Regler & Villkor Sportsbook

1. Dessa regler för vadhållning inom sport är oskiljaktigt kopplade till våra Regler & Villkor, som de utgör en del av, och godkännandet av dessa spelregler är en förutsättning för att registrera ett spelkonto. Alla termer som skrivs i versaler och som inte definieras ska hämta sin innebörd från Regler och Villkor.

2. Den minsta insatsen är 1 krona. Den högsta insatsen varierar beroende på faktorer som sport, liga och odds-marknad. När du placerar en satsning kommer du att kunna se maximibeloppet specificerat i insats-fältet. Det finns ingen garanti att en insats, varken under eller upp till den högsta insatsen, kommer att accepteras.

3. Speedy Bet förbehåller sig rätten att neka hela eller delar av en insats-förfrågan, efter eget omdöme och oavsett anledning. Enskilda insats-förfrågningar kan granskas och ett alternativt pris eller insatssumma kan erbjudas efter eget gottfinnande.

4. Speedy Bet accepterar satsningar som görs online. Spel accepteras inte i någon annan form (varken e-post, telefon, fax etc.) och om sådant tagits emot blir de ogiltiga, oavsett om vadet vinns eller förloras.

5. Speedy Bet förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta ett vad eller del av ett vad, innan spelet startar och att göra tvetydiga satsningar ogiltiga utan att behöva motivera eller rättfärdiga anledningen.

6. Kunder kan inte avbryta eller förändra en satsning när vadet har placerats och bekräftats.

7. Spel som placeras före match (exklusive live-spel) kommer accepteras fram till eventets utannonserade starttid, eller till dess faktiska starttid. Om en insats oavsiktligt accepteras efter eventets faktiska eller annonserade starttid kommer matchen/satsningen annulleras.

8. Vi förbehåller oss även rätten att korrigera uppenbara felaktigheter. I sådant fall kan vi tillämpa de reviderade oddsen för den slutgiltiga betalningen.

9. Alla spel kommer att avgöras baserat på Amerikanska odds, oavsett vilket oddsformat du har valt på ditt spelkonto.

10. I de fall där vi har anledning att tro att en satsning har placerats efter det specifika eventets utkomst har blivit känt, eller efter den valda deltagaren eller laget har fått en väsentlig fördel (t.ex. ett mål, rött kort etc.) förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara vadet, oavsett om det är en vinst eller förlust.

11. Speedy Bet förbehåller sig rätten att avbryta alla vad från kunder som placerar pengar på ett evenemang som de själva på något sätt är involverade i, dvs; som deltagare, domare, tränare etc.

12. Speedy Bet förbehåller sig rätten att hålla inne betalningar och att ogiltigförklara vadslagningar på ett event om vi har bevis för att följande har inträffat: (i) händelsens legitimitet har ifrågasatts eller om; (ii) matchen/eventet har blivit riggat. Bevis kan baseras på storleken, volymen eller mönstret på vadslagningar som placeras hos Speedy Bet via någon eller samtliga av våra vadslagnings-instanser.

13. När ett evenemang avbryts eller ställs in kommer alla relaterade satsningar annulleras per automatik och spelkonton återbetalas.

14. Om någon match avbryts på grund av skada, dåligt väder (force majeure) eller uppror/incidenter från åskådare etc, kommer alla satsningar som hunnit uppklaras fram till tidpunkten då matchen ställts in fortfarande att gälla. Till exempel: Om en fotbollsmatch avbryts under andra halvlek, gäller alla satsningar som involverar första halvlek. Dessutom, om ett mål har hunnit göras, kommer odds-marknaden “första målgörare” att gälla, men helmatch-målgörare och sista målgörare blir dock ogiltiga. Gällande Tennis: Om en spelare ger upp pga. skada i tredje set, kommer alla “set vinnare”-marknader som gäller första och andra set fortfarande att gälla.

15. Speedy Bet tar inget ansvar för skrivfel, mänskliga/handhavande misstag eller påtagliga fel som leder till uppenbara prissättnings-fel. I sådant fall anses alla satsningar ogiltiga.

16. Flera satsningar som kombinerar olika val inom samma händelse accepteras inte om resultatet av det ena påverkar eller påverkas av det andra. Om en sådan satsning accepteras av misstag kommer vadet att annulleras.

17. Då du kontrollerar odds för livebetting, starttider och/eller någon annan marknad för live-evenemang vill vi vänligen upplysa dig om att sådan information endast tillhandahålls som en guide eller vägvisare och att vi inte ansvarar för utkomsten av eventuella felaktigheter som kan inträffa. Det är kundens eget ansvar att kontrollera och säkerställa att sådan information är korrekt vid tidpunkten för publiceringen.

18. Det officiella resultatet är det avgörande och slutgiltiga resultatet för betalnings-ändamål, förutom när specifika regler anger det motsatta. Pallplatsen i Grand Prix Racing, medaljceremonin i Friidrott eller någon liknande officiell ceremoni eller presentation inom annan sport ska betraktas som det officiella resultatet.

19. Vinster krediteras till kundens spelkonto efter att resultatet har blivit bekräftat.

20. Speedy Bet förbehåller sig rätten att annullera alla satsningar som kan ha accepterats när ett spelkonto inte haft tillräckligt med pengar för att täcka insatsen av vadet. Om ett spelkonto inte har tillräckligt med pengar till följd av en avbruten insättning från betalnings-hanteraren förbehåller Speedy Bet sig rätten att avbryta alla satsningar som kan ha accepterats retroaktivt.

21. Bedrägeri och maskopi:

a) Flera vadslagningar kan behandlas som en, när en kund placerar flera kopior på samma satsning. När detta inträffar kan alla vadslagningar, förutom det första placerade vadet, bli annullerade. Ett exempel på detta är då ett urval upprepade gånger ingått i ett flertal satsningar som involverar andra liknande sammansättningar av låg odds-vad.

b) Om det finns bevis för att en rad av spel som innehåller samma (eller mycket snarlika) val har placerats av eller för samma person eller syndikat eller individer förbehåller Speedy Bet sig rätten att ogiltigförklara vadet och avstänga relevanta spelkonton. Denna regel appliceras till både färdigställda och ouppklarade satsningar.

c) Om du har spelat med professionell förmåga, eller tillsammans med andra kunder som del av en klubb, grupp, förbund etc, eller placerat vad eller satsningar på ett samordnat sätt med andra kunder som involverar samma (eller till hög grad likvärdiga) val; förbehåller vi oss i sådant fall ytterligare rätten, efter eget omdöme, att begränsa den totala maximi-vinstutdelningen på den sammanlagda totalsumman för alla sådana typer av vad. Speedy Bet är endast avsedd att spelas på en individuell basis och ska enbart användas för personlig underhållning.

d) Ditt vad ska granskas med avseende för oregelbundna insats-mönster. Oregelbundna vadslagningar ska innebära: (1) lika, noll eller låg marginal, eller hedge/säkra upp genom placering av flera satsningar och; (2) placering av flertalet satsningar för att undvika eventuell begränsning av maximi-insatsen (som redovisas i vadslagnings-fältet eller enligt överenskommelse med Speedy Bet).

Om Speedy Bet identifierar ett oregelbundet vadslagnings-mönster kan vi: (i) ogiltigförklara samtliga av kundens vad som är kopplade till oregelbundna vadslagningar, förutom det första vadet som placerats, eller;(ii) avbryta alla bonusar eller kampanjer som tillämpas på ditt spelkonto och ta bort alla efterföljande vinster relaterade till bonusen eller gratisspelet.

 

 

SPELTYPER

 

Singel- och kombinationsspel

Antal val per speltyp:

Singel = 1| Dubbel = 2 | Trippel = 3 | 4-Faldig = 4 | 5-Faldig = 5 | 6-Faldig = 6 | 7-Faldig = 7 | 8-Faldig = 8 | 9-Faldig = 9 | 10-Faldig = 10 | 11-Faldig = 11 | 12-Faldig = 12 | 13-Faldig = 13 | 14-Faldig = 14 | 15-Faldig = 15 | 16-Faldig = 16 | 17-Faldig = 17 | 18-Faldig = 18 | 19-Faldig = 19 | 20-Faldig = 20.

I samtliga fall måste alla val vara framgångsrika för att sportspelet ska vinna. Om ett eller flera val i ett kombinationsspel annulleras, så gäller spelet så snart åtminstone ett av de återstående valen vinner eller förlorar.

Push

Detta är ett spel/val som tar handikappet i beaktning. Alla spel kommer anses ogiltiga.

Non Runner/Icke deltagare

En icke deltagare är ett val som nämns men som inte deltar i evenemanget. Om ditt val är en icke deltagare eller blir struket, kommer spelet att ogiltigförklaras (och återbetalas). Om valet är en del av ett kombinationsspel (multipel), kommer ditt spel att bli nästkommande ackumulerade spel nedåt, t.ex. en trippel blir en dubbel, en dubbel blir en singel, osv.

Void

I samtliga fall där beteckningen "void" används, kommer spelet avgöras enligt följande:

- singelspel - insatserna återbetalas

- kombinationsspel (flera) - ogiltiga val i ditt/dina sportspel kommer att hanteras som non-runners (icke-deltagare), det vill säga att om valet är en del av ett kombinationsspel (multipel), kommer sportspel att omvandlas nedåt, t.ex. en trippel blir en dubbel, en dubbel blir en singel, etc.

Systemspel

 

Systemspel liknar ackumulatorer eller kombinationsspel där du väljer flera val i ett sportspel, men alla möjliga kombinationer av sportspel i dessa val är täckta, med fördelen att kunna vinna även om inte alla val är vinnare.

Systemspel presenteras med två siffror som skiljs med ett snedstreck: exempelvis 2/4, där det första numret anger vilket typ av sportspel som gäller (i det här fallet dubbel), och där den andra siffran anger antalet val som är inblandade.

I ett systemspel 2/4, skulle du exempelvis välja 4 val och klicka på fliken SYSTEM högst upp vid Spelkupongpen, för att se dina val i systemspelet. Systemspel 2/4 består av 6 möjliga kombinationer genom att använda dina 4 val, så insatsen på 5 kronor skulle kosta 30 kronor. även om bara 2 av dessa möjliga kombinationer var vinnare, skulle din insats vinna med ett returbelopp som beror på hur många möjliga kombinationer som faktiskt vinner. Om inget eller endast ett av dina val vinner, förlorar ditt Systemspel. När du genomför ditt Systemspel, är den visade vinsten maxvinsten om alla dina val vinner.

Du kan se detaljerna gällande aktiva systemspel genom att titta vid öppna spel.

System med 3 val

System 2/3

Systemet 2/3 består av 3 sportspel med 3 val på olika event - 3 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronoes System 2/3 kostar 30 kronor.

Trixie

En Trixie består av 4 sportspel med 3 val på olika event, 3 dubbla och en trippel. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors Trixie kostar 40 kronor.

Patent

Ett Patentspel består av 7 Sportspel med 3 val på olika event, 3 singlar, 3 dubbla och 1 trippel. Två vinnande val garanterar en vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors Patent kostar 70 kronor.

System med 4 val

System 2/4

Ett system 2/4 består av 6 sportspel med 4 val på olika event - 6 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors System 2/4 kostar 60 kronor.

System 3/4

System 3/4 består av 4 Sportspel med 4 val på event - 4 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 krnors System 3/4 kostar 40 kronor.

Yankee

En Yankee består av 11 Sportspel med 4 val på olika event, 6 dubbla, 4 trippla och en 4-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors Yankee kostar 110 kronor.

Lucky 15

En Lucky 15 består av 15 Sportspel med 4 val på olika event, 4 singlar, 6 dubbla, 4 trippla och en 4-faldig. Ett vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors Lucky 15 kostar 150 kronor.

System med 5 val

System 2/5

Ett system 2/5 består av 10 Sportspel med 5 val på olika event, 10 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors System 2/5 kostar 100 kronor.

System 3/5

Ett System 3/5 består av 10 Sportspel med 5 val på olika event, 10 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 3/5 kostar 100 kronor.

System 4/5

Ett System 4/5 består av 5 Sportspel med 5 val på olika event, 5 4-faldiga. Fyra vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 4/5 kostar 50 kronor.

Super Yankee

En Super Yankee består av 26 Sportspel med 5 val på olika event, 10 dubbla, 10 trippla, fem 4-faldiga, och 1 5-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors Super Yankee kostar 260 kronor.

Lucky 31

Ett Lucky 31-system består av 31 Sportspel med 5 val på olika event, 5 singlar, 10 dubbla, 10 trippla, fem 4-faldiga, och en 5-faldig. Ett vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors Lucky 31 kostar 310 kronor.

System med 6 val

System 2/6

Ett system 2/6 består av 15 Sportspel med 6 val på olika event, 15 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 2/6 kostar 150 kronor.

System 3/6

Ett system 3/6 består av 20 Sportspel med 6 val på olika event, 30 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 3/6 kostar 200 kronor.

System 4/6

Ett system 4/6 består av 15 Sportspel med 6 val på olika event, femton 4-faldiga. Fyra vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 4/6 kostar 150 kronor.

System 5/6

Den 5/6 Systemet består av 6 Sportspel med 6 val på olika event, sex 5-faldiga. Fem vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 5/6 kostar 60 kronor.

Heinz

Heinz-systemet består av 57 Sportspel med 6 val på olika event, 15 dubbla, 20 trippla, femton 4-faldiga, sex 5-faldiga och en 6-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors Heinz kostar 570 kronor.

Lucky 63

Ett Lucky 63 System består av 63 Sportspel med 6 val på olika event, 6 singlar, 15 dubbla, 20 trippla, femton 4-faldiga, sex 5-faldiga, och en 6-faldig. Ett vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors Lucky 63 kostar 630 kronor.

System med 7 val

System 2/7

Ett system 2/7 består av 21 Sportspel med 7 val på olika event - 21 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 2/7 kostar 210 kronor.

System 3/7

Ett system 3/7 består av 35 Sportspel med val på olika event - 35 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 3/7 kostar 350 kronor.

System 4/7

Ett system 4/7 består av 35 Sportspel med 7 val på olika event - 35 fyra-faldiga. Fyra vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors System 4/7 kostar 350 kronor.

System 5/7

Ett system 5/7 består av 21 Sportspel med 7 val på olika event - 21 fem-faldiga. Fem vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 5/7 kostar 210 kronor.

System 6/7

Ett system 6/7 består av 7 Sportspel med 7 val på olika event - 7 sex-faldiga. Sex vinnande val garanterar en vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 6/7 kostar 70 kronor.

Super Heinz

Ett Super Heinz-system består av 120 Sportspel med 7 val på olika event, 21 dubbla, 35 trippla, 35 fyra-faldiga, 21 fem-faldiga, 7 sex-faldiga och 1 sju-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors Super Heinz kostar 1200 kronor.

System med 8 val

System 2/8

Ett system 2/8 består av 28 Sportspel med 8 val på olika event - 28 dubbla. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att 10 kronors System 2/8 kostar 280 kronor.

System 3/8

Ett system 3/8 består av 56 Sportspel med 8 val på olika event - 56 trippla. Tre vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 3/8 kostar 560 kronor.

System 4/8

Ett system 4/8 består av 70 Sportspel med 8 val på olika event - 70 fyra-faldiga. Fyra vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 4/8 kostar 700 kronor.

System 5/8

Ett system 5/8 består av 56 Sportspel med 8 val på olika event - 56 fem-faldiga. Fem vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 5/8 kostar 560 kronor.

System 6/8

Ett system 6/8 består av 28 Sportspel med 8 val på olika event - 28 sex-faldiga. Sex vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 6/8 kostar 280 kronor.

System 7/8

Ett system 7/8 består av 8 Sportspel med 8 val på olika event - 8 sju-faldiga. Sju vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors System 7/8 kostar 80 kronor.

Goliath

Ett Goliath-System består av 247 Sportspel med 8 val på olika event, 28 dubbla, 56 trippla, 70 fyr-faldiga, 56 fem-faldiga, 28 sex-faldiga, 8 sju-faldiga och 1 8-faldig. Två vinnande val garanterar vinst. Sportspel med fler vinster innebär en högre avkastning. Observera att ett 10 kronors Goliath kostar 2470 kronor.

Handikappspel

Asian Line är en speciell typ av handikapp som används för fotbollsmatcher. Beroende på varje lags styrka, tilldelas ett handikapp för matchen. Detta möjliggör jämnare odds mellan lagen, vilket i sin tur tillåter mer konkurrenskraftiga spelmöjligheter. Alla Sportspel med Asiatiskt Handikapp under live-spel (inklusive Sportspel på 1:a/2:a halvlek) avgörs i överensstämmelse med poänglinjen. Mål som gjorts innan sportspel har lagts kommer att ignoreras när dessa spel avgörs.

Asian
Handicap

Vad det innebär |

0

Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort (0 i målskillnad), får du din insats återbetalad. Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort (0 i målskillnad), får du din insats återbetalad. |

0.25

Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort, delas ditt sportspel på hälften: ena halvan räknas som vinst, den andra halvan räknas som oavgjort och dess insats blir återbetalad. |

0.5

Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen. |

0.75

Du vinner om ditt lag vinner eller spelar oavgjort i matchen. Om laget förlorar med en målskillnad på ett mål, förlorar du hälften av din insats. |

1

Du vinner om ditt lag vinner eller spelar oavgjort i matchen. Om laget förlorar med en målskillnad på ett mål, får du din insats återbetalad. |

-0.25

Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort förlorar du halva insatsen. |

-0.5

Du vinner om ditt lag vinner matchen. |

-0.75

Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller mer. Om laget vinner med ett mål delas ditt sportspel på hälften: ena halvan räknas som vinst, den andra halvan räknas som oavgjort och dess insats blir återbetalad. |

-1

Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller fler mål. Om laget vinner med en målskillnad på ett mål, blir din insatsåterbetalad. |

Exempel på livespel:

Juventus mot Man.United - Live-resultat 1:0

Slutresultat 3:0

Om du spelar 1000 kronor på Juventus, är din nettovinst 800 kronor

Slutresultat 2:0, 3:1

Om du spelar 1000 kronor på Juventus, är din nettovinst 400 kronor

Slutresultat 1:0, 1:1, 1:2, 1:3,2:1, 2:2, 3:2, 3:3

Om du spelar 1000 kronor på Man. United, är din nettovinst 1150 kronor.

3 Way Handicap

I ett 3 Way Handicap är linjen satt så att utfallet också kan bli oavgjort, vilket ger dig 3 spelmöjligheter.

Handikapp (-1): Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller fler mål. Lika: Du vinner om laget med (-1) Handikapp vinner matchen med en målskillnad på exakt ett mål. Handikapp (+1): Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen.

Each-Way-spel

Ett Each-Way (E/W) är ett sportspel som består av två separata delar - en vinstdel och en placeringsdel. Vinstdelen av detta sportspel utgörs av vem du spelar på som tävlings vinnare och placeringsdelen på vem du spelar på som etta eller på andra plats i loppets givna villkor, (till exempel 2:a, 3:a, 4:e och så vidare). Speltypen är väldigt populär inom golf och för dem som spelar på vinstmarknader, eftersom du kan få avkastning även om din spelare eller ditt lag inte placerar sig först.

Hur fungerar Sportspel på Each-Way?

