15 bets med 4 val på olika event, 4 singlar, 6 dubbla, 4 trippla och en 4-faldig. Ett vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € Lucky 15 kostar 15 €.

System med 5 val

System 2/5

Ett system 2/5 består av 10 bets med 5 val på olika event, 10 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 2/5 kostar 10 €.

System 3/5

Ett System 3/5 består av 10 bets med 5 val på olika event, 10 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 3/5 kostar 10 €.

System 4/5

Ett System 4/5 består av 5 bets med 5 val på olika event, 5 4-faldiga. Fyra vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 4/5 kostar 5 €.

Super Yankee

En Super Yankee består av 26 bets med 5 val på olika event, 10 dubbla, 10 trippla, fem 4-faldiga, och 1 5-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € Super Yankee kostar 26 €.

Lucky 31

Ett Lucky 31-system består av 31 bets med 5 val på olika event, 5 singlar, 10 dubbla, 10 trippla, fem 4-faldiga, och en 5-faldig. Ett vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € Lucky 31 kostar 31 €.

System med 6 val

System 2/6

Ett system 2/6 består av 15 bets med 6 val på olika event, 15 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 2/6 kostar 15 €.

System 3/6

Ett system 3/6 består av 20 bets med 6 val på olika event, 30 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 3/6 kostar 20 €.

System 4/6

Ett system 4/6 består av 15 bets med 6 val på olika event, femton 4-faldiga. Fyra vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 4/6 kostar 15 €.

System 5/6

Den 5/6 Systemet består av 6 bets med 6 val på olika event, sex 5-faldiga. Fem vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 5/6 kostar 6 €.

Heinz

Heinz-systemet består av 57 bets med 6 val på olika event, 15 dubbla, 20 trippla, femton 4-faldiga, sex 5-faldiga och en 6-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € Heinz kostar 57 €.

Lucky 63

Ett Lucky 63 System består av 63 bets med 6 val på olika event, 6 singlar, 15 dubbla, 20 trippla, femton 4-faldiga, sex 5-faldiga, och en 6-faldig. Ett vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € Lucky 63 kostar 63 €.

System med 7 val

System 2/7

Ett system 2/7 består av 21 bets med 7 val på olika event - 21 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 2/7 kostar 21 €.

System 3/7

Ett system 3/7 består av 35 bets med val på olika event - 35 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 3/7 kostar 35 €.

System 4/7

Ett system 4/7 består av 35 bets med 7 val på olika event - 35 fyra-faldiga. Fyra vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1€ System 4/7 kostar 35 €.

System 5/7

Ett system 5/7 består av 21 bets med 7 val på olika event - 21 fem-faldiga. Fem vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 5/7 kostar 21 €.

System 6/7

Ett system 6/7 består av 7 bets med 7 val på olika event - 7 sex-faldiga. Sex vinnande val garanterar en vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 6/7 kostar 7 €.

Super Heinz

Ett Super Heinz-system består av 120 bets med 7 val på olika event, 21 dubbla, 35 trippla, 35 fyra-faldiga, 21 fem-faldiga, 7 sex-faldiga och 1 sju-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € Super Heinz kostar 120 €.

System med 8 val

System 2/8

Ett system 2/8 består av 28 bets med 8 val på olika event - 28 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en € 1 System 2/8 kostar 28 €.

System 3/8

Ett system 3/8 består av 56 bets med 8 val på olika event - 56 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 3/8 kostar 56 €.

System 4/8

Ett system 4/8 består av 70 bets med 8 val på olika event - 70 fyra-faldiga. Fyra vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 4/8 kostar 70 €.

System 5/8

Ett system 5/8 består av 56 bets med 8 val på olika event - 56 fem-faldiga. Fem vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 5/8 kostar 56 €.

System 6/8

Ett system 6/8 består av 28 bets med 8 val på olika event - 28 sex-faldiga. Sex vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 6/8 kostar 28 €.

System 7/8

Ett system 7/8 består av 8 bets med 8 val på olika event - 8 sju-faldiga. Sju vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € System 7/8 kostar 8 €.

Goliath

Ett Goliath-System består av 247 bets med 8 val på olika event, 28 dubbla, 56 trippla, 70 fyr-faldiga, 56 fem-faldiga, 28 sex-faldiga, 8 sju-faldiga och 1 8-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Bets med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att en 1 € Goliath kostar 247 €.

Handikappbet

Asian Line är en speciell typ av handikapp som används för fotbollsmatcher. Beroende på varje lags styrka, tilldelas ett handikapp för matchen. Detta möjliggör jämnare odds mellan lagen, vilket i sin tur tillåter mer konkurrenskraftiga bettingmöjligheter. Alla bets med Asiatiskt Handikapp under live-betting (inklusive bets på 1:a/2:a halvlek) avgörs i överensstämmelse med poänglinjen. Mål som gjorts innan bet har lagts kommer att ignoreras när bets avgörs.

Asian
Handicap

Vad det innebär

0

Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort (0 i målskillnad), får du din insats återbetalad. Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort (0 i målskillnad), får du din insats återbetalad.

0.25

Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort, delas ditt bet på hälften: ena halvan räknas som vinst, den andra halvan räknas som oavgjort och dess insats blir återbetalad.

0.5

Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen.

0.75

Du vinner om ditt lag vinner eller spelar oavgjort i matchen. Om laget förlorar med en målskillnad på ett mål, förlorar du hälften av din insats.

1

Du vinner om ditt lag vinner eller spelar oavgjort i matchen. Om laget förlorar med en målskillnad på ett mål, får du din insats återbetalad.

-0.25

Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort förlorar du halva insatsen.

-0.5

Du vinner om ditt lag vinner matchen.

-0.75

Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller mer. Om laget vinner med ett mål delas ditt bet på hälften: ena halvan räknas som vinst, den andra halvan räknas som oavgjort och dess insats blir återbetalad.

-1

Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller fler mål. Om laget vinner med en målskillnad på ett mål, blir din insats återbetalad.

Exempel på livebet:

Juventus mot Man.United - Live-resultat 1:0

Slutresultat 3:0

Om du bettar 100 € på Juventus, är din nettovinst 80 €

Slutresultat 2:0, 3:1

Om du bettar 100 € på Juventus, är din nettovinst 40 €

Slutresultat 1:0, 1:1, 1:2, 1:3,2:1, 2:2, 3:2, 3:3

Om du bettar 100 € på Man. United, är din nettovinst 115 €.

3 Way Handicap

I ett 3 Way Handicap är linjen satt så att utfallet också kan bli oavgjort, vilket ger dig 3 bettingmöjligheter.

Handikapp (-1): Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller fler mål. Lika: Du vinner om laget med (-1) Handikapp vinner matchen med en målskillnad på exakt ett mål. Handikapp (+1): Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen.

Fast Markets

Fast Markets gör det möjligt för dig att betta på huruvida du tror att en specifik händelse kommer att inträffa inom de närmsta 1-5 minuterna i en pågående fotbollsmatch, det ger dig en otrolig potential att vinna varje minut under tiden din favoritmatch spelas live!

Tänk om Rooney håller på att tappa det? Betta på en bokning!

Tänk om målvakten förlorar sitt grepp? Betta på en hörna!

Du kan betta på att mål, hörnor, bokningar, straffar, inkast, frisparkar och insparkar inträffar under spelets nästa 1-5 minuter:

1 minut avser 00:00 – 00:59 sekunder inom den aktuella 1-minutsperioden.

5 minuter avser 00:00 – 04:59 sekunder inom den aktuella 5-minutersperioden.

Asiatiska handikappbet med dessa tidsangivelser innebär att du i själva verket delar ditt bet för att täcka ett visst resultat. Skadetid räknas inte in. Så här fungerar det:

 • Välj en live-match som du vill betta på
 • Välj en specifik Fast Market från listan med alternativ
 • Välj ditt bet
 • Ange din insats på din betslip och klicka på 'Placera bet'

Öka pulsen i din bettingupplevelse, live: testa Fast Markets nu.

Förklaring av Each-Way

Vad är ett Each-Way-bet?

Ett Each-Way (E/W) bet är ett bet som består av två separata delar - en vinstdel och en placeringsdel. Vinstdelen av detta bet utgörs av vem du bettar på som tävlings vinnare och placeringsdelen på vem du bettar på som etta eller på andra plats i loppets givna villkor, (till exempel 2:a, 3:a, 4:e och så vidare). Bettingtypen är väldigt populär inom golf och för dem som bettar på vinstmarknader, eftersom du kan få avkastning även om din spelare eller ditt lag inte placerar sig först.

Hur fungerar bets på Each-Way?

När du lägger ett bet på Each-Way (genom att bocka i kryssrutan för E/W), blir din insats dubblerad, hälften går till vinnardelen och den andra halvan läggs på placeringsdelen, givet de villkor som gäller. Varje tävling har speciella villkor gällande placering beroende på antalet spelare/lag, till exempel 1/5 1-2-3. I detta fall skulle ett Each-Way bet på att en spelare/lag slutar 1:a ge utdelning på två olika sätt: du vinner på vinstdelen av ditt bet, men du vinner också på placeringsdelen av ditt bet för 1/5 av vinnaroddset, tack vare att ditt val slutade på topp 3.

När placeringsdelen av ditt bet beräknas med odds som har decimaler, visas en enhetsdel i de odds som syns. Den delen måste först dras av och sedan läggas tillbaka igen efter att delningen gjorts enligt angivna placeringsvillkor.

Exempel:

Du placerar ett Each-Way-bet på 2 € med oddset 15.0 i en tävling med E/W villkor 1/5, 1-2-3 (detta bet kostar dig 4 €).

Om ditt val slutar 1:a:

-Du vinner 30 € för rätt vinnare - Du vinner också 7,60 € för placering (d.v.s. ditt val slutade på topp 3).

Om ditt val slutar 2:a eller 3:a:

-Vinnardelen av ditt bet förlorar - Du vinner 7,60 € för placering.

Om ditt val slutar utanför de givna villkoren för placering i tävlingen, förlorar du båda delarna av ditt Each Way-bet.

Hur fungerar Each-Way kombinationer?

I de fall en kombination med Each-Way ska avgöras, gäller att vinstdelen av första bet förs vidare till vinstdelen på följande bet. På samma sätt förs placeringsdelen över till efterföljande bet.

Exempel: EUR E/W combo på val A i tävling A och val B i tävling B. Detta betyder att du har en vinnarkombination och en placeringskombination.

Om val A vinner och val B endast tar placering, förloras vinstdelen av kombinationen, men placeringsdelen vinner.

Om val A endast tar placering och val B vinner, förloras återigen vinstdelen av kombinationen, men placeringsdelen vinner.

Teaser Bets

Ett teaser-bet tillåter dig att justera poängfördelningen och matchpoängen gällande två eller fler lag i amerikansk fotboll alternativt basket, genom att välja ett fast antal poäng. Det valda antalet lag och poäng avgör utbetalningsoddsen.

Hur fungerar Teaser Bets?

Alla val måste lyckas för att teasern ska vinna. Om ett urval i en teaser gällande två lag blir en push, kommer bets att betraktas som ’’no action’’ och insatsern kommer att återbetalas. En push i teasers med fler än två lag resulterar i att bet sjunker ner till nästa nivå, om möjligt, annars förlorar ditt bet. Teaser bets kommer endast att tillåtas före matcher och bara gälla utvalda ligor, inklusive:

 • Vanliga teasers för NBA, NCAAB, NFL, NCAAF eller i vilken annan liga som helst där teaser bets tillåts (4, 4.5 och 5 gäller Basket samt 6, 6.5 och 7 Amerikansk Fotboll)
 • SUPER TEASERS: 3-lags teaser - köp 8 poäng, förlust vid oavgjort, odds -120/1.83
 • MONSTER TEASERS: 4-lags teaser - köp 10 poäng, förlust vid oavgjort, odds -120/1.83
 • FOOTBALL - SUPER TEASERS: 3-lags teaser - köp 10 poäng, förlust vid oavgjort, odds - 120/1.83
 • FOOTBALL - MONSTER TEASERS: 4-lags teaser - köp 13 poäng, förlust vid oavgjort, odds - 140/1.71
 • Att köpa poäng

  Att köpa in poäng gör det möjligt för dig att ändra poängfördelningen eller matchpoängen i amerikansk fotboll alternativt basket. Du kan flytta poängfördelningen så att du får fler poäng när du spelar på laget i underläge, och färre poäng när du spelar på favoriten. Du kan ändra matchpoängen så att du får en högre totalpoäng när du spelar på den undre, eller längre poäng om du spelar på den övre.

  AMERIKANSK FOTBOLL

  ALLMÄNT

  Alla matcher måste starta på utsatt datum (lokal tid) för att bets ska vara giltiga.

  Inställda eller senarelagda matcher är ogiltiga, såvida de inte arrangeras exakt samma datum (lokal tid) om inget annat anges i reglerna. Ett undantag görs om felaktig tid för avspark anges på vår webbsida.

  Alla matchbets inkluderar övertidspoäng, såvida inget annat anges.

  Grundserien – Moneyline 3-vägs Fulltidsbet avgörs vid Fulltid eller Övertid. Övertid kan resultera i oavgjort under matcher i grundserien.

  Slutspel – Moneyline 3-vägs Fulltidsbet avgörs vid Fulltid, exkluderat övertid.

  Matcher måste pågå i minst 55 minuter för att bets ska vara giltiga. Om en match avbryts innan 55 hela minuter spelats, blir alla bets på resultatet återbetalade om inte annat anges, med undantag för bets på marknader som inte påverkas av matchens speltid.

  För 2-vägsmarknader gäller push-regler såvida inget annat anges nedan. Satsningar på singelbets återbetalas och när det gäller flervalsbets/parlays räknas sektionen som icke-deltagare.

  Om spelplatsen ändras kommer bets som redan har placerats att gälla, förutsatt att hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om hemmalaget och bortalaget byter plats kommer bets som lagts på den ursprungliga uppställningen att vara ogiltiga.

  Statistik från den officiella webbplatsen för den relevanta tävlingen kommer att användas för att fastslå satsningar. I avsaknad av en officiell webbplats, eller när betydande motstridiga bevis finns, kommer bets att avgöras baserat på en officiell poängleverantör.

  Live-betting

  Bets på live odds inkluderar alltid övertidsresultat. Poängen räknas oavsett om de görs före eller efter att du bettat.

  Teasers

  Teasers/Super Teasers/Monster Teasers tillåter justering av poängspridningen och totalpoängen för två eller fler lag. Ett bestämt antal poäng köps för alla val i en teaser. Antalet valda lag och antalet valda poäng bestämmer oddsen för utbetalningen.

  6-poängs Teasers:

  2 lag = -120/1.83

  3 lag = +160/2.6

  4 lag = +260/3.6

  5 lag = +400/5

  6 lag = +600/7

  6,5-poängs Teasers:

  2 lag = -130/1.76

  3 lag = +150/2.5

  4 lag = +230/3.3

  5 lag = +350/4.5

  6 lag = +500/6

  7-poängs Teasers:

  2 lag = -140/1.71

  3 lag = +130/2.3

  4 lag = +200/3

  5 lag = +320/4.2

  6 lag = +450/5.5

  10-poängs Teasers (Super)

  3 lag = -120/1.83 (push förlorar)

  13-poängs Teasers (Monster)

  4 lag = 140/1.71 (push förlorar)

  Alla val måste gå igenom för att bets ska vinna. Om ett av valen i teasern blir en push, kommer den falla ner till nivån under, under förutsättning att en lägre nivå erbjuds för den aktuella teasern.

  En push i en 2 lags-teaser utan förlust gör att bet förlorar.

  När ett bet placeras på en super/monster-teaser resulterar en push i att bet förlorar.

  Teaserbets är endast tillåtna före match och för utvalda ligor, inklusive:

  1. Vanliga teasers för NFL och NCAAF, 6, 6½ och 7 poäng.
  2. SUPER TEASERS: 3 lags-teaser - köp av 10 poäng, oavgjort förlorar, odds -120/1.83
  3. MONSTER TEASER: 4 lags-teaser – köp av 13 poäng, oavgjort förlorar, odds -140/1.71

  Köpa poäng

  Genom att köpa poäng kan du ändra på poängspridningen eller totalpoängen för en match i Amerikansk fotboll. Du kan flytta poängspridningen för att få mer poäng när du bettar på en underdog, och färre poäng när du bettar på favoriten. Du kan flytta totalen för att få en högre total när du bettar under eller en lägre total när du bettar över.

  Vinnare

  Betta på vem du tror blir matchvinnare. Bet inkluderar eventuell övertid. Om matchen slutar oavgjort kommer 2-vägsbets på vinnaren att vara ogiltiga.

  Spel kommer att avgöras enligt den sista ligapositionen, inklusive Playoffs och enligt den officiella webbplatsen för eventet.

  Handikapp

  Betta på vem som blir matchvinnare enligt givet handikapp.

  Över/Under/Totala Poäng

  Betta på om poängen som görs av båda lagen kommer vara över eller under ett visst antal.

  1:a Halvlek

  Bets avgörs enbart på resultat i första halvlek.

  Bets ogiltigförklaras om matchen avbryts innan halvtid.

  Om en match avbryts under andra halvlek är alla bets placerade på första halvleken fortfarande giltiga.

  2:a Halvlek

  Bets på resultat i andra halvlek inkluderar övertid.

  1:a/2:a/3:e Quarter

  Bets avgörs enbart på resultatet i en quarter.

  Om matchen inte avslutades kommer bets på quarters vara giltiga förutsatt att quartern du bettade på spelades färdigt.

  4:e Quarter

  Bets som avgörs på resultatet för den 4:e quartern inkluderar övertid (om inte annat anges).

  Halvtid/Fulltid

  Betta på matchresultatet vid halvtid och fulltid.

  Exempel: Om du väljer 1/2, bettar du på att hemmalaget leder i första halvlek och att bortalaget vinner matchen.

  Övertid räknas inte in i halvtid-/Fulltidsbets.

  Udda/Jämt

  Ett bet på om det totala antalet poäng under matchen kommer vara udda eller jämt.

  Först att få poäng/Sist att få poäng

  Första/Sista lag att få poäng betyder bets på vilket lag som kommer göra det första eller sista poänget i en match. Om en match avbryts efter att en poäng gjorts, gäller att bets på första lag att göra poäng är giltiga, medan bets på att det sista laget att göra poäng blir ogiltiga.

  Om en match avbryts utan att några poäng har gjorts ogiltigförklaras all bets på Först att få poäng/Sist att få poäng.

  Totala lagpoäng

  "Totala lagpoäng" påminner Över/Under -bets.

  Vinst/förlust avgörs av ett visst lags antal ihopsamlade poäng.

  Att kvalificera sig

  Skulle ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen och en fri övergång (bye) tilldelas, ogiltigförklaras alla kvalificeringsbets.

  Övertid

  Betta på om matchen kommer gå över i övertid eller inte.

  Halvlek/Quarter med flest antal poäng

  Bets på Halvlek/Quarter med flest gjorda poäng inkluderar övertid. Push-regler gäller.

  Touchdowns

  "Touchdowns" liknar Över-/Under-bets.

  Vinst/förlust avgörs av antal Touchdowns för båda lagen.

  TOUCHDOWN SCORERS

  En Touchdown-målgörare (Touchdown scorer) är spelaren som har bollen i motståndarens slutzon.

  Bets på spelare som inte deltar i matchen kommer ogiltigförklaras.

  Om en match överges kommer alla bets att ogiltigförklaras, om inte en Touchdown redan har gjorts.

  Om en Touchdown redan har gjorts kommer alla bets på First Touchdown Scorer att gälla. Bets på Anytime Touchdown Scorers kommer att ogiltigförklaras såvida inte resultatet redan har fastställts, och bets på Last Touchdown Scorer kommer att ogiltigförklaras.

  VINSTMARGINAL

  Betta på matchvinnaren och vad vinstmarginalen är. Eventuell övertid inkluderas.

  Race till 10

  Betta på vilket lag som kommer vara först med att göra 10 poäng i matchen. Om matchen avbryts eller avgörs innan 10 poäng har gjorts av något av lagen, ogiltigförklaras betsen.

  NFL Fantasy Props

  NFL Fantasy Props, Poängsystem:

  Statistik

  Poäng

  Passing Yard

  0.04

  Passing TD

  4

  Passing INT

  -2

  Rushing Yard

  0.1

  Rushing TD

  6

  Reception

  0.5

  Receiving Yard

  0.1

  Receiving TD

  6

  Kick Return

  6

  Punt Return

  6

  Own Fumble Return/Recovery TD

  6

  Fumble Lost

  -2

  Passing 2pt conversion

  2

  Rushing 2pt conversion

  2

  Receiving 2pt conversion

  2

  NFL Fantasy Props, Regler för avgörande

  Statistik från den officiella webbplatsen för National Football League kommer att användas för att betygsätta satsningar. Vi förbehåller oss rätten att vänta på officiella statliga korrigeringar av ligans styrande organ innan vi avräknar insatser.

  NFL Fantasy Props, Allmänna regler

  Spelare som ingår i satsningen måste spela minst 1 snap för att satsningen ska kunna agera.

  BANDY

  ALLMÄNT

  Alla matcher måste starta på utsatt tid för att bets ska vara giltiga. Ett undantag görs om felaktig starttid visas på vår webbsida. Inställda eller senarelagda matcher ogiltigförklaras, förutsatt att de inte flyttas och spelas på samma datum (lokal tid) eller att något annat anges i reglerna. Om spelplatsen ändras gäller bets som redan har placerats, förutsatt att hemmalaget spelar hemma. Om hemmalag och bortalag bytt plats, ogiltigförklaras bets placerade på den ursprungliga uppställningen.

  Om den schemalagda speltiden ändras från 2 halvlekar på 45 minuter till 3 perioder på 30 minuter, är fulltidsbets giltiga medan halvtidsbets ogiltigförklaras.

  Alla marknader baseras på resultat i ordinarie tid – exklusive eventuell övertid om inte annat angetts. Om en marknad erbjuds som 2Way och matchen slutar oavgjort, gäller Push-regler.

  Vinnarbets

  Betta på vem du tror vinner ligan/turneringen. Bets avgörs enligt slutställningen, inklusive slutspel (om det spelas) om inte annat anges.

  1x2

  Betta på hur matchen kommer att sluta. Det finns 3 möjliga resultat:

  1 – Hemmalaget vinner

  X – Oavgjort

  2 – Bortalaget vinner

  Handikapp

  Betta på vem du tror vinner matchen efter att handikapp lagts till i resultatet.

  Över/Under

  Betta på om totalt antal mål som görs av båda lagen kommer vara över eller ett visst antal.

  BASEBALL

  ALLMÄNT

  Alla matcher måste starta på utsatt datum (lokal tid) för att bet ska gälla. Om matchen inte startar på utsatt startdatum kommer alla spel att ogiltigförklaras. Undantaget är om vi på webbplatsen visar felaktig starttid.

  Om spelet avbryts och avslutas på en efterföljande dag kommer alla bets att anses som ogiltiga (om inget annat anges i dessa regler).

  Alla vad inkluderar extra spelomgångar, om inget annat anges.

  Det måste vara minst 5 hela spelomgångar om inte hemmalaget leder efter 4½ spelomgångar, för att vadslagning på Money Line skall gälla. Om matchen avbryts utses vinnaren baserat på den sista fullständiga spelomgången om inte hemmalaget spelar oavgjort, eller tar ledningen i den sista halvan av omgången, vilket då leder till att spelet avgörs av poängställningen när matchen avbryts. Pengarna återbetalas om hemmalaget spelar oavgjort och spelet sedan avbryts. Avbrutna spel kommer inte att fortsätta följande dag.

  Matchen måste hålla på minst 9 hela omgångar (eller 8½ omgångar om hemmalaget leder) för att bets med Över/Under eller Full Lines skall gälla, om inte annat anges.

  3-way Money Line-marknaden är relaterad till de 9 första omgångerna. I fastställande av resultat kommer extraomgånger som spelas att exkluderas.

  Extraomgång-marknaden refererar till vilken omgång som helst, som spelas efter att 9 omgångar har slutat oavgjort.

  Högsta poängperiod kommer att fastställas med resultatet inklusive eventuella extraomgångar som spelas.

  För matcher med 7 omgångar måste matchen hålla på minst 7 hela omgångar (eller 6½ omgångar om hemmalaget leder) för att bets med Över/Under eller Run Lines skall gälla, om inte annat anges.

  I två-vägs spel gäller Push regler om inget annat anges nedan. Insatser på singelbets betalas tillbaka, och i multipla/kombinationsspel räknas dessa som icke-deltagare.

  Om platsen matchens spelplats ändras kommer redan placerade bets att gälla, så länge som hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om det sker ett byte mellan hemmalaget och bortalaget för en redan listad match, kommer alla ursprungliga bets som baseras på originalupplägget att ogiltigförklaras.

  När det gäller ett avbrutet MLB Playoff-spel, eller College Baseball Tournament-spel, gäller alla satsningar och kommer att betygsättas efter spelets slut.

  LIVE BETTING

  Alla bets gäller oavsett om kastarna byts ut. Extra omgångar räknas.