När du lägger ett sportspel på Each-Way (genom att bocka i kryssrutan för E/W), blir din insats dubblerad, hälften går till vinnardelen och den andra halvan läggs på placeringsdelen, givet de villkor som gäller. Varje tävling har speciella villkor gällande placering beroende på antalet spelare/lag, till exempel 1/5 1-2-3. I detta fall skulle ett Each-Way sportspel på att en spelare/lag slutar 1:a ge utdelning på två olika sätt: du vinner på vinstdelen av ditt sportspel, men du vinner också på placeringsdelen av ditt sportspel för 1/5 av vinnaroddset, tack vare att ditt val slutade på topp 3.

När placeringsdelen av ditt sportspel beräknas med odds som har decimaler, visas en enhetsdel i de odds som syns. Den delen måste först dras av och sedan läggas tillbaka igen efter att delningen gjorts enligt angivna placeringsvillkor.

Exempel:

Du placerar ett Each-Way-sportspel på 20 kronor med oddset 15.0 i en tävling med E/W villkor 1/5, 1-2-3 (detta sportspel kostar dig 40 kronor).

Om ditt val slutar 1:a:

-Du vinner 300 kronor för rätt vinnare - Du vinner också 7,600 kronor för placering (d.v.s. ditt val slutade på topp 3).

Om ditt val slutar 2:a eller 3:a:

-Vinnardelen av ditt sportspel förlorar - Du vinner 7,600 kronor för placering.

Om ditt val slutar utanför de givna villkoren för placering i tävlingen, förlorar du båda delarna av ditt Each Way-sportspel.

Hur fungerar Each-Way kombinationer?

I de fall en kombination med Each-Way ska avgöras, gäller att vinstdelen av första sportspel förs vidare till vinstdelen på följande sportspel. På samma sätt förs placeringsdelen över till efterföljande sportspel.

Exempel: EUR E/W combo på val A i tävling A och val B i tävling B. Detta betyder att du har en vinnarkombination och en placeringskombination.

Om val A vinner och val B endast tar placering, förloras vinstdelen av kombinationen, men placeringsdelen vinner.

Om val A endast tar placering och val B vinner, förloras återigen vinstdelen av kombinationen, men placeringsdelen vinner.

Teaser-spel

Ett teaser-sportspel tillåter dig att justera poängfördelningen och matchpoängen gällande två eller fler lag i amerikansk fotboll alternativt basket, genom att välja ett fast antal poäng. Det valda antalet lag och poäng avgör utbetalningsoddsen.

Hur fungerar Teaser-spel?

Alla val måste lyckas för att teasern ska vinna. Om ett urval i en teaser gällande två lag blir en push, kommer Sportspel att betraktas som ’’no action’’ och insatsern kommer att återbetalas. En push i teasers med fler än två lag resulterar i att sportspel sjunker ner till nästa nivå, om möjligt, annars förlorar ditt sportspel. Teaser-spel kommer endast att tillåtas före matcher och bara gälla utvalda ligor, inklusive:

 • Vanliga teasers för NBA, NCAAB, NFL, NCAAF eller i vilken annan liga som helst där teaser-spel tillåts (4, 4.5 och 5 gäller Basket samt 6, 6.5 och 7 Amerikansk Fotboll)
 • SUPER TEASERS: 3-lags teaser - köp 8 poäng, förlust vid oavgjort, odds -120/1.83
 • MONSTER TEASERS: 4-lags teaser - köp 10 poäng, förlust vid oavgjort, odds -120/1.83
 • FOOTBALL - SUPER TEASERS: 3-lags teaser - köp 10 poäng, förlust vid oavgjort, odds - 120/1.83
 • FOOTBALL - MONSTER TEASERS: 4-lags teaser - köp 13 poäng, förlust vid oavgjort, odds - 140/1.71

Att köpa poäng

Att köpa in poäng gör det möjligt för dig att ändra poängfördelningen eller matchpoängen i amerikansk fotboll alternativt basket. Du kan flytta poängfördelningen så att du får fler poäng när du spelar på laget i underläge, och färre poäng när du spelar på favoriten. Du kan ändra matchpoängen så att du får en högre totalpoäng när du spelar på den undre, eller längre poäng om du spelar på den övre.

Fast Markets

Fast Markets gör det möjligt för dig att spela på huruvida du tror att en specifik händelse kommer att inträffa inom de närmsta 1-5 minuterna i en pågående fotbollsmatch, det ger dig en otrolig potential att vinna varje minut under tiden din favoritmatch spelas live!

Tänk om Rooney håller på att tappa det? Spela på en bokning!

Tänk om målvakten förlorar sitt grepp? Spela på en hörna!

Du kan spela på att mål, hörnor, bokningar, straffar, inkast, frisparkar och insparkar inträffar under spelets nästa 1-5 minuter:

1 minut avser 00:00 – 00:59 sekunder inom den aktuella 1-minutsperioden.

5 minuter avser 00:00 – 04:59 sekunder inom den aktuella 5-minutersperioden.

Asiatiska Handikappspel med dessa tidsangivelser innebär att du i själva verket delar ditt sportspel för att täcka ett visst resultat. Skadetid räknas inte in. Så här fungerar det:

 • Välj en live-match som du vill spela på
 • Välj en specifik Fast Market från listan med alternativ
 • Välj ditt sportspel
 • Ange din insats på din Spelkupong och klicka på 'Lägg spel'

 

SPORT

 

FOTBOLL

 

ALLMÄNT

Alla Sportspel avgörs av resultatet i slutet av ordinarie speltid. Detta inkluderar eventuell tilläggstid för skada eller stopptid men inkluderar inte extra tid, så som tiden som avsätts för straffar eller guldmål. Ett undantag till denna regel görs vid vänskapsmatcher. I dessa fall avgörs matcherna av slutresultatet exklusive övertid, oavsett om de spelats i 90 minuter eller ej. Vissa fotbollsmatcher kan ha olika spelscheman. I det fallet kommer följande att gälla:

90 minuter planerad speltid (3 x 30 minuter). Heltidsspel anses fortfarande vara giltiga. Halvtidsspel ogiltigförklaras.

80 minuter planerad speltid (2 x 40 minuter). Alla Sportspel är giltiga.

Skulle någon match spelas före avsatt datum eller före den angivna avsparkstiden, kvarstår Sportspel under förutsättningen att Sportspel inte görs efter den förändrade avsparkstiden.

Alla Sportspel på en match som avbryts innan slutet av ordinarie speltid kommer att ogiltigförklaras, såvida inte matchen är flyttad och spelas på samma datum (lokal tid) eller om annat anges i reglerna, med undantag för Sportspel på alla marknader som har fastställts utan förbehåll.

Om matchen inte sker som planerat och inte spelas på samma datum (lokal tid) blir alla Sportspel ogiltiga. Ett undantag görs om felaktig avsparkstid meddelas på vår hemsida.

Om platsen där matchen skall äga rum ändras så är alla Sportspel som redan lagts giltiga, så länge hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om hemma- och bortalaget byter plats, kommer alla Sportspel som baserades på originalmatchen att ogiltigförklaras.

Sportspel kvarstår om vi listar ett lagnamn utan att specificera begreppet "XI" i namnet.

Vid avsaknad av en officiell källa, eller när det finns signifikant bevis på motstridigheter, kommer Sportspel att avgöras baserat på vår egen statistik.

EXTRA TID

Alla Sportspel rättas enligt den officiella statistiken för extratiden. Mål, hörnor etc. som görs under ordinarie tid räknas inte. Extratid inkluderar inte straffläggning.

STRAFFAR/STRAFFLÄGGNING

För handikapp-spel räknas alla straffar som görs vid straffläggning, inklusive sudden death (de straffar som sker efter de första 10 straffarna).

För över/under sportspel, innehåller resultatet endast de tio standardstraffarna och inkluderar inte sudden death. Om matchen inte går vidare till straffar blir alla Sportspel ogiltiga.

NÄSTA MINUT-MARKERINGAR

Varje markering hänvisar till en specifik 1 eller 5-minutersperiod i matchen. De delas upp i minuter och sekunder och visas som en del av rubriken för den angivna markeringen. 00:59 sekunder räknas som den första minuten, 01:59 räknas som den andra minuten och så vidare.

Övertid räknas inte. Till exempel:

 • 5-minutersperioden 40:00 - 44:59 avser bara den första halvleken och omfattas inte av första halvlekens övertid.
 • 5-minutersperioden 45:00 - 49:59 avser endast till den andra halvleken och omfattas inte av första halvlekens övertid.
 • 5-minutersperioden 85:00 - 89:59 avser endast den andra halvleken och omfattas inte av andra halvlekens tilläggstid.

Avräkning baseras på:

 • 1. Tävlingens officiella webbplats
 • 2. Uppgifterna som överförs av våra dataleverantörer
 • 3. Uppgifterna från TV-sändaren som täcker matchen

Om en match avbryts under någon av dessa minutmarkeringar, kommer alla Sportspel att bli ogiltiga om tidsperioden för Sportspel inte slutfördes. Sportspel där tidsperioden däremot slutförs, kommer inte att ogiltigförklarats.

Om en viss minutperiod inte är klar, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, såvida inte en vinnande markering redan blivit etablerad innan matchen stoppas. Alla otillåtna eller inställda mål, hörnor, kort, straffar, frisparkar, inspark och inkast kommer inte att räknas.

Mål avgörs vid tidpunkten som målet görs.

 • Hörna anse has ägt rum när den delas ut (inte när den görs).
 • Kort - både gula och röda kort räknas. Endast kort som visas för spelare som befinner sig på spelplanen räknas. Ett kort anses ha hänt när det visas.
 • Straff anses ha ägt rum när den delas ut (inte när den genomförs).
 • Frispark anses ha ägt rum när den delas ut (inte när den genomförs).
 • Inspark anses ha ägt rum när den delas ut (inte när den genomförs).
 • Inkast anses ha ägt rum när det delas ut (inte när det genomförs).
1X2

Sportspel kan placeras genom att antingen välja Hemmavinst, Oavgjort eller Bortaseger. Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

1 - Hemmavinst

X - Oavgjort

2 – Bortaseger

ASIANS

Asian Line är en speciell typ av handikapp som används för fotbollsmatcher. Beroende på lagets styrka utfärdas ett handikapp för matchen. Detta möjliggör att varje sida kan ha mer lika odds, vilket leder till mer konkurrenskraftiga spelmöjligheter. Alla Sportspel som görs med Asian Handicap inom livespel (inklusive 1:a/2:a halvlek) avgörs enligt antal mål. Mål som görs innan sportspel läggs räknas inte. Om en match avbryts ogiltigförklaras alla Sportspel.

Asian Handicap - vad det betyder

0 - Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort återbetalas din insats.

0,25 - Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort, delas ditt sportspel i två: ena halvan betraktas som en seger, den andra halvan anses som oavgjord och insatsen för den återbetalas.

0,5 - Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen.

0,75 - Du vinner om ditt lag vinner eller spelar oavgjort i matchen. Om laget förlorar med ett måls skillnad, förlorar du hälften av insatsen.

1 - Du vinner om ditt lag vinner eller spelar oavgjort i matchen. Om laget förlorar med ett mål, återbetalas din insats.

0,25 - Du vinner om ditt lag vinner matchen. Om det blir oavgjort förlorar du hälften av insatsen.

0,5 - Du vinner om ditt lag vinner matchen.

0,75 - Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller flera mål. Om laget vinner med ett mål delas ditt sportspel i två halvor: ena halvan betraktas som en seger, den andra halvan anses som oavgjort och insatsen återbetalas.

1 - Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på två eller fler mål. Om laget vinner med en målskillnad på ett mål, återbetalas din insats.

LIVE-SPORTSPEL EXEMPEL:

Juventus vs Man United - Live poäng 1:0

Lag Asian Handikapp Odds

Juventus -0,75 1,80

Manchester 0,75 2,15

Slutresultat 3:0

Om du satsar 1000 kronor på Juventus, är din nettovinst 800 kronor

Slutresultat 2:0, 3:1

Om du satsar 1000 kronor på Juventus, är din nettovinst 400 kronor

Slutresultat 1:0, 1:1, 1:2, 1:3,2:1, 2:2, 3:2, 3:3

Om du satsar 1000 kronor på Manchester United, är din nettovinst 1150 kronor

ÖVER/UNDER

Spela på totalt antal mål som görs i en match. Mål räknas oavsett om det gjordes före eller efter att du la ditt sportspel (till skillnad från Asians, där resultat före sportspel ignoreras). Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras om inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor.

ÖVER/UNDER - VAD DET INNEBÄR

Under 2 – Under 2 – Sportspel vinner om det antingen görs 0 eller 1 mål i matchen. Om det görs exakt två mål i matchen, betalas insatsen tillbaka. Sportspel förloras om det görs tre eller fler mål i matchen.

Under 2,25 - Sportspel vinner om det görs antingen 0 eller 1 mål i matchen. Om det görs exakt två mål, kommer hälften av insatsen att vinnas och hälften kommer att återbetalas. Sportspel förloras om det görs tre eller fler mål i matchen.

Under 2,5 - Sportspel vinner om det görs 0, 1 eller 2 mål i matchen. Sportspel förloras om det görs tre eller fler mål i matchen.

Under 2,75 - Sportspel vinner om det görs 0, 1 eller 2 mål i matchen. Om det görs exakt tre mål, kommer halva insatsen att återbetalas och halva kommer att förloras. Sportspel förloras om det görs fyra eller fler mål i matchen.

över 2 - Sportspel vinner om det görs tre eller fler mål i matchen. Om det görs exakt två mål i matchen, betalas insatsen tillbaka. Sportspel förloras om det görs 0 eller 1 mål i matchen.

över 2,25 - Sportspel vinner om det görs tre eller fler mål i matchen. Om det görs exakt två mål, kommer halva insatsen återbetalas och halva kommer att förloras. Sportspel förloras om det görs 0 eller 1 mål i matchen.

över 2,5 - Sportspel vinner om det görs tre eller fler mål i matchen. Sportspel förloras om det görs 0, 1 eller 2 mål i matchen.

över 2,75 - Sportspel vinner om det görs fyra eller fler mål i matchen. Om det görs exakt tre mål i matchen, kommer hälften av insatsen att vinnas och hälften kommer att återbetalas. Sportspel förloras om det görs 0, 1 eller 2 mål i matchen.

TOTALT ANTAL MÅL/TOTALT ANTAL MÅL 1:A HALVLEK

Spela på det totala antalet mål som båda lagen gör under matchen eller i 1:a halvlek. Om en match avbryts, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, om inte resultatet av lagt sportspel redan fastställts.

över 2,5 - Sportspel vinner om det görs 3 eller fler mål i matchen/1:a halvlek.

Under 2,5 – Sportspel vinner om det görs 2 mål eller färre i matchen/1:a halvlek.

LAGETS TOTALA ANTAL MÅL /TOTALA ANTAL MÅL SOM LAGET GÖR I 1:A HALVLEK

Spela på totala antalet mål som ett visst lag görs under matchen/ 1: a halvlek. Självmål räknas till det lag som får tillgodoräkna sig målet. Om en match avbryts kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, om inte resultatet av lagda Sportspel redan fastställts.

Till exempel:

över 2,5 - Sportspel vinner om laget gör 3 eller fler mål i matchen/1:a halvlek.

Under 2,5 – Under 2,5 - Sportspel vinner om laget gör 2 mål eller färre i matchen/1:a halvlek.

1:A HALVLEK: 1X2, ASIANS OCH ÖVER/UNDER

Sportspel avgörs endast av resultatet i första halvlek. Om en match avbryts innan halvtid, kommer Sportspelet ogiltigförklaras, om inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor. Om en match avbryts under andra halvlek är alla Sportspel som lagts på första halvlek fortfarande är giltiga.

2:A HALVLEK: 1X2, ASIANS OCH ÖVER/UNDER

Sportspel avgörs endast av resultatet i andra halvlek. Om en match avbryts blir alla Sportspel ogiltiga, såvida inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor.

1X2 UPP TILL 30 MINUTER, ASIANS OCH ÖVER/UNDER UPP TILL 30 MINUTER

Alla Sportspel avgörs av resultatet i slutet av den 30:e minuten (29:59). Om en match avbryts innan 30 minuter, kommer Sportspelet ogiltigförklaras, förutom ö/U -Sportspel som redan har fastställts. Om en match avbryts efter 30 minuter, kommer alla Sportspel att gälla.

1X2 UPP TILL 70 MIN, ASIANS OCH ÖVER/UNDER UPP TILL 70 MIN

Alla Sportspel avgörs av resultatet i slutet av den 70: e minuten (69:59). Om en match avbryts innan 70 minuter, kommer Sportspelet ogiltigförklaras, förutom ö/U-Sportspel som redan har fastställts. Om en match avbryts efter 70 minuter, kommer alla Sportspel att gälla.

OAVGJORT INGET SPEL

Spela på vilket lag som kommer att vinna. Vid oavgjort ogiltigförklaras alla Sportspel. Om en match avbryts, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

DUBBELCHANS

En Dubbelchans tillåter dig att täcka två av de tre möjliga utfallen i en match genom endast ett sportspel. Det finns också en Dubbelchans vid 1:a Halvlek, som avgörs av resultatet i 1:a halvlek.

Följande alternativ finns:

1 eller X - om resultatet är antingen en hemmavinst eller oavgjort vinner dessa Sportspel.

X eller 2 - om resultatet är antingen oavgjort eller bortaseger vinner dessa Sportspel.

1 eller 2 - om resultatet är antingen hemmavinst eller bortaseger vinner dessa Sportspel.

EXAKT RESULTAT

Spela på exakt rätt poäng genom att välja utifrån givna resultat. Det finns en annan variant av detta: Exakt poäng vid 1:a halvlek - där du måste spela på resultatet i 1:a halvlek.

MULTI-SPEL EXAKT RESULTAT

Spela på slutresultatet i matchen genom att välja utifrån givna alternativ. Varje alternativ innehåller flera resultat. Du vinner om slutresultatet är detsamma som något av de resultat som presenteras i alternativet som du har spelat på, annars förlorar du. Till exempel:

Du har spelat på rad: 1:0, 2:0, 3:0.

Om slutresultatet antingen är 1:0 eller 2:0 eller 3:0, kommer du att vinna. Om det blir ett annat resultat förlorar ditt sportspel.

HALVTID/FULLTID

Spela på matchresultatet i halvtid och i slutet av ordinarie speltid. Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

Exempel: Om du väljer 1/X har du spelat på att hemmalaget kommer att leda vid första halvlek och att matchen slutar oavgjort. Förlängning och straffsparkar räknas inte.

BÅDA LAGEN GÖR MÅL

Spela på om båda lagen kommer att göra minst ett mål i matchen. Självmål räknas till det laget som får tillgodoräkna sig målet. Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras, om inte resultatet av dessa Sportspel redan är förutbestämda.

"Ja" - vilket innebär att båda lagen kommer att göra mål.

"Nej" – vilket betyder att ett av lagen kommer att göra mål.

BÅDA LAGEN GÖR MÅL I 1:A HALVLEK

Spela på om båda lagen kommer att göra minst ett mål i 1:a halvlek. Egna mål räknas mot laget som krediteras målet. Om en match överges kommer spel att annulleras, såvida inte resultatet av dessa spel har fastställts.

BÅDA LAGEN GÖR MÅL I 2:A HALVLEK

Spela på om båda lagen kommer att göra minst ett mål i 2:a halvlek. Egna mål räknas mot laget som krediteras målet. Om en match överges kommer spel att annulleras, såvida inte resultatet av dessa spel har fastställts.

MATCHVINNARE & Ö/U 1.5/2.5/3.5

Spela på det laget du tror kommer att vinna matchen och om det kommer att bli över eller under 1.5/2.5/3.5 mål i matchen från de angivna alternativen. Om en match överges kommer alla spel att annulleras.

3 WAY HANDICAP

3W handikapp-spel inställda på att det även kan bli oavgjort, vilket ger dig 3 möjliga resultat. Sportspel avgörs av slutresultatet. Det finns även ett ytterligare alternativ: 1:a halvleks 3W handikapp, som regleras av resultatet av 1:a halvlek.

Till exempel:

Handikapp (-2) - Du vinner om ditt lag vinner matchen med en målskillnad på tre eller mer.

Oavgjort (-2) - Du vinner om laget med (-2) Handikapp vinner matchen med exakt två måls marginal.

Handikapp (2) - Du vinner om ditt lag vinner/spelar oavgjort/eller om ditt lag förlorar med ett mål.

Spela på vilket lag som gör det 1:a, 2:a, 3:e, 4:e .... Sista målet i matchen. Självmål räknas till det laget som får tillgodoräkna sig målet. Om en match avbryts blir alla Sportspel ogiltiga, såvida inte resultatet av ett sportspel redan har fastställts.

VINSTMARGINAL

Spela på laget som kommer att vinna matchen och med vilken vinstmarginal. Till exempel i en match lag A mot lag B:

Sportspel där lag A vinner med 2 eller fler mål, kommer att vinna om resultatet är 2:0, 3:0, 3:1, 4:0, 4:1, 4:2, etc.

Sportspel där lag A vinner med ett mål, kommer att vinna om resultatet är 1:0, 2:1, 3:2, etc.

Sportspel på Score Draw kommer att vinna om det blir oavgjort med undantag för 0:0, dvs 1:1, 2:2, 3:3, etc.

Sportspel på No Score Draw vinner bara endast om resultatet är 0:0.

Sportspel där lag B vinner med 2 eller fler mål, kommer att vinna om resultatet är 0:2, 0:3, 1:3, 0 4, 1:4, 2:4, etc.

Sportspel där lag B vinner med ett mål, kommer att vinna om resultatet är 0:1, 1:2, 2:3, etc.

UDDA/JÄMNT

Spela på om båda lagens mål blir ett udda eller jämnt antal. När inga mål görs, anses det som ett jämnt antal, för att kunna få fram ett resultat. Om en match avbryts kommer Sportspelet ogiltigförklaras, om inte ett resultat redan är bestämt. Det finns flera varianter av detta:

Udda/Jämnt – Sportspel avgörs av antal mål vid Fulltid.

1:a halvlek Udda/Jämnt - Sportspel avgörs endast av resultatet i 1:a halvlek

2:a halvlek Udda/Jämnt - Sportspel avgörs endast av resultatet i 2:a halvlek

LAG UDDA/JÄMNT

Spela på om ett visst lags mål blir ett udda eller jämnt antal. Om ett lag har gjort 0 mål, anses det ett jämnt antal, för att kunna få fram ett resultat. Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras, om inte ett resultat redan är bestämt. Det finns flera varianter av detta sportspel:

Lag Udda/Jämnt - Sportspel avgörs utefter antal mål det specifika laget gjort vid Fulltid

1:a halvlek Lag Udda/Jämnt - Sportspel avgörs endast av antal mål det angivna laget gjort i 1:a halvlek

2:a Halvlek Lag Udda/Jämnt - Sportspel avgörs endast av antal mål det angivna laget gjort i 2: a halvlek

MÅLGÖRARE

Spela på om en spelare kommer att göra första/sista målet eller mål närsomhelst i matchen. Vi gör allt för att erbjuda priser för alla möjliga deltagare. Spelare som inte ursprungligen citerats räknas dock som vinnare om de gör det första/sista målet. Självmål räknas inte in i resultaträkningen. Om ett självmål görs, kommer endast föregående eller nästa eventuella mål att tas hänsyn till. Om endast självmål görs i matchen, kommer det att betraktas som att inget mål gjorts.

Gällande Livespel; självmål räknas inte för första eller efterföljande målgörare. Om något mål officiellt tilldelas som ett självmål kommer resultatet av följande målgörare-marknaden att räknas för avvecklingen av det urprungliga målet – t.ex. matchens första mål är ett självmål. Målgöraren av det andra målet kommer att avgöras som vinnaren av både den första och den andra målgöraren. I händelse av att den första målgöraren har gjort ett självmål och det enda målet i matchen, kommer både den första och den andra målgöraren att avgöras som ingen målgörare.

Sportspel som görs på spelare som inte deltar i matchen kommer att ogiltigförklaras. För spelare som gör sitt första mål, kommer Sportspelet ogiltigförklaras där man satsat på spelaren som byts in efter första målet.

Om en match avbryts efter att det första målet redan gjorts, kommer alla vinnande Sportspel där man spelat på spelaren som gör första målet eller spelaren som gör mål när som helst (Sportspel på spelare som redan har gjort mål) att gälla. Alla andra Sportspel på målgörare kommer att vara ogiltiga. Om en match avbryts innan första målet gjorts, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

Vi gör allt för att erbjuda priser till alla möjliga deltagare. Spelare som inte ursprungligen citerats räknas dock som vinnare om de gör det första/sista målet.

MÅLGÖRARE PREMIER

Spelalternativ som finns inom detta område är:

Första eller sista målgörare - spela på om en viss spelare gör antingen det första eller det sista målet i matchen.

2 eller mer – spela på om en viss spelare gör 2 eller fler mål i matchen

3 eller mer - spela på om en viss spelare gör 3 eller fler mål i matchen

Självmål räknas inte in i resultaträkningen. Om ett självmål är görs, kommer föregående eller nästa eventuella mål att tas hänsyn till. Sportspel på spelare som inte deltar i matchen kommer att ogiltigförklaras.

Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras med undantag för eventuella Sportspel som redan har ett förutbestämt resultat.

LAGMÅLSKYTT

Spela på vilken spelare i ett visst lag som kommer att göra flest mål inom en liga/turnering.

Mål som görs både under ordinarie och extra tid räknas. Straffar räknas inte. I de fall där två eller fler spelare gör exakt lika många mål, gäller dead-heat regler. Om det namngivna laget inte gör några mål kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

BÄSTA MÅLSKYTT

Spelare som nomineras att spela för sina lag anses giltiga att spela på, oavsett om de blir avstängda eller skadas under turneringen. Om en spelare överförs till en annan klubb inom samma liga, kommer de mål som gjordes innan flytten att räknas. Om en spelare överförs till en klubb inom en annan liga, kan inte gjorda mål överföras till den nya ligan. Alla Sportspel kommer att gälla vid de ovanstående fallen, om inte annat anges:

Självmål räknas inte.

Endast ligamål räknas.

Mål i slutspelsmatcher räknas inte.

Om två eller fler spelare gör exakt lika många mål, gäller dead-heat regler.

MAN OF THE MATCH

Spela på vem som kommer att bli Man of the Match. Vinnaren bestäms utifrån det officiella resultatet som anges av den officiella tävlingsarrangören (t.ex. UEFA för Champions League, FIFA för VM-matcher etc.).

Om det inte offentliggörs något officiellt resultat av den officiella tävlingsarrangören, kommer marknaden att avgöras på det resultat som har angivits av den största brittiska tv-sändaren. Om en match sänds live på mer än en kanal, kommer den största brittiska tv-sändaren att bestämmas utifrån följande ordning:

 • BBC
 • ITV
 • Channel 4
 • Channel 5
 • Sky Sports
 • BT Sports
 • Annan kanal

Alla Sportspel kommer att annulleras om det inte finns något officiellt resultat eller ingen live tv-sändning i Storbritannien som anger en Man of the Match.

Spelare som kommer in i matchen som ersättare (inklusive extra tid) är berättigade och kommer att räknas in i resultatet. Sportspel på spelare som inte deltar i matchen blir ogiltiga. Om mer än en spelare anges som Man of the Match kommer dead heat-reglerna att gälla.

Priser kommer att finnas tillgängliga på begäran för spelare som inte är angivna. Om en icke-noterad spelare anges som vinnare, kommer alla satsningar att kvarstå, och spelaren kommer att räknas som vinnare.

LAG SOM GÖR MÅL I 1:A HALVLEK, 2:A HALVLEK eller BÅDA HALVORNA

Spela på om ett lag kommer göra åtminstone ett mål i 1:a halvlek, 2:a halvlek eller Båda halvorna. Självmål räknas till det laget som får tillgodose sig målet.

Om en match avbryts kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, om inte resultatet av lagt sportspel redan har fastställts.

LAGNOLLAN

Nollan innebär att ett lag kommer att avsluta matchen utan att ha gjort ett mål. Självmål räknas för att få ett resultat. Om en match avbryts, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, såvida inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor.

Till exempel:

Lagnollan, Lag A "ja" - för att sportspel skall vinna bör lag A inte göra några mål (inklusive självmål) under matchen. Om laget gör mål så är sportspel förlorat.

Lagnollan, Lag A “nej “ - för att sportspel skall vinna bör lag A göra mål (självmål räknas också) under matchen. Om laget inte gör mål så är sportspel förlorat.

HEAD 2 HEAD

Om båda lagen når samma skede, blir alla Sportspel ogiltiga.

TOTALA MÅLMINUTER

Totala målminuter är minutsumman av gjorda mål under ordinarie tid. Tiden för ett mål registreras som den hela minuten enligt den officiella källan. Alla mål som görs i 1:a halvleks tilläggstid registreras som mål gjorda i den 45: e minuten. Alla mål som görs i 2:a halvleks tilläggstid räknas som mål gjorda i den 90: e minuten. Matchstarten anses vara den första minuten. Så till exempel om ett mål görs efter 24 minuter och 16 sekunder kommer det att räknas som ett mål i den 25: e minuten.

Vinst/Förlust bestäms genom att jämföra antal målminuter med en fördefinierad siffra. Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

Ö/U & MÅLGALEN /MÅLGALEN/1:A HALVLEK MÅLGALEN

Sportspel avgörs på det totala antalet mål som båda lagen gör under matchen – målgalen, eller för 1: a halvlek - 1:a halvlek målgalen. Om en match avbryts under 1:a halvlek, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras. Om en match avbryts efter att 1:a halvlek är avslutad, kommer Sportspel på 1:a halvlek målgalen att gälla och Sportspel på målgalen att vara ogiltiga. Exempel:

Om du väljer 2-3, vinner du om 2 eller 3 mål görs i matchen eller vid 1:a halvlek, annars förlorar du ditt sportspel.

Om du väljer 3+, vinner du om 3 eller fler mål görs i matchen eller vid 1:a halvlek, annars förlorar du ditt sportspel.

VILKEN HALVLEK HAR FLEST MÅL

Spela på i vilken halvlek flest mål kommer att göras. Om matchen överges kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, såvida inte marknaden redan har fastställts.

ANTAL MÅL/ANTAL MÅL I 1:A HALVLEK

Spela på exakt hur många mål båda lagen gör under matchen eller i 1:a halvlek. Om en match avbryts under 1:a halvlek, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras. Om en match avbryts efter att 1:a halvleken är klar kommer sportspel på antal mål i 1:a halvlek att gälla och sportspel på Antal mål (hela matchen) att ogiltigförklaras.

ANTAL MÅL INOM LAGET/ANTAL MÅL INOM LAGET I 1: A HALVLEK

Spela på exakt antal mål som ett specifikt lag gör under matchen eller i 1: a halvlek. Självmål räknas till laget som får tillgodoräkna sig målet. Om en match avbryts efter att 1:a halvlek är avslutad, gäller de sportspel som genomfördes på Antal lagmål i 1:a halvlek och de sportspel som genomfördes på Antal lagmål (hela matchen) kommer att ogiltigförklaras.

FÖRSTA HALVLEK/ANDRA HALVLEK

Spela separat på hur första respektive andra halvlek slutar. Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

Exempel: För att vinna ett "1-X" -sportspel, ska hemmalaget vinna den första halvleken och resultatet av den andra halvleken måste vara oavgjort. Extratid och straffar räknas inte.

1X2 RESTERANDE TID AV MATCHEN

Alla Sportspel fastställs utan att ta hänsyn till resultat vid den tidpunkt då sportspel lades – som att matchen börjar igen från 0:0 efter att sportspel lagts. Om en match avbryts, blir alla Sportspel ogiltiga.

Exempel: Om nuvarande resultat är 1-0 och slutresultatet är 1-1 blir sportspelresultatet 0-1:

1 - Sportspel på hemmalaget förlorar

X - Sportspel på Oavgjort förlorar

2 - Sportspel på Bortalag vinner

STRAFFAR

Straffar liknar över/Under-spel. Vinst/förlust bestäms av antalet straffar som båda lagen gör. Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras, om inte resultatet av ett spelet redan har fastställts.

Om en straff tilldelas, men inte genomförs (domaren ändrar sitt beslut, matchen avbryts innan straffen genomförs), kommer detta straff inte räknas in i resultatet.

MATCH SOM SLUTAR MED STRAFFSPARK

Spela på om matchens slutresultat kommer att avgöras efter straffspark.

MATCH SOM AVGÖRS I ÖVERTID

Spela på om matchens slutresultat kommer att avgöras i övertid. Straffspark räknas inte.

VINST UTAN INSLÄPPT MÅL

Spela på om ett visst lag kommer att vinna matchen, utan att släppa in ett mål.

VINST VID NÅGON AV HALVLEKARNA

Spela på om ett visst lag vinner åtminstone hälften av matchen - antingen 1: a eller 2: a halvlek.

SJÄLVMÅL

Spela på om det kommer att göras ett självmål under matchen.

VINST BEHIND

Spela på om ett visst lag kommer att ligga under med ett eller flera mål under matchen, men ändå vinner tillslut.

VINNA/MISSA EN STRAFF

Spela på om ett visst lag gör eller missar en straff under matchen. Straffar som avbryts av domaren räknas inte.

TILLÄGGSTID I 1:A HALVLEK/2:A HALVLEK

Tilläggstid liknar över/Under-spel. Vinst/Förlust bestäms genom Tilläggstiden som anges officiellt av domaren, inte av den faktiska speltiden. Om en match avbryts under 1:a halvlek, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

Om en match avbryts i 2:a halvlek, kommer tilläggstiden i 1:a halvlek att gälla, tilläggstid i 2:a halvlek anses ogiltig.

Till exempel: Om domaren visar en minuts tilläggstid och 2 minuter spelas, kommer Sportspel att avgöras enligt 1 minuts tilläggstid.

1:A MÅLETS PERIOD

Spela på när 1:a målet i matchen görs genom att välja från givna tidsperioder. Självmål räknas.

Om en match avbryts efter att det första målet gjorts kommer alla Sportspel att gälla. Om en match avbryts innan första målet görs, eller om en match avslutas utan några mål, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras. Första matchminuten börjar när matchen startar. Så till exempel om ett mål görs efter 24 minuter och 16 sekunder kommer det att räknas som om det gjordes i 25: e minuten.

MÅL FRAM TILL 30 MIN

Spela på om det blir mål innan den 30:e minuten (29:59). Om en match avbryts innan 30 minuter har gått, kommer Sportspelet ogiltigförklaras, om inte ett mål redan har gjorts i matchen.

MÅL SOM GÖRS 1-15 MIN, 16-30 MIN, 31-HALVTID, BÖRJAN AV 2:A HALVLEK-60 MIN, 61-75 MIN, 76-HELTID

Spela på om ett mål görs i en specifik period. Om matchen avbryts så gäller fortfarande de Sportspel på perioderna som spelats innan matchen blev avbruten. Sportspel lagda på perioder som inte hunnit spelas ogiltigförklaras. Sportspel på minuten matchen blir avbruten på, kommer att gälla om det redan gjorts mål i den perioden. I annat fall kommer Sportspel att anses ogiltiga.

Exempel: Om matchen avbryts i den 38:e minuten:

Sportspel på minuterna 1 till 15 och 16 till 30 ogiltigförklaras.

Sportspel på minuterna i början av andra halvlek-60, 61-75, 76-Heltid ogiltigförklaras.

Sportspel på minuterna 31-Halvtid gäller det gjordes ett mål mellan 31 och 38:e min.

Sportspel på minuterna 31-Halvtid kommer att ogiltigförklaras om det inte gjordes något mål mellan 31 och 38:e min

BÅDA LAGEN GÖR MÅL & ÖVER 2,5

Ja = båda lagen gör ett mål OCH minst 3 mål görs totalt i matchen.

Nej = inget av lagen gör mål ELLER båda lagen gör ett mål, men det blir mindre än 3 mål totalt i matchen.

Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras, om inte resultatet av en insats redan har fastställts.

MATCHVINNARE & BÅDA LAGEN GÖR MÅL

Spela på matchens vinnare och om båda lagen kommer att göra mål/inte göra mål utifrån de givna alternativen. Om en match avbryts, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

SCORECAST

Detta är ett sportspel i två delar – “först att göra mål “ och “exakt matchresultat “. Båda ska vara korrekta för att Sportspel skall vinna. Självmål bortses när det gäller Det Första Målet, och då kommer nästa mål att gälla som Det Första Målet så länge inte det också är ett självmål.

Om det endast görs självmål under matchen, kommer Sportspel att gälla efter "Exakt resultat" vid slutspel. Om matchen slutar utan mål, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

Om en spelare ansluter till matchen efter ett första mål redan har gjorts, eller inte deltar i matchen alls, kommer de Sportspel som inkluderar den spelaren som Första målskytt att avgöras enligt "Exakt resultat" vid slutspel.

Om en match avbryts efter att ett första mål redan gjorts, kommer Sportspel att avgöras enligt det "Första Målet".

SCORECAST FÖR 1:A HALVLEK

Detta är ett sportspel i två delar – “först att göra mål “ och “exakt resultat efter 1:a halvlek “. Båda ska vara korrekta för att ett sportspel ska vinna. Självmål bortses när det gäller Det Första Målet, och då kommer nästa mål att gälla som Det Första Målet så länge inte det också är ett självmål.

Om det endast görs självmål under den 1:a halvleken, kommer Sportspel att gälla utefter det "Exakt resultat efter 1:a halvlek “ vid slutspelet. Om 1:a halvlek avslutas utan mål, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

Om en spelare ansluter till matchen efter ett första mål redan har gjorts, eller inte under första halvleken alls, kommer de Sportspel som inkluderar denne spelare som Första målskytt att avgöras enligt det "Exakt resultat efter 1:a Halvlek" vid slutspel.

Om en match avbryts under 1:a halvlek, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

NÄRSOMHELST SCORECAST

Detta är ett sportspel i två delar – Målskyttar som kan göra mål närsomhelst under matchen samt det exakta resultatet. Båda ska vara korrekta för att Sportspel skall vinna. Självmål räknas inte gällande Målskyttar som kan göra mål närsomhelst, för att man lättare skall kunna få ett resultat.