  MLB-SATSNINGAR

  För alla prop-spel måste spelaren/spelarna starta och antingen kasta minst en pitch (om pitchers) eller ha minst en plate appearance (om positionspelare) i den angivna matchen för att satsningen ska gälla.

  Vid alla slagmansprop-spel måste den motsatta listade pitchern starta och kasta minst en pitch för att satsningen ska gälla.

  För att alla prop-spel ska gälla måste matchen gå minst 9 innings (8.5 innings om hemmalaget leder) såvida inte resultatet har fastställts och minst 5 innings har spelats (4,5 innings om hemmalaget leder).

 • Spel på ’’Total Bases Propositions’’ beräknas genom att addera alla hits en slagman gör enligt: Singel = 1 bas, Dubbel = 2, Trippel = 3, Home Run = 4.
 • Pitcher-förslagen “Total Runs Allowed” inkluderar både intjänade och otjänta runs.
 • Head to head-spelarprops för en specifik match kommer att gälla så länge spelarna startar och matchen blir officiell.
 • MONEY LINE

  Betta på vilket lag du tror vinner matchen.

  RUN LINE

  Vinst/förlust avgörs av båda lagens sammanlagda rundor, jämfört med antal rundor som angavs innan spelet startade.

  RUN LINE -1,5

  Du vinner om ditt lag vinner med en differens på två eller flera rundor.

  RUN LINE + 1,5

  Du vinner om ditt lag vinner eller förlorar med en runda.

  O/U/TOTALS/2W TOTALA RUNDOR

  Förutspå det totala antalet rundor som görs under matchen.

  ÖVER 9,5

  Ditt bet vinner om det görs fler än 9 rundor i matchen, annars förlorar du din insats.

  UNDER 9,5

  Ditt bet vinner om det görs färre än 10 rundor i matchen, annars förlorar du din insats.

  UNDER 9

  Ditt bet vinner om det görs mindre än 9 rundor i matchen.

  Om det görs exakt 9 rundor under matchen så kommer din insats att återbetalas, i annat fall så förlorar du sin insats.

  ÖVER 9

  Ditt vad vinner om det genomförs fler än 9 rundor i matchen.

  Om det exakt genomförs 9 rundor under matchen så kommer din insats att återbetalas, i annat fall så förlorar du sin insats.

  1:A HALVLEK (5 OMGÅNGAR)

  Alla vad som placeras på baseboll och som gäller för första halvleken, avgörs via poängställningen efter fem hela omgångar.

  Matchen måste ha gått minst 5 hela omgångar för att bets ska gälla.

  UDDA/JÄMNT

  Betta på om det totala antalet omgångar under en match kommer att vara ett udda eller jämnt antal.

  Matchen måste hålla på minst 9 hela omgångar (eller 8½ omgångar om hemmalaget leder) för att bets ska gälla.

  BETTING I SERIER

  Bets ogiltigförklaras om det bestämda antalet matcher (enligt de respektive styrande organisationerna) inte uppnås eller om antalet ändras.

  FÖRST TILL 3 RUNDOR

  Betta på vilket lag du tror blir först med att göra 3 rundor.

  Om inte något av lagen gör 3 rundor, kommer bets att ogiltigförklaras.

  FÖRSTA/SISTA HOME RUN

  Första/Sista home run innebär att man bettar på vilket lag som gör den första och sista Home runen.

  Om en match avslutas utan att en home run gjorts så kommer alla bets på Första/Sistsa home run att ogiltigförklaras.

  Om en match avbryts efter att en home run gjorts, så kommer alla bets på Första Home run att gälla medan alla bets på Sista Home run att ogiltigförklaras. Om en match avbryts utan att en Home Rund blivit gjord så kommer alla bets på Första/Sista Home run att ogiltigförklaras.

  TOTALT ANTAL LAGRUNDOR

  Att satsa på Totalt antal rundor för laget liknar betting med Över / Under odds. Vinst/ förlust avgörs av antalet rundor som det specifika laget gör.

  Matchen måste gå minst 9 hela omgångar (eller 8½ omgångar om hemmalaget leder) för att bet ska gälla.

  VINNAREN AV FÖRSTA OMGÅNGEN (före matchen) & 1-9 OMGÅNGEN MONEY LINE 3 SÄTT (live)

  Betta på vem som blir vinnare i slutet av den första omgången. Bets kan göras genom att antingen välja hemmavinst, oavgjort eller bortavinst.

  1:A OMGÅNGEN RUN LINE (före matchen) & 1-9 OMGÅNGEN LINE HANDICAP (live)

  Betta på vem som blir vinnare i slutet av den första omgången med hänsyn till gällande handikapp.

  1:A OMGÅNGEN Ö/U (före matchen) & 1-9 OMGÅNGEN LINE HANDICAP (live)

  Betta på antal rundor båda lagen har i slutet av 1: a omgången.

  1:A OMGÅNGEN O/E

  Betta p[ om det totala antalet rundor för båda lagen kommer att vara ett udda eller jämnt antal.

  LAGET MED FLEST RUNDOR

  Vilket lag gör flest rundor under en omgång. Push-regler gäller.

  TOTALA RUNDOR 3,5 ELLER 7

  Betta på totalt antal rundor för båda lagen, efter 3, 5 eller 7 omgångar.

  3W RUN LINE & 3W HANDICAP

  Betta på vem du tror vinner med förvalt handikapp. Det finns 3 möjliga utfall vid spel med förvalt handikapp - hemmavinst, oavgjort och bortavinst.

  3W TOTAL

  Betta på om båda lagens totala antal omgångar kommer att vara över, under eller exakt förvalt antal.

  VINSTMARGINAL

  Betta på vilket lag du tror vinner samt hur många rundor de kommer vinna med, från de givna alternativen.

  LAGETS TOTALA O/E

  Det gäller att tippa på ett specifikt lags totala antal omgångar är ett udda eller jämnt antal.

  DUBBLA RESULTAT / HTFT

  Betta på matchresultatet efter de 5 första omgångarna (innings) och slutet på matchen (extra omgångar räknas). Om en match överges kommer bets att ogiltigförklaras. Om resultatet, efter extraomgången, är oavgjort kommer bets att ogiltigförklaras.

  KVALIFICERING

  Om ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen, och särskilda förmåner tilldelas (bye), kommer alla kvalbets eller vem som vinner turneringen att ogiltigförklaras.

  SLUTPLACERING (Outright)

  Bets på ligans finalplaceringar inkluderar slutspel.

  BASKET

  ALLMÄNT

  Alla matcher måste starta på det schemalagda datumet (lokal tid) för att bet ska vara giltiga. Om matchen inte startar i tid på matchdagen ogiltigförklaras alla bets, undantaget att vi visar fel starttid på vår webbplats.

  Ifall matcharenan ändras, kommer bet som redan är placerade att gälla, förutsatt att hemmalaget fortfarande spelar hemma. Ifall hemma- och bortalaget byter platser med varandra kommer bets baserade på den första uppställningen att ogiltigförklaras.

  Alla bets på en match inkluderar övertid om inte annat anges.

  Vid tvåvägsresultat gäller pengarna tillbaka-regler om inte annat anges nedan. Insatser på singelbets återbetalas och vid multiplar/parlays behandlas valet som icke-deltagare.

  På marknader såsom 3-way Money Line & Double Chance, kommer alla matcher som spelas övertid att exkluderas för fastställande av resultat.

  48-minuters spel måste pågå och bestå av 43 minuter speltid och 40-minuters spel måste pågå och bestå av minst 35 minuter speltid för att fulltidsbets skall gälla.

  Om en match avbryts efter att minimitiden har spelats och inte återupptas under samma dag, oavsett om matchen spelas klart en annan dag, så kommer poängresultatet som stod vid matchavbrottet att gälla som resultat för lagt bet.

  Statistik från den officiella webbplatsen för den relevanta tävlingen kommer att användas för att fastslå satsningar. I avsaknad av en officiell webbplats, eller när betydande motstridiga bevis finns, kommer bets att avgöras baserat på en officiell poängleverantör.

  MONEYLINE

  Betta på vilket lag som kommer att vinna.

  SPRIDNING

  Betta på vilket lag som vinner, efter att du lagt till det förutbestämda poängspridningen till slutresultatet.

  ÖVER/UNDER

  Betta på att poängställningen kommer att vara över eller under ett visst tal.

  FÖRSTA HALVLEK

  Alla första halvleks-bets (Moneyline, Spridning, Över/Under, Totala Lagpoäng, Totala Udda/Jämna samt Totala Lag Udda/Jämna) avgörs av resultatet i första halvlek. Om matchen avbryts före halvtid, är alla första halvleks-bet ogiltiga.

  ANDRA HALVLEK

  Alla andra halvleks-bets (Moneyline, Spridning, Över/Under, Totala Lagpoäng, Totala Udda/Jämna och Totala Lag Udda/Jämna) avgörs av resultatet andra halvlek inklusive övertid. Om matchen avbryts kommer placerade bet att ogiltigförklaras. Ett undantag görs om det är fem minuter eller mindre kvar av ordinarie speltid. I det fallet avgörs placerade bet av resultatet när matchen avbröts.

  1:A/2:A/3:E/4:E KVARTER

  Alla kvarts-bets (Moneyline, Spridning, Över/Under, Totala Lagpoäng, Totala Udda/Jämna samt Totala Lag Udda/Jämna, Vinstmarginal) kommer att fastställas beroende på resultatet i den aktuella kvarten. Den 4:e kvartens resultat inkluderar eventuell övertid. Kvarter måste vara avslutade för att bet på dem skall gälla. Om matchen avbryts under schemalagd speltid kommer bets på aktuella och efterföljande kvarter att ogiltigförklaras.

  Exempel:

 • Om spelet avbryts i den 2:a kvarten, kommer bet på den 1:a kvarten att vara giltiga, medan resten (2:a/3:e/4:e kvarter) blir ogiltiga.
 • Om spelet avbryts under den 4:e kvarten (även om det är mindre än 5 minuter av schemalagd speltid kvar), kommer bets på den att bli ogiltiga. Bets på 1:a/2:a/3:e kvart kommer att betalas ut.
 • Om spelet avbryts vid övertid, kommer alla kvarts-bets att gälla. Den 4:e kvartens bets kommer att fastställas enligt den 4:e kvartens resultat, medräknat poäng som gjorts under övertid.
 • TOTALA LAGPOÄNG

  Betta på att ett visst lag kommer att få fler eller färre poäng än ett givet antal.

  TOTALA UDDA/JÄMNA

  Betta på om båda lagens poängtotal blir ett udda eller jämt tal.

  VINSTMARGINAL

  Betta på vilket lag du tror kommer vinna och med hur många poäng.

  ÖVERTID

  Betta på om matchen kommer att gå över i övertid. Om matchen avbryts kommer bets att bli ogiltiga, om inte övertiden redan startat. Om övertiden spelas, medan regleringen matchtiden inte var avgjord, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  HALVTID/FULLTID

  Betta på matchresultatet vid halvtid och sluttid med eventuell övertid. Om ett match avbryts eller av någon orsak slutar avgjort och ingen övertid spelas, blir bets ogiltiga.

  HÖGST POÄNG VID HALVA/KVART

  Satsa på vilken halva/kvart som det kommer att göras mest poäng i. Den här typen av bet inkluderar eventuell övertid. Dött Lopp-regler gäller. Om ett spel avbryts kommer bets att bli ogiltiga.

  Tävla till 12,25 eller 45 poäng

  Satsa på vilket lag som först når 12,25 eller 45 poäng. Om matchen avbryts innan något av lagen når det avsedda antalet poäng, kommer bets att bli ogiltiga.

  VINNARE/OUTRIGHT

  Bets kommer att betalas ut enligt den slutliga ligapositionen, inklusive slutspel och enligt den officiella platsen för eventet.

  KVALIFICERING

  Skulle ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen och en automatisk vinst utdelas, kommer alla kvalbets att bli ogiltiga.

  SPELARE

  Det finns flera olika bets tillgängliga för olika spelare: poäng, återhämtning, målgivande passning, stöld, etc.

  Om den aktuella spelaren inte får någon speltid i matchen, kommer bets på dem att bli ogiltiga. Statistik från eventuell övertid räknas med vid fastställande av resultat. Vinst/Förlust avgörs genom en jämförelse mellan spelarens statistik och förutbestämd statistik. Ett fastställande kommer att göras enligt statistiken som fås från den officiella platsen för turneringen där matchen spelas.

  KOMBINATIONSBET

  Kombinationsbets/Super Kombinationsbets/Monster Kombinationsbets tillåter reglering av poängspridning och bet-totaler på två eller flera lag. Ett bestämt antal poäng är köpta på alla val vid kombinationsbet. Antalet lag som väljs och antalet poäng som väljs avgör utbetalningsoddsen:

  4-POÄNGSKOMBINATION:

  Två lag = -110/1.9

  Tre lag = +170/2.7

  Fyra lag = +290/3.9

  fem lag = +450/5.5

  sex lag = +650/7.5

  4.5-POÄNGSKOMBINATION:

  Två lag = -120/1.83

  Tre lag = +150/2.5

  Fyra lag = +240/3.4

  Fem lag = +400/5

  Sex lag = +550/6.5

  5-POÄNGSKOMBINATION:

  Två lag = -130/1.76

  Tre lag = +130/2.3

  Fyra lag = +190/2.9

  Fem lag = +350/4.5

  Sex lag = +450/5.5

  8-POÄNGSKOMBINATION (Super)

  Tre lag teams = -120/1.83 (oavgjort förlorar)

  10-POÄNGSKOMBINATION (Monster)

  Fyra lag = -120/1.83 (oavgjort förlorar)

  Alla val måste vara lyckade för att bets skall vinna.

  Om ett val i kombinationen är ett oavgjort spel, kommer kombinationen att gå ner en nivå, om en lägre nivå erbjuds för aktuella kombinationsbets.

  Ett oavgjort bet i en tvålagskombination utan förlust innebär att bet förloras.

  När ett bet placeras på ett super/monster kombinationsbet och det blir ett oavgjort resultat, förlorar kombinationsbet.

  Kombinationsbets kommer endast att tillåtas på förmatch-evenemang och utvalda ligor, inkluderat:

   1. Vanliga kombinationsbets för NBA, NCAAB eller någon annan liga där kombinationsbets är tillåtna: 4, 4½ och 5 poäng
   2. SUPER KOMBINATIONSBETS: 3-lagskombination- köper 8 poäng, oavgjord förlorar, odds -120/1.83
   3. MONSTER KOMBINATIONSBETS: 4-lagskombination - köper 10 poäng, oavgjort förlorar, odds -120/1.83


  Champions League - Om en match slutar oavgjort och övertid inte spelas, kommer matchspel och matchspel för normal tid (2 vägsspel) att fastställas som ett push. Spelas det på Övertidsmarknaden fastställs det som Ja. Om en match inte slutar oavgjort, men övertid spelas för kvalifikationsändamål, kommer marknaderna att rättas enligt resultatet i slutet av ordinarie speltid.

  BOXNING

  ALLMÄNT

  Om en match inte äger rum som planerat och inte spelas på samma datum (lokal tid) kommer alla bets att ogiltigförklaras. Undantaget är om vi annonserar en felaktig starttid.

  Om en match inte äger rum som planerat och inte spelas på samma datum (lokal tid) kommer alla bets att ogiltigförklaras. Undantag gäller om: 1) vi annonserar en felaktig starttid och 2) om vi sätter upp en match med ett förväntat datum innan det exakta datumet är känt. När ett officiellt meddelande har gjorts gällande matchdatum kommer matchen att korrigeras till det officiella datumet och kommer sedan att omfattas av normala regler.

  Klockljudet är tecknet för starten av den första ronden gällande speländamål.

  När en fighter misslyckas med att svara på klockan för kommande rond har hans motståndare ansetts ha vunnit i föregående rond.

  Vid förklaring av ”Ingen tävling” eller ”Teknisk oavgjort” kommer alla bets att ogiltigförklaras och insatser kommer att återbetalas, med undantag för marknader där resultatet redan har fastställts.

  VINNARE

  Alla bets kommer att vara giltiga oavsett ändring av antal ronder.

  Beslut om oavgjort - alla bets blir ogiltiga och insatser återbetalas om inte annat anges (3 Way ML). Detta inkluderar en match som slutar i ett majoritetsbeslut om oavgjort. Bets kommer avgöras enligt det officiella resultatet som annonseras i ringen. Efterföljande överklaganden/rättelser kommer inte påverka (om inte rättelsen var på grund av den mänskliga faktorn när resultatet annonserades).

  VINSTSÄTT

  Om antalet ronder i en match ändras kommer bets som redan har placerats att ogiltigförklaras och insatser att returneras.

  Oavgjort eller Tekniskt Oavgjort - Oavgjort enligt resultatkortet. Tekniskt Oavgjort är om domaren stoppar matchen innan den 5:e ronden startar, av någon annan anledning än Knockout, Teknisk Knockout eller diskvalificering och resultat i alla bets ogiltigförklaras.

  Knockout - Knockout är när boxaren inte står upp efter att domaren räknar till 10.

  Teknisk Knockout är när regeln om 3 knockouts träder i kraft eller om domaren kliver in. Om hörnan stoppar matchen räknas det som teknisk knockout om inte matchen senare avgörs av domarnas resultatkort eller det beslutas om ''Ingen Tävling'' ("No Contest").

  Tekniskt Domslut - Domslutet tas enligt resultatkorten fördelade mellan domarna. Tekniskt domslut avgörs av domarnas resultatkort vid något annat tillfälle än vid slutet av de planerade ronderna. I händelse av ett tekniskt domslut innan slutet av matchen kommer alla marknader som kan regleras som beslut att avgöras som beslut.

  TOTALT ANTAL RONDER

  Om antalet ronder i en match ändras kommer bets som redan har placerats att ogiltigförklaras och insatser returneras.

  För att avgöra om ett bet har vunnit eller inte när halva ronder nämns, gäller att 1 minut och 30 sekunder av respektive rond fastställer när halva ronden har gått för att bestämma under och över. När det gäller damboxning och 2-minutersronder över 1:00 kommer att definiera halvan av ronden.

  Till exempel: Över 90 sekunder in i den 7:e ronden av en boxningsmatch kommer att vara lika med över 6,5 ronder.

  REGULAR SEASON WINS

  Alla schemalagda matcher måste spelas för att bets ska gälla.

  KNOCKDOWN BETTING

  För avvecklingsändamål definieras en knockdown som en boxare som KO'd eller får en obligatoriskt 8-räkning (allt som domaren anser vara ett misstag räknas inte).

  ROUND OR GROUP OF ROUNDS BETTING

  Om antalet ronder i en match ändras kommer bets på ronder som redan har placerats att annulleras och insatser kommer att returneras.

  För speländamål är betting på ronder eller gruppronder för en boxare att vinna med KO, TKO eller diskvalificering under den ronden eller gruppronderna. I händelse av ett tekniskt beslut (Technical Decision) innan slutet av matchen kommer alla satsningar att avgöras som vinst genom beslut (Decision).

  UNDER VILKEN ROND AVSLUTAS MATCHEN/NÄR AVSLUTAS MATCHEN

  Om antalet ronder i en match ändras kommer bets som redan har placerats att annulleras och insatser kommer att returneras.

  För speländamål gällande "Fight To Go The Distance" kommer utfallet att bli detsamma oavsett om deltagarna i matchen vinner på poäng eller om matchen slutar med oavgjort, efter att antalet schemalagda ronder har avlutats.

  I händelse av att ett tekniskt beslut förklaras, kommer båda marknaderna att baseras på den sista slutförda ronden. Denna regel gäller även Totalt Antal Ronder.

  MMA/UFC

  ALLMÄNT

  Bets kommer att avgöras på det officiella resultatet som meddelades i slutet av matchen. Efterföljande överklaganden/ändringar påverkar inte fastställandet (såvida inte ändringen gjordes på grund av mänskliga misstag när resultatet meddelades).

  Matcher som slutar med "No Contest" kommer att ogiltigförklara alla bets och returnera insatserna. Om en fighter drar sig tillbaka eller domaren stoppar matchen mellan ronderna kommer matchen att anses vara avslutad i föregående rond.

  Alla bets kommer att ogiltigförklaras och insatser returneras om ett event skjuts upp, avbryts, endera fighter ersätts, eller antalet ronder i en match ändras.

  Om en match inte äger rum som planerat och inte spelas på samma datum (lokal tid) kommer alla bets att ogiltigförklaras. Undantag gäller om: 1) vi annonserar en felaktig starttid och 2) om vi sätter upp en match med ett förväntat datum innan det exakta datumet är känt. När ett officiellt meddelande har gjorts gällande matchdatum kommer matchen att korrigeras till det officiella datumet och kommer sedan att omfattas av normala regler.

  VINNARE

  Om matchen resulterar i oavgjort kommer alla bets på Money Line att ogiltgförklaras och insatser att returneras - såvida inte oavgjort-alternativet inkluderades på den erbjudna marknaden.

  VINSTMETOD & EXAKT VINSTMETOD

  Om matchen stoppas på grund av en skada eller diskvalifikation, antingen av domaren eller läkaren, kommer detta att betraktas som en Teknisk Knockout (TKO).

  I händelse av ett tekniskt dombeslut (Technical Decision) kommer alla marknader att fastställas som ett beslut eller poängseger. I händelse av tekniskt oavgjort (Technical Draw) kommer alla marknader att fastställas som oavgjort.

  En teknisk inlämning (Technical Submission) kommer att fastställas som en inlämning.

  FIGHT TO GO THE DISTANCE

  Ja, kommer bara att avgöras som en vinnare om hela mängden schemalagda ronder har slutförts.

  ROUND BETTING

  I händelse av ett tekniskt dombeslut (Technical Decision) kommer alla marknader att fastställas som ett beslut eller poängseger. I händelse av tekniskt oavgjort (Technical Draw) kommer alla marknader att fastställas som oavgjort.

  TOTALA RONDER

  För fastställande ändamål där en halv rond anges, kommer 2 minuter och 30 sekunder av respektive rond att definiera halvan för att bestämma under eller över. Till exempel: Över 2 minuter och 30 sekunder in i andra ronden kommer att vara lika med över 1,5 ronder.

  I händelse av ett tekniskt dombeslut (Technical Decision) eller tekniskt oavgjort (Technical Draw) kommer marknaden att fastställas vid den tidpunkt då matchen stoppades.

  FIGHTER TO WIN BY FINISH

  "To win by finish" betyder att vinna med KO/TKO/Diskvalificering/inlämning eller något annat form av stopp. Alla beslut som fattas av domarna räknas inte som ett avslut.

  SCHACK

  ALLMÄNT

  Om en match startar utan att avslutats kommer alla bets att ogiltigförklaras, om inte annat anges i reglerna. Ett undantag görs om vi meddelar felaktig starttid. Alla bets avgörs på basis av den officiella webbsidan tillhörande det förbund som anordnar turneringen, om inte annat anges i reglerna.

  Vinnare

  Betta på vem du tror kommer att vinna turneringen. Bets avgörs enligt det slutgiltiga resultatet, inklusive eventuellt slutspel om inget annat anges. Alla bets anses giltiga, även om spelaren drar sig tillbaka eller inte startar i turneringen överhuvudtaget. Regler gällande dött lopp tillämpas.

  MATCHODDS

  Betta på vem du tror vinner baserat på antal poäng per spelare i tidigare spelade omgångar. 1 poäng tilldelas för seger, 0,5 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust. Det finns 3 möjliga resultat:

  1 – Hemmalagets spelare vinner

  X – Oavgjort

  2 - Bortalagets spelare vinner

  POÄNGSPRIDNING

  Betta på vem som vinner spelet (den spelare som kommer att samla in flest poäng), med hänsyn till det handikapp som anges (poängfördelning). Om antalet bets enligt stadgarna/bets enligt turneringens officiella regler ändras, kommer alla bets att annulleras.

  KRICKET

  ALLMÄNT

  Alla matcher måste starta på utsatt datum för att bets ska gälla.

  Avbrutna eller uppskjutna matcher är ogiltiga om de inte arrangeras om och spelas på samma dag, eller om inget annat anges i reglerna. Ett undantag görs om felaktig starttid angivits på vår webbplats.

  "Testmatcher" och "Två/Tre/Fyra dagsmatcher" är uteslutna från ovan angivna regler.

  Om matchplatsen ändras gäller bets som redan lagts, så länge hemmalaget fortfarande är samma. Om hemmalaget och bortalaget byter plats, kommer bets lagda på den ursprungliga uppställningen att ogiltigförklaras.

  Alla bets kommer att avgöras med hjälp av det officiella resultatet, som anges av den officiella organisationen som har hand om matchen eller tävlingen. s

  Push-regler gäller för alla 2-way bets.

  ENDAGSMATCH/TWENTY20

  I de fall där matcher påverkas av dåligt väder, kommer bets att styras av de officiella tävlingsreglerna med följande undantag: Om en match avgörs på antingen ett utkast eller myntkast, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Om en match avbryts på grund av yttre omständigheter, kommer bets att ogiltigförklaras såvida inte ett resultat anges enligt de officiella tävlingsreglerna. Om motståndaren ändras, så att angiven information inte längre stämmer, kommer alla bets på den specifika matchen att ogiltigförklaras.