Om det endast görs självmål under matchen, kommer Sportspel att gälla utefter "Exakt resultat" av matchen vid slutspel. Om matchen avslutas som en mållös match, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

Om en spelare inte deltar i matchen alls, kommer de Sportspel som inkluderar denne spelare som “Närsomhelst målskytt “ att avgöras enligt "Exakt resultat" vid slutspel.

Om en match avbryts efter ett mål eller när mål redan gjorts, kommer de Sportspel som inkluderar spelare som redan har gjort mål att avgöras enligt oddset för “Närsomhelst målskytt “ vid avspark. Alla andra Sportspel blir ogiltiga.

WINCAST

Detta är ett sportspel i två delar – Vem som är först med att göra mål och matchens slutresultat (hemmavinst, bortavinst eller oavgjort). Båda ska vara korrekta för att Sportspel ska vinna. Självmål bortses när det gäller Det Första Målet, och då kommer nästa mål att gälla som Det Första Målet så länge inte det också är ett självmål.

Om det bara blir självmål i matchen, kommer Sportspel att avgöras enligt oddset för "1X2" vid slutspelet.

Om en spelare går med i matchen efter att ett första mål redan har gjorts, eller inte deltar i matchen alls, kommer de Sportspel som inkluderar denne spelare som Den Första målskytten att avgöras enligt oddset för "1X2" vid slutspelet.

Om en match avbryts efter ett mål eller när mål redan gjorts, kommer Sportspel att avgöras enligt oddset för "Första målskytten" vid slutspel.

HALVTID/HELTID OCH ÖVER/UNDER 2.5

Spela på matchresultat i halvtid och heltid och om minst 3 mål görs under matchen. Exempel: För att ett sportspel på "1,X och över 2,5 “ skall vinna, måste hemmalaget vinna den första halvleken, det slutliga resultatet bör vara oavgjort och 3 eller fler mål ska göras under matchen. Förlängning och straffsparkar räknas inte.

MATCHVINNARE & Ö/U 2,5/3,5

Spela på matchvinnaren och om det kommer att göras mer eller mindre än 2,5/3,5 mål i matchen utifrån de givna alternativen.

Om en match avbryts, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

MATCHVINNARE & Ö/U 1,5 UNDER 1:A HALVLEK

Spela på matchvinnaren och om det kommer att göras mer eller mindre än 1,5 mål under 1:a halvlek från de givna alternativen.

Om en match avbryts, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

1X2 HÖRNOR HELTID/1:A HALVLEK/2:A HALVLEK

Spela på vilket lag som kommer att göra flest hörnor. Tillgängliga alternativ är:

1 - Hemmalaget gör flest hörnor

X - Båda lagen gör lika många hörnor

2 - Bortalaget gör flest hörnor

Hörnor 1X2 Heltid regleras enligt hörnor gjorda under hela matchen.

Hörnor 1X2 1:a halvlek regleras enligt hörnor gjorda under första halvlek.

Hörnor 1X2 2:a halvlek regleras enligt hörnor gjorda under andra halvlek.

Tilldelade, icke utförda hörnor räknas inte (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut). Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

Om en match avbryts blir alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

ASIAN HANDIKAPP & ÖVER/UNDER HÖRNOR FT/1:A HALVLEK/2:A HALVLEK

Dessa alternativ liknar Sportspel med Handikapp samt över/Under. Vinst/Förlust när man spelar med handikapp bestäms genom att jämföra antalet hörnor som gjorts av varje lag och tillämpa det givna handikappet. Vinst/Förlust när man spelar över/Under bestäms genom antalet hörnor som gjorts av båda lagen. Push-regler gäller.

Asians och över/Under hörnor FT avgörs av hörnorna som gjorts under hela matchen.

Asians och över/Under hörnor 1: a halvlek avgörs av hörnorna som gjorts under första halvlek.

Asians och över/Under hörnor 2: a halvlek avgörs av hörnorna som gjorts under andra halvlek.

Tilldelade, icke gjorda hörnor (det blir hörna, men innan den gjorts så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

Om en match avbryts blir alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

TOTALT ANTAL LAGHÖRNOR

Totala antalet hörnor för ett visst lag liknar över/under-Sportspel. Vinst/Förlust avgörs genom antalet hörnor som gjorts av det specifika laget. Push-regler gäller. Tilldelade hörnor, men som inte blivit gjorda (det blir en hörna, men innan den gjorts så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte till slutresultatet. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

Om en match avbryts är allt Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan fastställts.

TOTALT ANTAL HÖRNOR - 2 WAY

Spela på om det totala antalet hörnor som görs under matchen (av båda lagen) kommer att vara över eller under ett visst antal. Push-regler gäller.

Tilldelade, icke gjorda hörnor (det blir en hörna, men innan den gjorts så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

TOTALT ANTAL HÖRNOR - UDDA/JÄMNT

Spela på om det totala antalet hörnor som gjorts under matchen (av båda lagen) blir ett udda eller jämnt tal. Tilldelade hörnor, men som inte blivit gjorda (det blir en hörna, men innan den gjorts så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

HÖRNOR - 3 WAY - HC

Inom 3 way handicap-sportspel kan det även bli oavgjort, vilket ger dig 3 möjliga scenarion. Sportspel avgörs genom att jämföra antalet hörnor som gjorts av varje lag genom att tillämpa det förvalda handikappet.

Till exempel:

Handikapp (-1) - Du vinner om ditt lag gör två eller flera hörnor fler än motståndaren.

Oavgjort (-1) - Du vinner om laget med (-1) Handikapp gör exakt en hörna mer än motståndaren.

Handikapp (1) - Du vinner om ditt lag gör mer eller samma antal hörnor som motståndaren.

Tilldelade, icke utförda hörnor räknas (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut). Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

HÖRNOR - 3 WAY – Ö/U

Spela på om hörnorna som görs av båda lagen under matchen kommer att vara över, under eller exakt ett visst tal.

Tilldelade, icke utförda hörnor räknas inte (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut). Om en hörna måste göras om av någon specifik anledning, så räknas den endast som 1 hörna.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

HÖRNOR ÖVER/UNDER, HÖRNOR 1:A HALVLEK ÖVER/UNDER, HÖRNOR 2:A HALVLEK ÖVER/UNDER

Spela på om det totala antalet hörnor som görs under matchen (av båda lagen) kommer att vara över eller under ett visst nummer. Push-regler gäller.

Tilldelade, icke gjorda hörnor (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut) räknas inte. Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

FÖRSTA/SISTA HÖRNAN

Det gäller att tippa på vilket lag som gör den första/sista hörnan i matchen.

Tilldelade, ej gjorda hörnor räknas inte (det blir en hörna, men innan den görs så avbryter domaren matchen för att halvleken är slut). Om en hörna måste göras på nytt av någon specifik anledning, så räknas det endast som 1 hörna.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

2:A, 3:E, 4:E HÖRNAN osv.

Spela på vilket lag som gör en specifik hörna i matchen. Om den specifika hörnan inte görs under matchen, kommer samtliga Sportspel att ogiltigförklaras. Till exempel, om matchen slutar eller avbryts med 8 gjorda hörnor – så kommer Sportspel på hörnorna efter den 8e hörnan att ogiltigförklaras (9, 10, etc.).

KICK OFF

Spela på vilket lag som gör den första avsparken i matchen. Sportspel som görs efter avsparken gäller inte. Alla Sportspel gäller om en avspark har gjorts under matchen, oavsett om matchen senare avbryts.

FÖRUTSE VILKEN SPELARE SOM FÅR KORT

Antingen gult eller rött kort. Spelare som inträder på spelplanen som ersättare gäller också och kommer att räknas vid rättning av spelen.

Kort som visas för icke-spelare, såsom managers, ersättare eller avbytarspelare – räknas inte vid rättning av spelen.

Alla kort som visas efter att fulltidsvisslan har blivit blåst räknas inte. Både gula och röda kort räknas.

RÖDA KORT

Sportspel på röda kort liknar över/Under-sportspel. Vinst/Förlust avgörs genom det totala antalet röda kort som blivit tilldelade båda lagen.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

TOTALT ANTAL POÄNG FÖR TILLDELADE KORT UNDER EN MATCH

Denna speltyp liknar över/Under-sportspel. Vinst/Förlust avgörs av totalt antal poäng för de kort som båda lagen fått under matchen. Ett gult kort ger en poäng och ett rött kort ger två poäng. Det maximala antalet poäng en spelare kan få under en match är tre (om en spelare får två gula samt ett rött kort, räknas inte det andra gula kortets poäng). Kort som domaren ger till icke-spelare (ledare, tränare, substitut på bänken, etc.) räknas inte.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

FÖRSTA/SISTA KORTET

Spela på vilket lag som får första/sista kortet av samtliga kort (gula eller röda). Om spelare från båda lagen får kort för samma incident där första eller sista kortet ges, kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

ERSÄTTARE

Att spela om ersättaren liknar Handikapp och över/Under-sportspel. Vinst/Förlust med handikapp bestäms genom att jämföra ersättarna som används av varje lag och tillämpa det förvalda handikappet. Vinst/Förlust när man spelar med över/Under odds bestäms med båda lagens ersättare.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

FÖRSTA/SISTA ERSÄTTAREN

Spela på vilket lag som gör första/sista bytet i matchen. Om båda lagen gör ett byte samtidigt, som råkar vara första/sista i matchen, kommer Sportspel att vara ogiltiga.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

OFFSIDE

Offside liknar sportspel med Handikapp och över/Under. Vinst/Förlust med handikapp bestäms genom att jämföra antalet offsides för varje lag och tillämpa det förvalda handikappet. Vinst/Förlust när man spelar med Över/Under odds bestäms av antalet offside som ges båda lagen.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

FÖRSTA/SISTA OFFSIDE

Spela på vilket lag som kommer att bli tilldelat den första/sista offsidepositionen under matchen.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

FOULS

Fouls liknar sportspel med Handikapp och över/Under. Vinst/Förlust med handikapp bestäms genom att jämföra antalet fouls som gjorts av varje lag och tillämpa det förvalda handikappet. Vinst/Förlust med över/Under odds bestäms av antalet fouls som båda lagen gjort.

Endast medgivna fouls räknas för avvecklingsändamål. Detta inkluderar alla handlingar av en spelare som bedöms störa det aktiva spelet av domaren, exklusive offsides. Eventuella felaktigheter som uppstår när bollen är ur spel räknas inte som en foul. Straff ingår i de totala fouls som räknas.

Tyska Bundesliga-fouls: För avvecklingsändamål kommer "fouls" men inte "fouls overall"-statistik att användas från den officiella Bundesliga-webbplatsen.

Om en match avbryts ogiltigförklaras alla Sportspel, såvida villkor inte redan har fastställts.

VAR

VAR-granskning innebär att domaren måste stoppa matchen för att konsultera VAR. En VAR-granskning har ansett ha inträffat när det finns anmälan om sådant inom stadion (resultattavla/Tannoy-tillkännagivande).

BOLLINNEHAV

Att spela på Bollinnehav liknar sportspel med Handikapp. Vinst/Förlust avgörs av bollinnehavet som båda lagen haft, sedan jämförs bollinnehavet med det förvalda handikapp som man valde innan matchen började.

För fastställande av resultat avrundas innehavsprocenten till det närmsta antalet enligt följande:

 • 50.4% > 50%
 • 50.6% > 51%

Om en match avbryts ogiltigförklaras alla Sportspel.

PASSNINGAR

- En boll som passas avsiktligt från en spelare till en annan.

- Försök till passningar kommer också att räknas som giltiga för fastställande resultat.

- Om en match överges kommer alla Sportspel att bli ogiltiga om inte resultatet redan har fastställts.

SKOTT PÅ MÅL

Vinst/Förlust med över/Under odds avgörs genom antal skott på mål som görs av båda lagen.

Om en match avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras om inte en överenskommelse redan fastställts utan villkor.

TOTALT ANTAL INKAST

Att spela på Totalt antal inkast liknar sportspel med Handikapp och över/Under. Vinst/Förlust med handikapp avgörs genom att jämföra antalet inkast som varje lag gör och tillämpa det förvalda handikappet. Vinst/Förlust med över/Under odds avgörs av totala antalet inkast som görs av båda lagen.

Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

FÖRSTA/SISTA INKAST

Spela på vilket lag som kommer att göra första/sista inkastet i matchen. Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

FÖRSTA/SISTA FRISPARK

Spela på vilket lag som kommer att göra första/sista frisparken i matchen. Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

FöRSTA/SISTA SKOTT MOT MÅL

Spela på vilket lag som kommer att göra första/sista skottet mot mål i matchen. Om en match avbryts är alla Sportspel ogiltiga, såvida inte villkor redan blivit fastställda.

LIGAVINNARE

Spela på vinnaren av en specifik liga. Sportspel avgörs genom slutpositionen i ligan, efter slutspel (om det spelas), om inte annat anges.

KVALIFICERING/VINNA LIGAN

Vinnare är laget som tar sig vidare till nästa omgång eller vinner ligan. Om ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen och en bye tilldelas, så kommer alla Sportspel på att laget kvalificerar eller vinner att vara ogiltiga.

NEDFLYTTNING/UPPFLYTTNING

Sportspel avgörs av det slutgiltiga ligaläget, efter slutspel (om det spelas), om inte annat anges. Om ett lag tas bort från ligan innan säsongen har börjat, kommer alla Sportspel ogiltigförklaras och en ny upp/nedflyttning starta.

GRUPPVINNARE/KVALIFICERING/PROGNOS/POÄNG

Sportspel gäller på den slutliga placeringen i gruppen.

Gruppvinnare - spela på vilket lag som blir gruppvinnare.

Gruppkval – spela på om ett lag kommer att kvala för nästa omgång av turneringen utan slutspel.

Grupprognos - spela den exakta placeringen ett visst lag eller flera lag kommer att sluta på.

Gruppoäng – spela på hur många poäng ett lag kommer att få.

ELIMINERINGSNIVÅ

Spela på när i en turnering ett specifikt lag blir åker ut.

SPECIALÖVERGÅNGAR

Sportspel på spelare som tecknar under för en klubb före (datum) innehåller även låneerbjudanden för att lättare kunna komma fram till ett resultat. Det spelar ingen roll om spelaren återkallas till sin ordinarie klubb eller säljs till en annan vid ett senare tillfälle. Den enda faktorn som gäller är vilken klubb som spelaren spelar för vid det specifika datumet som man spelat på.

Nästa ordinarie tränare – Sportspel avgörs genom vem som officiellt är ordinarie tränare för en viss klubb. Tillfälliga tränare räknas inte inom denna speltyp, om denne person inte leder laget i åtminstone 10 tävlingsmatcher. Om personen gör det, kommer detta att anses vara vinnande sportspel.

ISHOCKEY

 

ALLMÄNT

Alla matcher måste starta på det fastställda datumet (lokal arenatid) för att spelen ska gälla. Med undantag för de matcher där vi har annonserat en felaktig starttid.

Om matcharenan ändras kommer de spel som lagts att fortsätta att gälla, förutsett att det lag som var hemmalag fortfarande är det. Om den listade matchens hemma- och bortalag blir de omvända kommer spel som lagts på den ursprungliga matchen att ogiltigförklaras.

Matcherna måste pågå i minst 55 minuter för att spelen ska räknas som giltiga. Om en match avbryts innan 55 minuter har spelats kommer alla spel på matchens resultat att betalas tillbaka, om inget annat anges. Detta gäller inte för spel på spelalternativ som har specifika villkor som inte täcks av denna regel.

Statistik från den officiella webbplatsen för den relevanta tävlingen kommer att användas för att fastslå sportspel. I avsaknad av en officiell webbplats, eller när betydande motstridiga bevis finns, kommer sportspel att avgöras baserat på en officiell poängleverantör.

ODDS FÖRE MATCH

Spel lagda före matchen kommer att avgöras i enlighet med slutresultatet inklusive eventuell förlängning (och straffläggning om det krävs), eller exklusive förlängning beroende på den aktuella oddsmarknadens särskilda villkor. Resultat för matcher som avgörs via straffläggning kommer att inkludera hela straffläggningen som ett mål för det vinnande laget. Vinster för livespel på vänskapsmatcher och internationella vänskapsmatcher kommer att betalas ut efter resultatet efter ordinarie matchtid, om inget annat anges.

Vinster för livespel på landskamper och internationella vänskapsmatcher kommer att betalas ut baserat på resultatet efter ordinarie speltid, om inget annat anges.

För Odds före match rättas följande speltyper utan övertid:
Perioder – Alla typer av periodspel (1:a, 2:a och 3:e) rättas utan övertid
3 Way Moneyline (Vinnare under ordinarie matchtid)

3 Way Totalt antal mål ö/U
Utan lika
Rätt resultat
Först till antal mål (2,3,4,5)
Tidpunkt för 1:a målet
Dubbelchans
Antal mål
Antal lagmål
Båda lagen gör mål
Målrikaste period
3-vägshandikapp
Att vinna och hålla nollan
Vinstmetod
Först att göra mål
Sist att göra mål
Första målskytt
Sista målskytt
När som helst Målgörare
Vinstmarginal
1:a perioden/fulltid
Asiatiska odds

För Odds före match rättas följande speltyper inklusive övertid:
2-vägsodds
2-vägshandikapp
2-vägs ö/U
Rätt resultat
Udda/jämnt
Vinstmarginal

LIVESPEL

Vinstutbetalningar på livespel kommer att göras enligt slutresultatet inklusive eventuella förlängningar (och straffläggning om så krävs). Resultat för matcher som avgörs via straffläggning kommer att inkludera straffläggningen som ett mål för det vinnande laget. Vinster för livespel på vänskapsmatcher och internationella vänskapsmatcher kommer att betalas ut efter resultatet efter ordinarie matchtid, om inget annat anges.

Vinster för livespel på vänskapsmatcher och internationella vänskapsmatcher kommer att betalas ut efter resultatet efter ordinarie matchtid, om inget annat anges.

Resultaten för följande speltyper kommer att fastställas utan att ta hänsyn till förlängningar:
Vinnare (3-vägs); segrare efter ordinarie matchtid
Handikapp 3-vägs)
Totalt antal mål öU
Asian Lines – Handikapp och öU
Pengarna tillbaka vid oavgjort
Dubbelchans
Nästa mål
Först att göra mål
Sist att göra mål
Båda lagen gör mål
Antal mål
Antal mål per lag
Exakt resultat (med oavgjort)
Jämnt/udda
Vem gör nästa mål
Förlängning
Perioder – Alla typer av periodspel (1:a, 2:a, 3:e)
Lag att vinna flest perioder
Lag att vinna alla 3 perioder
Först till antal mål (2,3,4,5)
Båda lagen att göra minst 2 mål (3 mål)
Att vinna och hålla nollan
Vinstmarginal

LIVESPEL

Resultaten för följande speltyper kommer att fastställas inklusive förlängningar för alla ishockeyligor:
Handikapp FT (2-vägs)
När tar matchen slut
Exakt resultat (utan oavgjort)
Vinstmarginal
Jämnt/udda
Totalt antal mål per lag (2-vägs)
Totalt antal mål (2-vägs)
2-vägsodds
2-vägshandikapp
2-vägs över/Under

GRAND SALAMI – NHL

Spela på det totala antalet mål som gjorts i alla planerade matcher i NHL för den givna dagen. Alla schemalagda matcher måste spelas tre hela perioder. Om någon av matcherna avbryts eller överges innan tre hela perioder har spelats kommer alla Sportspel att annulleras.