  Alla öppna spel på Twenty 20-matcher kommer att annulleras om minskningen är med 3 eller fler overs och annullerade. I andra matcher med 10 overs eller färre kommer spel att annulleras om hela inningsen inte är färdigspelad.

  Alla öppna spel på Totals (Total Over/Under Innings & Innings Sixes) i endagsmatcher blir annullerade om minskningen är med 5 eller flera overs och annullerade i andra begränsade Overs-matcher om minskningen är med 5 eller flera overs.

  TESTMATCHER

  Bets gäller i enlighet med officiellt resultat, så länge åtminstone en boll har kastats. Om en match avbryts på grund av yttre omständigheter, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  BÄSTE SLAGMAN/BÄSTE KASTARE

  Spelaren som gör flest rundor utses till bäste slagman. Spelaren som tar flest wickets utses till bäste kastare. Om två eller fler spelare tar exakt samma antal wickets, så kommer den spelaren som har minst antal rundor att utses till bäste kastare. Bets som lagts på de spelare som inte blir uttagna till start 11:an eller som ersättare kommer att ogiltigförklaras. Om en spelare bir vald men inte genomför några slag eller kast, så kommer bets fortfarande att gälla. Om två eller fler spelare tar exakt samma antal wickets, kommer kastaren med minst antal rundor att utses till vinnare. Dead Heat-regler gäller.

  Det finns ett minsta antal overs som ska spelas innan matchen avbryts, eller blir All Out. Annars kommer alla bets att ogiltigförklaras:

 • Endagsmatch Internationell - 20 overs
 • Alla Inrikes 40 over-tävlingar - 10 overs
 • Alla Inrikes 50 over-tävlingar - 20 overs
 • Alla Twenty20 - 6 overs
 • MATCHENS LIRARE

  Bets avgörs på det officiella resultatet som anger matchens lirare. Dead Heat-regler gäller.

  ATT VINNA MYNTKASTET

  Betta på vilket lag som vinner myntkastet i början av spelet.

  HEMMA/BORTA 1:a INNING

  Om Duckworth-Lewis-metoden (D / L) åberopas och antalet runs för ett lag minskas – är marknaden i spel.

 • I One Day-matcher – spel ogiltigförklaras om regn eller andra dröjsmål resulterar i att antalet över minskas med 5 eller mer från det ursprungligen schemalagda, om inte marknaden redan är avgjord.
 • Twenty20 matchar - spel ogiltigförklaras om regn eller andra dröjsmål resulterar i att antalet över minskas med 3 eller mer från det ursprungligen schemalagda, om inte marknaden redan är avgjord.
 • HÖGSTA ENSKILDA POÄNG

  Minsta antal Overs måste spelas, annars kommer alla spel att annulleras:

 • Twenty20-matcher - samtliga 20 Overs för varje lag
 • Endagsmatcher - minst 40 Overs för varje lag
 • Test & First Class-matcher - hela matchen räknas. I oavgjorda matcher måste minst 200 Overs bowled spelas för rättning av spel.
 • FÖRSTA PARTNERSKAPET MED HÖGST POÄNG

  Betta på vilket lag som gör flest rundor under deras första partnerskap. Bets gäller från och med när 1 boll har kastats inom varje lags första omgång. Om en marknad erbjuder ett 2-way val så gäller Dead Heat.

  LAGET MED FLEST SIXES

  Betta på vilket lag som gör flest Sixes under matchen. Om en specifik match avbryts innan det obligatoriska antalet Overs har gjorts, kommer alla bets att ogiltigförklaras. I Testmatcher och Regionala turneringar räknas hela matchen. I Testmatcher måste åtminstone 200 Over kastas, annars är bets ogiltiga. I Twenty20 matcher måste matchen schemaläggas för alla 20 Over och det måste finnas ett officiellt resultat. På endagsmatcher där antalet Overs har reducerats och där resultatet inte fastställts, kommer bets inte att gälla. För att kunna få ett resultat beror detta på vad slagmannen belönas med i exakt sex rundor (inklusive All-run/Overthrows). I matcher som avgörs av en Super Over, kommer sexor som slås inte att räknas, för att kunna komma fram till ett resultat.

  I endagsmatcher måste båda lagen möta minst 40 overs var, annars annulleras spelen, såvida spel inte redan har avgjorts.

  WICKETS FÖRLORADE MED ’X’ RUNS

  Fastställandet bestäms av antalet förlorade wickets vid tiden då en specifik poänggräns är uppnådd. Om ett lag bekräftar sin poäng eller når sitt mål, eller om det angivna resultatet inte uppnås på ett annat sätt, kommer förlorade wickets vid den tidpunkten att vara marknadens resultat.

  Testmatcher & First Class-matcher – Alla spel kommer att gälla oberoende av förseningar som orsakas av regn eller av någon annan anledning.

  Endagsmatcher – Spel kommer att annulleras om avbrott för regn eller någon annan försening resulterar i att antalet overs reduceras med 5 eller fler från det schemalagda antalet när spelet placerades, såvida spelet inte redan har avgjorts.

  Twenty20-matcher – Spel kommer att annulleras om avbrott för regn eller någon annan försening resulterar i att antalet overs reduceras med 3 eller fler från det schemalagda antalet när spelet placerades, såvida spelet inte redan har avgjorts.

  1ST WICKET METHOD

  Betta på hur den första wicketen i matchen kommer att göras. Om matchen avbyts innan en wicket blivit gjord eller om det inte gjorts någon wicket under matchen, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  FEMTIO/HUNDRAPOÄNGARE I MATCHEN

  Följande minsta antal overs måste planeras, och det måste finnas ett officiellt resultat (Duckworth - Lewis räknas) annars är alla satsningar ogiltiga, om inte avveckling redan bestämts.

 • Twenty20 Matches - De fullständiga 20 overs för varje lag
 • One Day Matches - Minst 40 overs för varje lag
 • Test and First Class Matches - Hela matchen räknas. I oavgjorda matcher måste minst 200 overs ha bowlats.
 • FLEST RUN-OUTS

  Betta på vilket lag som kommer att göra flest run-outs medan de befinner sig på fältet. Om en match avbryts, kommer alla bets att ogiltigförklaras. Om en Over reduceras och ett matchresultat uppnås, kommer laget med flest Run-outs medan man befunnit sig på fältet, oavsett antalet Over som kastats, att vinna. I de matcher som avgörs genom en Super Over kommer ingen run-out att räknas, för att få fram ett resultat. I testmatcher räknas alla omgångar.

  1:A OVER TOTAL RUNS

  Betta på det totala antal rundor under den första omgången av matchen. Extra- och straffrundor ingår. Om Första Over inte fullgörs, kommer bets att ogiltigförklaras.

  RUNS AT FALL OF 1ST WICKET

  Betta på om antalet rundor i matchen innan den 1:a wicketen faller. Om en match avbryts innan 1:a wicketen faller, eller om ingen wicket faller, så kommer bets att ogiltigförklaras - såvida inte bets redan har fastställts.

  AVVISNINGSMETOD

  Betta på hur första/nästa slagman blir avvisad. Om det inte finns några wickets i spelet eller efter att bet blivit placerat inom Live Betting, så kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  UDDA/JÄMNT

  Betta på om antal alla rundor som görs (i matchen, omgång, Over) kommer att vara ett udda eller ett jämnt antal. Extra- och Straffrundor räknas in. Om den aktuella perioden inte spelas klart ogiltigförklaras alla bets.

  RUNDOR Ö/U

  Betta på om antalet rundor i den aktuella perioden (omgångar, Over) kommer att vara över eller under ett visst antal. Om den aktuella perioden inte spelas klart, så kommer alla spel att ogiltigförklaras.

  RACE TILL 10 RUNDOR

  Betta på vilken spelare som gör de första 10 rundorna i spelet. Bets gäller om alla listade spelare börjar slå, annars ogiltigförklaras alla bets. Bets gäller oavsett vilken av spelarna som börjar slå först. Om ingen av de listade spelarna når 10 rundor, är det alternativet ”Ingen” som vinner. Om en match avbryts innan någon av de listade spelarna når 10 rundor, och om båda spelarna är Ute, kommer bets med alternativet ”Ingen” att vinna. I annat fall kommer bets att ogiltigförklaras.

  TOTALT ANTAL MATCH-SIXES

  Betta på om antalet Sixes under matchen kommer att vara över eller under ett visst antal. Push-regler gäller. Om en match avbryts innan alla obligatoriska Overs har gjorts så kommer alla bet att vara ogiltiga. I Testmatcher och Regionala turneringar räknas hela matchen. I Testmatcher måste åtminstone 200 Over kastas, annars är bets ogiltiga. Inom Twenty20 matcher måste matchen schemaläggas för hela 20 Over och det måste finnas ett officiellt resultat. I endagsmatcher där antalet Overs har reducerats och där resultatet inte fastställts, kommer bets inte att gälla. För att kunna få fram ett resultat är detta vad slagmannen belönas med för exakt sex rundor (inklusive All-run/Overthrows). I matcher som avgjorts av en Super Over, kommer sexor som slås inte att räknas, för av att kunna komma fram till ett resultat.

  LAGET MED HÖGSTA 1:A 6/10/15 OVERSPOÄNG

  Betta på vilket lag som kommer att ha högst poäng efter 1:a 6/10/15 Overs. Push-regler gäller. Om något av lagen inte genomför det specifika antalet Over kommer bets att ogiltigförklaras - såvida inte bets redan har fastställts.

  SLAGMANSMATCHER

  Betta på vilken slagman som kommer att göra flest rundor i matchen. Push-regler gäller. I Testmatcher och Regionala turneringar räknas endast den första omgången, för att kunna komma fram till ett resultat. Bets kommer att gälla om varje slagman har mött åtminstone en boll.

  OUTRIGHT

  Betta på ligavinnaren. Bets avgörs på det slutgiltiga läget, om inte annat anges.

  ATT VINNA POOL

  Betta på laget som kommer att bli topplag inom deras Pool. Dead Heat-regler gäller.

  FINALISTER

  Betta på vilka två lag som kommer att mötas i turneringsfinalen.

  ELIMINERINGSETAPP

  Betta på i vilket skede av turneringen ett visst lag kommer att elimineras.

  ATT NÅ FINALEN

  Betta på om ett visst lag kommer att nå turneringsfinalen.

  DRAW NO BET

  Betta på vilket lag som blir vinnaren. Vid oavgjort kommer alla bets att annulleras. Om en match överges kommer bets att annulleras.

  SESSION RUNS

  Betta på hur många runs som kommer att göras i den specifika sessionen. Resultatet bestäms av det totala antalet poäng, oavsett vilket lag som har gjort dem. Om färre än 20 overs är bowled i en session kommer bets att upphöra att gälla om inte resultatet redan har fastställts.

  RUNS I NÄSTA OVER

  Betta på det totala antalet runs som kommer att göras under matchens nästa over. Extras och penalty runs kommer att inkluderas. Den aktuella overn måste färdigspelas för att spel (bets) ska gälla såvida inte spelet redan är avgjort.

  TOTALA UNDER/ÖVER-MARKNADER

  Alla bets kommer att avgöras baserat på poängen i slutet av den planerade 40 minuters-regleringstiden och exklusive extra tid om det spelas. Om de schemalagda 40 minuterna inte spelas kommer bets att annulleras, med undantag för marknader där resultatet redan har fastställts.

  FALL OF NEXT WICKET

  Betta på om nästa wicket kommer att falla före eller efter att ett visst antal runs har fått poäng. Bets annulleras om den angivna wicket inte faller om inte en vinnande marknad redan har upprättats. Om en spelare blir skadad kommer bets på angiven wicket att föras över till nästa samarbete tills en wicket faller.

  BOTH TEAMS SCORE FIRST 3/5/7 INNINGS

  Bets kommer att slutföras efter att de första omgångarna 3/5/7 av en match har avslutats, såvida inte resultatet har fastställts.

  EXACT SCORE FIRST 3/5/7 INNINGS

  Bets kommer att slutföras efter att de första 3/5/7 innings av en match har avslutats. Om alla 3/5/7 innings inte är slutförda kommer bets att annulleras.

  3/5/7 INNINGS LINES/TOTALS

  Bets kommer att slutföras efter att de första omgångarna 3/5/7 av en match har avslutats, såvida inte resultatet har bestämts vid (eller efter) mitten av omgången 3/5/7.

  METHOD OF DISMISSAL 2-WAY

  De tillgängliga alternativen är: Caught and Not Caught (inklusive Sent Off/Retired Out). En slagman som måste avgå pga skadad räknas inte som en wicket. Om inga ytterligare wickets faller kommer alla bets att annulleras.

  METHOD OF DISMISSAL 6-WAY

  De tillgängliga alternativen är: Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped eller Any Other (inklusive Sent Off/Retired Out). En slagman som måste avgå pga skadad räknas inte som en wicket. Om inga ytterligare wickets faller kommer alla bets att annulleras.

  METHOD OF DISMISSAL 7-WAY

  De tillgängliga alternativen är: Bowled, Fielder Catch, Keeper Catch, LBW, Run Out, Stumped eller Any Other (inklusive Sent Off/Retired Out). En slagman som måste avgå pga skadad räknas inte som en wicket. Om inga ytterligare wickets faller kommer alla bets att annulleras.

  INNINGS TOTAL 4’s AND 6’s

  Betta på huruvida det totala antalet Fours eller Sixes i innings kommer att vara över eller under en specifik siffra.

  Om regn eller någon annan fördröjning resulterar i att antalet overs minskar, från det schemalagda när insatsen fastslogs, kommer öppna bets på totala innings Fours eller Sixes i en Twenty 20-match att: annulleras om minskningen är med 3 eller fler overs – och annulleras i andra begränsade overs-matcher om minskningen är med 5 eller fler overs.

  I matcher som beslutats av en Super-Over räknas inte Fours och Sixes under Super-Over för avvecklingsändamål.

  Endast Fours och Sixes som gjorts med slagträ (av alla leveranser - lagliga eller inte) räknas till totala innings Fours och Sixes. Extra räknas inte.

  DART

  ALLMÄNT

  Alla matcher måste starta på schemalagt datum för att bets ska gälla. Undantaget om vi visar fel starttid. Alla bets som gäller före matchen har startat, men som placeras när matchen redan påbörjats, kommer att ogiltigförklaras.

  Inställda eller uppskjutna matcher är ogiltiga så länge matchen inte arrangeras om och spelas på samma datum (lokal tid) eller om annat anges i reglerna.

  OUTRIGHT

  Förutse vinnaren av turneringen. Om det skulle förekomma en non-runner blir alla spel annullerade.

  MONEY LINE

  Om en match startar men inte spelas klart, kommer spelaren som går vidare till nästa omgång eller som tilldelas segern, att anses som vinnare.

  2-way bets kommer att ogiltigförklaras om matchen blir oavgjord.

  HANDICAP

  Om en match inte går alla omgångar, inte spelas klart, ändras eller skiljer sig från det som erbjuds för speländamål, blir alla bets ogiltiga. Alla bets kommer att ogiltigförklaras om matchen inte spelas klart.

  ÖVER/UNDER

  Om det bestämda antalet omgångar inte spelas klart, ändras eller skiljer sig från de som erbjuds för bettingändamål, blir alla bets ogiltiga. Alla bets kommer att ogiltigförklaras om matchen inte spelas klart.

  IN-PLAY BETS

  Bets på matcher som avbryts innan det bestämda antalet omgångar görs kommer att ogiltigförklaras.

  ÖVER/UNDER FÖRSTA LEG TOTAL CHECKOUT

  Betta på vad den totala checkouten blir i nästa leg/set. Alla bets ogiltigförklaras om nästa leg/set inte avslutas.

  GAELISK SPORT

  ALLMÄNT

  Alla bets avgörs på den ordinarie speltiden. Extratid räknas inte, om inte annat anges.

  Alla matcher måste starta på det utsatta datumet (lokal tid) för att bets ska vara giltiga. Ett undantag görs om felaktig kick-off tid meddelas på vår hemsida. Om platsen där matchen skall äga rum ändras, kommer bets att gälla så länge hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om hemmalaget och bortalaget byter plats kommer bets som lagts på den ursprungliga uppställningen att ogiltigförklaras.

  Inställda eller uppskjutna matcher är ogiltiga, så länge de inte är spelas på samma datum (lokal tid) eller om något annat anges i reglerna.

  För att kunna få fram till ett resultat räknas ett mål som 3 poäng och en poäng som 1 poäng pt, så att slutresultatet kan fastställas.

  OUTRIGHT

  Alla outright bets skall gälla oberoende av förändringar gällande säsonglängd eller format.

  MONEY LINE

  Betta på vem du tror vinner matchen. Det finns 3 möjliga utfall:

  1 - Hemmalaget vinner

  X - Oavgjort

  2 - Bortalaget vinner

  HANDICAP

  Betta på vinnaren av matchen, genom att tillämpa det givna handikappet på slutresultatet (mål = 3, poäng = 1). Om det erbjuds som 2 way (utan odds för oavgjort) och efter att handikappet har tillämpats och resultatet är oavgjort, kommer bets att återbetalas.

  ÖVER/UNDER

  Betta på om de poäng som görs av båda lagen, inklusive mål (1 mål = 3 poäng) kommer att vara över eller under ett visst antal.

  HALVTID/FULLTID

  Betta på resultatet i slutet av 1: a halvlek och resultatet i fulltid. Extratid räknas inte. Om spelet avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras.

  1:A HALVLEK: MONEY LINE, HANDICAP OCH ÖVER/UNDER

  Bets avgörs av resultatet i första halvlek. Om matchen avbryts innan halvtid, kommer bets att ogiltigförklaras. Om matchen avbryts under andra halvlek kommer alla bets som gäller för första halvlek fortfarande att vara giltiga.

  LIVE BETS

  Bets på matcher som avbryts innan slutförandet av det ordinarie antalet omgångar kommer att anses som ogiltiga.

  GOLF

  ALLMÄNT

  Om en golfspelare drar sig ur innan starten på en turnering kommer alla bets på den deltagaren att ogiltigförklaras. Bets gäller från det att spelaren har slagit ut från tee vid det första hålet.

  ÖPPNA BETS

  Alla öppna bets avgörs på basis av vilken spelare som vinner trofén. Resultat efter spel vid extra hål tas med i beräkningen. Alla bets är giltiga förutom de som lagts på deltagare som inte tävlat i den första rundan.

  FÖRSTA RUNDANS VINNARE

  Vinnaren är den spelare som får den högsta placeringen i slutet av första rundan. Regler för Dead Heat tillämpas.

  MONEY LINE

  Om ett individuellt matchspel slutar oavgjort blir bets ogiltiga.

  18-HÅLS MATCHBET

  Bets gäller så fort spelarna har slagit ut från tee vid första hålet. Om en runda avbryts blir bets på den rundan ogiltiga.

  Vinnaren blir den spelare som har lägst poäng på 18 hål.

  Om ett individuellt matchspel slutar oavgjort kommer bets att bli ogiltiga.

  Extrahål räknas inte.

  72-HÅLS MATCHBET

  Bets gäller från det att spelarna har slagit ut från tee vid första hålet. Den spelare som klarar flest hål utses till vinnare. Om båda spelarna klarar lika många hål kommer spelaren med lägst poäng att utses till vinnare.

  Om ett individuellt matchspel slutar oavgjort blir bets ogiltiga.

  Extrahål tas med i beräkningen.

  REGLER VID DEAD HEAT

  Om 2 eller fler urval slutar på samma position, kommer insatsen att fördelas proportionellt.

  Exempel:

  Finalplaceringarna i golf är följande:

  1:a plats: Spelare A

  2:a plats: Spelare B

  3:e plats: Spelare C

  3:e plats: Spelare D

  3:e plats: Spelare E

  6:e plats: Spelare F

  6:e plats: Spelare G

  Låt oss säga att du satsar på spelare E (e/w ¼ 1-2-3).

  3:e platsen delas av 3 spelare- Spelare E delar 3:e platsen med två andra spelare- vilket innebär att utbetalningen kommer att bli 1/3 insats gånger e/w odds.

  Låt oss säga att du satsar på spelare E (e/w ¼ 1-2-3-4).

  Plats 3 och 4 delas av 3 spelare.

  3:e och 4:e (inte 4:e platsen egentligen eftersom det är 3 spelare på 3:e plats) platsen delas av 3 spelare - det betyder att 2 platser ger utdelning, av de 3 spelarna som nådde placeringen:

  2/3 insats gånger e/w odds.

  Notera - Regler för Dead Heat gäller insatsen och inte oddsen.

  RACE TO DUBAI/PGA TOUR MONEY LIST

  Spel placerade på Race To Dubai/Pga Tour Money List är spel där det gäller att förutspå vilken golfare som når den officiella "money list" i slutet av säsongen. I Europa kallas den Race to Dubai och i USA "USPGA Money List". Spel kommer avgöras vinnare efter färdigställd säsong för relevant tävling och kommer inte att påverkas av efterföljande förfrågningar eller förändringar. Observera att det inte gäller Fed Ex Cup Vinnare bonus.

  HANDBOLL

  ALLMÄNT

  Alla bets avgörs av resultatet i slutet av ordinarie speltid, exklusive eventuell övertid, om inte annat anges.

  Alla matcher måste starta på utsatt datum (lokal tid) för att bets ska vara giltiga.

  Alla bets baseras på resultatet i slutet av en 60-minuters schemalagd match, om inte annat anges. Om de schemalagda 60 minuterna inte spelas, blir alla bets ogiltiga om inte annat anges. Ett undantag görs i matcher där en regel om nåd tillämpas: resultatet vid tidpunkten där regeln om nåd tillämpas kommer att användas för att avgöra matchen.

  Om en match av någon anledning skjuts upp eller ställs in, kommer alla bets att ogiltigförklaras, om inte matchen arrangeras om och spelas på samma dag eller om annat anges i reglerna. Ett undantag görs om felaktig starttid meddelas på vår hemsida.

  Statistiken som den officiella webbplatsen för den aktuella tävlingen tillhandahåller kommer att användas för att avgöra resultatet. Vid de fall som statistiken inte finns tillgänglig på den officiella hemsidan eller om det tydligt framgår att informationen på hemsidan är felaktig, kommer vi att använda oss av en oberoende källa för att avgöra resultatet.

  Om det saknas konsekventa, oberoende bevis eller om det finns signifikanta motstridiga bevis, kommer bets att avgöras baserat på vår egen statistik.

  LIVE-BETTING

  Om matchen inte spelas klart, kommer alla bets att ogiltigförklaras, om inte annat anges.

  1X2

  Betta på om det kommer att bli hemmavinst, oavgjort eller en bortavinst:

  1 - hemmavinst

  X - oavgjort

  2 - bortaseger

  HANDICAP

  Betta på vinnaren genom att tillämpa det förvalda handikappet.

  ÖVER/UNDER

  Betta på om båda lagens totala antal mål kommer att bli över eller under ett visst antal.

  1:a HALVLEK

  Betting (1X2, Handikapp och Över/Under) avgörs endast på första halvlekens resultat.

  Bets ogiltigförklaras om matchen avbryts innan halvtid.

  Om en match avbryts under andra halvleken, gäller fortfarande alla bets på första halvleken.

  2:a HALVLEK

  Betting (1X2, Handikapp och Över/Under) avgörs av andra halvlekens resultat.

  Bets ogiltigförklaras om matchen avbryts.

  FÖRSTA LAGET ATT GÖRA MÅL/SISTA LAGET ATT GÖRA MÅL

  Betta på vilket lag som gör det första/sista målet i matchen. Självmål räknas till det laget som får tillgodoräkna sig målet. Om ett spel avbryts efter ett mål har gjorts, så gäller alla bets på Första laget att göra mål, medan betting på Sista laget att göra mål ogiltigförklaras.

  UDDA/JÄMNT

  Betta på om båda lagens totala antal mål kommer att bli ett udda eller jämnt tal.

  DUBBELCHANS

  Betting med Dubbelchans tillåter dig att täcka upp två av de tre möjliga utfallen med endast en insats. Följande alternativ finns:

  1 eller X - om resultatet antingen är en hemmavinst eller oavgjort, vinner dessa bets.

  X eller 2 - om resultatet antingen är oavgjort eller en bortavinst, vinner dessa bets.

  1 eller 2 - om resultatet antingen är en hemmavinst eller en bortavinst, vinner dessa bets.

  HALVTID/FULLTID

  Betta på resultatet av en match vid halvtid och i slutet av ordinarie speltid. Om en match inte spelas klart, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Exempel: Om du väljer 1/X, satsar du på att hemmalaget leder efter den första halvleken och att matchen avslutas oavgjord. Förlängning räknas inte.

  FÖRST MED ATT GÖRA 3, 5, 10, 20 MÅL

  Betta på vilket lag som är först med att göra 3, 5, 10, 20 mål.

  HALVLEK MED FLEST MÅL

  Betta på i vilken halvlek som det görs flest mål. Push-regler gäller.

  LAGETS TOTALA ANTAL MÅL

  "Lagets totala antal mål" liknar betting på Över/Under.

  Vinst/förlust bestäms av det specifika lagets totala antal mål.

  LAGETS UDDA/JÄMNA ANTAL MÅL

  Betta på om det lagets totala antal mår är ett udda eller jämnt tal.

  LAG MED FLEST MÅL VID EN AV HALVLEKARNA

  Förutse vilket lag som gör flest mål i någon (antingen 1:a eller 2:a) av halvlekarna under matchen.

  VINSTMARGINAL

  Förutse hur många mål det vinnande laget kommer att vinna med i matchen.

  TriBet FT/TriBet 1:a HALVLEK

  Förutse vilket av de två lagen som vinner med målmarginalen enligt följande: för FT - med 3 eller fler mål eller något annat resultat; för 1:a halvlek - med 2 eller fler mål eller något annat resultat.

  Halvtid/Fulltid Alternativ - Förutse resultatet av en match i halvtid och i slutet av ordinarie speltid. Valen baseras endast på vunna matcher - utan de oavgjorda alternativen samt eventuella andra alternativ som extraval. Om ett spel överges, kommer spel att ogiltigförklaras.

  KVALIFICERING

  Om ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen och en fördel (bye) tilldelas, så kommer alla kvalspel att bli ogiltiga.

  SLUTPLACERING

  Betta på vilket lag som kommer att ha högst slutplacering i turneringen.

  Om ett eller flera lag inte spelar i turneringen blir alla bets ogiltiga och insatserna återbetalas.

  GRUPPVINNARE

  Betta på laget som blir gruppvinnare. Bets avgörs av slutplaceringen i gruppen.

  BÄSTA MÅLSKYTT/BÄSTA MÅLSKYTT I LAGET

  Mål som görs under ordinarie tid (60 minuter) och extra tid räknas för att kunna få ett resultat. Dock räknas inte de mål som görs via straffar. Dead-heat regler gäller. Om en spelare deltar i turneringen, kommer alla bets att gälla.

  OUTRIGHT/VINNARE

  Betta på vem som vinner den specifika tävlingen. Bets avgörs på det slutgiltiga resultatet av ligan efter slutspel (om det spelas), om inte annat anges.

  ALTERNATIV HC

  Betta på vinnaren genom att tillämpa det givna alternativa handikappet.

  ALTERNATIVA MÅL

  Betta på om det totala antalet mål som görs av båda lagen kommer att vara över eller under en given alternativ linje.

  ALTERNATIV 1:a HALVLEK HC

  Betta på vem som kommer att vinna 1:a halvlek genom att tillämpa det givna alternativa handikappet.

  ALTERNATIV 1:a HALVLEK MÅL

  Betta på om det totala antalet mål som görs i 1:a halvlek av båda lagen kommer att vara över eller under en given alternativ linje.

  ISHOCKEY

  ALLMÄNT

  Alla matcher måste starta på det fastställda datumet (lokal arenatid) för att spelen ska gälla. Med undantag för de matcher där vi har annonserat en felaktig starttid.

  Om matcharenan ändras kommer de spel som lagts att fortsätta att gälla, förutsett att det lag som var hemmalag fortfarande är det. Om den listade matchens hemma- och bortalag blir de omvända kommer spel som lagts på den ursprungliga matchen att ogiltigförklaras.

  Matcherna måste pågå i minst 55 minuter för att spelen ska räknas som giltiga. Om en match avbryts innan 55 minuter har spelats kommer alla spel på matchens resultat att betalas tillbaka, om inget annat anges. Detta gäller inte för spel på spelalternativ som har specifika villkor som inte täcks av denna regel.

  Statistik från den officiella webbplatsen för den relevanta tävlingen kommer att användas för att fastslå satsningar. I avsaknad av en officiell webbplats, eller när betydande motstridiga bevis finns, kommer bets att avgöras baserat på en officiell poängleverantör.

  ODDS FÖRE MATCH

  Spel lagda före matchen kommer att avgöras i enlighet med slutresultatet inklusive eventuell förlängning (och straffläggning om det krävs), eller exklusive förlängning beroende på den aktuella oddsmarknadens särskilda villkor. Resultat för matcher som avgörs via straffläggning kommer att inkludera hela straffläggningen som ett mål för det vinnande laget. Vinster för livespel på vänskapsmatcher och internationella vänskapsmatcher kommer att betalas ut efter resultatet efter ordinarie matchtid, om inget annat anges.

  Vinster för livespel på landskamper och internationella vänskapsmatcher kommer att betalas ut baserat på resultatet efter ordinarie speltid, om inget annat anges.

  För Odds före matchrättas följande speltyper utanövertid
  Perioder – Alla typer av periodspel (1:a, 2:a och 3:e) rättas utan övertid
  3 Way Moneyline (Vinnare under ordinarie matchtid)

  3 Way Totalt antal mål Ö/U
  Utan lika
  Rätt resultat
  Först till antal mål (2,3,4,5)
  Tidpunkt för 1:a målet
  Dubbelchans
  Antal mål
  Antal lagmål
  Båda lagen gör mål
  Målrikaste period
  3-vägshandikapp
  Att vinna och hålla nollan
  Vinstmetod
  Först att göra mål
  Sist att göra mål
  Första målskytt
  Sista målskytt
  När som helst Målgörare
  Vinstmarginal
  1:a perioden/fulltid
  Asiatiska odds

  För Odds före match rättas följande speltyper inklusive övertid:
  2-vägsodds
  2-vägshandikapp
  2-vägs Ö/U
  Rätt resultat
  Udda/jämnt
  Vinstmarginal

  LIVESPEL

  Vinstutbetalningar på livespel kommer att göras enligt slutresultatet inklusive eventuella förlängningar (och straffläggning om så krävs). Resultat för matcher som avgörs via straffläggning kommer att inkludera straffläggningen som ett mål för det vinnande laget. Vinster för livespel på vänskapsmatcher och internationella vänskapsmatcher kommer att betalas ut efter resultatet efter ordinarie matchtid, om inget annat anges.

  Vinster för livespel på vänskapsmatcher och internationella vänskapsmatcher kommer att betalas ut efter resultatet efter ordinarie matchtid, om inget annat anges.

  Resultaten för följande speltyper kommer att fastställas utan att ta hänsyn till förlängningar:
  Vinnare (3-vägs); segrare efter ordinarie matchtid
  Handikapp 3-vägs)
  Totalt antal mål ÖU
  Asian Lines – Handikapp och ÖU
  Pengarna tillbaka vid oavgjort
  Dubbelchans
  Nästa mål
  Först att göra mål
  Sist att göra mål
  Båda lagen gör mål
  Antal mål
  Antal mål per lag
  Exakt resultat (med oavgjort)
  Jämnt/udda
  Vem gör nästa mål
  Förlängning
  Perioder – Alla typer av periodspel (1:a, 2:a, 3:e)
  Lag att vinna flest perioder
  Lag att vinna alla 3 perioder
  Först till antal mål (2,3,4,5)
  Båda lagen att göra minst 2 mål (3 mål)
  Att vinna och hålla nollan
  Vinstmarginal

  LIVESPEL

  Resultaten för följande speltyper kommer att fastställas inklusive förlängningar för alla ishockeyligor:
  Handikapp FT (2-vägs)
  När tar matchen slut
  Exakt resultat (utan oavgjort)
  Vinstmarginal
  Jämnt/udda
  Totalt antal mål per lag (2-vägs)
  Totalt antal mål (2-vägs)
  2-vägsodds
  2-vägshandikapp
  2-vägs Över/Under

  GRAND SALAMI – NHL

  Betta på det totala antalet mål som gjorts i alla planerade matcher i NHL för den givna dagen. Alla schemalagda matcher måste spelas tre hela perioder. Om någon av matcherna avbryts eller överges innan tre hela perioder har spelats kommer alla bets att annulleras.

  NHL REGULAR SEASON WINS

  Alla 82 matcher måste spelas för att bets ska gälla. Bets kommer att annulleras om 81 eller mindre matcher spelas.

  NHL

  Spel på NHL (innan matchstart och live) inkluderar förlängningar och straffläggningar, om inget annat specifikt anges.

  Om en match avgörs på straffläggning kommer ett mål att läggas till i detta vinnande lagets målantal och slutresultatet för matchen.

  Spelresultat på seriematcher i NHL och försäsongsmatcher kommer att fastställas efter normal matchtid (3 perioder).

  Spelresultaten från följande typer av NHL-spel kommer att fastställas efter ordinarie matchtid:
  Vinnare (3-vägs)
  Asian Lines – Handikapp och ÖU
  Puck Line (handikapp)(3-vägs)
  Dubbelchans
  Först att göra mål
  Sist att göra mål
  Pengarna tillbaka vid oavgjort
  Antal mål per lag
  Antal mål
  Period med flest mål
  Nästa mål
  Vem vinner flest perioder
  Först till 3 mål
  Totala skott på mål

  1:A/2:A/3:E PERIODEN

  Spelresultat som endast fastställs efter första/andra/tredje perioden.

  Den tredje perioden inkluderar inte eventuella förlängningar.

  Perioderna i fråga måste slutföras för att spelen ska gälla.

  Om en match avbryts under den andra perioden kommer alla spel som gäller den första perioden fortfarande att gälla.

  Om en match avbryts under den andra perioden kommer alla spel som gäller den första perioden fortfarande att vara giltiga.

  2W ML

  Spela på vem som ska vinna matchen, inklusive förlängning och straffläggning

  SPREAD

  Spela på hur stor målskillnaden är mellan lagen vid slutsignalen.

  Spread-spel som läggs innan matchstart (exklusive NHL) kommer att fastställas med resultatet efter ordinarie matchtid.

  Spread-spel som läggs live kommer att fastställas med resultatet efter förlängning/straffläggning.

  Exempel:

 • +0.5 Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen.
 • -0.5 Du vinner om ditt lag vinner matchen.
 • ÖVER/UNDER

  Spela på det totala antalet mål som kommer att göras i en match.

  ÖU-spel som läggs innan matchstart (exklusive NHL) kommer att fastställas med resultatet efter ordinarie matchtid.

  ÖU-spel som läggs live kommer att fastställas med resultatet efter förlängning/straffläggning.

  Exempel:

 • Spel på Över 2 kommer att ge vinst om det görs tre mål eller fler i matchen. Om det görs exakt två mål kommer insatsen att betalas tillbaka. Spelet blir en förlust om det görs noll eller ett mål i matchen.
 • Spel på Över 2.5 kommer att ge vinst om det görs tre mål eller fler i matchen. Spelet blir en förlust om det görs noll, ett eller två mål i matchen.
 • Spel på Under 2.5 kommer att ge vinst om det görs noll, ett eller två mål i matchen. Spelet blir en förlust om det görs tre mål eller fler i matchen.
 • TOTALT ANTAL MÅL

  Spela på det totala antalet mål som kommer att göras i en match.

  Över 2.5 – Spelet kommer att ge vinst om det görs tre mål eller flera i matchen.

  Under 2.5 – Spelet kommer att ge vinst om det inte görs några mål alls eller färre än tre mål i matchen.

  TREVÄGSHANDIKAPP

  I ett spel på trevägshandikapp sätts in linje så att det även kan bli ett oavgjort resultat vilket ger dig tre potentiella spel. Handikapp -1: Du vinner om ditt lag vinner matchen med en marginal på två mål eller fler. Oavgjort: Du vinner om laget med Handikapp -1 vinner matchen med exakt ett måls marginal. Handikapp +1: Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen.

  SEGRARE EFTER ORDINARIE MATCHTID

  Spela på vem som vinner matchen under ordinarie matchtid.

  ASIATISKT HANDIKAPP

  Asiatiska spelvarianter fastställs med resultat efter ordinarie matchtid. Livespel på asiatiska handikapp fastställs efter slutresultatet i det som återstår av matchen efter att spelet har lagts. Mål som gjorts innan spelet lades är inte inkluderade.

  ANTAL MÅL

  Spela på det totala antalet mål som görs av de två lagen under ordinarie matchtid på 60 minuter. Självmål räknas också in vid fastställandet av spelresultatet.

  TOTALT ANTAL MÅL PER LAG

  Spela på det totala antalet mål som kommer att göras av ett visst lag.

  Över 0.5 – Spelet kommer att ge vinst om laget gör ett eller fler mål.

  Under 0.5 – Spelet kommer att ge vinst om laget inte gör mål.

  Över 1.5 – Spelet kommer att ge vinst om laget gör två eller fler mål.

  Under 1.5 – Spelet kommer att ge vinst om laget gör ett mål eller färre.

  Självmål räknas också in vid fastställandet av spelresultatet.

  FÖRST ATT GÖRA MÅL/SIST ATT GÖRA MÅL/NÄSTA MÅL

  Spel på vilket lag som gör det första, sista eller nästa mål i en match. Självmål räknas som mål för motståndarlaget.

  Om en match avbryts efter att ett mål har gjorts kommer alla spel på laget för ”Först att göra mål” att gälla. Spel på ”Sist att göra mål” kommer att ogiltigförklaras. Spel på ”Nästa mål” som redan fastställts kommer att gälla men spel på ”Nästa mål” som fortfarande inte fastställts kommer att ogiltigförklaras.

  Om en match avbryts utan att det gjorts något mål kommer alla spel på ”Först att göra mål”/”Sist att göra mål” att ogiltigförklaras.

  PENGARNA TILLBAKA VID OAVGJORT

  Spela på vilket lag som ska vinna. Om matchen slutar oavgjort kommer alla spel att ogiltigförklaras och insatserna betalas tillbaka.

  BÅDA LAGEN GÖR MÅL

 • Ja = Båda lagen gör mål.
 • Nej = Endast ett av lagen gör mål.
 • Spelen gäller om båda lagen har gjort mål, oavsett om matchen senare avbryts.

  VINSTMARGINAL

  Spela på marginalen som det segrande laget kommer att vinna med. Förlängningar och straffläggningar är inkluderade i denna speltyp, för alla ligor.

  GÅR VIDARE

  Om ett lag skulle diskvalificeras från turneringen innan matchen börjar, och en runda i första omgången stås över, kommer alla spel av typen "Går vidare"/"Vinner cupen" att ogiltigförklaras.

  Spel av typen "Går vidare" inkluderar förlängningar och straffläggningar.

  SERIEVINNARE

  Spelen ogiltigförklaras om inte det föreskrivna antalet matcher spelas (i enlighet med gällande regler för varje enskild liga) eller ändras.

  HEAD-2-HEAD

  Om en eller flera tävlande inte kommer till start kommer alla spel att ogiltigförklaras och insatserna kommer att betalas tillbaka.

  FÖRSTA/SISTA MÅLSKYTT, MÅLSKYTT I MATCHEN

  Spela på om en spelare gör mål i matchen, eller gör det första eller sista målet. Vi gör allt för att erbjuda priser för alla möjliga deltagare. Spelare som inte ursprungligen citerats räknas dock som vinnare om de gör det första/sista målet.

  Självmål räknas inte in vid rättning av detta spelalternativ. Om det görs ett självmål kommer föregående eller nästa mål (om det görs något sådant) att tas med i beräkningarna vid rättning av spel. Om det endast görs självmål i matchen kommer resultatet att rättas som "Ingen målskytt".

  För samtliga ligor (inklusive NHL) fastställs slutresultatet för spelen efter ordinarie matchtid. Spel som läggs på spelare som inte är med i laguppställningen under matchen kommer att ogiltigförklaras.

  Om en match avbryts efter att det första målet redan har gjorts kommer spel på "Första målskytt" och "Målskytt i matchen" – för spelare som redan har gjort mål – att fortsätta att gälla. Alla andra spel på "Målskytt i matchen" kommer att ogiltigförklaras.

  Om en match avbryts innan något mål görs kommer alla spel att ogiltigförklaras.

  JÄMNT/UDDA

  Detta är ett spel på om det sammanlagda antalet mål i en match kommer att ge ett jämnt eller udda nummer när de läggs samman.

  Alla matcher som slutar 0-0 kommer att fastställas som ett jämnt antal mål.

  EXAKT RESULTAT

  Spela på det exakta slutresultatet efter ordinarie matchtid (inkluderar ej NHL).

  Om det exakt slutresultatet i matchen inte finns med som ett alternativ i vårt spelutbud kommer alla spel att bli förluster.

  DUBBELCHANS

  Ett spel av typen "Dubbelchans" låter dig täcka upp två eller tre olika resultat i en och samma match med endast ett spel.

  Följande alternativ är tillgängliga:

 • 1 eller X: Om slutresultatet antingen blir en hemmavinst eller ett oavgjort resultat kommer spel på detta alternativ att ge vinst.
 • X eller 2: Om slutresultatet antingen blir ett oavgjort resultat eller en bortavinst kommer spel på detta alternativ att ge vinst.
 • 1 eller 2: Om slutresultatet antingen blir en hemmavinst eller en bortavinst kommer spel på detta alternativ att ge vinst.
 • Alla spel gäller för slutresultat under ordinarie matchtid, i alla ligor.
 • TIDPUNKT FÖR 1:A MÅLET

  Om en match avbryts efter att första målet har gjorts gäller fortfarande alla insatser.

  Om en match avbryts innan något mål gjorts annulleras alla insatser.

  Om en match slutar utan något mål annulleras alla insatser. Denna insatstyp avgörs exklusive övertid.

  Så snart en match startar bedöms den vara i den första spelminuten. Om ett mål till exempel görs efter 24 minuter och 16 sekunder anses det ha gjorts i den 25:e spelminuten.

  FÖRLÄNGNING

  Spela på om en match ska gå till förlängning eller inte.

  FLEST ANTAL MÅL

  Spela på i vilken period som flest antal mål kommer att göras.

  Om det görs samma antal mål i 2 eller fler perioder kommer alla spel att ogiltigförklaras.

  Alternativet "Flest antal mål" inkluderar ej förlängningar (inklusive NHL).

  FÖRST TILL 3 MÅL

  Spela på vilket lag som blir först att göra tre mål. Förlängningar är inkluderade i denna speltyp, för alla ligor. Alla straffläggningar kommer att räknas som ett mål. Till exempel: Om lag A är det första laget som gör mål på straffar efter att den ordinarie matchtiden slutat 2-2 och lag B sedan vinner straffläggningen kommer lag B att anses som det lag som gjort mål först för spel med detta alternativ.

  SLUTPLACERING

  Betta på den placering som ett lag kommer att hamna på när turneringen är över.

  Om ett eller flera lag inte deltar i turneringen kommer alla spel att ogiltigförklaras och insatserna kommer att betalas tillbaka.

  REGULAR SEASON POINT TOTALS

  Alla schemalagda matcher måste spelas för att satsningar ska gälla.

  REGULAR SEASON WINS

  Alla 82 matcher måste spelas för att bets ska gälla. Bets kommer att annulleras om 81 eller mindre matcher spelas.

  SKOTT PÅ MÅL

  Skott på mål är ett spel som liknar "Handikapp" och "Över/under".

  Vinster och förluster fastställs efter antalet skott på mål från båda lagen. Detta antal jämförs sedan med det handikapp som gavs innan matchen startade.

  NEDFLYTTNING

  Om ett lag tvingas lämna ligan/turneringen innan säsongen har startat kommer alla spel på detta alternativ att ogiltigförklaras. En ny lista med spel på nedflyttning kommer sedan att läggas ut.

  VINNARE

  Spelresultatet fastställs efter den slutligen placeringen i ligan/turneringen, inklusive särspel/slutspel.

  GRUPPVINNARE

  Spelresultatet fastställs efter den slutligen placeringen i gruppen.

  ANTAL GJORDA MÅL I SERIEN

  Spelen ogiltigförklaras om inte det föreskrivna antalet matcher spelas (i enlighet med gällande regler för varje enskild liga) eller ändras.

  UTSLAGNINGSFAS

  Spela på i vilken fas av turneringen ett visst lag ska slås ut.

  UTVISNING

  Spela på vilken typ av utvisningen som blir den första i matchen.

  LAG ATT VINNA ALLA 3 PERIODER

  Satsa på att ett av lagen kommer att vinna alla tre perioder i matchen.

  FÖRST TILL ANTAL MÅL (2,3,4,5)

  Satsa på vilket av lagen som kommer först till det angivna antalet mål. "Inget av lagen" finns som alternativt val.

  BÅDA LAGEN ATT GÖRA MINST 2 MÅL (3 MÅL)

  Satsa på att båda lagen ska göra minst 2 mål i matchen.

  ATT VINNA OCH HÅLLA NOLLAN

  Satsa på att ett av lagen ska vinna matchen utan att släppa in något mål på ordinarie speltid.

  MÅLRIKASTE PERIOD

  Satsa på vilken av de tre perioderna som du tror får flest antal mål.

  VINSTMETOD

  Satsa på vilken metod som du tror att matchen vinns med – efter: Ordinarie speltid, övertid eller straffar.

  1:A PERIODEN/FULLTID

  Satsa på vilket lag som du tror leder efter den 1:a perioden och när ordinarie speltid är slut i en och samma kombinerade insatstyp.

  SPELARE

  Om den relevanta spelaren inte får någon speltid under matchen ogiltigförklaras alla spel på honom. Det som sker under övertid (om detta spelas) räknas vid rättning av spelen. Vinst/Förlust bestäms av en jämförelse mellan den statistik som uppnåtts av den angivna spelaren och de siffror som låg till grund för spelet. Spelet rättas enligt statistik från den officiella webbplatsen.

  MOTORSPORT & MOTORCYKEL

  ALLMÄNT

  Om en tävling eller kvaltävling skjuts upp av någon anledning är alla bets giltiga i 48 timmar.

  FORMEL 1-RACING - BETS PÅ RACEVINNARE

  Alla bets avgörs enligt den officiella ställningen från Federation Internationale de l'Automobile (FIA), sportens styrande organ, vid prisutdelningen.

  MÄSTERSKAPSVINNARE

  Bets avgörs enligt FIA’s klassifikation direkt efter säsongens sista tävling och påverkas inte av efterföljande straff eller nedgraderingar.

  TILLVERKARE

  Varje deltagare är prissatt för att ha den ledande tillverkaren i Formel 1-säsongen enligt Tillverkarmästerskapet och FIA’s regler.

  SNABBAST VARV

  Det officiella FIA-resultatet vid prisutdelningen är det resultat som räknas. p>

  PALLPLATS

  Resultatet som avgör bets är det resultat som gäller vid själva prisutdelningen. Efterföljande diskvalificeringar och/eller överklaganden kommer inte att påverka bets.

  HEAD-TO-HEAD

  Två förare kan paras ihop i syfte att betta på vilken av dem som slutar på en högre placering i en specifik tävling.

  Om ingen av förarna slutför tävlingen, gäller att den förare som kört flest varv blir utsedd till vinnare. Om båda förarna har kört samma antal fulla varv, ogiltigförklaras dessa bets.

  NASCAR - BETS PÅ RACEVINNARE

  Den officiella NASCAR racevinnaren skall vara vinnaren av racet för alla bets; detta inkluderar alla race som av någon anledning stoppas i förtid.

  Förare som inte kvalificerar sig för racet anses inaktuella, dvs kommer alla bets på en sådan förare anses ogiltiga.

  RALLY

  Alla bets på tävlingar avgörs enligt den officiella ställningen som den definieras av de officiella tävlingsorganisatörerna och kommer inte att påverkas av några efterföljande förfrågningar.

  MOTORCYKEL - MÄSTERSKAPSVINNARE

  Fullständigt deltagande eller inte. Bets avgörs av antalet poäng som samlats ihop fram tills prisutdelningen för den sista tävlingen för säsongen och kommer inte att påverkas av några efterföljande förfrågningar.

  RACEVINNARE

  Icke-deltagare = inget bet.

  Pallplatser används för att avgöra bet-vinnare.

  Efterföljande diskvalifikationer och/eller överklaganden påverkar inte dessa bets.

  BASKET

  ALLMÄNT

  Om en match startar men inte spelas klart kommer alla bets ogiltigförklaras om inte annat anges i reglerna. Alla bets kommer att avgöras baserat på resultat i ordinarie speltid, om inte annat anges.

  Om matchplatsen ändras gäller redan lagda bets, så länge hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om hemma- och bortalaget byter plats kommer bets som lags på den ursprungliga matchen att ogiltigförklaras.

  Om en match av någon anledning skjuts upp eller ställs in kommer alla bets att ogiltigförklaras, såvida inte matchen arrangeras om och spelas på samma dag eller om annat anges i reglerna. Ett undantag görs om vi visar fel starttid.

  Om ett bet erbjuds som 2Way och matchen slutar oavgjort gäller Push-regler.

  Outright

  Betta på vem du tror vinner ligan/turneringen. Bets avgörs enligt det slutgiltiga resultatet, inklusive slutspel om det spelas så länge inte annat anges.

  Money Line

  Betta på:

  1 – OM hemmalaget vinner

  X – Om det blir oavgjort

  2 – Om bortalaget vinner

  Handicap

  Betta på vinnaren genom att tillämpa det givna handikappet på resultatet.