NHL REGULAR SEASON WINS

Alla 82 matcher måste spelas för att Sportspel ska gälla. Sportspel kommer att annulleras om 81 eller mindre matcher spelas.

NHL

Spel på NHL (innan matchstart och live) inkluderar förlängningar och straffläggningar, om inget annat specifikt anges.

Om en match avgörs på straffläggning kommer ett mål att läggas till i detta vinnande lagets målantal och slutresultatet för matchen.

Spelresultat på seriematcher i NHL och försäsongsmatcher kommer att fastställas efter normal matchtid (3 perioder).

Spelresultaten från följande typer av NHL-spel kommer att fastställas efter ordinarie matchtid:
Vinnare (3-vägs)
Asian Lines – Handikapp och öU
Puck Line (handikapp)(3-vägs)
Dubbelchans
Först att göra mål
Sist att göra mål
Pengarna tillbaka vid oavgjort
Antal mål per lag
Antal mål
Period med flest mål
Nästa mål
Vem vinner flest perioder
Först till 3 mål
Totala skott på mål

1:A/2:A/3:E PERIODEN

Spelresultat som endast fastställs efter första/andra/tredje perioden.

Den tredje perioden inkluderar inte eventuella förlängningar.

Perioderna i fråga måste slutföras för att spelen ska gälla.

Om en match avbryts under den andra perioden kommer alla spel som gäller den första perioden fortfarande att gälla.

Om en match avbryts under den andra perioden kommer alla spel som gäller den första perioden fortfarande att vara giltiga.

2W ML

Spela på vem som ska vinna matchen, inklusive förlängning och straffläggning

SPREAD

Spela på hur stor målskillnaden är mellan lagen vid slutsignalen.

Spread-spel som läggs innan matchstart (exklusive NHL) kommer att fastställas med resultatet efter ordinarie matchtid.

Spread-spel som läggs live kommer att fastställas med resultatet efter förlängning/straffläggning.

Exempel:

 • +0.5 Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen.
 • -0.5 Du vinner om ditt lag vinner matchen.
ÖVER/UNDER

Spela på det totala antalet mål som kommer att göras i en match.

öU-spel som läggs innan matchstart (exklusive NHL) kommer att fastställas med resultatet efter ordinarie matchtid.

öU-spel som läggs live kommer att fastställas med resultatet efter förlängning/straffläggning.

Exempel:

 • Spel på över 2 kommer att ge vinst om det görs tre mål eller fler i matchen. Om det görs exakt två mål kommer insatsen att betalas tillbaka. Spelet blir en förlust om det görs noll eller ett mål i matchen.
 • Spel på över 2.5 kommer att ge vinst om det görs tre mål eller fler i matchen. Spelet blir en förlust om det görs noll, ett eller två mål i matchen.
 • Spel på Under 2.5 kommer att ge vinst om det görs noll, ett eller två mål i matchen. Spelet blir en förlust om det görs tre mål eller fler i matchen.
TOTALT ANTAL MÅL

Spela på det totala antalet mål som kommer att göras i en match.

över 2.5 – Spelet kommer att ge vinst om det görs tre mål eller flera i matchen.

Under 2.5 – Spelet kommer att ge vinst om det inte görs några mål alls eller färre än tre mål i matchen.

TREVÄGSHANDIKAPP

I ett spel på trevägshandikapp sätts in linje så att det även kan bli ett oavgjort resultat vilket ger dig tre potentiella spel. Handikapp -1: Du vinner om ditt lag vinner matchen med en marginal på två mål eller fler. Oavgjort: Du vinner om laget med Handikapp -1 vinner matchen med exakt ett måls marginal. Handikapp +1: Du vinner om ditt lag spelar oavgjort eller vinner matchen.

SEGRARE EFTER ORDINARIE MATCHTID

Spela på vem som vinner matchen under ordinarie matchtid.

ASIATISKT HANDIKAPP

Asiatiska spelvarianter fastställs med resultat efter ordinarie matchtid. Livespel på asiatiska handikapp fastställs efter slutresultatet i det som återstår av matchen efter att spelet har lagts. Mål som gjorts innan spelet lades är inte inkluderade.

ANTAL MÅL

Spela på det totala antalet mål som görs av de två lagen under ordinarie matchtid på 60 minuter. Självmål räknas också in vid fastställandet av spelresultatet.

TOTALT ANTAL MÅL PER LAG

Spela på det totala antalet mål som kommer att göras av ett visst lag.

över 0.5 – Spelet kommer att ge vinst om laget gör ett eller fler mål.

Under 0.5 – Spelet kommer att ge vinst om laget inte gör mål.

över 1.5 – Spelet kommer att ge vinst om laget gör två eller fler mål.

Under 1.5 – Spelet kommer att ge vinst om laget gör ett mål eller färre.

Självmål räknas också in vid fastställandet av spelresultatet.

FÖRST ATT GÖRA MÅL/SIST ATT GÖRA MÅL/NÄSTA MÅL

Spel på vilket lag som gör det första, sista eller nästa mål i en match. Självmål räknas som mål för motståndarlaget.

Om en match avbryts efter att ett mål har gjorts kommer alla spel på laget för “Först att göra mål “ att gälla. Spel på “Sist att göra mål “ kommer att ogiltigförklaras. Spel på “Nästa mål “ som redan fastställts kommer att gälla men spel på “Nästa mål “ som fortfarande inte fastställts kommer att ogiltigförklaras.

Om en match avbryts utan att det gjorts något mål kommer alla spel på “Först att göra mål “/ “Sist att göra mål “ att ogiltigförklaras.

PENGARNA TILLBAKA VID OAVGJORT

Spela på vilket lag som ska vinna. Om matchen slutar oavgjort kommer alla spel att ogiltigförklaras och insatserna betalas tillbaka.

BÅDA LAGEN GÖR MÅL
 • Ja = Båda lagen gör mål.
 • Nej = Endast ett av lagen gör mål.

Spelen gäller om båda lagen har gjort mål, oavsett om matchen senare avbryts.

VINSTMARGINAL

Spela på marginalen som det segrande laget kommer att vinna med. Förlängningar och straffläggningar är inkluderade i denna speltyp, för alla ligor.

GÅR VIDARE

Om ett lag skulle diskvalificeras från turneringen innan matchen börjar, och en runda i första omgången stås över, kommer alla spel av typen "Går vidare"/"Vinner cupen" att ogiltigförklaras.

Spel av typen "Går vidare" inkluderar förlängningar och straffläggningar.

SERIEVINNARE

Spelen ogiltigförklaras om inte det föreskrivna antalet matcher spelas (i enlighet med gällande regler för varje enskild liga) eller ändras.

HEAD-2-HEAD

Om en eller flera tävlande inte kommer till start kommer alla spel att ogiltigförklaras och insatserna betalas tillbaka.

FÖRSTA/SISTA MÅLSKYTT, MÅLSKYTT I MATCHEN

Spela på om en spelare gör mål i matchen, eller gör det första eller sista målet. Vi gör allt för att erbjuda priser för alla möjliga deltagare. Spelare som inte ursprungligen citerats räknas dock som vinnare om de gör det första/sista målet.

Självmål räknas inte in vid rättning av detta spelalternativ. Om det görs ett självmål kommer föregående eller nästa mål (om det görs något sådant) att tas med i beräkningarna vid rättning av spel. Om det endast görs självmål i matchen kommer resultatet att rättas som "Ingen målskytt".

För samtliga ligor (inklusive NHL) fastställs slutresultatet för spelen efter ordinarie matchtid. Spel som läggs på spelare som inte är med i laguppställningen under matchen kommer att ogiltigförklaras.

Om en match avbryts efter att det första målet redan har gjorts kommer spel på "Första målskytt" och "Målskytt i matchen" – för spelare som redan har gjort mål – att fortsätta att gälla. Alla andra spel på "Målskytt i matchen" kommer att ogiltigförklaras.

Om en match avbryts innan mål görs kommer alla spel att ogiltigförklaras.

JÄMNT/UDDA

Detta är ett spel på om det sammanlagda antalet mål i en match kommer att ge ett jämnt eller udda nummer när de läggs samman.

Alla matcher som slutar 0-0 kommer att fastställas som ett jämnt antal mål.

EXAKT RESULTAT

Spela på det exakta slutresultatet efter ordinarie matchtid (inkluderar ej NHL).

Om det exakta slutresultatet i matchen inte finns med som ett alternativ i vårt spelutbud kommer alla spel att bli förluster.

DUBBELCHANS

Ett spel av typen "Dubbelchans" låter dig täcka upp två eller tre olika resultat i en och samma match med endast ett spel.

Följande alternativ är tillgängliga:

 • 1 eller X: Om slutresultatet antingen blir en hemmavinst eller ett oavgjort resultat kommer spel på detta alternativ att ge vinst.
 • X eller 2: Om slutresultatet antingen blir ett oavgjort resultat eller en bortavinst kommer spel på detta alternativ att ge vinst.
 • 1 eller 2: Om slutresultatet antingen blir en hemmavinst eller en bortavinst kommer spel på detta alternativ att ge vinst.
 • Alla spel gäller för slutresultat under ordinarie matchtid, i alla ligor.
TIDPUNKT FÖR 1:A MÅLET

Om en match avbryts efter att första målet har gjorts gäller fortfarande alla insatser.

Om en match avbryts innan något mål gjorts annulleras alla insatser.

Om en match slutar utan något mål annulleras alla insatser. Denna insatstyp avgörs exklusive övertid.

Så snart en match startar bedöms den vara i den första spelminuten. Om ett mål till exempel görs efter 24 minuter och 16 sekunder anses det ha gjorts i den 25:e spelminuten.

FÖRLÄNGNING

Spela på om en match ska gå till förlängning eller inte.

FLEST ANTAL MÅL

Spela på i vilken period som flest antal mål kommer att göras.

Om det görs samma antal mål i 2 eller fler perioder kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Alternativet "Flest antal mål" inkluderar ej förlängningar (inklusive NHL).

FÖRST TILL 3 MÅL

Spela på vilket lag som blir först att göra tre mål. Förlängningar är inkluderade i denna speltyp, för alla ligor. Alla straffläggningar kommer att räknas som ett mål. Till exempel: Om lag A är det första laget som gör mål på straffar efter att den ordinarie matchtiden slutat 2-2 och lag B sedan vinner straffläggningen kommer lag B att anses som det lag som gjort mål först för spel med detta alternativ.

SLUTPLACERING

Spela på den placering som ett lag kommer att hamna på när turneringen är över.

Om ett eller flera lag inte deltar i turneringen kommer alla spel att ogiltigförklaras och insatserna kommer att betalas tillbaka.

REGULAR SEASON POINT TOTALS

Alla schemalagda matcher måste spelas för att satsningar ska gälla.

REGULAR SEASON WINS

Alla 82 matcher måste spelas för att Sportspel ska gälla. Sportspel kommer att annulleras om 81 eller mindre matcher spelas.

SKOTT PÅ MÅL

Skott på mål är ett spel som liknar "Handikapp" och "över/under".

Vinster och förluster fastställs efter antalet skott på mål från båda lagen. Detta antal jämförs sedan med det handikapp som gavs innan matchen startade.

NEDFLYTTNING

Om ett lag tvingas lämna ligan/turneringen innan säsongen har startat kommer alla spel på detta alternativ att ogiltigförklaras. En ny lista med spel på nedflyttning kommer sedan att läggas ut.

VINNARE

Spelresultatet fastställs efter den slutligen placeringen i ligan/turneringen, inklusive särspel/slutspel.

GRUPPVINNARE

Spelresultatet fastställs efter den slutligen placeringen i gruppen.

ANTAL GJORDA MÅL I SERIEN

Spelen ogiltigförklaras om inte det föreskrivna antalet matcher spelas (i enlighet med gällande regler för varje enskild liga) eller ändras.

UTSLAGNINGSFAS

Spela på i vilken fas av turneringen ett visst lag ska slås ut.

UTVISNING

Spela på vilken typ av utvisningen som blir den första i matchen.

LAG ATT VINNA ALLA 3 PERIODER

Satsa på att ett av lagen kommer att vinna alla tre perioder i matchen.

FÖRST TILL ANTAL MÅL (2,3,4,5)

Satsa på vilket av lagen som kommer först till det angivna antalet mål. "Inget av lagen" finns som alternativt val.

BÅDA LAGEN GÖR MINST 2 MÅL (3 MÅL)

Satsa på att båda lagen ska göra minst 2 mål i matchen.

ATT VINNA OCH HÅLLA NOLLAN

Satsa på att ett av lagen ska vinna matchen utan att släppa in något mål på ordinarie speltid.

MÅLRIKASTE PERIOD

Satsa på vilken av de tre perioderna som du tror får flest antal mål.

VINSTMETOD

Satsa på vilken metod som du tror att matchen vinns med – efter: Ordinarie speltid, övertid eller straffar.

1:A PERIOD/FULLTID

Satsa på vilket lag som du tror leder efter den 1:a perioden och när ordinarie speltid är slut i en och samma kombinerade insatstyp.

SPELARE

Om den relevanta spelaren inte får någon speltid under matchen ogiltigförklaras alla spel på denne. Det som sker under övertid (om detta spelas) räknas vid rättning av spelen. Vinst/Förlust bestäms av en jämförelse mellan den statistik som uppnåtts av den angivna spelaren och de siffror som låg till grund för spelet. Spelet rättas enligt statistik från den officiella webbplatsen.

BASKET

 

ALLMÄNT

Alla matcher måste starta på det schemalagda datumet (lokal tid) för att sportspel ska vara giltiga. Om matchen inte startar i tid på matchdagen ogiltigförklaras alla sportspel, undantaget att vi visar fel starttid på vår webbplats.

Ifall matcharenan ändras, kommer sportspel som redan är placerade att gälla, förutsatt att hemmalaget fortfarande spelar hemma. Ifall hemma- och bortalaget byter platser med varandra kommer sportspel baserade på den första uppställningen att ogiltigförklaras.

Alla sportspel på en match inkluderar övertid om inte annat anges.

Vid tvåvägsresultat gäller pengarna tillbaka-regler om inte annat anges nedan. Insatser på singelspel återbetalas och vid multiplar/parlays behandlas valet som icke-deltagare.

På marknader såsom 3-way Money Line & Double Chance, kommer alla matcher som spelas övertid att exkluderas för fastställande av resultat.

48-minuters spel måste pågå och bestå av 43 minuter speltid och 40-minuters spel måste pågå och bestå av minst 35 minuter speltid för att Fulltidsspel skall gälla.

Om en match avbryts efter att minimitiden har spelats och inte återupptas under samma dag, oavsett om matchen spelas klart en annan dag, så kommer poängresultatet som stod vid matchavbrottet att gälla som resultat för lagt sportspel.

Statistik från den officiella webbplatsen för den relevanta tävlingen kommer att användas för att fastslå satsningar. I avsaknad av en officiell webbplats, eller när betydande motstridiga bevis finns, kommer sportspel att avgöras baserat på en officiell poängleverantör.

MONEYLINE

Spela på vilket lag som kommer att vinna.

SPRIDNING

Spela på vilket lag som vinner, efter att du lagt till det förutbestämda poängspridningen till slutresultatet.

ÖVER/UNDER

Spela på att poängställningen kommer att vara över eller under ett visst tal.

FÖRSTA HALVLEK

Alla första halvleks-spel (Moneyline, Spridning, över/Under, Totala Lagpoäng, Totala Udda/Jämna samt Totala Lag Udda/Jämna) avgörs av resultatet i första halvlek. Om matchen avbryts före halvtid, är alla första halvleks-spel ogiltiga.

ANDRA HALVLEK

Alla andra halvleks-spel (Moneyline, Spridning, över/Under, Totala Lagpoäng, Totala Udda/Jämna och Totala Lag Udda/Jämna) avgörs av resultatet andra halvlek inklusive övertid. Om matchen avbryts kommer placerade sportspel att ogiltigförklaras. Ett undantag görs om det är fem minuter eller mindre kvar av ordinarie speltid. I det fallet avgörs placerade sportspel av resultatet när matchen avbröts.

1:A/2:A/3:E/4:E KVARTER

Alla kvarts-spel (Moneyline, Spridning, över/Under, Totala Lagpoäng, Totala Udda/Jämna samt Totala Lag Udda/Jämna, Vinstmarginal) kommer att fastställas beroende på resultatet i den aktuella kvarten. Den 4:e kvartens resultat inkluderar eventuell övertid. Kvarter måste vara avslutade för att sportspel på dem skall gälla. Om matchen avbryts under schemalagd speltid kommer Sportspel på aktuella och efterföljande kvarter att ogiltigförklaras.

Exempel:

 • Om spelet avbryts i den 2:a kvarten, kommer sportspel på den 1:a kvarten att vara giltiga, medan resten (2:a/3:e/4:e kvarter) blir ogiltiga.
 • Om spelet avbryts under den 4:e kvarten (även om det är mindre än 5 minuter av schemalagd speltid kvar), kommer Sportspel på den att bli ogiltiga. Sportspel på 1:a/2:a/3:e kvart kommer att betalas ut.
 • Om spelet avbryts vid övertid, kommer alla kvarts-spel att gälla. Den 4:e kvartens Sportspel kommer att fastställas enligt den 4:e kvartens resultat, medräknat poäng som gjorts under övertid.
TOTALA LAGPOÄNG

Spela på att ett visst lag kommer att få fler eller färre poäng än ett givet antal.

TOTALA UDDA/JÄMNA

Spela på om båda lagens poängtotal blir ett udda eller jämt tal.

VINSTMARGINAL

Spela på vilket lag du tror kommer vinna och med hur många poäng.

ÖVERTID

Spela på om matchen kommer att gå över i övertid. Om matchen avbryts kommer Sportspel att bli ogiltiga, om inte övertiden redan startat. Om övertiden spelas, medan regleringen matchtiden inte var avgjord, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

HALVTID/FULLTID

Spela på matchresultatet vid halvtid och sluttid med eventuell övertid. Om ett match avbryts eller av någon orsak slutar avgjort och ingen övertid spelas, blir Sportspel ogiltiga.

HÖGST POÄNG VID HALVA/KVART

Satsa på vilken halva/kvart som det kommer att göras mest poäng i. Den här typen av sportspel inkluderar eventuell övertid. Dött Lopp-regler gäller. Om ett spel avbryts kommer Sportspel att bli ogiltiga.

TÄVLA TILL 12,25 ELLER 45 POÄNG

Satsa på vilket lag som först når 12,25 eller 45 poäng. Om matchen avbryts innan något av lagen når det avsedda antalet poäng, kommer Sportspel att bli ogiltiga.

VINNARE/OUTRIGHT

Sportspel kommer att betalas ut enligt den slutliga ligapositionen, inklusive slutspel och enligt den officiella platsen för eventet.

KVALIFICERING

Skulle ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen och en automatisk vinst utdelas, kommer alla kvalspel att bli ogiltiga.

SPELARE

Det finns flera olika Sportspel tillgängliga för olika spelare: poäng, återhämtning, målgivande passning, stöld, etc.