  Över/Under

  Betta på om båda lagens totala poäng blir över eller under ett visst tal.

  1:A/2:A HALVLEK

  Betting (money line, handikapp, över/under) på halvor avgörs enligt ställningen efter halva matchen. En ordinarie halvmatch måste slutföras för att bets ska gälla, såvida inte de redan bestämts. Om matchen stoppas i den andra halvan, är första halvleksbets giltiga och andra halvleksbets ogiltigförklaras.

  1:a/2:a/3:e/4:e kvarten

  Betting (money line, handikapp, över/under) på kvartar avgörs av den specifika kvartens resultat. Kvarten i fråga måste spelas klart för att bets ska gälla, såvida den inte redan blivit avgjord. Om matchen avbryts så kommer bets på kvartar som redan avslutats att vara giltiga, medan bets på de kvartar som inte avslutats eller inte påbörjats ogiltigförklaras, om inte bets på den löpande kvarten redan fastställts. Till exempel om en match avbryts i 3:e kvarten:

  - Bets på 1:a och 2:a kvarten är giltiga och avgörs på vardera kvartsresultat

  - Om det finns några Ö/U bets på 3:e kvarten som kan avgöras, så är de fortfarande giltiga

  - Alla andra bets ogiltigförklaras.

  ANDRA SPORTER

  ALLMÄNT

  Alla matcher måste starta på det utsatta datumet (lokal tid) för att bets ska gälla.

  Avbrutna eller uppskjutna matcher är ogiltiga om det inte arrangeras om och spelas på samma datum (lokal tid) eller om annat anges i reglerna. Undantaget är om vi annonserar en felaktig starttid.

  Skulle någon match spelas före den angivna dagen eller den angivna starttiden gäller bets under förutsättningen att bets läggs innan den reviderade starttiden.

  Om matchplatsen ändras kommer bets att ogiltigförklaras om inget annat anges.

  I 2way-bets gäller push-regler om inte annat anges. Insatser på singelbets återbetalas och i kombinationsbets/parlay-bets anses de som icke-deltagare.

  För de olympiska spelen gäller följande regler:

  - Presentationen på podiet avgör alla bets.

  - Efterföljande diskvalificeringar och/eller överklaganden kommer inte att påverka bets.

  BADMINTON

  Om någon av spelarna ändras innan matchen börjar kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Om en match startar men inte spelas klart kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  BEACHVOLLEYBOLL

  Om någon av spelarna ändras innan matchen börjar kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Om en match startar men inte spelas klart kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  INNEBANDY

  All betting på matcherna avgörs av resultatet i ordinarie speltid och exklusive eventuell övertid.

  Om matchplatsen ändras gäller fortfarande de bets som lagts, så länge hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om hemma- och bortalaget byter plats kommer de bets som lagts på den ursprungliga uppställningen att ogiltigförklaras.

  FUTSAL

  All betting på matcherna avgörs av resultatet i slutet av ordinarie speltid om inte annat anges.

  Ordinarie speltid måste spelas klart för att bets ska gälla, om inte annat anges.

  HOCKEY

  Om matchen äger rum på en annan plats kommer alla bets att ogiltigförklaras och återbetalas.

  Alla matchodds baseras på resultatet i slutet av 70 minuters spel om inte annat anges. Bets avgörs på det slutgiltiga resultatet efter 70 minuters spel inklusive eventuell tilläggstid. Denna schemalagda period inkluderar inte extratid eller tid som avsatts för straffar. Alla hockeymatcher som avbryts innan 70 minuters spel kommer att ogiltigförklaras såvida inte matchen arrangeras om och spelas samma dag.

  Om platsen för en bestämd match ändras kommer bets att ogiltigförklaras.

  PINGIS

  Om någon av spelarna ändras innan matchen börjar ogiltigförklaras alla bets.

  Om en match startar men inte spelas klart kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  VATTENPOLO

  All betting på matcherna avgörs av resultatet i slutet av ordinarie speltid om inte annat anges.

  Ordinarie tid måste spelas klart för att bets ska gälla, om inte annat anges.

  Om en match startar men inte spelas klart kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  FRIIDROTT

  När det gäller Outright-bets, gäller alla bets förutom de som lagts på konkurrenter som inte deltar i den första omgången/kvalet.

  KAJAK

  De tävlande måste passera startlinjen för att bets ska gälla, annars är bets ogiltiga.

  GYMNASTIK

  De tävlande måste starta en runda för att bets ska gälla, annars är bets ogiltiga.

  SKYTTE

  De tävlande måste starta en runda för att bets ska gälla, annars är bets ogiltiga.

  SURFING

  Vinnarspel förutser vinnaren av ligan/turneringen. Spelen avgörs enligt slutliga ställningar, om inte annat anges.

  SIMNING

  De tävlande måste passera startlinjen för att bets ska gälla, annars är bets ogiltiga.

  TRIATHLON

  De tävlande måste passera startlinjen för att bets ska gälla, annars är bets ogiltiga.

  RODD

  Om en omgång startar men inte slutförs kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  AUSTRALIENSISK FOTBOLL

  Alla bets inkluderar övertid om inte annat anges. Ordinarie tid måste spelas klart för att bets ska gälla om inte annat anges.

  Om matchplatsen ändras gäller fortfarande lagda bets så länge hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om hemma- och bortalaget byter plats kommer de bets som lagts på den ursprungliga uppställningen att ogiltigförklaras.

  SPEEDWAY

  Om ett lopp skjuts upp före det schemalagda startdatumet/Starttiden tiden blir alla bets ogiltiga, såvida loppet inte startas om inom 24 timmar.

  Alla bets avgörs baserat på resultatet av finalloppet.

  CYKLING

  Alla bets avgörs vid prisutdelningen. Alla diskvalificeringar eller överklaganden som leder till förändringar i resultaten men sker efter prisutdelningen räknas inte.

  Bets som läggs på deltagare/lag som inte startat det specifika loppet kommer att ogiltigförklaras.

  Lopp- och/eller etappvinnare

  Betta på vilken cyklist eller lag som vinner loppet/etappen i fråga.

  Individuell/Lag - Head 2 Head

  Betta på vilket lag/cyklist som får de högsta slutplaceringarna i loppet. Alla lag/cyklister i fråga bör starta loppet, annars kommer bets att ogiltigförklaras. Åtminstone ett av de lagen/cyklisterna i fråga bör fullfölja tävlingen, annars kommer bets att ogiltigförklaras.

  Specialbetting

  Betta på vem du tror vinner en särskild kategori inom loppet, såsom "King of the hill", "Bästa sprinter", "Bästa unga spelare" osv, som tilldelas tröjor med viss färg (röd, grön, vit, etc.)

  RIDNING (RYTTARE)

  All-in tävla eller inte. Podiumpresentationen kommer att avgöra fastställandet av spel. Senare diskvalifikationer och/eller överklaganden kommer inte att påverka spel. Spel kvarstår oavsett om ryttare byter nämnda hästar under ett event.

  TRAV

  Alla spel på trav avgörs av den officiella källan för det aktuella landet. Baserat på det officiella resultatet kommer hästen med den högsta slutplaceringen anses vara vinnaren. Om inte annat anges, om ett urval inte deltar i ett event kommer alla satsningar på valet att avgöras som förlorare.

  Om fler än en häst vinner loppet gäller reglerna för dött lopp. När ett dött lopp om första platsen sker, delas insatserna på det vinnande valet på antalet vinnare, fulla odds betalas ut på den förminskade insatsen.

  Om ett lopp avbryts eller skjuts upp ogiltigförklaras alla spel på loppet.

  KABADDI

  MATCH BETTING

  Om inget annat anges kommer alla bets att avgöras baserat på poängen i slutet av den planerade 40 minuters-regleringstiden exklusive extra tid om det spelas. Om de schemalagda 40 minuterna inte spelas kommer bets att annulleras, med undantag för marknader där resultatet redan har fastställts.

  Följande marknader inkluderar Extra Time/Golden Raid för resultaträkningen:

  TO WIN IN EXTRA TIME/GOLDEN RAID

  Om en matchplats ändras kommer redan lagda bets att gälla förutsatt att hemmalaget fortfarande utses som sådant. Om hemmalaget och bortalaget spelar på bortalagets plats kommer bets att gälla förutsatt att hemmalaget fortfarande officiellt utses som sådant, annars kommer bets att annulleras.

  Eventuella uppskjutna eller avbrutna matcher kommer att behandlas som en non-runner (dvs. en match som inte kommer att spelas) för avvecklingsändamål om det inte spelas inom 48 timmar efter den ursprungliga starttiden.

  HALF BETTING

  Den utsedda halvan måste slutföras för att bets ska kunna gälla, såvida inte resultatet av den specifika marknaden redan har fastställts; och utesluter extra tid om det spelas.

  MUAY THAI

  Ett event anses endast ha börjat när klockan ringer i början av den första omgången. Alla bets kommer att annulleras om en eller båda av de tävlande inte lyckas startat eventet.

  Alla bets kommer att betraktas som giltiga oavsett färgförändring på de tävlande. De röda eller blå färgerna som anger de tävlande är strikt endast för referensändamål.

  Alla bets kommer att avgöras baserat på det officiella beslutet som ges i ringen omedelbart efter eventets slut. Efterföljande ändringar av resultatet redovisas inte för speländamål.

  FT ML

  Betta på hur kampen kommer att sluta.

  FT Spread

  Betta på vem av de tävlande du tror kommer att vinna eventet. Om eventet förklaras oavgjort kommer alla bets att annulleras.

  FT O / U

  Betta på om kampen kommer att avslutas under eller över ett specificerat antal omgångar.

  För "Total Rounds" avvecklingsändamål kommer 1 minuter och 30 sekunder att representera en halv omgång (om omgången varar i 3 minuter). Till exempel, för att ett bet på ”Över 1,5 omgångar” ska vara en vinnare, måste fighten vara längre än 1 minuter och 30 sekunder i omgång 2. Om antalet omgångar i en fight ändras efter att ”Total Rounds”-marknaderna har fastställts kommer alla bets på dessa marknader att annulleras.

  Om en fighter drar sig tillbaka under perioden mellan omgångar, kommer fighten att anses ha avslutats i den föregående omgången för "Round Betting" -regleringen.

  STRANDFOTBOLL

  Betta på resultatet i slutet av normal tid. Normal tid är 36 minuters spel. Bets ogiltigförklaras om en match skjuts upp.

  Om en match startar men inte avslutas kommer bets att avgöras på det officiella resultatet. Andra marknader kommer att upphöra om inte en vinnande marknad redan har upprättats.

  CURLING

  Fulltid Money Line

  Betta på vilket lag som kommer att vinna matchen. Alla bets kommer att ogiltigförklaras om matchen inte avslutas.

  Fulltid Handicap

  Betta på vilket lag som kommer att vinna matchen efter att handikapp-poängen har tillämpats. Alla bets kommer att ogiltigförklaras om matchen inte avslutas.

  Fulltid Över/Under

  Betta på det totala antalet poäng i matchen. Om matchen inte är avslutad, ogiltigförklaras alla bets såvida inte marknaden redan har fastställts.

  Vinnare

  Betta på det laget som kommer att vinna turneringen. Bets kommer att avgöras på den officiella ställningen.

  FÄKTNING

  Outright Betting är att tävla fullt ut eller inte. I förekommande fall avgör podiumpresentationen fastställandet av bets. Senare diskvalifikationer och/eller överklaganden kommer inte att påverka bets.

  Att vinna matchen – Priser erbjuds till varje deltagare för att vinna duellen och vid oavgjort kommer alla bets att ogiltigförklaras och insatser att återlämnas. Om endera deltagare ersätts med en annan fäktare kommer alla bets att ogiltigförklaras och insatser återlämas.

  JUDO

  Alla matchmarknader kommer att avgöras vid regleringstid, om inte annat anges. Regleringstiden måste vara klar för att bets ska kunna gälla om inget annat anges.

  TAEKWONDO

  Outright Betting är att tävla fullt ut eller inte. I förekommande fall avgör podiumpresentationen fastställandet av bets. Senare diskvalifikationer och/eller överklaganden kommer inte att påverka bets.

  Priser erbjuds för varje fighter för att vinna kampen och vid oavgjort kommer alla bets att ogiltigförklaras och insatser att återlämnas. Om endera fighter ersätts med en annan fighter kommer alla bets att ogiltigförklaras och insatser återlämnas.

  TYNGDLYFTNING

  Att tävla fullt ut eller inte. Podiumpresentationen kommer att avgöra fastställandet av bets. Senare diskvalifikationer och/eller överklaganden kommer inte att påverka bets.

  BROTTNING

  Att tävla fullt ut eller inte. Podiumpresentationen kommer att avgöra fastställandet av bets. Senare diskvalifikationer och/eller överklaganden kommer inte att påverka bets.

  POLITIK

  Alla politikmarknader är endast singlar. Om inget annat anges, om ett urval inte deltar i ett evenemang, kommer alla bets på det valet att avgöras som förlorare.

  Fastställandet av politikmarknader kommer att bestämmas baserat på resultat som offentliggörs av de officiella arrangörerna av evenemangen, där det är relevant. I avsaknad av en officiell arrangör av ett evenemang kommer bets att avgöras baserat på information som kommer från pålitliga mediekällor.

  Tillfälliga ledare räknas inte som vinnande val.

  VALET I STORBRITANNIEN

  All betting inom ett visst val är endast singlar. Ackumulativa bets som accepteras av misstag kommer att avgöras som singlar med insatsen fördelad.

  Avräkning av alla bets kommer att baseras på de totala rösterna som avges och räknas vid valet, och inte på någon efterföljande juridisk utmaning.

  Partitotalen räknas baserat på det parti som de valda parlamentsledamöterna stod för i valet och kommer inte att ändras baserat på efterföljande avhopp. Talaren, om han söker omval, kommer inte att räknas som parlamentsledamot i något parti. *Alla valkretsar som har skjutit upp sitt val från den normala valdagen räknas inte för avvecklingsändamål. Valkretsar som satsar på en sådan plats kommer att ogiltigförklaras.

  Bets på en total majoritet kräver att partiet vinner en absolut majoritet av de platser som ifrågasätts på valdagen (t.ex. 326 av 650). Om inget parti gör det, kommer "No Majority/Ingen majoritet" att avgöras som vinnaren. Om vissa parlamentsledamöter [t.ex. Sinn Fein] inte tar sina platser kommer inte kravet att ändras enligt denna regel.

  Nästa regering och premiärminister efter nästa allmänna val kommer att avgöras baserat på den första regeringen som bildades efter det allmänna valet. För att undvika tvivel måste den regeringen klara ett ’Queen’s Speech’ eller vinna ett förtroendeförslag i ’The House of Commons’. För att ett parti ska betraktas som en del av en koalition måste de ha representation i regeringen. En minoritetsregering är en där partierna som bildar en koalition har färre än 326 mandat.

  Turnout bets kommer att avgöras på Storbritanniens valdeltagande (UK-wide tournout) på den normala valdagen. Omröstningsandel, inklusive de flesta röster, kommer endast att gälla på GB-platser (så exklusive Nordirland) om inte annat anges.

  ’Next Party Leader Markets Temporary’, ‘interim’, eller ‘Caretaker leaders’ räknas inte.

  PRESIDENTVALET I USA

  Alla bets avgörs på vinnaren av valet och inte på personen som invigdes.

  Bets på ’Total U.S. Electoral College Votes’ kommer att avgöras baserat på omröstningen i varje stat (och i varje kongressdistrikt i Maine och Nebraska) på valdagen och inte på elektorskollegiumets möte (electoral college).

  USAs primärer och valkommité: Alla marknader kommer att avgöras efter omröstning och inte på det nationella delegaträkningen som kommer från omröstningen. Där omröstningsandel inte deklareras, som i vissa valkommitéer, kommer vi att använda antalet statliga delegater eller ekvivalenter som vunnit för att fastställa marknaden.

  ‘Next Party Leader Markets Temporary’, ‘Interim’ eller ‘Caretaker leaders’ räknas inte, bets kommer att avgöras på kandidaten som tillkännages som den permanenta nya partiledaren efter resultatet av en ledarskapsröst (leadership vote) eller någon annan urvalsprocess.

  SPECIALMARKNADER

  Alla specialmarknader är singelspel. Om inte annat anges, om ett urval inte deltar i ett event kommer alla satsningar på valet att avgöras som förlorare.

  Avveckling av specialmarknader kommer bestämmas baserat på resultaten som tillkännages offentligt av organisatörerna. I avsaknad av en officiell arrangör för en händelse kommer satsningar att avgöras baserat på information som kommer från tillförlitliga mediekällor.

  För spel på politik och nästa ledare räknas inte tillfälliga ledare som vinnande val.

  RUGBYLIGAN

  ALLMÄNT

  Alla matcher måste starta på det utsatta datumet (lokal tid vid stadion) för att bets ska gälla.

  Om en match skjuts upp eller ställs in av någon anledning kommer alla bets att ogiltigförklaras, om matchen inte arrangeras om och spelas på samma dag eller om annat anges i reglerna. Undantaget är om vi visar en felaktig kickoff-tid.

  Om inget annat anges kommer matchspel på Rugby sevens (sjuor) & tens (tior) att fastställas på resultat efter fulltid i den specifika turneringen och exkluderar förlängning om detta spelas.

  Alla Rugbybets avgörs på 80 minuters speltid. Löptiden för 80 minuters-bets innehåller all sorts stopptid, om inte annat anges.

  Om den utannonserade matchplatsen ändras kommer alla bets på originalmatchen att ogiltigförklaras. Om motståndaren ändras kommer alla bets på den matchen att ogiltigförklaras.

  1:A HALVLEK

  Bets avgörs endast av resultatet av första halvlek.

  Bets blir ogiltiga om matchen avbryts innan halvtid.

  Om en match avbryts under andra halvlek gäller fortfarande alla bets på första halvlek.

  2:A HALVLEK

  Bets avgörs endast av resultatet i andra halvlek.

  OUTRIGHT

  Bets avgörs av lagens positionering i ligafinalen, inklusive slutspel såvida inget annat anges.

  GRUPPVINNARE

  Bets avgörs enligt slutlig gruppositionering.

  FÖRST ATT GÖRA MÅL/SIST ATT GÖRA MÅL

  Betta på vilket lag som gör första/sista målet och därmed också första/sista poängen.

  Om en match avslutas poänglös kommer bets på första/sista laget att göra mål att ogiltigförklaras.

  Om en match avbryts efter ett poäng kommer alla bets på Första målet att gälla, medan de bets lagda på Sista målet kommer att ogiltigförklaras. Om en match avbryts utan något poäng kommer alla bets på Första/Sista målet att ogiltigförklaras.

  HALVTID/FULLTID

  Betta på matchresultat vid halvtid respektive fulltid.

  Exempel: Om du väljer 1/X, bettar du på att hemmalaget leder vid första halvlek och att matchen slutar oavgjort.

  FLEST MÅL

  Betta på i vilken halvlek som flest poäng kommer att göras.

  Om matchen avbryts ogiltigförklaras alla bets.

  VINSTMARGINAL

  Betta på vilket lag som kommer att vinna matchen och med vilken vinstmarginal. Endast resultat i ordinarie speltid räknas.

  TRYSCORER BETTING

  Förutse vilken spelare som gör mål first/sist/när som helst från listan av spelare. Strafförsök räknas ej. I händelse av ett strafförsök, kommer fastställandet av resultat att skjutas upp till nästa tilldelade försök.

  Bets lagda på spelare som inte deltar i matchen kommer att bli ogiltiga.

  BILJARD OCH SNOOKER

  SLUTSEGRARE

  Icke-deltagande betyder inget bet - med undantag för bets lagda på spelare som deltar i kvalet till en viss turnering men misslyckas med att kvalificera sig till huvudturneringen. Sådana bets räknas som förlorade. Alla deltagare i en given turnering blir prissatta för att stå som slutsegrare i turneringen. Each-Way betting finns tillgängligt. Detaljer visas under namnet på tävlingen.

  MONEY LINE

  Betta på vilken spelare du tror vinner matchen. Om matchen startar men inte slutförs är det spelaren som tagit sig till nästa omgång eller vunnit som räknas som vinnare när bet avgörs. Om en match inte startat överhuvudtaget, återbetalas alla insatser.

  HANDIKAPP

  Om föreskrivet antal frames i en match inte fullförs, ändras, eller skiljer sig från de man kan betta på, ogiltigförklaras alla bets. Om någon diskvalificeras eller drar sig ur blir alla bets ogiltiga.

  Om en match startar men inte spelas klart av någon anledning eller om en match inte startar överhuvudtaget, blir alla bets återbetalda.

  ÖVER/UNDER

  Om föreskrivet antal frames i en match inte fullförs, ändras, eller skiljer sig från de man kan betta på, ogiltigförklaras alla bets. Om någon diskvalificeras eller drar sig ur blir alla bets ogiltiga.

  Om en match startar men inte spelas klart av någon anledning eller om en match inte startar överhuvudtaget, blir alla bets återbetalda.

  FÖRSTA FRAME

  I händelse av att första frame inte spelas färdigt blir alla bets ogiltiga.

  HALVTID/FULLTID

  Betta på det du tror blir resultatet efter att hälften av alla frames blivit spelade och vem som blir den övergripande vinnaren av matchen. Alla bets blir ogiltiga om matchen inte spelas färdigt.

  FÖRST TILL 3 FRAMES

  Betta på vem du tror först når 3 Frames.

  Någon av spelarna måste vinna 3 frames för att bets ska gälla.

  RUGBY UNION PRE-MATCH

   

  Outright

  Alla bets kommer att avgöras på officiella turneringsresultat. Alla marknader kommer att avgöras på det ordinarie säsongsresultatet om inget annat anges.

   

  Outright Betting Without

  Förutse vilket lag som kommer att gå längst i turneringen utan att det nominerade laget anges. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  To Finish Bottom

  Förutse vilket lag som kommer att hamna på botten av ligan när den ordinarie säsongen har avslutats. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  To Reach Quarter Final

  Förutse att ett visst lag kommer att nå turneringens kvartsfinal. Bets kommer att avgöras som förlorade om laget diskvalificeras från turneringen. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  To Reach Semi Final

  Förutse att ett visst lag kommer att nå turneringens semifinal. Bets kommer att avgöras som förlorade om laget diskvalificeras från turneringen. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  To Reach the Final

  Förutse om ett visst lag kommer att nå turneringens slutfinal. Bets kommer att avgöras som förlorade om laget diskvalificeras från turneringen. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Name the Finalists

  Förutse vilka två lag som kommer att nå turneringens slutfinal. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Winning Continent

  Förutse vilken kontinent turneringsvinnaren kommer ifrån. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  First Time Winner

  Förutse om turneringsvinnaren har vunnit den nämnda turneringen tidigare. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Winning Hemisphere

  Förutse vilken halvdel av jordklotet turneringsvinnaren kommer ifrån. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Winning Pool

  Förutse vilken grupp turneringsvinnaren kommer ifrån. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Stage of Elimination

  Förutse det exakta skedet i turneringen där ett visst lag blir eliminerat. Om det nominerade laget blir diskvalificerat kommer alla satsningar på marknaden att räknas som ogiltiga. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Top Tryscorer

  Förutse vilken spelare som gör flest försök i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Om två av eller flera spelare gör flest försök kommer dead heat-regeln att gälla. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Top Team Tryscorer

  Förutse vilken spelare som gör flest försök i turneringen för det nominerade laget. Denna marknad inkluderar extra tid. Om två eller fler spelare gör flest försök kommer dead heat-regeln att gälla. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Top Point Scorer

  Förutse vilken spelare som gör flest poäng i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Om två eller fler spelare gör flest poäng kommer dead heat-regeln att gälla. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Total Tournament Red Cards

  Förutse det totala antalet röda kort som visas i turnerningen. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Total Tournament Yellow Cards

  Förutse det totala antalet gula kort som visas i turnerningen. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Total Tournament Tries

  Förutse det totala antalet försök i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Strafförsök räknas in i fastställandet av resultatet. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Total Tournament Points

  Förutse det totala antalet poäng i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Total Team Tournament Tries

  Förutse det totala antalet försök som gjorts i turneringen av det angivna laget. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Total Team Tournament Points

  Förutse det totala antalet poäng som har gjorts i turneringen av det angivna laget. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  Total Tournament Successful Drop Goals

  Förutse det totala antalet framgångsrika droppmål som har gjorts i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla bets avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

   

  FOTBOLL

  ALLMÄNT

  Alla bets avgörs av resultatet i slutet av ordinarie speltid. Detta inkluderar eventuell tilläggstid för skada eller stopptid men inkluderar inte extra tid, så som tiden som avsätts för straffar eller guldmål. Ett undantag till denna regel görs vid vänskapsmatcher. I dessa fall avgörs matcherna av slutresultatet exklusive övertid, oavsett om de spelats i 90 minuter eller ej. Vissa fotbollsmatcher kan ha olika spelscheman. I det fallet kommer följande att gälla:

  90 minuter planerad speltid (3 x 30 minuter). Heltidsbets anses fortfarande vara giltiga. Halvtidsbets ogiltigförklaras.

  80 minuter planerad speltid (2 x 40 minuter). Alla bets är giltiga.

  Skulle någon match spelas före avsatt datum eller före den angivna avsparkstiden, kvarstår bets under förutsättningen att bets inte görs efter den förändrade avsparkstiden.

  Alla bets på en match som avbryts innan slutet av ordinarie speltid kommer att ogiltigförklaras, såvida inte matchen är flyttad och spelas på samma datum (lokal tid) eller om annat anges i reglerna, med undantag för bets på alla marknader som har fastställts utan förbehåll.

  Om matchen inte sker som planerat och inte spelas på samma datum (lokal tid) blir alla bets ogiltiga. Ett undantag görs om felaktig avsparkstid meddelas på vår hemsida.

  Om platsen där matchen skall äga rum ändras så är alla bets som redan lagts giltiga, så länge hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om hemma- och bortalaget byter plats, kommer alla bets som baserades på originalmatchen att ogiltigförklaras.

  Bets kvarstår om vi listar ett lagnamn utan att specificera begreppet "XI" i namnet.

  Vid avsaknad av en officiell källa, eller när det finns signifikant bevis på motstridigheter, kommer bets att avgöras baserat på vår egen statistik.

  EXTRA TID

  Alla bets rättas enligt den officiella statistiken för extratiden. Mål, hörnor etc. som görs under ordinarie tid räknas inte. Extratid inkluderar inte straffläggning.

  STRAFFAR/STRAFFLÄGGNING

  För handikapp-betting räknas alla straffar som görs vid straffläggning, inklusive sudden death (de straffar som sker efter de första 10 straffarna).

  För över/under betting, innehåller resultatet endast de tio standardstraffarna och inkluderar inte sudden death. Om matchen inte går vidare till straffar blir alla bets ogiltiga.

  NÄSTA MINUT-MARKERINGAR

  Varje markering hänvisar till en specifik 1 eller 5-minutersperiod i matchen. De delas upp i minuter och sekunder och visas som en del av rubriken för den angivna markeringen. 00:59 sekunder räknas som den första minuten, 01:59 räknas som den andra minuten och så vidare.

  Övertid räknas inte. Till exempel:

 • 5-minutersperioden 40:00 - 44:59 avser bara den första halvleken och omfattas inte av första halvlekens övertid.
 • 5-minutersperioden 45:00 - 49:59 avser endast till den andra halvleken och omfattas inte av första halvlekens övertid.
 • 5-minutersperioden 85:00 - 89:59 avser endast den andra halvleken och omfattas inte av andra halvlekens tilläggstid.
 • Avräkning kommer att göras baserat på:

 • 1. Tävlingens officiella webbplats
 • 2. Uppgifterna som överförs av våra dataleverantörer
 • 3. Uppgifterna från TV-sändaren som täcker matchen
 • Om en match avbryts under någon av dessa minutmarkeringar, kommer alla bets att bli ogiltiga om tidsperioden för bets inte slutfördes. Bets där tidsperioden däremot slutförs, kommer inte att ogiltigförklarats.

  Om en viss minutperiod inte är klar, kommer alla bets att ogiltigförklaras, såvida inte en vinnande markering redan blivit etablerad innan matchen stoppas. Alla otillåtna eller inställda mål, hörnor, kort, straffar, frisparkar, inspark och inkast kommer inte att räknas.

  Mål avgörs vid tidpunkten som målet görs.

 • Hörna anse has ägt rum när den delas ut (inte när den görs).
 • Kort - både gula och röda kort räknas. Endast kort som visas för spelare som befinner sig på spelplanen räknas. Ett kort anses ha hänt när det visas.
 • Straff anses ha ägt rum när den delas ut (inte när den genomförs).
 • Frispark anses ha ägt rum när den delas ut (inte när den genomförs).
 • Inspark anses ha ägt rum när den delas ut (inte när den genomförs).
 • Inkast anses ha ägt rum när det delas ut (inte när det genomförs).
 • 1X2

  Bets kan placeras genom att antingen välja Hemmavinst, Oavgjort eller Bortaseger. Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras.

  1 - Hemmavinst

  X - Oavgjort

  2 – Bortaseger

  ASIANS

  Asian Line är en speciell typ av handikapp som används för fotbollsmatcher. Beroende på lagets styrka utfärdas ett handikapp för matchen. Detta möjliggör att varje sida kan ha mer lika odds, vilket leder till mer konkurrenskraftiga bettingmöjligheter. Alla bets som görs med Asian Handicap inom livebetting (inklusive 1:a/2:a halvlek) avgörs enligt antal mål. Mål som görs innan bet läggs räknas inte. Om en match avbryts ogiltigförklaras alla bets.

  Asian Handicap - vad det betyder

  0 - Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort återbetalas din insats.

  0,25 - Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort, delas ditt bet i två: ena halvan betraktas som en seger, den andra halvan anses som oavgjord och insatsen för den återbetalas.

  0,5 - Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen.

  0,75 - Du vinner om ditt lag vinner eller spelar oavgjort i matchen. Om laget förlorar med ett måls skillnad, förlorar du hälften av insatsen.

  1 - Du vinner om ditt lag vinner eller spelar oavgjort i matchen. Om laget förlorar med ett mål, återbetalas din insats.

  0,25 - Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort förlorar du hälften av insatsen.

  0,5 - Du vinner om ditt lag vinner matchen.

  0,75 - Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller flera mål. Om laget vinner med ett mål delas ditt bet i två halvor: ena halvan betraktas som en seger, den andra halvan anses som oavgjort och insatsen återbetalas.

  1 - Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller fler mål. Om laget vinner med en målskillnad på ett mål, återbetalas din insats.

  LIVE-BETTING EXEMPEL:

  Juventus vs Man United - Live poäng 1:0

  Lag Asian Handikapp Odds

  Juventus -0,75 1,80

  Manchester 0,75 2,15

  Slutresultat 3:0

  Om du satsar 100 € på Juventus, är din nettovinst 80 €

  Slutresultat 2:0, 3:1

  Om du satsar 100 € på Juventus, är din nettovinst 40 €

  Slutresultat 1:0, 1:1, 1:2, 1:3,2:1, 2:2, 3:2, 3:3

  Om du satsar 100 € på Manchester United, är din nettovinst 115 €

  ÖVER/UNDER

  Betta på totalt antal mål som görs i en match. Mål räknas oavsett om det gjordes före eller efter att du la ditt bet (till skillnad från Asians, där resultat före bet ignoreras). Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras om inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor.

  ÖVER/UNDER - VAD DET INNEBÄR

  Under 2 – Under 2 – Bet vinner om det antingen görs 0 eller 1 mål i matchen. Om det görs exakt två mål i matchen, betalas insatsen tillbaka. Bet förloras om det görs tre eller fler mål i matchen.

  Under 2,25 - Bet vinner om det görs antingen 0 eller 1 mål i matchen. Om det görs exakt två mål, kommer hälften av insatsen att vinnas och hälften kommer att återbetalas. Bet förloras om det görs tre eller fler mål i matchen.

  Under 2,5 - Bet vinner om det görs 0, 1 eller 2 mål i matchen. Bet förloras om det görs tre eller fler mål i matchen.

  Under 2,75 - Bet vinner om det görs 0, 1 eller 2 mål i matchen. Om det görs exakt tre mål, kommer halva insatsen att återbetalas och halva kommer att förloras. Bet förloras om det görs fyra eller fler mål i matchen.

  Över 2 - Bet vinner om det görs tre eller fler mål i matchen. Om det görs exakt två mål i matchen, betalas insatsen tillbaka. Bet förloras om det görs 0 eller 1 mål i matchen.

  Över 2,25 - Bet vinner om det görs tre eller fler mål i matchen. Om det görs exakt två mål, kommer halva insatsen återbetalas och halva kommer att förloras. Bet förloras om det görs 0 eller 1 mål i matchen.

  Över 2,5 - Bet vinner om det görs tre eller fler mål i matchen. Bet förloras om det görs 0, 1 eller 2 mål i matchen.

  Över 2,75 - Bet vinner om det görs fyra eller fler mål i matchen. Om det görs exakt tre mål i matchen, kommer hälften av insatsen att vinnas och hälften kommer att återbetalas. Bet förloras om det görs 0, 1 eller 2 mål i matchen.

  TOTALT ANTAL MÅL/TOTALT ANTAL MÅL 1:A HALVLEK

  Betta på det totala antalet mål som båda lagen gör under matchen eller i 1:a halvlek. Om en match avbryts, kommer alla bets att ogiltigförklaras, om inte resultatet av lagt bet redan fastställts.

  Över 2,5 - Bet vinner om det görs 3 eller fler mål i matchen/1:a halvlek.

  Under 2,5 – Bet vinner om det görs 2 mål eller färre i matchen/1:a halvlek.

  LAGETS TOTALA ANTAL MÅL /TOTALA ANTAL MÅL SOM LAGET GÖR I 1:A HALVLEK

  Betta på totala antalet mål som ett visst lag görs under matchen/ 1: a halvlek. Självmål räknas till det lag som får tillgodoräkna sig målet. Om en match avbryts kommer alla bets att ogiltigförklaras, om inte resultatet av lagda bets redan fastställts.

  Till exempel:

  Över 2,5 - Bet vinner om laget gör 3 eller fler mål i matchen/1:a halvlek.

  Under 2,5 – Under 2,5 - Bet vinner om laget gör 2 mål eller färre i matchen/1:a halvlek.

  1:A HALVLEK: 1X2, ASIANS OCH ÖVER/UNDER

  Bets avgörs endast av resultatet i första halvlek. Om en match avbryts innan halvtid, kommer bets att ogiltigförklaras, om inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor. Om en match avbryts under andra halvlek är alla bets som lagts på första halvlek fortfarande är giltiga.

  2:A HALVLEK: 1X2, ASIANS OCH ÖVER/UNDER

  Bets avgörs endast av resultatet i andra halvlek. Om en match avbryts blir alla bets ogiltiga, såvida inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor.

  1X2 UPP TILL 30 MINUTER, ASIANS OCH ÖVER/UNDER UPP TILL 30 MINUTER

  Alla bets avgörs av resultatet i slutet av den 30: e minuten (29:59). Om en match avbryts innan 30 minuter, kommer bets att ogiltigförklaras, förutom Ö/U -bets som redan har fastställts. Om en match avbryts efter 30 minuter, kommer alla bets att gälla.

  1X2 UPP TILL 70 MIN, ASIANS OCH ÖVER/UNDER UPP TILL 70 MIN

  Alla bets avgörs av resultatet i slutet av den 70: e minuten (69:59). Om en match avbryts innan 70 minuter, kommer bets att ogiltigförklaras, förutom Ö/U-bets som redan har fastställts. Om en match avbryts efter 70 minuter, kommer alla bets att gälla.

  OAVGJORT INGET BET

  Betta på vilket lag som kommer att vinna. Vid oavgjort ogiltigförklaras alla bets. Om en match avbryts, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  DUBBELCHANS

  En Dubbelchans tillåter dig att täcka två av de tre möjliga utfallen i en match genom endast ett bet. Det finns också en Dubbelchans vid 1:a Halvlek, som avgörs av resultatet i 1:a halvlek.

  Följande alternativ finns:

  1 eller X - om resultatet är antingen en hemmavinst eller oavgjort vinner dessa bets.

  X eller 2 - om resultatet är antingen oavgjort eller bortaseger vinner dessa bets.

  1 eller 2 - om resultatet är antingen hemmavinst eller bortaseger vinner dessa bets.

  EXAKT RESULTAT

  Betta på exakt rätt poäng genom att välja utifrån givna resultat. Det finns en annan variant av detta: Exakt poäng vid 1:a halvlek - där du måste betta på resultatet i 1:a halvlek.

  MULTI-BET EXAKT RESULTAT

  Betta på slutresultatet i matchen genom att välja utifrån givna alternativ. Varje alternativ innehåller flera resultat. Du vinner om slutresultatet är detsamma som något av de resultat som presenteras i alternativet som du har bettat på, annars förlorar du. Till exempel:

  Du har bettat på rad: 1:0, 2:0, 3:0.

  Om slutresultatet antingen är 1:0 eller 2:0 eller 3:0, kommer du att vinna. Om det blir ett annat resultat förlorar ditt bet.

  HALVTID/FULLTID

  Betta på matchresultatet i halvtid och i slutet av ordinarie speltid. Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras.

  Exempel: Om du väljer 1/X har du bettat på att hemmalaget kommer att leda vid första halvlek och att matchen slutar oavgjort. Förlängning och straffsparkar räknas inte.

  BÅDA LAGEN GÖR MÅL

  Betta på om båda lagen kommer att göra minst ett mål i matchen. Självmål räknas till det laget som får tillgodoräkna sig målet. Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras, om inte resultatet av dessa bets redan är förutbestämda.

  "Ja" - vilket innebär att båda lagen kommer att göra mål.

  "Nej" – vilket betyder att ett av lagen kommer att göra mål.

  BÅDA LAGEN GÖR MÅL I 1:A HALVLEK

  Betta på om båda lagen kommer att göra minst ett mål i 1:a halvlek. Egna mål räknas mot laget som krediteras målet. Om en match överges kommer spel att annulleras, såvida inte resultatet av dessa spel har fastställts.

  BÅDA LAGEN GÖR MÅL I 2:A HALVLEK

  Betta på om båda lagen kommer att göra minst ett mål i 2:a halvlek. Egna mål räknas mot laget som krediteras målet. Om en match överges kommer spel att annulleras, såvida inte resultatet av dessa spel har fastställts.

  MATCHVINNARE & Ö/U 1.5/2.5/3.5

  Betta på det laget du tror kommer att vinna matchen och om det kommer att bli över eller under 1.5/2.5/3.5 mål i matchen från de angivna alternativen. Om en match överges kommer alla spel att annulleras.

  3 WAY HANDICAP

  3W handikapp-bets inställda på att det även kan bli oavgjort, vilket ger dig 3 möjliga resultat. Bets avgörs av slutresultatet. Det finns även ett ytterligare alternativ: 1:a halvleks 3W handikapp, som regleras av resultatet av 1:a halvlek.

  Till exempel:

  Handikapp (-2) - Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på tre eller mer.

  Oavgjort (-2) - Du vinner om laget med (-2) Handikapp vinner matchen med exakt två måls marginal.

  Handikapp (2) - Du vinner om ditt lag vinner/spelar oavgjort/eller om ditt lag förlorar med ett mål.

  Betta på vilket lag som gör det 1:a, 2:a, 3:e, 4:e .... Sista målet i matchen. Självmål räknas till det laget som får tillgodoräkna sig målet. Om en match avbryts blir alla bets ogiltiga, såvida inte resultatet av ett bet redan har fastställts.

  VINSTMARGINAL

  Betta på laget som kommer att vinna matchen och med vilken vinstmarginal. Till exempel i en match lag A mot lag B:

  Bet där lag A vinner med 2 eller fler mål, kommer att vinna om resultatet är 2:0, 3:0, 3:1, 4:0, 4:1, 4:2, etc.

  Bet där lag A vinner med ett mål, kommer att vinna om resultatet är 1:0, 2:1, 3:2, etc.

  Bet på Score Draw kommer att vinna om det blir oavgjort med undantag för 0:0, dvs 1:1, 2:2, 3:3, etc.

  Bet på No Score Draw vinner bara endast om resultatet är 0:0.

  Bet där lag B vinner med 2 eller fler mål, kommer att vinna om resultatet är 0:2, 0:3, 1:3, 0 4, 1:4, 2:4, etc.

  Bet där lag B vinner med ett mål, kommer att vinna om resultatet är 0:1, 1:2, 2:3, etc.

  UDDA/JÄMNT

  Betta på om båda lagens mål blir ett udda eller jämnt antal. När inga mål görs, anses det som ett jämnt antal, för att kunna få fram ett resultat. Om en match avbryts kommer bets att ogiltigförklaras, om inte ett resultat redan är bestämt. Det finns flera varianter av detta:

  Udda/Jämnt – Bets avgörs av antal mål vid Fulltid.

  1:a halvlek Udda/Jämnt - Bets avgörs endast av resultatet i 1:a halvlek

  2:a halvlek Udda/Jämnt - Bets avgörs endast av resultatet i 2:a halvlek

  LAG UDDA/JÄMNT

  Betta på om ett visst lags mål blir ett udda eller jämnt antal. Om ett lag har gjort 0 mål, anses det ett jämnt antal, för att kunna få fram ett resultat. Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras, om inte ett resultat redan är bestämt. Det finns flera varianter av detta bet:

  Lag Udda/Jämnt - Bets avgörs utefter antal mål det specifika laget gjort vid Fulltid

  1:a halvlek Lag Udda/Jämnt - Bets avgörs endast av antal mål det angivna laget gjort i 1:a halvlek

  2:a Halvlek Lag Udda/Jämnt - Bets avgörs endast av antal mål det angivna laget gjort i 2: a halvlek

  MÅLGÖRARE

  Betta på om en spelare kommer att göra första/sista målet eller mål närsomhelst i matchen. Vi gör allt för att erbjuda priser för alla möjliga deltagare. Spelare som inte ursprungligen citerats räknas dock som vinnare om de gör det första/sista målet. Självmål räknas inte in i resultaträkningen. Om ett självmål görs, kommer endast föregående eller nästa eventuella mål att tas hänsyn till. Om endast självmål görs i matchen, kommer det att betraktas som att inget mål gjorts.

  Gällande Live Betting; självmål räknas inte för första eller efterföljande målgörare. Om något mål officiellt tilldelas som ett självmål kommer resultatet av följande målgörare-marknaden att räknas för avvecklingen av det urprungliga målet – t.ex. matchens första mål är ett självmål. Målgöraren av det andra målet kommer att avgöras som vinnaren av både den första och den andra målgöraren. I händelse av att den första målgöraren har gjort ett självmål och det enda målet i matchen, kommer både den första och den andra målgöraren att avgöras som ingen målgörare.

  Betting som genomförs på spelare som inte deltar i matchen kommer att ogiltigförklaras. För spelare som gör sitt första mål, kommer bets att ogiltigförklaras där man satsat på spelaren som byts in efter det första genomförda målet.

  Om en match avbryts efter att det första målet redan gjorts, kommer alla vinnande bets där man bettat på spelaren som gör första målet eller spelaren som gör mål när som helst (bets på spelare som redan har gjort mål) att gälla. Alla andra bets på målgörare kommer att vara ogiltiga. Om en match avbryts innan första målet gjorts, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Vi gör allt för att erbjuda priser till alla möjliga deltagare. Spelare som inte ursprungligen citerats räknas dock som vinnare om de gör det första/sista målet.

  MÅLGÖRARE PREMIER

  Bettingalternativ som finns inom detta område är:

  Första eller sista målgörare - betta på om en viss spelare gör antingen det första eller det sista målet i matchen.

  2 eller mer – betta på om en viss spelare gör 2 eller fler mål i matchen

  3 eller mer - betta på om en viss spelare gör 3 eller fler mål i matchen

  Självmål räknas inte in i resultaträkningen. Om ett självmål är görs, kommer föregående eller nästa eventuella mål att tas hänsyn till. Betting på spelare som inte deltar i matchen kommer att ogiltigförklaras.

  Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras med undantag för eventuella bets som redan har ett förutbestämt resultat.

  LAGMÅLSKYTT

  Betta på vilken spelare i ett visst lag som kommer att göra flest mål inom en liga/turnering.

  Mål som görs både under ordinarie och extra tid räknas. Straffar räknas inte. I de fall där två eller fler spelare gör exakt lika många mål, gäller dead-heat regler. Om det namngivna laget inte gör några mål kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  BÄSTA MÅLSKYTT

  Spelare som nomineras att spela för sina lag anses giltiga att betta på, oavsett om de blir avstängda eller skadas under turneringen. Om en spelare överförs till en annan klubb inom samma liga, kommer de mål som gjordes innan flytten att räknas. Om en spelare överförs till en klubb inom en annan liga, kan inte gjorda mål överföras till den nya ligan. Alla bets kommer att gälla vid de ovanstående fallen, om inte annat anges:

  Självmål räknas inte.

  Endast ligamål räknas.

  Mål i slutspelsmatcher räknas inte.

  Om två eller fler spelare gör exakt lika många mål, gäller dead-heat regler.

  MAN OF THE MATCH

  Betta på vem som kommer att bli Man of the Match. Vinnaren bestäms utifrån det officiella resultatet som anges av den officiella tävlingsarrangören (t.ex. UEFA för Champions League, FIFA för VM-matcher etc.).

  Om det inte offentliggörs något officiellt resultat av den officiella tävlingsarrangören, kommer marknaden att avgöras på det resultat som har angivits av den största brittiska tv-sändaren. Om en match sänds live på mer än en kanal, kommer den största brittiska tv-sändaren att bestämmas utifrån följande ordning:

 • BBC
 • ITV
 • Channel 4
 • Channel 5
 • Sky Sports
 • BT Sports
 • Any other
 • Alla bets kommer att annulleras om det inte finns något officiellt resultat eller ingen live tv-sändning i Storbritannien som anger en Man of the Match.

  Spelare som kommer in i matchen som ersättare (inklusive extra tid) är berättigade och kommer att räknas in i resultatet. Bets på spelare som inte deltar i matchen blir ogiltiga. Om mer än en spelare anges som Man of the Match kommer dead heat-reglerna att gälla.

  Priser kommer att finnas tillgängliga på begäran för spelare som inte är angivna. Om en icke-noterad spelare anges som vinnare, kommer alla satsningar att kvarstå, och spelaren kommer att räknas som vinnare.

  LAG SOM GÖR MÅL I 1:A HALVLEK, 2:A HALVLEK eller BÅDA HALVORNA

  Betta på om ett lag kommer göra åtminstone ett mål i 1:a halvlek, 2:a halvlek eller Båda halvorna. Självmål räknas till det laget som får tillgodose sig målet.

  Om en match avbryts kommer alla bets att ogiltigförklaras, om inte resultatet av lagt bet redan har fastställts.

  LAGNOLLAN

  Nollan innebär att ett lag kommer att avsluta matchen utan att ha gjort ett mål. Självmål räknas för att få ett resultat. Om en match avbryts, kommer alla bets att ogiltigförklaras, såvida inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor.

  Till exempel:

  Lagnollan, Lag A "ja" - för att bet skall vinna bör lag A inte göra några mål (inklusive självmål) under matchen. Om laget gör mål så är bet förlorat.

  Lagnollan, Lag A ”nej” - för att bet skall vinna bör lag A göra mål (självmål räknas också) under matchen. Om laget inte gör mål så är bet förlorat.

  HEAD 2 HEAD

  Om båda lagen når samma skede, blir alla bets ogiltiga.

  TOTALA MÅLMINUTER

  Totala målminuter är minutsumman av gjorda mål under ordinarie tid. Tiden för ett mål registreras som den hela minuten enligt den officiella källan. Alla mål som görs i 1:a halvleks tilläggstid registreras som mål gjorda i den 45: e minuten. Alla mål som görs i 2:a halvleks tilläggstid räknas som mål gjorda i den 90: e minuten. Matchstarten anses vara den första minuten. Så till exempel om ett mål görs efter 24 minuter och 16 sekunder kommer det att räknas som ett mål i den 25: e minuten.

  Vinst/Förlust bestäms genom att jämföra antal målminuter med en fördefinierad siffra. Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras.

  Ö/U & MÅLGALEN /MÅLGALEN/1:A HALVLEK MÅLGALEN

  Bets avgörs på det totala antalet mål som båda lagen gör under matchen – målgalen, eller för 1: a halvlek - 1:a halvlek målgalen. Om en match avbryts under 1:a halvlek, kommer alla bets att ogiltigförklaras. Om en match avbryts efter att 1:a halvlek är avslutad, kommer bets på 1:a halvlek målgalen att gälla och bets på målgalen att vara ogiltiga. Exempel:

  Om du väljer 2-3, vinner du om 2 eller 3 mål görs i matchen eller vid 1:a halvlek, annars förlorar du ditt bet.

  Om du väljer 3+, vinner du om 3 eller fler mål görs i matchen eller vid 1:a halvlek, annars förlorar du ditt bet.

  VILKEN HALVLEK HAR FLEST MÅL

  Betta på i vilken halvlek flest mål kommer att göras. Om matchen överges kommer alla bets att ogiltigförklaras, såvida inte marknaden redan har fastställts.

  ANTAL MÅL/ANTAL MÅL I 1:A HALVLEK

  Betta på exakt hur många mål båda lagen gör under matchen eller i 1:a halvlek. Om en match avbryts under 1:a halvlek, kommer alla bets att ogiltigförklaras. Om en match avbryts efter att 1:a halvleken är klar kommer bet på antal mål i 1:a halvlek att gälla och bet på Antal mål (hela matchen) att ogiltigförklaras.

  ANTAL MÅL INOM LAGET/ANTAL MÅL INOM LAGET I 1: A HALVLEK

  Betta på exakt antal mål som ett specifikt lag gör under matchen eller i 1: a halvlek. Självmål räknas till laget som får tillgodoräkna sig målet. Om en match avbryts efter att 1:a halvlek är avslutad, gäller de bet som genomfördes på Antal lagmål i 1:a halvlek och de bet som genomfördes på Antal lagmål (hela matchen) kommer att ogiltigförklaras.