Om den aktuella spelaren inte får någon speltid i matchen, kommer Sportspel på dem att bli ogiltiga. Statistik från eventuell övertid räknas med vid fastställande av resultat. Vinst/Förlust avgörs genom en jämförelse mellan spelarens statistik och förutbestämd statistik. Ett fastställande kommer att göras enligt statistiken som fås från den officiella platsen för turneringen där matchen spelas.

KOMBINATIONSSPEL

Kombinationsspel/Super Kombinationsspel/Monster Kombinationsspel tillåter reglering av poängspridning och sportspel-totaler på två eller flera lag. Ett bestämt antal poäng är köpta på alla val vid kombinationsspel. Antalet lag som väljs och antalet poäng som väljs avgör utbetalningsoddsen:

4-POÄNGSKOMBINATION:

Två lag = -110/1.9

Tre lag = +170/2.7

Fyra lag = +290/3.9

fem lag = +450/5.5

sex lag = +650/7.5

4.5-POÄNGSKOMBINATION:

Två lag = -120/1.83

Tre lag = +150/2.5

Fyra lag = +240/3.4

Fem lag = +400/5

Sex lag = +550/6.5

5-POÄNGSKOMBINATION:

Två lag = -130/1.76

Tre lag = +130/2.3

Fyra lag = +190/2.9

Fem lag = +350/4.5

Sex lag = +450/5.5

8-POÄNGSKOMBINATION (Super)

Tre lag = -120/1.83 (oavgjort förlorar)

10-POÄNGSKOMBINATION (Monster)

Fyra lag = -120/1.83 (oavgjort förlorar)

Alla val måste vara lyckade för att Sportspel skall vinna.

Om ett val i kombinationen är ett oavgjort spel, kommer kombinationen att gå ner en nivå, om en lägre nivå erbjuds för aktuella kombinationsspel.

Ett oavgjort sportspel i en tvålagskombination utan förlust innebär att sportspel förloras.

När ett sportspel placeras på ett super/monster kombinationsspel och det blir ett oavgjort resultat, förloras kombinationsspelet.

Kombinationsspel kommer endast att tillåtas på förmatch-evenemang och utvalda ligor, inkluderat:

 1. Vanliga kombinationsspel för NBA, NCAAB eller någon annan liga där kombinationsspel är tillåtna: 4, 4½ och 5 poäng
 2. SUPER KOMBINATIONSSPEL: 3-lagskombination- köper 8 poäng, oavgjord förlorar, odds -120/1.83
 3. MONSTER KOMBINATIONSSPEL: 4-lagskombination - köper 10 poäng, oavgjort förlorar, odds -120/1.83

Champions League - Om en match slutar oavgjort och övertid inte spelas, kommer matchspel och matchspel för normal tid (2 vägsspel) att fastställas som ett push. Spelas det på övertidsmarknaden fastställs det som Ja. Om en match inte slutar oavgjort, men övertid spelas för kvalifikationsändamål, kommer marknaderna att rättas enligt resultatet i slutet av ordinarie speltid.

TENNIS

 

ALLMÄNT

Om något av följande händer är alla Sportspel fortfarande giltiga:

 • En ändring av schemat och/eller matchdagen
 • En ändring av matchplatsen
 • En ändring från inomhusarena till utomhusarena eller vice versa
 • En ändring av underlag (antingen före eller under en match)
 • En försening av matchstart påverkar inte giltigheten för Sportspel, inte heller om matchen blir uppskjuten, förutsatt att spelet återupptas och matchen spelas färdigt
 • Alla vinnarspel (outrightspel) påverkas inte av förändring av underlag eller matchplats
 • Alla turneringsresultat/statistik ska avgöras med hjälp av den officiella turneringswebbplatsen
VINNARE FULLTID INKLUSIVE LIVESPEL

Om det fulla antalet set enligt de föreskrivna reglerna inte har spelats färdigt, ogiltigförklaras alla Sportspel.

ASIATISKT HANDIKAPP & Ö/U SETS FULLTID INKLUSIVE LIVESPEL

Hänvisar till antalet set som spelas i matchen. Vinst/förlust avgörs av antalet set som har spelats av båda spelarna. Om det fulla antalet set inte spelas färdigt, ogiltigförklaras alla Sportspel. Ett supertiebreak räknas som ett set för Sportspel på Ö/U.

POÄNGVINNARE / 1:A POÄNGVINNARE

Spela på vilken spelare som vinner den utestående poängen. Den aktuella poängen kommer att synas i namnet på speltypen, till exempel: 1:a set - 5:e gamet - 1:a poängvinnare. Om en poäng inte spelas av någon anledning – eller tilldelas av domaren som en straffpoäng, gamet eller matchen är över innan poängen spelas, en spelare drar sig ur, etc. - blir Sportspel på den ogiltiga. Poäng i ett tiebreak räknas inte för denna speltyp.

GAME-VINNARE

Spela på vilken spelare som kommer vinna gamet i fråga. Det aktuella gamet kommer synas i namnet på speltypen, till exempel: 2:a set - 7:e game - Vinnare. Om ett game inte spelas färdigt av någon anledning, blir Sportspel på det ogiltiga. Poäng i ett tiebreak räknas inte för denna speltyp.

EXAKT GAMERESULTAT

Spela på antalet poäng för vinnaren och hans motståndare i det utvalda gamet genom att välja bland de tillgängliga alternativen. Det aktuella gamet kommer synas i namnet för speltypen, till exempel: 1:a set - 8:e gamet - Exakt resultat. Om ett game inte spelas färdigt av någon anledning, blir Sportspel på det ogiltiga.

GAME TILL 40 LIKA

Spela på om ställningen 40-40 någonsin kommer uppnås i ett utvalt game. Det utvalda gamet kommer att synas i namnet på speltypen, till exempel: 1:a set - 4:e gamet - Game till 40 lika. "Yes", betyder att ställningen kommer vara 40-40 någon gång i gamet. "No", betyder att ställningen 40-40 inte kommer att inträffa i gamet. Om ett game av någon anledning inte spelas färdigt eller avbryts innan ställningen 40-40 ogiltigförklaras dessa Sportspel. När ställningen 40-40 har uppnåtts, avgörs Sportspel på det gamet, även om gamet av någon anledning avbryts i ett senare skede.

TOTALT ANTAL POÄNG I ETT GAME

3-wayspel för att förutsäga över, Under eller om det blir det exakta antalet givna poäng som kommer spelas i ett utvalt game. Det utvalda gamet kommer synas i namnet på speltypen, till exempel: 1:a set - 2:a gamet - Totala poäng. Om ett game inte spelas färdigt av någon anledning, ogiltigförklaras dessa sportspel. Om ett game avbryts på grund av en skada eller att en spelare drar sig ur, gäller att sportspel på det blir ogiltiga, om inte villkoren för spelet redan har avgjorts. Poäng i ett tiebreak räknas inte för denna speltyp.

RACE TO GAMES

Förutse vilken av de konkurrerande spelarna/lagen som når fram till det relevanta valet först.

ANTAL SPELADE GAME INKLUSIVE LIVESPEL

Sportspel på game hänvisar till antalet games som spelas i matchen. Vinst/förlust bestäms av antalet ihopsamlade games av båda spelarna. Sportspel kommer att anses ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras. Ett tiebreak räknas som ett game för denna typ av Sportspel. Ett supertiebreak räknas också som ett game för denna typ av Sportspel.

FöRSTA/ANDRA/TREDJE/FJÄRDE/FEMTE SET (MONEY LINE/HANDIKAPP ELLER öVER/UNDER) INKLUSIVE LIVESPEL

Om ett set inte spelas färdigt ogiltigförklaras alla Sportspel.

SPELARE VINNER MINST 1 SET/SPELARE VINNER MINST 2 SET
 • Förutse om en av de två spelarna kommer vinna, eller inte kommer vinna, minst 1 set under matchen
 • Förutse om en av de två spelarna kommer vinna, eller inte kommer vinna, minst 2 set under matchen

Om det redan var ett eller två färdiga sets, kommer Sportspel att vara giltiga för fastställande resultat.

ANTAL TIEBREAKS I MATCHEN/TIEBREAKSVINNARE I "X" SET

Förutse det exakta antalet Tiebreaks under varje match -1, 2 eller 3.

Om det fullständiga lagstadgade antalet sets inte har slutförts, kommer alla Sportspel att anses vara ogiltiga.

MONEY LINE-VINNARE FÖR VARJE MÖJLIGT SET OM ETT TIEBREAK SKA SPELAS

Om det redan finns ett eller fler sets med registrerad tiebreak-vinnare, kommer alla Sportspel för den marknaden att gälla för fastställande av resultat.

VILKET SET SOM HELST SOM SLUTAR I NOLL

Förutse om ett set kommer att sluta i noll under matchen.

Om det redan finns ett eller fler sets med registrerad tiebreak-vinnare, kommer alla Sportspel för den marknaden att gälla för fastställande av resultat.

TOTALA GAMES UDDA/JÄMNA

Förutse det totala antalet games i varje match – kommer det att bli ett jämnt nummer eller ett udda nummer?

Om det redan finns ett eller fler sets med registrerad tiebreak-vinnare, kommer alla Sportspel för den marknaden att gälla för fastställande av resultat.

SPELARE VINNER FLEST GAMES

En av de två spelarna/lagen måste vinna flest games under matchen för att vinna på denna marknaden. 1X2-marknaden som ett oavgjort val (tie) betyder att antalet games mellan de två spelarna/lagen ska vara lika.

Om det redan finns ett eller fler sets med registrerad tiebreak-vinnare, kommer alla Sportspel för den marknaden att gälla för fastställande av resultat.

EXAKT RESULTAT (SPORTSPEL PÅ SET) INKLUSIVE LIVESPEL

Spela på setresultatet i slutet av matchen. Sportspel är ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras.

TOTALT ANTAL GAME VUNNA AV EN SPELARE INKLUSIVE LIVESPEL

Spela på hur många game en spelare vinner under matchen. Sportspel är ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras. Ett tiebreak räknas som ett game för denna typ av sportspel. Ett supertiebreak räknas som ett game för denna typ av sportspel.

TOTALT ANTAL TIEBREAKS INKLUSIVE LIVESPEL

DUBBELRESULTAT

Spela på om en spelare vinner eller förlorar 1:a setet och sedan går vidare och antingen vinner eller förlorar matchen. Sportspel kommer att räknas som ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs.

TOTALT ANTAL ESS

Totalt antal ess påminner om Sportspel på Asian eller över/Under. Vinst/förlust bestäms av antalet ess som samlas ihop av båda spelarna. Sportspel är ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras. Om en match inte slutförs på grund av att en spelare drar sig ur eller diskvalificeras, gäller att Sportspel blir ogiltiga.

FÖRSTA ESS

Spela på vilken spelare som gör det första serve-esset i matchen. Alla Sportspel som har placerats efter myntkastningen kommer att annulleras.

ATT VINNA 1:A POÄNGEN

Spela på vilken spelare som vinner den första poängen. Alla Sportspel som läggs efter slantsinglingen kommer att vara ogiltiga.

ATT VINNA 1:A GAMET

Spela på vilken spelare som vinner det första gamet. Alla Sportspel som läggs efter slantsinglingen kommer att vara ogiltiga.

FÖRST ATT VINNA 3 GAME

Spela på vilken spelare som blir den första att vinna tre game. Alla Sportspel som läggs efter slantsinglingen kommer att vara ogiltiga.

FÖRSTA BREAK

Spela på vilken spelare som blir den första att bryta motståndarens serve. Alla Sportspel blir ogiltiga om ett break inte inträffar. Alla Sportspel som läggs efter slantsinglingen kommer att vara ogiltiga.

DUBBELFEL

Hänvisar till antalet dubbelfel som servas under matchen. Vinst/förlust bestäms av antalet dubbelfel som samlas ihop av båda spelarna. Sportspel kommer att anses ogiltiga om det antal set som föreskrivs enligt reglerna inte slutförs, eller ändras.

FÖRSTA DUBBELFEL

Spela på vilken spelare som servar det första dubbelfelet under matchen. Alla Sportspel som har placerats efter att det singlats slant kommer att annulleras.

SNABBAST SERVE

Spela på vilken spelare som servar den snabbaste serven under matchen i km/h eller mph som det visas i namnet på speltypen.

OUTRIGHT

Spela på vinnaren av turneringen. I händelse av att spelaren inte deltar, blir Sportspel ogiltiga.

VINNARE AV KVARTSDEL/VINNARE AV HALVA

Spela på vilken kvartsdel/halva som vinnaren av turneringen kommer från. Alla spelare som deltar i turneringen är indelade i 4 grupper (kvartsdelar), med en av de 4 toppseedade spelarna i varje kvartsdel. Vinnande kvartsdel: välj vilken kvartsdel som den vinnande spelaren kommer från (till exempel 1:a, 2:a, 3:e, 4:e). Vinnande halva: välj vilken halva den vinnande spelaren kommer från (till exempel övre halvan eller undre halvan).

ATT VINNA EN KVARTSDEL

Spela på vinnaren av en kvartsdel. Spelaren måste starta turneringen.

FINALIST/ATT NÅ FINALEN

Spela på spelarna som kommer att nå turneringens final. Båda spelarna måste starta turneringen.

HEAD-TO-HEAD

Spela på vilken spelare som kommer nå en senare omgång (eller vinna) i turneringen. I händelse av att spelaren inte deltar, blir Sportspel ogiltiga. Push-regler gäller. Båda spelarna måste starta turneringen.

UTSLAGNING

Spelaren måste starta i turneringens första match för att Sportspel ska vara giltiga.

PINGIS

 

Allmänt

I händelse av någon av de namngivna spelare i en match förändras innan matchen börjar ogiltigförklaras alla spel. I händelse av att en match startar men inte slutförs kommer alla spel att ogiltigförklaras, såvida inte resultatet av ett spel redan har fastställts.

Matchvinnare

Spela på vem som vinner turneringen.

Matchspel handikapp

Spela på vem som blir matchvinnare så snart matchens handikappvärde tillämpats.

Matchpoäng handikapp

Spela på vem som blir matchvinnare när poängens handikappvärde tillämpats.

Totalt antal poäng

Spela på totalt antal poäng i en viss marknad.

Totalt antal gem

Spela på totalt antal matchgem.

Rätt resultat

Förutspå rätt resultat på den angivna marknaden; d.v.s. rätt matchpoäng, rätt antal gem, etc.

Gem handikapp

Förutspå vinnaren i ett angivet gem så snart handikappvärdet har tillämpats.

Gem totalt antal poäng

Förutspå det totala antalet poäng som görs i ett angivet gem.

Vinnare av nästa poäng

Förutspå nästa tävlande att ta ett poäng inom ett angivet gem.

Ledning efter

Förutspå vilken tävlande som leder efter ett visst antal poäng i ett gem.

Race till

Förutspå vilken tävlande som når ett visst antal poäng i ett gem.

Totalt antal poäng (udda/jämnt)

Förutspå om poängen inom en angiven marknads kommer att vara udda eller jämt.

AMERIKANSK FOTBOLL

 

Allmänt

Alla matcher måste starta på utsatt datum (lokal tid) för att Sportspel ska vara giltiga.

Inställda eller senarelagda matcher är ogiltiga, såvida de inte arrangeras exakt samma datum (lokal tid) om inget annat anges i reglerna. Ett undantag görs om felaktig tid för avspark anges på vår webbsida.

Alla matchspel inkluderar övertidspoäng, såvida inget annat anges.

Grundserien 3-vägs Fulltidsspel avgörs vid Fulltid eller övertid. övertid kan resultera i oavgjort under matcher i grundserien.

Slutspel - Moneyline 3-vägs Fulltidsspel avgörs vid Fulltid, exkluderat övertid.

Matcher måste pågå i minst 55 minuter för att Sportspel ska vara giltiga. Om en match avbryts innan 55 hela minuter spelats, blir alla Sportspel på resultatet återbetalade om inte annat anges, med undantag för Sportspel på marknader som inte påverkas av matchens speltid.

För 2-vägsmarknader gäller push-regler såvida inget annat anges nedan. Satsningar på singelspel återbetalas och när det gäller flervalsspel/parlays räknas sektionen som icke-deltagare.

Om spelplatsen ändras kommer Sportspel som redan har placerats att gälla, förutsatt att hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om hemmalaget och bortalaget byter plats kommer Sportspel som lagts på den ursprungliga uppställningen att vara ogiltiga.

Live-spel

Sportspel på live odds inkluderar alltid övertidsresultat. Poängen räknas oavsett om de görs före eller efter att du spelat.

Teasers

Teasers/Super Teasers/Monster Teasers tillåter justering av poängspridningen och totalpoängen för två eller fler lag. Ett bestämt antal poäng köps för alla val i en teaser. Antalet valda lag och antalet valda poäng bestämmer oddsen för utbetalningen.

6-poängs Teasers:

2 lag = -120/1.83

3 lag = +160/2.6

4 lag = +260/3.6

5 lag = +400/5

6 lag = +600/7

6,5-poängs Teasers:

2 lag = -130/1.76

3 lag = +150/2.5

4 lag = +230/3.3

5 lag = +350/4.5

6 lag = +500/6

7-poängs Teasers:

2 lag = -140/1.71

3 lag = +130/2.3

4 lag = +200/3

5 lag = +320/4.2

6 lag = +450/5.5

10-poängs Teasers (Super)

3 lag = -120/1.83 (push förlorar)

13-poängs Teasers (Monster)

4 lag = 140/1.71 (push förlorar)

Alla val måste gå igenom för att ditt spel ska vinna. Om ett av valen i teasern blir en push, kommer den falla ner till nivån under, under förutsättning att en lägre nivå erbjuds för den aktuella teasern.

En push i en 2 lags-teaser utan förlust räknas som ’no action’ och insatsen återbetalas.

När ett sportspel placeras på en super/monster-teaser resulterar en push i förlust.

Teaser-spel är endast tillåtna före match och för utvalda ligor, inklusive:

 1. Vanliga teasers för NFL och NCAAF, 6, 6½ och 7 poäng.
 2. SUPER TEASERS: 3 lags-teaser - köp av 10 poäng, oavgjort förlorar, odds -120/1.83
 3. MONSTER TEASER: 4 lags-teaser – köp av 13 poäng, oavgjort förlorar, odds -120/1.83
Köpa poäng

Genom att köpa poäng kan du ändra på poängspridningen eller totalpoängen för en match i Amerikansk fotboll. Du kan flytta poängspridningen för att få mer poäng när du spelar på en underdog, och färre poäng när du spelar på favoriten. Du kan flytta totalen för att få en högre total när du spelar under eller en lägre total när du spelar över.

Vinnare

Spel kommer att avgöras enligt den sista ligapositionen, inklusive Playoffs och enligt den officiella webbplatsen för eventet.

Spela på vem du tror blir matchvinnare. Sportspel inkluderar eventuell övertid. Om matchen slutar oavgjort kommer 2-vägsspel på vinnaren att vara ogiltiga.

Handikapp

Spela på vem som blir matchvinnare enligt givet handikapp.

Över/Under/Totala Poäng

Spela på om poängen som görs av båda lagen kommer vara över eller under ett visst antal.

Totalt antal Field Goals

Totala Field Goals 1:a halvlek

Förutspå hur många FG’s som görs under 1:a halvlek. Om 1:a halvlek inte spelas färdigt ogiltigförklaras alla spel, såvida inte utgången redan blivits bestämd.

Totala Field Goals 2:a halvlek

Förutspå hur många FG’s som görs under 2:a halvlek. Om 2:a halvlek inte spelas färdigt ogiltigförklaras alla spel, såvida inte utgången redan blivit bestämd.

1:a Halvlek

Sportspel avgörs enbart på resultat i första halvlek.

Sportspel ogiltigförklaras om matchen avbryts innan halvtid.

Om en match avbryts under andra halvlek är alla Sportspel placerade på första halvleken fortfarande giltiga.

2:a Halvlek

Sportspel på resultat i andra halvlek inkluderar övertid.

1:a poängspel i 2:a halvlek

Förutspå 1:a poängspel i 2:a halvlek. 2:a halvlek inkluderar övertid om inte annat anges. Möjliga val är: TD, FG, Safety, No Score. Om matchen inte spelas klart ogiltigförklaras alla spel, såvida inte utgången redan blivit bestämd.

1:a/2:a/3:e Quarter

Sportspel avgörs enbart på resultatet i en quarter.

Om matchen inte avslutades kommer Sportspel på quarters vara giltiga förutsatt att quartern du spelade på spelades färdigt.

4:e Quarter

Sportspel som avgörs på resultatet för den 4:e quartern inkluderar övertid (om inte annat anges).

Halvtid/Fulltid

Spela på matchresultatet vid halvtid och fulltid.

Exempel: Om du väljer 1/2, spelar du på att hemmalaget leder i första halvlek och att bortalaget vinner matchen.

Övertid räknas inte in i halvtid-/Fulltidsspel.

Udda/Jämt

Ett sportspel på om det totala antalet poäng under matchen kommer vara udda eller jämt.

Först att få poäng/Sist att få poäng

Första/Sista lag att få poäng betyder Sportspel på vilket lag som kommer göra det första eller sista poänget i en match. Om en match avbryts efter att en poäng gjorts, gäller att Sportspel på första lag att göra poäng är giltiga, medan Sportspel på att det sista laget att göra poäng blir ogiltiga.

Om en match avbryts utan att några poäng har gjorts ogiltigförklaras alla Sportspel på Först att få poäng/Sist att få poäng.

Totala lagpoäng

"Totala lagpoäng" påminner om över/Under -Sportspel.

Vinst/förlust avgörs av ett visst lags antal ihopsamlade poäng.

Att kvalificera sig

Skulle ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen och en fri övergång (bye) tilldelas, ogiltigförklaras alla kvalificeringsspel.

Övertid

Spela på om matchen kommer gå över i övertid eller inte.

Halvlek/Quarter med flest antal poäng

Sportspel på Halvlek/Quarter med flest gjorda poäng inkluderar övertid. Push-regler gäller.

Touchdowns

"Touchdowns" liknar över-/Under-Sportspel.

Vinst/förlust avgörs av antal Touchdowns för båda lagen.

Touchdown scorers

En Touchdown-målgörare (Touchdown scorer) är spelaren som har bollen i motståndarens slutzon.

Sportspel på spelare som inte deltar i matchen kommer ogiltigförklaras.

Om en match överges kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, om inte en Touchdown redan har gjorts.

Om en Touchdown redan har gjorts kommer alla Sportspel på First Touchdown Scorer att gälla. Sportspel på Anytime Touchdown Scorers kommer att ogiltigförklaras såvida inte resultatet redan har fastställts, och Sportspel på Last Touchdown Scorer kommer att ogiltigförklaras.

Vinstmarginal

Spela på matchvinnaren och vad vinstmarginalen är. Eventuell övertid inkluderas.

Race till 10

Spela på vilket lag som kommer vara först med att göra 10 poäng i matchen. Om matchen avbryts eller avgörs innan 10 poäng har gjorts av något av lagen, ogiltigförklaras Sportspelen.

Andra halvan – först att få 5/10/15/20 poäng

Förutspå vilket lag som blir först med att få 5/10/15/20 päong i andra halvan. Andra halvan inkluderar övertid om inte annat anges. Om matchen inte spelas klart ogiltigförklaras alla spel såvida inte reslutatet redan har bestämts.

AUSSIE RULES

 

ALLMÄNT

Alla Sportspel avgörs enbart av de officiella AFL-resultaten.

Alla Australian Rules-Sportspel avgörs vid slutet av ordinarie tid, om inte annat anges.

Om det blir övertid kommer all head-to-head sportspel avgöras inklusive övertid.

Om en match avbryts innan slutet av ordinarie tid är alla Sportspel på matchen ogiltiga, med undantag för de Sportspel som gjorts utan sådana villkor.

Alla Sportspel är giltiga om en match flyttas och spelas inom 48 timmar från den ursprungliga starttiden.

även om en match byter spelplan kommer alla Sportspel att gälla, såvida inte spelplatsen byts ut till motståndarnas hemmaplan. I så fall ogiltigförklaras alla Sportspel.

REGLER FÖR AFL-SPORTSPEL

Alla Sportspel avgörs utifrån det officiella AFL-resultatet. Detta inkluderar matchvinnare och målstatistik.

Matcher under ordinarie säsong och Grand Final inkluderar inte övertid. Om en match slutar oavgjort när det inte finns en marknad för detta ogiltigförklaras alla Sportspel. I försäsongsmatcher såsom NAB-cupen och finalserien (exklusive Grand Final) där övertid spelas, ska Sportspel avgöras på ordinarie speltid. övertid inkluderas inte.

I syfte att avgöra framtida marknader som Make the Grand Final/Minor Premiership/Premiership/Topp 4/ Topp 8, kommer alla poängavdrag beslutade av AFL på grund av regelbrott att gälla.

Brownlow Medal sportspel utbetalas enligt de officiella resultaten presenterade under prisutdelningen. I händelse av att två eller fler spelare har samma antal poäng, gäller Dead Heat-regeln.

Coleman Medal -sportspel ska endast baseras på den ordinarie säsongen - NAB-cupen eller någon annan försäsongsmatch gäller inte. Finalserien är inte heller giltig.

Angående sportspel på första poänggörare är Sportspel på spelare som inte deltar i matchen ogiltiga. Om din spelare inte spelar (avbytare), eller börjar spela först efter att ett mål gjorts, ogiltigförklaras Sportspel på att spelaren ska göra första målet.

Wire-to-Wire-marknaden baseras på att det valda laget leder matchen i slutet av varje quarter.

Sportspel på vilken tid det första målet görs baseras på den officiella AFL-klockan. Dead Heat-regeln gäller för alla antepost/futures-marknader som avgörs av en slutsegrare.

SPECIFIKT OM SPELET

För poäng gäller = Mål (6 poäng) + Behinds (1 poäng).

Likt många andra typer av fotboll, fås poäng genom att göra mål. I Australiensisk Fotboll finns det två typer av poäng, mål och behind. En måldomare dömer om ett det blir mål eller en behind.

SPELTID

Längden på en match i Australiensisk Fotboll kan variera från liga till liga, men generellt handlar det om cirka 15 - 25 minuter per quarter. I AFL pågår varje quarter i 20 minuter plus tillägg - vilket kompenserar för tid som gått till spillo under spelstopp, som när bollen går utanför spelplanen, skador, mål (eller behinds), eller när domaren sätter vinkeln för en frispark. Tiden kontrolleras av två funktionärer utanför planen, som kallas "timekeepers" och som ger ljudsignalen i början och i slutet av varje quarter. En typisk AFL quarter kan pågå från 27 till 33 minuter, men kan vara ännu längre om till exempel skador orsakar förseningar. AFL-pauser efter den första och den tredje quartern är sex minuter långa, medan halvtidspausen är på 20 minuter. Därför kommer en match med quarters som pågår i genomsnitt i 30 minuter att bli totalt två och en halv timme.

1:a Quarter / 2:a Quarter / 3:e Quarter / 4:e Quarter

Sportspel som avgörs av 1:a, 2:a, 3:e, 4:e slutresultatet i en Quarter.

Om en match avbryts under något tillfälle gäller att de Quarter-marknader som redan har avgjorts fortsätter att gälla.

1:a HALVLEK/2:a HALVLEK

Sportspel avgörs enbart på resultatet i första halvlek eller på resultatet i andra halvlek.

Sportspel kommer att bli ogiltiga om matchen avbryts innan halvtid. Om en match avbryts under andra halvlek är fortfarande alla Sportspel på resultatet i första halvlek giltiga.

SLUTSEGRARE

Som det står skrivet i AFL-stadgarna ovan och generellt sett för slutsegrare, avgörs Sportspel enligt den officiella slutgiltiga ligapositionen.

FÖRST/SIST MED ATT GÖRA POÄNG
 • Poäng – först/sist med att göra någon sorts poäng – mål eller behind;
 • Mål – först/sist med att göra Mål;
 • Behinds – först/sist med att göra Behind;

Totalt antal Poäng, Mål eller Behinds

Spela på hur många poäng (kombinerat mellan Mål & Behinds), Mål eller Behinds (där poäng räknas separat) - som kommer att göras under matchen .

VINSTMARGINAL

Spela på vilket lag du tror vinner matchen och med vilken vinstmarginal.

RACE TILL (POÄNG/MÅL/BEHINDS)

Spela på vilket lag som först når ett visst antal Poäng, Mål eller Behinds under matchen.

BANDY

 

Allmänt

Alla matcher måste starta på utsatt tid för att Sportspel ska vara giltiga. Ett undantag görs om felaktig starttid visas på vår webbsida. Inställda eller senarelagda matcher ogiltigförklaras, förutsatt att de inte flyttas och spelas på samma datum (lokal tid) eller att något annat anges i reglerna. Om spelplatsen ändras gäller Sportspel som redan har placerats, förutsatt att hemmalaget spelar hemma. Om hemmalag och bortalag bytt plats, ogiltigförklaras Sportspel placerade på den ursprungliga uppställningen.

Om den schemalagda speltiden ändras från 2 halvlekar på 45 minuter till 3 perioder på 30 minuter, är Fulltidsspel giltiga medan halvtidsspel ogiltigförklaras.

Alla marknader baseras på resultat i ordinarie tid – exklusive eventuell övertid om inte annat angetts. Om en marknad erbjuds som 2Way och matchen slutar oavgjort, gäller Push-regler.

Vinnare

Spela på vem du tror vinner ligan/turneringen. Sportspel avgörs enligt slutställningen, inklusive slutspel (om det spelas) om inte annat anges.

1X2

Spela på hur matchen kommer att sluta. Det finns 3 möjliga resultat:

1 – Hemmalaget vinner

X – Oavgjort

2 – Bortalaget vinner

Handikapp

Spela på vem du tror vinner matchen efter att handikapp lagts till i resultatet.

Över/Under

Spela på om totalt antal mål som görs av båda lagen kommer vara över eller ett visst antal.

BASEBALL

 

ALLMÄNT

Alla matcher måste starta på utsatt datum (lokal tid) för att sportspel ska gälla. Om matchen inte startar på utsatt startdatum kommer alla spel att ogiltigförklaras. Undantaget är om vi på webbplatsen visar felaktig starttid.

Om spelet avbryts och avslutas efterföljande dag kommer alla Sportspel att anses ogiltiga (om inget annat anges i dessa regler).

Alla vad inkluderar extra spelomgångar, om inget annat anges.

Det måste vara minst 5 hela spelomgångar om inte hemmalaget leder efter 4½ spelomgångar, för att vadslagning på Money Line skall gälla. Om matchen avbryts utses vinnaren baserat på den sista fullständiga spelomgången om inte hemmalaget spelar oavgjort, eller tar ledningen i den sista halvan av omgången, vilket då leder till att spelet avgörs av poängställningen när matchen avbryts. Pengarna återbetalas om hemmalaget spelar oavgjort och spelet sedan avbryts. Avbrutna spel kommer inte att fortsätta följande dag.

Matchen måste hålla på minst 9 hela omgångar (eller 8½ omgångar om hemmalaget leder) för att Sportspel med över/Under eller Full Lines skall gälla, om inte annat anges.

3-way Money Line-marknaden är relaterad till de 9 första omgångerna. I fastställande av resultat kommer extraomgånger som spelas att exkluderas.

Extraomgång-marknaden refererar till vilken omgång som helst, som spelas efter att 9 omgångar har slutat oavgjort.

Högsta poängperiod kommer att fastställas med resultatet inklusive eventuella extraomgångar som spelas.

För matcher med 7 omgångar måste matchen hålla på minst 7 hela omgångar (eller 6½ omgångar om hemmalaget leder) för att Sportspel med över/Under eller Run Lines skall gälla, om inte annat anges.

I två-vägs spel gäller Push regler om inget annat anges nedan. Insatser på singelspel betalas tillbaka, och i multipla/kombinationsspel räknas dessa som icke-deltagare.

Om platsen matchens spelplats ändras kommer redan placerade Sportspel att gälla, så länge som hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om det sker ett byte mellan hemmalaget och bortalaget för en redan listad match, kommer alla ursprungliga Sportspel som baseras på originalupplägget att ogiltigförklaras.

När det gäller ett avbrutet MLB Playoff-spel, eller College Baseball Tournament-spel, gäller alla satsningar och kommer att betygsättas efter spelets slut.

LIVE-SPEL

Alla Sportspel gäller oavsett om kastarna byts ut. Extra omgångar räknas.

MLB-SATSNINGAR

För alla prop-spel måste spelaren/spelarna starta och antingen kasta minst en pitch (om pitchers) eller ha minst en plate appearance (om positionspelare) i den angivna matchen för att satsningen ska gälla.

Vid alla slagmansprop-spel måste den motsatta listade pitchern starta och kasta minst en pitch för att satsningen ska gälla.

För att alla prop-spel ska gälla måste matchen gå minst 9 innings (8.5 innings om hemmalaget leder) såvida inte resultatet har fastställts och minst 5 innings har spelats (4,5 innings om hemmalaget leder).

 • Spel på ’’Total Bases Propositions’’ beräknas genom att addera alla hits en slagman gör enligt: Singel = 1 bas, Dubbel = 2, Trippel = 3, Home Run = 4.
 • Pitcher-förslagen “Total Runs Allowed “ inkluderar både intjänade och otjänta runs.
 • Head to head-spelarprops för en specifik match kommer att gälla så länge spelarna startar och matchen blir officiell.
MONEY LINE

Spela på vilket lag du tror vinner matchen.

RUN LINE

Vinst/förlust avgörs av båda lagens sammanlagda rundor, jämfört med antal rundor som angavs innan spelet startade.

RUN LINE -1,5

Du vinner om ditt lag vinner med en differens på två eller flera rundor.

RUN LINE + 1,5

Du vinner om ditt lag vinner eller förlorar med en runda.

Ö/U/TOTALS/2W TOTALA RUNDOR

Förutspå det totala antalet rundor som görs under matchen.

ÖVER 9,5

Ditt sportspel vinner om det görs fler än 9 rundor i matchen, annars förlorar du din insats.

UNDER 9,5

Ditt sportspel vinner om det görs färre än 10 rundor i matchen, annars förlorar du din insats.

UNDER 9

Ditt sportspel vinner om det görs mindre än 9 rundor i matchen.

Om det görs exakt 9 rundor under matchen så kommer din insats att återbetalas, i annat fall så förlorar du din insats.

ÖVER 9

Ditt vad vinner om det genomförs fler än 9 rundor i matchen.

Om det exakt genomförs 9 rundor under matchen så kommer din insats att återbetalas, i annat fall så förlorar du din insats.

1:A HALVLEK (5 OMGÅNGAR)

Alla vad som placeras på baseball och som gäller för första halvleken, avgörs via poängställningen efter fem hela omgångar.

Matchen måste ha gått minst 5 hela omgångar för att Sportspel ska gälla.

UDDA/JÄMNT

Spela på om det totala antalet omgångar under en match kommer att vara ett udda eller jämnt antal.

Matchen måste hålla på minst 9 hela omgångar (eller 8½ omgångar om hemmalaget leder) för att Sportspel ska gälla.

SPORTSPEL I SERIER

Sportspel ogiltigförklaras om det bestämda antalet matcher (enligt de respektive styrande organisationerna) inte uppnås eller om antalet ändras.

FÖRST TILL 3 RUNDOR

Spela på vilket lag du tror blir först med att göra 3 rundor.

Om inte något av lagen gör 3 rundor, kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

FÖRSTA/SISTA HOME RUN

Första/Sista home run innebär att man spelar på vilket lag som gör den första och sista Home run.

Om en match avslutas utan att en Home run gjorts så kommer alla Sportspel på Första/Sistsa Home run att ogiltigförklaras.

Om en match avbryts efter att en Home run gjorts, så kommer alla Sportspel på Första Home run att gälla medan alla Sportspel på Sista Home run att ogiltigförklaras. Om en match avbryts utan att en Home Run blivit gjord så kommer alla Sportspel på Första/Sista Home run att ogiltigförklaras.

TOTALT ANTAL LAGRUNDOR

Att satsa på Totalt antal rundor för laget liknar sportspel med över / Under odds. Vinst/ förlust avgörs av antalet rundor som det specifika laget gör.

Matchen måste gå minst 9 hela omgångar (eller 8½ omgångar om hemmalaget leder) för att sportspel ska gälla.

VINNAREN AV FöRSTA OMGÅNGEN (före matchen) & 1-9 OMGåNGEN MONEY LINE 3 SäTT (live)

Spela på vem som blir vinnare i slutet av den första omgången. Sportspel kan göras genom att antingen välja hemmavinst, oavgjort eller bortavinst.

1:A OMGÅNGEN RUN LINE (före matchen) & 1-9 OMGÅNGEN LINE HANDICAP (live)

Spela på vem som blir vinnare i slutet av den första omgången med hänsyn till gällande handikapp.

1:A OMGÅNGEN Ö/U (före matchen) & 1-9 OMGÅNGEN LINE HANDICAP (live)

Spela på antal rundor båda lagen har i slutet av 1: a omgången.

1:A OMGÅNGEN O/E

Spela på om det totala antalet rundor för båda lagen kommer att vara ett udda eller jämnt antal.

LAGET MED FLEST RUNDOR

Vilket lag gör flest rundor under en omgång. Push-regler gäller.

TOTALA RUNDOR 3, 5 ELLER 7

Spela på totalt antal rundor för båda lagen, efter 3, 5 eller 7 omgångar.

3W RUN LINE & 3W HANDICAP

Spela på vem du tror vinner med förvalt handikapp. Det finns 3 möjliga utfall vid spel med förvalt handikapp - hemmavinst, oavgjort och bortavinst.

3W TOTAL

Spela på om båda lagens totala antal omgångar kommer att vara över, under eller exakt förvalt antal.

VINSTMARGINAL

Spela på vilket lag du tror vinner samt hur många rundor de kommer vinna med, från de givna alternativen.

LAGETS TOTALA O/E

Det gäller att tippa på ett specifikt lags totala antal omgångar är ett udda eller jämnt antal.

DUBBLA RESULTAT / HTFT

Spela på matchresultatet efter de 5 första omgångarna (innings) och slutet på matchen (extra omgångar räknas). Om en match överges kommer Sportspelet att ogiltigförklaras. Om resultatet, efter extraomgången, är oavgjort kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

KVALIFICERING

Om ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen, och särskilda förmåner tilldelas (bye), kommer alla kvalspel eller vem som vinner turneringen att ogiltigförklaras.