  FÖRSTA HALVLEK/ANDRA HALVLEK

  Betta separat på hur första respektive andra halvlek slutar. Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras.

  Exempel: För att vinna ett "1-X" -bet, ska hemmalaget vinna den första halvleken och resultatet av den andra halvleken måste vara oavgjort. Extratid och straffar räknas inte.

  1X2 RESTERANDE TID AV MATCHEN

  Alla bets fastställs utan att ta hänsyn till resultat vid den tidpunkt då bet lades – som att matchen börjar igen från 0:0 efter att bet lagts. Om en match avbryts, blir alla bets ogiltiga.

  Exempel: Om nuvarande resultat är 1-0 och slutresultatet är 1-1 blir betresultatet 0-1:

  1 - Bets på hemmalaget förlorar

  X - Bets på Oavgjort förlorar

  2 - Bets på Bortalag vinner

  STRAFFAR

  Straffar liknar Över/Under-bets. Vinst/förlust bestäms av antalet straffar som båda lagen gör. Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras, om inte resultatet av ett bet redan har fastställts.

  Om en straff tilldelas, men inte genomförs (domaren ändrar sitt beslut, matchen avbryts innan straffen genomförs), kommer detta straff inte räknas in i resultatet.

  MATCH SOM SLUTAR MED STRAFFSPARK

  Betta på om matchens slutresultat kommer att avgöras efter straffspark.

  MATCH SOM AVGÖRS I ÖVERTID

  Betta på om matchens slutresultat kommer att avgöras i övertid. Straffspark räknas inte.

  VINST UTAN INSLÄPPT MÅL

  Betta på om ett visst lag kommer att vinna matchen, utan att släppa in ett mål.

  VINST VID NÅGON AV HALVLEKARNA

  Betta på om ett visst lag vinner åtminstone hälften av matchen - antingen 1: a eller 2: a halvlek.

  SJÄLVMÅL

  Betta på om det kommer att göras ett självmål under matchen.

  VINST BAKIFRÅN

  Betta på om ett visst lag kommer att ligga under med ett eller flera mål under matchen, men ändå vinner tillslut.

  VINNA/MISSA EN STRAFF

  Betta på om ett visst lag gör eller missar en straff under matchen. Straffar som avbryts av domaren räknas inte.

  TILLÄGGSTID I 1:A HALVLEK/2:A HALVLEK

  Tilläggstid liknar Över/Under-bets. Vinst/Förlust bestäms genom Tilläggstiden som anges officiellt av domaren, inte av den faktiska speltiden. Om en match avbryts under 1:a halvlek, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Om en match avbryts i 2:a halvlek, kommer tilläggstiden i 1:a halvlek att gälla, tilläggstid i 2:a halvlek anses ogiltig.

  Till exempel: Om domaren visar en minuts tilläggstid och 2 minuter spelas, kommer bets att avgöras enligt 1 minuts tilläggstid.

  1:A MÅLETS PERIOD

  Betta på när 1:a målet i matchen görs genom att välja från givna tidsperioder. Självmål räknas.

  Om en match avbryts efter att det första målet gjorts kommer alla bets att gälla. Om en match avbryts innan första målet görs, eller om en match avslutas utan några mål, kommer alla bets att ogiltigförklaras. Första matchminuten börjar när matchen startar. Så till exempel om ett mål görs efter 24 minuter och 16 sekunder kommer det att räknas som om det gjordes i 25: e minuten.

  MÅL FRAM TILL 30 MIN

  Betta på om det blir mål innan den 30:e minuten (29:59). Om en match avbryts innan 30 minuter har gått, kommer bets att ogiltigförklaras, om inte ett mål redan har gjorts i matchen.

  MÅL SOM GÖRS 1-15 MIN, 16-30 MIN, 31-HALVTID, BÖRJAN AV 2:A HALVLEK-60 MIN, 61-75 MIN, 76-HELTID

  Betta på om ett mål görs i en specifik period. Om matchen avbryts så gäller fortfarande de bets på perioderna som spelats innan matchen blev avbruten. Bets lagda på perioder som inte hunnit spelas ogiltigförklaras. Bets på minuten matchen blir avbruten på, kommer att gälla om det redan gjorts mål i den perioden. I annat fall kommer bets att anses ogiltiga.

  Exempel: Om matchen avbryts i den 38:e minuten:

  Betting på minuterna 1 till 15 och 16 till 30 ogiltigförklaras.

  Betting på minuterna i början av andra halvlek-60, 61-75, 76-Heltid ogiltigförklaras.

  Betting på minuterna 31-Halvtid gäller det gjordes ett mål mellan 31 och 38:e min.

  Betting på minuterna 31-Halvtid kommer att ogiltigförklaras om det inte gjordes något mål mellan 31 och 38:e min

  BÅDA LAGEN GÖR MÅL & ÖVER 2,5

  Ja = båda lagen gör ett mål OCH minst 3 mål görs totalt i matchen.

  Nej = inget av lagen gör mål ELLER båda lagen gör ett mål, men det blir mindre än 3 mål totalt i matchen.

  Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras, om inte resultatet av en insats redan har fastställts.

  MATCHVINNARE & BÅDA LAGEN GÖR MÅL

  Betta på matchens vinnare och om båda lagen kommer att göra mål/inte göra mål utifrån de givna alternativen. Om en match avbryts, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  SCORECAST

  Detta är ett bet i två delar – ”först att göra mål” och ”exakt matchresultat”. Båda ska vara korrekta för att bets skall vinna. Självmål bortses när det gäller Det Första Målet, och då kommer nästa mål att gälla som Det Första Målet så länge inte det också är ett självmål.

  Om det endast görs självmål under matchen, kommer bets att gälla efter "Exakt resultat" vid slutspel. Om matchen slutar utan mål, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Om en spelare ansluter till matchen efter ett första mål redan har gjorts, eller inte deltar i matchen alls, kommer de bets som inkluderar den spelaren som Första målskytt att avgöras enligt "Exakt resultat" vid slutspel.

  Om en match avbryts efter att ett första mål redan gjorts, kommer bets att avgöras enligt det "Första Målet".

  SCORECAST FÖR 1:A HALVLEK

  Detta är ett bet i två delar – ”först att göra mål” och ”exakt resultat efter 1:a halvlek”. Båda ska vara korrekta för att ett bet ska vinna. Självmål bortses när det gäller Det Första Målet, och då kommer nästa mål att gälla som Det Första Målet så länge inte det också är ett självmål.

  Om det endast görs självmål under den 1:a halvleken, kommer bets att gälla utefter det "Exakt resultat efter 1:a halvlek” vid slutspelet. Om 1:a halvlek avslutas utan mål, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Om en spelare ansluter till matchen efter ett första mål redan har gjorts, eller inte under första halvleken alls, kommer de bets som inkluderar denne spelare som Första målskytt att avgöras enligt det "Exakt resultat efter 1:a Halvlek" vid slutspel.

  Om en match avbryts under 1:a halvlek, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  NÄRSOMHELST SCORECAST

  Detta är ett bet i två delar – Målskyttar som kan göra mål närsomhelst under matchen samt det exakta resultatet. Båda ska vara korrekta för att bets skall vinna. Självmål räknas inte gällande Målskyttar som kan göra mål närsomhelst, för att man lättare skall kunna få ett resultat.

  Om det endast görs självmål under matchen, kommer bets att gälla utefter "Exakt resultat" av matchen vid slutspel. Om matchen avslutas som en mållös match, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Om en spelare inte deltar i matchen alls, kommer de bets som inkluderar denne spelare som ”Närsomhelst målskytt” att avgöras enligt "Exakt resultat" vid slutspel.

  Om en match avbryts efter ett mål eller när mål redan gjorts, kommer de bets som inkluderar spelare som redan har gjort mål att avgöras enligt oddset för ”Närsomhelst målskytt” vid avspark. Alla andra bets blir ogiltiga.

  WINCAST

  Detta är ett bet i två delar – Vem som är först med att göra mål och matchens slutresultat (hemmavinst, bortavinst eller oavgjort). Båda ska vara korrekta för att bets ska vinna. Självmål bortses när det gäller Det Första Målet, och då kommer nästa mål att gälla som Det Första Målet så länge inte det också är ett självmål.

  Om det bara blir självmål i matchen, kommer bets att avgöras enligt oddset för "1X2" vid slutspelet.

  Om en spelare går med i matchen efter att ett första mål redan har gjorts, eller inte deltar i matchen alls, kommer de bets som inkluderar denne spelare som Den Första målskytten att avgöras enligt oddset för "1X2" vid slutspelet.

  Om en match avbryts efter ett mål eller när mål redan gjorts, kommer bets att avgöras enligt oddset för "Första målskytten" vid slutspel.

  HALVTID/HELTID OCH ÖVER/UNDER 2.5

  Betta på matchresultat i halvtid och heltid och om minst 3 mål görs under matchen. Exempel: För att ett bet på "1,X och över 2,5” skall vinna, måste hemmalaget vinna den första halvleken, det slutliga resultatet bör vara oavgjort och 3 eller fler mål ska göras under matchen. Förlängning och straffsparkar räknas inte.

  MATCHVINNARE & Ö/U 2,5/3,5

  Betta på matchvinnaren och om det kommer att göras mer eller mindre än 2,5/3,5 mål i matchen utifrån de givna alternativen.

  Om en match avbryts, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  MATCHVINNARE & Ö/U 1,5 UNDER 1:A HALVLEK

  Betta på matchvinnaren och om det kommer att göras mer eller mindre än 1,5 mål under 1:a halvlek från de givna alternativen.

  Om en match avbryts, kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  1X2 HÖRNOR HELTID/1:A HALVLEK/2:A HALVLEK

  Betta på vilket lag som kommer att göra flest hörnor. Tillgängliga alternativ är:

  1 - Hemmalaget gör flest hörnor

  X - Båda lagen gör lika många hörnor

  2 - Bortalaget gör flest hörnor

  Hörnor 1X2 Heltid regleras enligt hörnor gjorda under hela matchen.

  Hörnor 1X2 1:a halvlek regleras enligt hörnor gjorda under första halvlek.

  Hörnor 1X2 2:a halvlek regleras enligt hörnor gjorda under andra halvlek.

  Tilldelade, icke utförda hörnor räknas inte (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut). Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

  Om en match avbryts blir alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  ASIAN HANDIKAPP & ÖVER/UNDER HÖRNOR FT/1:A HALVLEK/2:A HALVLEK

  Dessa alternativ liknar bets med Handikapp samt Över/Under. Vinst/Förlust när man spelar med handikapp bestäms genom att jämföra antalet hörnor som gjorts av varje lag och tillämpa det givna handikappet. Vinst/Förlust när man bettar Över/Under bestäms genom antalet hörnor som gjorts av båda lagen. Push-regler gäller.

  Asians och Över/Under hörnor FT avgörs av hörnorna som gjorts under hela matchen.

  Asians och Över/Under hörnor 1: a halvlek avgörs av hörnorna som gjorts under första halvlek.

  Asians och Över/Under hörnor 2: a halvlek avgörs av hörnorna som gjorts under andra halvlek.

  Tilldelade, icke gjorda hörnor (det blir hörna, men innan den gjorts så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

  Om en match avbryts blir alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  TOTALT ANTAL LAGHÖRNOR

  Totala antalet hörnor för ett visst lag liknar över/under-bets. Vinst/Förlust avgörs genom antalet hörnor som gjorts av det specifika laget. Push-regler gäller. Tilldelade hörnor, men som inte blivit gjorda (det blir en hörna, men innan den gjorts så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte till slutresultatet. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

  Om en match avbryts är allt bets ogiltiga, såvida inte villkor redan fastställts.

  TOTALA ANTALET HÖRNOR - 2 WAY

  Betta på om det totala antalet hörnor som görs under matchen (av båda lagen) kommer att vara över eller under ett visst antal. Push-regler gäller.

  Tilldelade, icke gjorda hörnor (det blir en hörna, men innan den gjorts så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  TOTALA ANTALET HÖRNOR - UDDA/JÄMNT

  Betta på om det totala antalet hörnor som gjorts under matchen (av båda lagen) blir ett udda eller jämnt tal. Tilldelade hörnor, men som inte blivit gjorda (det blir en hörna, men innan den gjorts så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  HÖRNOR - 3 WAY - HC

  Inom 3 way handicap-betting kan det även bli oavgjort, vilket ger dig 3 möjliga scenarion. Bets avgörs genom att jämföra antalet hörnor som gjorts av varje lag genom att tillämpa det förvalda handikappet.

  Till exempel:

  Handikapp (-1) - Du vinner om ditt lag gör två eller flera hörnor fler än motståndaren.

  Oavgjort (-1) - Du vinner om laget med (-1) Handikapp gör exakt en hörna mer än motståndaren.

  Handikapp (1) - Du vinner om ditt lag gör mer eller samma antal hörnor som motståndaren.

  Tilldelade, icke utförda hörnor räknas (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut). Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  HÖRNOR - 3 WAY – Ö/U

  Betta på om hörnorna som görs av båda lagen under matchen kommer att vara över, under eller exakt ett visst tal.

  Tilldelade, icke utförda hörnor räknas inte (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut). Om en hörna måste göras om av någon specifik anledning, så räknas den endast som 1 hörna.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  HÖRNOR ÖVER/UNDER, HÖRNOR 1:A HALVLEK ÖVER/UNDER, HÖRNOR 2:A HALVLEK ÖVER/UNDER

  Betta på om det totala antalet hörnor som görs under matchen (av båda lagen) kommer att vara över eller under ett visst nummer. Push-regler gäller.

  Tilldelade, icke gjorda hörnor (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  FÖRSTA/SISTA HÖRNAN

  Det gäller att tippa på vilket lag som gör den första/sista hörnan i matchen.

  Tilldelade, ej gjorda hörnor räknas inte (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut). Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  2:A, 3:E, 4:E HÖRNAN osv.

  Betta på vilket lag som gör en specifik hörna i matchen. Om den specifika hörnan inte görs under matchen, kommer samtliga bets att ogiltigförklaras. Till exempel, om matchen slutar eller avbryts med 8 gjorda hörnor – så kommer bets på hörnorna efter den 8e hörnan att ogiltigförklaras (9, 10, etc.).

  KICK OFF

  Betta på vilket lag som gör den första avsparken i matchen. Bets som görs efter avsparken gäller inte. Alla bets gäller om en avspark har gjorts under matchen, oavsett om matchen senare avbryts.

  FÖRUTSE VILKEN SPELARE SOM FÅR KORT

  Antingen gult eller rött kort. Spelare som inträder på spelplanen som ersättare gäller också och kommer att räknas vid rättning av spelen.

  Kort som visas för icke-spelare, såsom managers, ersättare eller avbytarspelare – räknas inte vid rättning av spelen.

  Alla kort som visas efter att fulltidsvisslan har blivit blåst räknas inte. Både gula och röda kort räknas.

  RÖDA KORT

  Betting på röda kort liknar Över/Under-betting. Vinst/Förlust avgörs genom det totala antalet röda kort som blivit tilldelade båda lagen.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  TOTALT ANTAL POÄNG FÖR TILLDELADE KORT UNDER EN MATCH

  Denna bettingtyp liknar Över/Under-betting. Vinst/Förlust avgörs av totalt antal poäng för de kort som båda lagen fått under matchen. Ett gult kort ger en poäng och ett rött kort ger två poäng. Det maximala antalet poäng en spelare kan få under en match är tre (om en spelare får två gula samt ett rött kort, räknas inte det andra gula kortets poäng). Kort som domaren ger till icke-spelare (ledare, tränare, substitut på bänken, etc.) räknas inte.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  FÖRSTA/SISTA KORTET

  Betta på vilket lag som får första/sista kortet av samtliga kort (gula eller röda). Om spelare från båda lagen får kort för samma incident där första eller sista kortet ges, kommer bets att ogiltigförklaras.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  ERSÄTTARE

  Att betta om ersättaren liknar Handikapp och Över/Under-betting. Vinst/Förlust med handikapp bestäms genom att jämföra ersättarna som används av varje lag och tillämpa det förvalda handikappet. Vinst/Förlust när man bettar med Över/Under odds bestäms med båda lagens ersättare.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  FÖRSTA/SISTA ERSÄTTAREN

  Betta på vilket lag som gör första/sista bytet i matchen. Om båda lagen gör ett byte samtidigt, som råkar vara första/sista i matchen, kommer bets att vara ogiltiga.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  OFFSIDE

  Offside liknar betting med Handikapp och Över/Under. Vinst/Förlust med handikapp bestäms genom att jämföra antalet offsides för varje lag och tillämpa det förvalda handikappet. Vinst/Förlust när man bettar med Över/Under odds bestäms av antalet offside som ges båda lagen.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  FÖRSTA/SISTA OFFSIDE

  Betta på vilket lag som kommer att bli tilldelat den första/sista offsidepositionen under matchen.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  FOULS

  Fouls liknar betting med Handikapp och Över/Under. Vinst/Förlust med handikapp bestäms genom att jämföra antalet fouls som gjorts av varje lag och tillämpa det förvalda handikappet. Vinst/Förlust med Över/Under odds bestäms av antalet fouls som båda lagen gjort.

  Endast medgivna fouls räknas för avvecklingsändamål. Detta inkluderar alla handlingar av en spelare som bedöms störa det aktiva spelet av domaren, exklusive offsides. Eventuella felaktigheter som uppstår när bollen är ur spel räknas inte som en foul. Straff ingår i de totala fouls som räknas.

  Tyska Bundesliga-fouls: För avvecklingsändamål kommer "fouls" men inte "fouls overall"-statistik att användas från den officiella Bundesliga-webbplatsen.

  Om en match avbryts ogiltigförklaras alla bets, såvida villkor inte redan har fastställts.

  VAR

  VAR-granskning innebär att domaren måste stoppa matchen för att konsultera VAR. En VAR-granskning har ansett ha inträffat när det finns anmälan om sådant inom stadion (resultattavla/Tannoy-tillkännagivande).

  BOLLINNEHAV

  Att betta på Bollinnehav liknar betting med Handikapp. Vinst/Förlust avgörs av bollinnehavet som båda lagen haft, sedan jämförs bollinnehavet med det förvalda handikapp som man valde innan matchen började.

  För fastställande av resultat avrundas innehavsprocenten till det närmsta antalet enligt följande:

 • 50.4% > 50%
 • 50.6% > 51%
 • Om en match avbryts ogiltigförklaras alla bets.

  PASSNINGAR

  - En boll som passas avsiktligt från en spelare till en annan.

  - Försök till passningar kommer också att räknas som giltiga för fastställande resultat.

  - Om en match överges kommer alla bets att bli ogiltiga om inte resultatet redan har fastställts.

  SKOTT PÅ MÅL

  Vinst/Förlust med Över/Under odds avgörs genom antal skott på mål som görs av båda lagen.

  Om en match avbryts, kommer bets att ogiltigförklaras om inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor.

  TOTALT ANTAL INKAST

  Att betta på Totalt antal inkast liknar betting med Handikapp och Över/Under. Vinst/Förlust med handikapp avgörs genom att jämföra antalet inkast som varje lag gör och tillämpa det förvalda handikappet. Vinst/Förlust med Över/Under odds avgörs av totala antalet inkast som görs av båda lagen.

  Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  FÖRSTA/SISTA INKAST

  Betta på vilket lag som kommer att göra första/sista inkastet i matchen. Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  FÖRSTA/SISTA FRISPARK

  Betta på vilket lag som kommer att göra första/sista frisparken i matchen. Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  FÖRSTA/SISTA SKOTT MOT MÅL

  Betta på vilket lag som kommer att göra första/sista skottet mot mål i matchen. Om en match avbryts är alla bets ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

  LIGAVINNARE

  Betta på vinnaren av en specifik liga. Bets avgörs genom slutpositionen i ligan, efter slutspel (om det spelas), om inte annat anges.

  KVALIFICERING/VINNA LIGAN

  Vinnare är laget som tar sig vidare till nästa omgång eller vinner ligan. Om ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen och en bye tilldelas, så kommer alla bets på att laget kvalificerar eller vinner att vara ogiltiga.

  NEDFLYTTNING/UPPFLYTTNING

  Bets avgörs av det slutgiltiga ligaläget, efter slutspel (om det spelas), om inte annat anges. Om ett lag tas bort från ligan innan säsongen har börjat, kommer alla bets ogiltigförklaras och en ny upp/nedflyttning starta.

  GRUPPVINNARE/KVALIFICERING/PROGNOS/POÄNG

  Betting gäller på den slutliga placeringen i gruppen.

  Gruppvinnare - betta på vilket lag som blir gruppvinnare.

  Gruppkval – betta på om ett lag kommer att kvala för nästa omgång av turneringen utan slutspel.

  Grupprognos - betta den exakta placeringen ett visst lag eller flera lag kommer att sluta på.

  Gruppoäng – betta på hur många poäng ett lag kommer att få.

  ELIMINERINGSNIVÅ

  Betta på när i en turnering ett specifikt lag blir åker ut.

  SPECIALÖVERGÅNGAR

  Betting på spelare som tecknar under för en klubb före (datum) innehåller även låneerbjudanden för att lättare kunna komma fram till ett resultat. Det spelar ingen roll om spelaren återkallas till sin ordinarie klubb eller säljs till en annan vid ett senare tillfälle. Den enda faktorn som gäller är vilken klubb som spelaren spelar för vid det specifika datumet som man bettat på.

  Nästa ordinarie tränare – Bets avgörs genom vem som officiellt är ordinarie tränare för en viss klubb. Tillfälliga tränare räknas inte inom denna bettingtyp, om denne person inte leder laget i åtminstone 10 tävlingsmatcher. Om personen gör det, kommer detta att anses vara vinnande bet.

  TENNIS

  ALLMÄNT

  Om något av följande händer är alla bets fortfarande giltiga:

 • En ändring av schemat och/eller matchdagen
 • En ändring av matchplatsen
 • En ändring från inomhusarena till utomhusarena eller vice versa
 • En ändring av underlag (antingen före eller under en match)
 • En försening av matchstart påverkar inte giltigheten för bets, inte heller om matchen blir uppskjuten, förutsatt att spelet återupptas och matchen spelas färdigt
 • Alla vinnarbets (outright bets) påverkas inte av förändring av underlag eller matchplats
 • Alla turneringsresultat/statistik ska avgöras med hjälp av den officiella turneringswebbplatsen
 • VINNARE FULLTID INKLUSIVE LIVEBETTING

  Om det fulla antalet set enligt de föreskrivna reglerna inte har spelats färdigt, ogiltigförklaras alla bets.

  ASIATISKT HANDIKAPP & Ö/U SETS FULLTID INKLUSIVE LIVEBETTING

  Hänvisar till antalet set som spelas i matchen. Vinst/förlust avgörs av antalet set som har spelats av båda spelarna. Om det fulla antalet set inte spelas färdigt, ogiltigförklaras alla bets. Ett supertiebreak räknas som ett set för bets på Ö/U.

  POÄNGVINNARE / 1:A POÄNGVINNARE

  Betta på vilken spelare som vinner den utstående poängen. Den aktuella poängen kommer att synas i namnet på bettingtypen, till exempel: 1:a set - 5:e gamet - 1:a poängvinnare. Om en poäng inte spelas av någon anledning – eller tilldelas av domaren som en straffpoäng, gamet eller matchen är över innan poängen spelas, en spelare drar sig ur, etc. - blir bets på den ogiltiga. Poäng i ett tiebreak räknas inte för denna bettingtyp.

  GAME-VINNARE

  Betta på vilken spelare som kommer vinna gamet i fråga. Det aktuella gamet kommer synas i namnet på bettingtypen, till exempel: 2:a set - 7:e game - Vinnare. Om ett game inte spelas färdigt av någon anledning, blir bets på det ogiltiga. Poäng i ett tiebreak räknas inte för denna bettingtyp.

  EXAKT GAMERESULTAT

  Betta på antalet poäng för vinnaren och hans motståndare i det utvalda gamet genom att välja bland de tillgängliga alternativen. Det aktuella gamet kommer synas i namnet för speltypen, till exempel: 1:a set - 8:e gamet - Exakt resultat. Om ett game inte spelas färdigt av någon anledning, blir bets på det ogiltiga.

  GAME TILL 40 LIKA

  Betta på om ställningen 40-40 någonsin kommer uppnås i ett utvalt game. Det utvalda gamet kommer att synas i namnet på bettingtypen, till exempel: 1:a set - 4:e gamet - Game till 40 lika. "Yes", betyder att ställningen kommer vara 40-40 någon gång i gamet. "No", betyder att ställningen 40-40 inte kommer att inträffa i gamet. Om ett game av någon anledning inte spelas färdigt eller avbryts innan ställningen 40-40 ogiltigförklaras dessa bets. När ställningen 40-40 har uppnåtts, avgörs bets på det gamet, även om gamet av någon anledning avbryts i ett senare skede.

  TOTALT ANTAL POÄNG I ETT GAME

  3-way bets för att förutsäga Över, Under eller om det blir det exakta antalet givna poäng som kommer spelas i ett utvalt game. Det utvalda gamet kommer synas i namnet på speltypen, till exempel: 1:a set - 2:a gamet - Totala poäng. Om ett game inte spelas färdigt av någon anledning, ogiltigförklaras dessa beta. Om ett game avbryts på grund av en skada eller att en spelare drar sig ur, gäller att bets på det blir ogiltiga, om inte villkoren för spelet redan har avgjorts. Poäng i ett tiebreak räknas inte för denna bettingtyp.

  RACE TO GAMES

  Förutse vilken av de konkurrerande spelarna/lagen som når fram till det relevanta valet först.

  ANTAL SPELADE GAME INKLUSIVE LIVEBETTING

  Bets på game hänvisar till antalet game som spelas i matchen. Vinst/förlust bestäms av antalet ihopsamlade game av båda spelarna. Bets kommer att anses som ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras. Ett tiebreak räknas som ett game för denna typ av bets. Ett supertiebreak räknas också som ett game för denna typ av bets.

  FÖRSTA/ANDRA/TREDJE/FJÄRDE/FEMTE SET (MONEY LINE/HANDIKAPP ELLER ÖVER/UNDER) INKLUSIVE LIVEBETTING

  Om ett set inte spelas färdigt ogiltigförklaras alla bets.

  SPELARE VINNER MINST 1 SET/SPELARE VINNER MINST 2 SET

 • Förutse om en av de två spelarna kommer vinna, eller inte kommer vinna, minst 1 set under matchen
 • Förutse om en av de två spelarna kommer vinna, eller inte kommer vinna, minst 2 set under matchen
 • Om det redan var ett eller två färdiga sets, kommer bets att vara giltiga för fastställande resultat.

  ANTAL TIEBREAKS I MATCHEN/TIEBREAKSVINNARE I "X" SET

  Förutse det exakta antalet Tiebreaks under varje match -1, 2 eller 3.

  Om det fullständiga lagstadgade antalet sets inte har slutförts, kommer alla bets att anses vara ogiltiga.

  MONEY LINE-VINNARE FÖR VARJE MÖJLIGT SET OM ETT TIEBREAK SKA SPELAS

  Om det redan finns ett eller fler sets med registrerad tiebreak-vinnare, kommer alla bets för den marknaden att gälla för fastställande av resultat.

  VILKET SET SOM HELST SOM SLUTAR I NOLL

  Förutse om ett set kommer att sluta i noll under matchen.

  Om det redan finns ett eller fler sets med registrerad tiebreak-vinnare, kommer alla bets för den marknaden att gälla för fastställande av resultat.

  TOTALA GAMES UDDA/JÄMNA

  Förutse det totala antalet games i varje match – kommer det att bli ett jämnt nummer eller ett udda nummer?

  Om det redan finns ett eller fler sets med registrerad tiebreak-vinnare, kommer alla bets för den marknaden att gälla för fastställande av resultat.

  SPELARE VINNER FLEST GAMES

  En av de två spelarna/lagen måste vinna flest games under matchen för att vinna på denna marknaden. 1X2-marknaden som ett oavgjort val (tie) betyder att antalet games mellan de två spelarna/lagen ska vara lika.

  Om det redan finns ett eller fler sets med registrerad tiebreak-vinnare, kommer alla bets för den marknaden att gälla för fastställande av resultat.

  EXAKT RESULTAT (BETS PÅ SET) INKLUSIVE LIVEBETTING

  Betta på setresultatet i slutet av matchen. Bets är ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras.

  TOTALT ANTAL GAME VUNNA AV EN SPELARE INKLUSIVE LIVEBETTING

  Betta på hut många game en spelare vinner under matchen. Bets är ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras. Ett tiebreak räknas som ett game för denna typ av bet. Ett supertiebreak räknas som ett game för denna typ av bet.

  TOTALT ANTAL TIEBREAKS INKLUSIVE LIVEBETTING

  DUBBELRESULTAT

  Betta på om en spelare vinner eller förlorar 1:a setet och sedan går vidare och antingen vinner eller förlorar matchen. Bets kommer att räknas som ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs.

  TOTALT ANTAL ESS

  Totalt antal ess påminner om bets på Asian eller Över/Under. Vinst/förlust bestäms av antalet ess som samlas ihop av båda spelarna. Bets är ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras. Om en match inte slutförs på grund av att en spelare drar sig ur eller diskvalificeras, gäller att bets blir ogiltiga.

  FÖRSTA ESS

  Betta på vilken spelare som gör det första serve-esset i matchen. Alla bets som har placerats efter myntkastningen kommer att annulleras.

  ATT VINNA 1:A POÄNGEN

  Betta på vilken spelare som vinner den första poängen. Alla bets som läggs efter slantsinglingen kommer att vara ogiltiga.

  ATT VINNA 1:A GAMET

  Betta på vilken spelare som vinner det första gamet. Alla bets som läggs efter slantsinglingen kommer att vara ogiltiga.

  FÖRST ATT VINNA 3 GAME

  Betta på vilken spelare som blir den första att vinna tre game. Alla bets som läggs efter slantsinglingen kommer att vara ogiltiga.

  FÖRSTA BREAK

  Betta på vilken spelare som blir den första att bryta motståndarens serve. Alla bets blir ogiltiga om ett break inte inträffar. Alla bets som läggs efter slantsinglingen kommer att vara ogiltiga.

  DUBBELFEL

  Hänvisar till antalet dubbelfel som servas under matchen. Vinst/förlust bestäms av antalet dubbelfel som samlas ihop av båda spelarna. Bets kommer att anses som ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras.

  FÖRSTA DUBBELFEL

  Betta på vilken spelare som servar det första dubbelfelet under matchen. Alla bets som har placerats efter myntkastningen kommer att annulleras.

  SNABBAST SERVE

  Betta på vilken spelare som servar den snabbaste serven under matchen i km/h eller mph som det visas i namnet på bettingtypen.

  OUTRIGHT

  Betta på vinnaren av turneringen. I händelse av att spelaren inte deltar, blir bets ogiltiga.

  VINNARE AV KVARTSDEL/VINNARE AV HALVA

  Betta på vilken kvartsdel/halva som vinnaren av turneringen kommer från. Alla spelare som deltar i turneringen är indelade i 4 grupper (kvartsdelar), med en av de 4 toppseedade spelarna i varje kvartsdel. Vinnande kvartsdel: välj vilken kvartsdel som den vinnande spelaren kommer från (till exempel 1:a, 2:a, 3:e, 4:e). Vinnande halva: välj vilken halva den vinnande spelaren kommer från (till exempel övre halvan eller undre halvan).

  ATT VINNA EN KVARTSDEL

  Betta på vinnaren av en kvartsdel. Spelaren måste starta turneringen.

  FINALIST/ATT NÅ FINALEN

  Betta på spelarna som kommer att nå turneringens final. Båda spelarna måste starta turneringen.

  HEAD-TO-HEAD

  Betta på vilken spelare som kommer nå en senare omgång (eller vinna) i turneringen. I händelse av att spelaren inte deltar, blir bets ogiltiga. Push-regler gäller. Båda spelarna måste starta turneringen.

  UTSLAGNING

  Spelaren måste starta i turneringens första match för att bets ska vara giltiga.

  VOLLEYBOLL

  ALLMÄNT

  Om en match inte spelas klart, blir alla fulltidsbets ogiltiga. Om en matcharena ändras kommer bets som redan lagts gälla förutsatt att hemmalaget fortfarande räknas som hemmalag. Om hemmalag och bortalag byter plats ogiltigförklaras alla bets på den ursprungliga uppställningen.

  Avbrutna eller uppskjutna matcher blir ogiltiga om de inte spelas på samma datum (lokal tid) eller något annat anges i reglerna. Ett undantag görs om en felaktig starttid annonserats ut på vår webbsida.

  Livebetting

  Om matchen inte spelas klart, blir alla bets ogiltiga. Undantag görs för bets på set som redan har avslutats, i sådana fall är bets giltiga.

  Poäng räknas oavsett om de görs innan eller efter att ett bet har placerats.

  Vinnare

  Betta på vilket lag som vinner matchen. Ett bäst av fem set-format används. Golden Set räknas inte när detta bet avgörs.

  Handicap

  Betta på vinnaren av en match i set. Bets avgörs av set ihopsamlade av båda lagen, efter att ett givet handikapp lagts till. Bets är ogiltiga om det antal set som reglerna föreskriver inte spelas eller ändras.

  Över/Under

  Betta på över eller under antal set som kommer att spelas för att någon ska vinna.

  Setresultat

  Betta på setresultatet i slutet av matchen.

  Bets är ogiltiga om det antal set som reglerna föreskriver inte spelas eller ändras.

  Totalt antal poäng

  Totalt antal poäng påminner om bets på Handikapp och Över/Under. Vinst/Förlust avgörs av antalet poäng som samlas ihop av båda lagen, sedan jämförs dessa poäng med handikappet och/eller över/under som givits innan matchen startade.

  1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Vinnare

  Betta på vem du tror vinner ett visst set.

  1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Handicap

  Betta på vem du tror vinner ett visst set, med det givna poäng-Handikappet i åtanke.

  1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Över/Under

  Betta på om summan av poängen som görs av båda lagen i ett visst set kommer att vara över eller under ett givet antal.

  Match Udda/Jämnt, 1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Udda/Jämnt

  Betta på om båda lagens sammanräknade poäng under matchen eller i ett visst set är ett udda eller jämnt antal.

  1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Vinstmarginal

  Betta på med hur många poäng ett visst lag vinner det aktuella setet.

  1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set exakt resultat

  Betta på det korrekta poängresultatet i ett aktuellt set.

  Total lagpoäng

  Betta på om antalet matchpoäng för det aktuella laget kommer vara över eller under ett givet antal.

  Slutsegrare

  Betta på vem du tror blir slutsegrare i den aktuella tävlingen. Spel avgörs i överensstämmelse med den slutliga positionen i ligan, efter slutspel (om det spelas), om inte annat anges.

  Gruppvinnare

  Bets avgörs i överensstämmelse med den slutliga positionen i gruppen.

  VINTERSPORT

  ALLMÄNT

  Alla bets avgörs enligt de officiella resultaten av vintersportförbundet som styr det specifika loppet/eventet, även om inte alla planerade evenemang hålls. Bets avgörs enligt det officiella resultatet som anges efter att loppet/eventet är färdigt. Alla eventuella överklaganden och diskvalificeringar som kommer in senare påverkar inte bets.

  Om ett event inte sker som planerat, såvida det inte skjuts upp på grund av väderförhållanden, blir alla bets ogiltiga. Ett undantag görs om felaktig starttid meddelas på vår hemsida. Om ett event avbryts eller ställs in och inte arrangeras för omstart inom 36 timmar (lokal tid) och på samma område (spår) är alla bets ogiltiga. Dead heat regler gäller.

  Det finns ett undantag till ovanstående regler för Vinter-OS evenemang.

  Outright

  Betta på vem du tror blir vinnaren av fasen eller loppet (det kommer att specificeras genom namnet som anges för Outright). Om deltagaren inte startar vid det officiella eventet kommer alla bets att ogiltigförklaras.

  Pallplats

  Betta på om en deltagare får en prisplats (1: a, 2: a eller 3: e plats). Om deltagaren inte startar kommer alla spel att ogiltigförklaras.

  Head to head/Vinnare vid fulltid

  Båda deltagarna måste starta i tävlingen för att bets ska gälla. Om båda inte avslutar eventet kommer alla bets att ogiltigförklaras, såvida det inte är ett event med flera nivåer. Vid sådana fall så kommer deltagaren som fullföljer den högre nivån att utses till vinnare. Till exempel, om spelare A dras tillbaka eller blir diskvalificerad i 1: a rundan och spelare B avslutar 1: a omgången, kommer spelare B vara vinnaren.

  Om båda dras tillbaka eller bli diskvalificerade i samma skede blir alla bets ogiltiga.

  AUSSIE RULES

  ALLMÄNT

  Alla bets avgörs enbart av de officiella AFL-resultaten.

  Alla Australian Rules-bets avgörs vid slutet av ordinarie tid, om inte annat anges.

  Om det blir övertid kommer all head-to-head betting avgöras inklusive övertid.

  Om en match avbryts innan slutet av ordinarie tid är alla bets på matchen ogiltiga, med undantag för de bets som gjorts utan sådana villkor.

  Alla bets är giltiga om en match flyttas och spelas inom 48 timmar från den ursprungliga starttiden.

  Även om en match byter spelplan kommer alla bets att gälla, såvida inte spelplatsen byts ut till motståndarnas hemmaplan. I så fall ogiltigförklaras alla bets.

  REGLER FÖR AFL-BETTING

  Alla bets avgörs utifrån det officiella AFL-resultatet. Detta inkluderar matchvinnare och målstatistik.

  Matcher under ordinarie säsong och Grand Final inkluderar inte övertid. Om en match slutar oavgjort när det inte finns en marknad för detta ogiltigförklaras alla bets. I försäsongsmatcher såsom NAB-cupen och finalserien (exklusive Grand Final) där övertid spelas, ska bets avgöras på ordinarie speltid. Övertid inkluderas inte.

  I syfte att avgöra framtida marknader som Make the Grand Final/Minor Premiership/Premiership/Topp 4/ Topp 8, kommer alla poängavdrag beslutade av AFL på grund av regelbrott att gälla.

  Brownlow Medal betting utbetalas enligt de officiella resultaten presenterade under prisutdelningen. I händelse av att två eller fler spelare har samma antal poäng, gäller Dead Heat-regeln.

  Coleman Medal -betting ska endast baseras på den ordinarie säsongen - NAB-cupen eller någon annan försäsongsmatch gäller inte. Finalserien är inte heller giltig.

  Angående betting på första poänggörare är bets på spelare som inte deltar i matchen ogiltiga. Om din spelare inte spelar (avbytare), eller börjar spela först efter att ett mål gjorts, ogiltigförklaras bets på att spelaren ska göra första målet.

  Wire-to-Wire-marknaden baseras på att det valda laget leder matchen i slutet av varje quarter.

  Betting på vilken tid det första målet görs baseras på den officiella AFL-klockan. Dead Heat-regeln gäller för alla antepost/futures-marknader som avgörs av en slutsegrare.

  SPECIFIKT OM SPELET

  För poäng gäller = Mål (6 poäng) + Behinds (1 poäng).

  Likt många andra typer av fotboll, fås poäng genom att göra mål. I Australiensisk Fotboll finns det två typer av poäng, mål och behind. En måldomare dömer om ett det blir mål eller en behind.

  SPELTID

  Längden på en match i Australiensisk Fotboll kan variera från liga till liga, men generellt handlar det om cirka 15 - 25 minuter per quarter. I AFL pågår varje quarter i 20 minuter plus tillägg - vilket kompenserar för tid som gått till spillo under spelstopp, som när bollen går utanför spelplanen, skador, mål (eller behinds), eller när domaren sätter vinkeln för en frispark. Tiden kontrolleras av två funktionärer utanför planen, som kallas "timekeepers" och som ger ljudsignalen i början och i slutet av varje quarter. En typisk AFL quarter kan pågå från 27 till 33 minuter, men kan vara ännu längre om till exempel skador orsakar förseningar. AFL-pauser efter den första och den tredje quartern är sex minuter långa, medan halvtidspausen är på 20 minuter. Därför kommer en match med quarters som pågår i genomsnitt i 30 minuter att bli totalt två och en halv timme.

  1:a Quarter / 2:a Quarter / 3:e Quarter / 4:e Quarter

  Bets som avgörs av 1:a, 2:a, 3:e, 4:e slutresultatet i en Quarter.

  Om en match avbryts under något tillfälle gäller att de Quarter-marknader som redan har avgjorts fortsätter att gälla.

  1:a HALVLEK/2:a HALVLEK

  Bets avgörs enbart på resultatet i första halvlek eller på resultatet i andra halvlek.

  Bets kommer att bli ogiltiga om matchen avbryts innan halvtid. Om en match avbryts under andra halvlek är fortfarande alla bets på resultatet i första halvlek giltiga.

  SLUTSEGRARE

  Som det står skrivet i AFL-stadgarna ovan och generellt sett för slutsegrare, avgörs bets enligt den officiella slutgiltiga ligapositionen.

  FÖRST/SIST MED ATT GÖRA POÄNG

  • Poäng – först/sist med att göra någon sorts poäng – mål eller behind;
  • Mål – först/sist med att göra Mål;
  • Behinds – först/sist med att göra Behind;

  Totalt antal Poäng, Mål eller Behinds

  Betta på hur många poäng (kombinerat mellan Mål & Behinds), Mål eller Behinds (där poäng räknas separat) - som kommer att göras under matchen .

  VINSTMARGINAL

  Betta på vilket lag du tror vinner matchen och med vilken vinstmarginal.

  RACE TILL (POÄNG/MÅL/BEHINDS)

  Betta på vilket lag som först når ett visst antal Poäng, Mål eller Behinds under matchen.

  E-SPORT

  ALLMÄNT

  Bets avgörs enligt det officiella resultatet som bestäms av den aktuella styrande organisationen för tävlingen i fråga. Om en match inte spelas eller skjuts upp, är bets på matchen ogiltiga, om den inte spelas inom 48 timmar från ursprunglig starttid eller att en ny tävling öppnas för betting om nödvändigt.

  Om en spelare eller ett lag spelar med ett felstavat alias eller med ett smurfkonto, är resultaten och betsen fortfarande giltiga, om det inte är uppenbart att det inte är spelaren/laget som var tänkta att spela just den matchen.

  Om en spelare/ett lag får en walkover för åtminstone en match/karta/runda innan matchen startar, blir alla bets ogiltiga.

  VINNARE FULLTID

  Betta på vilken spelare/lag som kommer att vinna matchen (karta/runda om det istället visas i titeln). Om en match eller karta påbörjas, men inte slutförs, blir alla bets ogiltiga. Ett undantag görs när en spelare blir diskvalificerad, i så fall är det spelaren/laget som tilldelas segern i enlighet med den officiella organisatörens beslut som räknas som vinnare. Om det schemalagda antalet rundor/kartor har ändrats, gäller att bets på Vinnare fortfarande är giltiga.

  HANDIKAPP & ÖVER/UNDER FULLTID

  Handikapp är ett sätt att göra oddsen mer konkurrenskraftiga genom att ge underdogs mer av en fördel gentemot favoriter.

  Handikappmarknader fastställs beroende på ligan de spelas i. För Starcraft och Dota handlar det om kartor, i Counter Strike handlar det om rundor och så vidare. Bets avgörs beroende på slutresultatet (kartor/rundor som vunnits av vardera lagen) med det givna handikappet som läggs till.

  Över/Under eller bets på totalen är en förutsägelse om det kommer krävas över eller under ett givet antal matcher/kartor/rundor för att få fram en vinnare.

  Om matchen inte slutförs av någon anledning eller om det schemalagda antalet kartor/rundor ändras, gäller att bets på Handikapp och Över/Under blir ogiltiga.

  LIVE

  Alla bets blir ogiltigförklarade om en match spelas om till följd av att den blir oavgjord eller på grund av fel i anslutningen. Matchen som spelas om kommer att anses som en separat live-tävling.

  Surfing

  Om en tävlande inte deltar i en tävling med vinnarbets (outright), är bets på den tävlande ogiltiga. Om en tävlande deltar i minst en tävling i en marknad för vinnarbets, kan man betta på dem i den specifika marknaden.

  Virtuella Sporter

  Spelregler

  Ett virtuellt bettingevent äger rum var 3:e minut för Fotboll och varannan minut för Hästsport och Greyhounds. Om kunden inte specificerar i vilket event bets ska gälla, registreras bets på nästkommande tävling.

  Bets på nästkommande tävling accepteras fram till att "bets stängda"-meddelandet visas på skärmen, vilket följs av att kommande bets läggs på efterföljande tävling.

  Vinster kan plockas ut efter att resultatet visats i resultatrutan.

  Kunderna tar på sig fullt ansvar för sina handlingar när de bettar och i att kontrollera sin betslip för att säkerställa dess detaljer. Organisatören är inte ansvarig skyldig för inträffad förlust eller skada.

  Organisatören är inte heller ansvarig i händelse av systemfel som kan orsaka nollställning, annullering eller återbetalning av bets vid någon tidpunkt.

  Inga hästar eller greyhounds stryks från virtuella tävlingar. Det finns inga döda lopp (dead heat) i virtuella tävlingar. Om en tävling avbryts ogiltigförklaras, annulleras och återbetalas alla bets.

  Bettingtyper som erbjuds kan vid tillfällen komma att ändras.

  Ett vinnande bet kan hämtas hem inom 90 dagar från tävlingsdatumet. Betslips som inte hämtas hem inom 90 dagar kommer att förfalla och kan inte längre hämtas hem.

  Virtuell Fotboll

  Matchresultat Fulltid

  Betta på hur matchen slutar i fulltid - Hemmalaget vinner (1), Oavgjort (X) eller Bortalaget vinner (2).

  Korrekt resultat

  Betta på exakt resultat i fulltid i form av gjorda mål av hemmalag och bortalag.

  Totalt antal mål

  Betta på totalt antal gjorda mål i fulltid av båda lagen.

  Dubbelt Resultat (Halvtid/Fulltid)

  Betta på laget som kommer att leda i halvtid och laget som kommer att vinna i fulltid.

  Dubbelchans

  Välj 1-2 för antingen hemmaseger eller bortaseger.

  Välj 1-X för antingen hemmaseger eller oavgjort.

  Välj X-2 för antingen bortaseger eller oavgjort.

  Dubbelchans In

  Välj 1-X för antingen hemmaseger eller oavgjort.

  Välj 2 för att bortalaget vinner.

  Dubbelchans Out

  Välj X-2 för antingen bortaseger eller oavgjort.

  Välj 1 för att hemmalaget vinner.

  Dubbelchans In/Out

  Välj 1-2 för antingen hemmaseger eller bortaseger.

  Välj X för oavgjort.

  Över/Under 2,5

  Välj Under för att betta på att det görs 0, 1 eller 2 mål totalt.

  Välj Över för att betta på att det görs 3 eller fler mål totalt.

  1:a målgörare

  Välj laget som kommer att göra det första målet. Denna speltyp visas inte på infoskärmarna.

  Tidpunkt för första målet

  Välj inom vilket tidsintervall som det första målet kommer att göras.

  Straff

  Välj alternativet Straff om du tror att en straffspark kommer att delas ut i matchen.

  Gula Kort

  Välj alternativet Gula Kort om du tror att ett gult kort kommer att visas under matchen.

  Virtuell hästsport/Virtuell Greyhound

  Vinnare

  Välj en deltagare som slutar på 1:a plats.

  Placering

  Välj en deltagare som slutar på 1:a, 2:a eller 3:e plats i en tävling med 8 deltagare eller fler, och 1:a eller 2:a plats i en greyhound-tävling med 6 tävlande hundar.

  Each-way

  Välj en deltagare som vinner eller placerar sig på pallen. Detta bet består av två separata bets på ett val i en tävling, med första bet på att deltagaren vinner och det andra på att deltagaren placerar sig på pallen. Bets på att deltagaren hamnar på pallen betalar ut en andel av vinnaroddsen enligt det som visas för tävlingen.

  Forecast

  Välj två deltagare som slutar på 1:a och 2:a plats i den ordning som visas.

  Kombinations Forecast

  En spelare har möjlighet att välja 2 eller fler val för att betta på att varje möjlig kombination av de två valen kommer att hamna på 1:a eller 2:a plats i ordning. Så till exempel; för 2 val finns det 2 bets (1-2, 2-1); för 3 val finns det 6 bets (1-2, 1-3, 2-1, 2-3, 3-1, 3-2); för 4 val finns det 12 bets, för 5 val finns det 20 bets och för 6 val finns det 30 bets och så vidare.

  Omvänd Forecast

  Välj 2 deltagare som slutar på 1:a och 2:a plats oavsett ordning.

  Tricast

  Välj 3 deltagare som slutar på 1:a, 2:a och 3:e plats i den ordning som visas.

  Kombinations Tricast

  En spelare har möjlighet att välja 3 eller fler val för att betta på att varje möjlig kombination av de tre valen kommer att hamna på 1:a, 2:a eller 3:e plats i ordning i en tävling. Så till exempel; för 3 val finns det 6 bets (1-2-3, 1-3-2, 2-1-3, 2-3-1, 3-1-2, 3-2-1); för 4 val finns det 24 bets; för 5 val finns det 60 bets och för 6 val finns det 120 bets.

  Omvänd Tricast

  Välj 3 deltagare som slutar på 1:a, 2:a eller 3:e plats oavsett ordning.

  Oberoende och rättvisa

  Resultaten för dessa virtuella tävlingar avgörs på en oberoende server som inte finns tillgänglig för spelorganisatören. Resultaten genereras av ett system som har blivit oberoende certifierat för att uppfylla kraven för rättvist spel enligt en ansedd certifieringsmyndighet.

  Denna site är inte tillgänglig i landet du befinner dig