SLUTPLACERING (Outright)

Sportspel på ligans finalplaceringar inkluderar slutspel.

BOXNING

 

ALLMÄNT

Om en match inte äger rum som planerat och inte spelas på samma datum (lokal tid) kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras. Undantaget är om vi annonserar en felaktig starttid.

Om en match inte äger rum som planerat och inte spelas på samma datum (lokal tid) kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras. Undantag gäller om: 1) vi annonserar en felaktig starttid och 2) om vi sätter upp en match med ett förväntat datum innan det exakta datumet är känt. När ett officiellt meddelande har gjorts gällande matchdatum kommer matchen att korrigeras till det officiella datumet och kommer sedan att omfattas av normala regler.

Klockljudet är tecknet för starten av den första ronden gällande speländamål.

När en fighter misslyckas med att svara på klockan för kommande rond har hans motståndare ansetts ha vunnit i föregående rond.

Vid förklaring av “Ingen tävling “ eller “Teknisk oavgjort “ kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras och insatser kommer att återbetalas, med undantag för marknader där resultatet redan har fastställts.

VINNARE

Alla Sportspel kommer att vara giltiga oavsett ändring av antal ronder.

Beslut om oavgjort - alla Sportspel blir ogiltiga och insatser återbetalas om inte annat anges (3 Way ML). Detta inkluderar en match som slutar i ett majoritetsbeslut om oavgjort. Sportspel kommer avgöras enligt det officiella resultatet som annonseras i ringen. Efterföljande överklaganden/rättelser kommer inte påverka (om inte rättelsen var på grund av mänsklig faktor när resultatet annonserades).

VINSTSÄTT

Om antalet ronder i en match ändras kommer Sportspel som redan har placerats att ogiltigförklaras och insatser att returneras.

Oavgjort eller Tekniskt Oavgjort - Oavgjort enligt resultatkortet. Tekniskt Oavgjort är om domaren stoppar matchen innan den 5:e ronden startar, av någon annan anledning än Knockout, Teknisk Knockout eller diskvalificering och resultat i alla Sportspel ogiltigförklaras.

Knockout - Knockout är när boxaren inte står upp efter att domaren räknar till 10.

Teknisk Knockout är när regeln om 3 knockouts träder i kraft eller om domaren kliver in. Om hörnan stoppar matchen räknas det som teknisk knockout om inte matchen senare avgörs av domarnas resultatkort eller det beslutas om ''Ingen Tävling'' ("No Contest").

Tekniskt Domslut - Domslutet tas enligt resultatkorten fördelade mellan domarna. Tekniskt domslut avgörs av domarnas resultatkort vid något annat tillfälle än vid slutet av de planerade ronderna. I händelse av ett tekniskt domslut innan slutet av matchen kommer alla marknader som kan regleras som beslut att avgöras som beslut.

TOTALT ANTAL RONDER

Om antalet ronder i en match ändras kommer Sportspel som redan har placerats att ogiltigförklaras och insatser returneras.

För att avgöra om ett sportspel har vunnit eller inte när halva ronder nämns, gäller att 1 minut och 30 sekunder av respektive rond fastställer när halva ronden har gått för att bestämma under och över. När det gäller damboxning och 2-minutersronder över 1:00 kommer att definiera halvan av ronden.

Till exempel: över 90 sekunder in i den 7:e ronden av en boxningsmatch kommer att vara lika med över 6,5 ronder.

REGULAR SEASON WINS

Alla schemalagda matcher måste spelas för att Sportspel ska gälla.

KNOCKDOWN SPORTSPEL

För avvecklingsändamål definieras en knockdown som en boxare som KO'd eller får en obligatoriskt 8-räkning (allt som domaren anser vara ett misstag räknas inte).

ROUND OR GROUP OF ROUNDS SPORTSPEL

Om antalet ronder i en match ändras kommer Sportspel på ronder som redan har placerats att annulleras och insatser kommer att returneras.

För speländamål är sportspel på ronder eller gruppronder för en boxare att vinna med KO, TKO eller diskvalificering under den ronden eller gruppronderna. I händelse av ett tekniskt beslut (Technical Decision) innan slutet av matchen kommer alla satsningar att avgöras som vinst genom beslut (Decision).

UNDER VILKEN ROND AVSLUTAS MATCHEN/NÄR AVSLUTAS MATCHEN

Om antalet ronder i en match ändras kommer Sportspel som redan har placerats att annulleras och insatser kommer att returneras.

För speländamål gällande "Fight To Go The Distance" kommer utfallet att bli detsamma oavsett om deltagarna i matchen vinner på poäng eller om matchen slutar med oavgjort, efter att antalet schemalagda ronder har avlutats.

I händelse av att ett tekniskt beslut förklaras, kommer båda marknaderna att baseras på den sista slutförda ronden. Denna regel gäller även Totalt Antal Ronder.

BILJARD OCH SNOOKER

 

SLUTSEGRARE

Icke-deltagande betyder inget sportspel - med undantag för Sportspel lagda på spelare som deltar i kvalet till en viss turnering men misslyckas med att kvalificera sig till huvudturneringen. Sådana Sportspel räknas som förlorade. Alla deltagare i en given turnering blir prissatta för att stå som slutsegrare i turneringen. Each-Way sportspel finns tillgängligt. Detaljer visas under namnet på tävlingen.

MONEY LINE

Spela på vilken spelare du tror vinner matchen. Om matchen startar men inte slutförs är det spelaren som tagit sig till nästa omgång eller vunnit som räknas som vinnare när sportspel avgörs. Om en match inte startat överhuvudtaget, återbetalas alla insatser.

HANDIKAPP

Om föreskrivet antal frames i en match inte fullförs, ändras, eller skiljer sig från de man kan spela på, ogiltigförklaras alla Sportspel. Om någon diskvalificeras eller drar sig ur blir alla Sportspel ogiltiga.

Om en match startar men inte spelas klart av någon anledning eller om en match inte startar överhuvudtaget, blir alla Sportspel återbetalade.

ÖVER/UNDER

Om föreskrivet antal frames i en match inte fullförs, ändras, eller skiljer sig från de man kan spela på, ogiltigförklaras alla Sportspel. Om någon diskvalificeras eller drar sig ur blir alla Sportspel ogiltiga.

Om en match startar men inte spelas klart av någon anledning eller om en match inte startar överhuvudtaget, blir alla Sportspel återbetalade.

FÖRSTA FRAME

I händelse av att första frame inte spelas färdigt blir alla Sportspel ogiltiga.

HALVTID/FULLTID

Spela på det du tror blir resultatet efter att hälften av alla frames blivit spelade och vem som blir den övergripande vinnaren av matchen. Alla Sportspel blir ogiltiga om matchen inte spelas färdigt.

FÖRST TILL 3 FRAMES

Spela på vem du tror först når 3 Frames.

Någon av spelarna måste vinna 3 frames för att Sportspel ska gälla.

DART

 

ALLMÄNT

Alla matcher måste starta på schemalagt datum för att Sportspel ska gälla. Undantaget om vi visar fel starttid. Alla Sportspel som gäller före matchen har startat, men som placeras när matchen redan påbörjats, kommer att ogiltigförklaras.

Inställda eller uppskjutna matcher är ogiltiga så länge matchen inte arrangeras om och spelas på samma datum (lokal tid) eller om annat anges i reglerna.

OUTRIGHT

Förutse vinnaren av turneringen. Om det skulle förekomma en non-runner blir alla spel annullerade.

MONEY LINE

Om en match startar men inte spelas klart, kommer spelaren som går vidare till nästa omgång eller som tilldelas segern, att anses som vinnare.

2-wayspel kommer att ogiltigförklaras om matchen blir oavgjord.

HANDICAP

Om en match inte går alla omgångar, inte spelas klart, ändras eller skiljer sig från det som erbjuds för speländamål, blir alla Sportspel ogiltiga. Alla Sportspel kommer att ogiltigförklaras om matchen inte spelas klart.

ÖVER/UNDER

Om det bestämda antalet omgångar inte spelas klart, ändras eller skiljer sig från de som erbjuds för sportspeländamål, blir alla Sportspel ogiltiga. Alla Sportspel kommer att ogiltigförklaras om matchen inte spelas klart.

IN-PLAY SPORTSPEL

Sportspel på matcher som avbryts innan det bestämda antalet omgångar görs kommer att ogiltigförklaras.

ÖVER/UNDER FÖRSTA LEG TOTAL CHECKOUT

Spela på vad den totala checkouten blir i nästa leg/set. Alla Sportspel ogiltigförklaras om nästa leg/set inte avslutas.

E-SPORT

 

ALLMÄNT

Sportspel avgörs enligt det officiella resultatet som bestäms av den aktuella styrande organisationen för tävlingen i fråga. Om en match inte spelas eller skjuts upp, är Sportspel på matchen ogiltiga, om den inte spelas inom 48 timmar från ursprunglig starttid eller att en ny tävling öppnas för sportspel om nödvändigt.

Om en spelare eller ett lag spelar med ett felstavat alias eller med ett smurfkonto, är resultaten och Sportspelen fortfarande giltiga, om det inte är uppenbart att det inte är spelaren/laget som var tänkta att spela just den matchen.

Om en spelare/ett lag får en walkover för åtminstone en match/karta/runda innan matchen startar, blir alla Sportspel ogiltiga.

VINNARE FULLTID

Spela på vilken spelare/lag som kommer att vinna matchen (karta/runda om det istället visas i titeln). Om en match eller karta påbörjas, men inte slutförs, blir alla Sportspel ogiltiga. Ett undantag görs när en spelare blir diskvalificerad, i så fall är det spelaren/laget som tilldelas segern i enlighet med den officiella organisatörens beslut som räknas som vinnare. Om det schemalagda antalet rundor/kartor har ändrats, gäller att Sportspel på Vinnare fortfarande är giltiga.

HANDIKAPP & ÖVER/UNDER FULLTID

Handikapp är ett sätt att göra oddsen mer konkurrenskraftiga genom att ge underdogs mer av en fördel gentemot favoriter.

Handikappmarknader fastställs beroende på ligan de spelas i. För Starcraft och Dota handlar det om kartor, i Counter Strike handlar det om rundor och så vidare. Sportspel avgörs beroende på slutresultatet (kartor/rundor som vunnits av vardera lagen) med det givna handikappet som läggs till.

över/Under eller Sportspel på totalen är en förutsägelse om det kommer krävas över eller under ett givet antal matcher/kartor/rundor för att få fram en vinnare.

Om matchen inte slutförs av någon anledning eller om det schemalagda antalet kartor/rundor ändras, gäller att Sportspel på Handikapp och över/Under blir ogiltiga.

LIVE

Alla Sportspel blir ogiltigförklarade om en match spelas om till följd av att den blir oavgjord eller på grund av fel i anslutningen. Matchen som spelas om kommer att anses som en separat live-tävling.

FOTBOLLSAGGREGAT

 

Allmänt

Live aggregat är ett par nya spelmarknader som täcker en grupp av händelser som alla startar vid, eller runt samma tid.

Marknaderna avgörs baserat på det aggregerade resultatet av alla matcher.

Om till exempel sex Champions League-matcher startar samtidigt en tisdag kväll vid samma tid (21.00), täcker live aggregat marknaderna alla sex matcher. Spelare kan sedan lägga livespel på aggregatet för alla sex matcher, såsom Över/Under 22,5 mål.

Observera: Live aggregat är för närvarande endast tillgängligt på mobil.

Live aggregat eventvyn kan nås från:

 • En ikon på Live Carousel
 • Live sammanfattning på startsidan

Länkar till hamburgermenyn (både sport- och liveflikar)

Den innehåller statistik och incident widgets som uppdateras i real tid med Sports Data API.

Om en av matcherna i av de aggregerade eventen försenas med mer än 5 minuter eller skjuts upp/överges, ställs hela aggregatet in.

1X2 - Matchvinnare

Tippa det slutliga resultatet av det aggregerade eventet. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om matchen inte slutförs.

FT Asian HC

Tippa vilket lag som kommer att vinna matchen efter att handikapp-poängen har tillämpats, exklusive handikapp oavgjort. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om matchen inte slutförs.

FT Ö/U

Tippa det totala antalet mål gjorda i det aggregerade eventet. Om eventet inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

Totalt antal mål

Tippa det alternativa antalet mål gjorda i det aggregerade eventet. Om eventet inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

Totalt antal lagmål

Tippa antalet mål som görs av ett visst lag i det aggregerade eventet. Om eventet inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

Alla lag gör mål

Tippa om alla lag i det aggregerade eventet kommer att göra minst ett mål vardera. Om eventet inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

Vinstmarginal

Tippa vilket lag som kommer vinna matchen så väl som vinstmarginalen. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om matchen inte slutförs.

3Way handikapp

Tippa vilket lag som kommer att vinna matchen efter att handikapp-poängen har tillämpats, exklusive handikapp oavgjort. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om matchen inte slutförs.

Halvtid/Fulltid

Tippa resultatet av det aggregerade eventet vid halvtid och fulltid. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om matchen inte slutförs.

Första laget att göra mål

Tippa vilket lag som gör det första målet i det aggregerade eventet. Om eventet inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

Sista laget att göra mål

Tippa vilket lag som gör det sista målet i det aggregerade eventet. Alla spel kommer att ogiltigförklaras om matchen inte slutförs.

1:a hemmalaget att göra mål

Tippa vilket hemmalag som gör det första målet i det aggregerade eventet. Om eventet inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

1:a bortalaget att göra mål

Tippa vilket bortalag som gör det första målet i det aggregerade eventet. Om eventet inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

Alla hemmalag gör mål

Tippa om alla hemmalag i det aggregerade eventet kommer att göra minst ett mål vardera. Om eventet inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

Totalt antal mål 1:a halvlek

Tippa det totala antalet mål gjorda i 1:a halvlek i det aggregerade eventet. Om halvleken inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

Totalt antal lagmål 1:a halvlek

Tippa det alternativa antalet mål gjorda i 1:a halvlek i det aggregerade eventet. Om halvleken inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

Alla bortalag gör mål

Tippa om alla bortalag i det aggregerade eventet kommer att göra minst ett mål vardera. Om eventet inte slutförs ska alla spel ogiltigförklaras om inte marknaden redan har fastställts.

GAELISK SPORT

 

ALLMÄNT

Alla Sportspel avgörs på ordinarie speltid. Extratid räknas inte, om inte annat anges.

Alla matcher måste starta på det utsatta datumet (lokal tid) för att Sportspel ska vara giltiga. Ett undantag görs om felaktig kick-off tid meddelas på vår hemsida. Om platsen där matchen skall äga rum ändras, kommer Sportspel att gälla så länge hemmalaget fortfarande spelar hemma. Om hemmalaget och bortalaget byter plats kommer Sportspel som lagts på den ursprungliga uppställningen att ogiltigförklaras.

Inställda eller uppskjutna matcher är ogiltiga, så länge de inte är spelas på samma datum (lokal tid) eller om något annat anges i reglerna.

För att kunna få fram till ett resultat räknas ett mål som 3 poäng och en poäng som 1 poäng, så att slutresultatet kan fastställas.

OUTRIGHT

Alla outright-spel skall gälla oberoende av förändringar gällande säsongslängd eller format.

MONEY LINE

Spela på vem du tror vinner matchen. Det finns 3 möjliga utfall:

1 - Hemmalaget vinner

X - Oavgjort

2 - Bortalaget vinner

HANDICAP

Spela på vinnaren av matchen, genom att tillämpa det givna handikappet på slutresultatet (mål = 3, poäng = 1). Om det erbjuds som 2 way (utan odds för oavgjort) och efter att handikappet har tillämpats och resultatet är oavgjort, kommer Sportspel att återbetalas.

ÖVER/UNDER

Spela på om de poäng som görs av båda lagen, inklusive mål (1 mål = 3 poäng) kommer att vara över eller under ett visst antal.

HALVTID/FULLTID

Spela på resultatet i slutet av 1: a halvlek och resultatet i fulltid. Extratid räknas inte. Om spelet avbryts, kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

1:A HALVLEK: MONEY LINE, HANDICAP OCH ÖVER/UNDER

Sportspel avgörs av resultatet i första halvlek. Om matchen avbryts innan halvtid, kommer Sportspelet ogiltigförklaras. Om matchen avbryts under andra halvlek kommer alla Sportspel som gäller för första halvlek fortfarande att vara giltiga.

LIVE SPEL

Sportspel på matcher som avbryts innan slutförandet av det ordinarie antalet omgångar kommer att anses ogiltiga.

GOLF

 

ALLMÄNT

Om en golfspelare drar sig ur innan starten på en turnering kommer alla Sportspel på den deltagaren att ogiltigförklaras. Sportspel gäller från det att spelaren har slagit ut från tee vid det första hålet.

OUTRIGHT-SATSNINGAR/BÄST I LANDET (BÄST I USA, STORBRITANNIEN, IRLAND OSV.)

Alla outright-satsningar avgörs av spelaren som vinner trofén. Resultatet från playoff tas med i beräkningen. Oavgjortregler kommer tillämpas och satsningar på Outright-spel kan bli föremål för regel 4 (avdrag).

Alla satsningar gäller förutom de som placerades på deltagare som inte tävlade den första rundan. Resultat från den officiella tour-sajten, vid tidpunkten då troféerna delas ut, används i de fall där vinnaren behöver klargöras (eventuell diskvalificering efteråt räknas inte).

Om det är så att det sker en förändring av antalet bokade rundor eller starter i tävlingen, kommer satsningar på denna typ av spel gälla om 36 av turneringens hål har spelats. Om färre än 36 hål har spelats, eller om outright-satsningar placerades efter det sista slaget under den föregående färdigspelade rundan, kommer satsningarna ogiltigförklaras.

För satsningar på bäst i landet kommer vinnarna avgöras på samma sätt som vid outright-satsningar, alltså vara föremål för både oavgjortregler och regel 4 (avdrag), där endast de angivna spelarna räknas i syfte att klargöra vinnaren. Samma regler tillämpas även för satsningar på bäst i landet där vi erbjuder spel på vinnare efter en viss runda i en turnering.

De fyra majortävlingarna är The Masters Tournament, PGA Championship, US Open och The Open Championship. Outright-satsningar på vinnare innan turneringen startat gäller såvida turneringen spelas klart under kalenderåret, annars ogiltigförklaras de.

ÖPPNA SPORTSPEL

Alla öppna Sportspel avgörs på basis av vilken spelare som vinner trofén. Resultat efter spel vid extra hål tas med i beräkningen. Alla Sportspel är giltiga förutom de som lagts på deltagare som inte tävlat i den första rundan.

FÖRSTA RUNDANS VINNARE

Vinnaren är den spelare som får den högsta placeringen i slutet av första rundan. Regler för Dead Heat tillämpas.

VINNARE UTAN FAVORITER/NOMINERADE SPELARE

Spela på vem som vinner, utan att kunna välja vissa spelare. Oavgjortregler tillämpas.

LEDAREN I SLUTET AV RUNDAN

Spelaren med bäst poäng vid slutet av en specifik runda vinner. Oavgjortregler tillämpas.

TOPP 4, 5, 6, 10 OCH 20

Kommer en spelare lyckas placera sig på topp 4, 5, 6, 10 eller 20 i en specifik turnering? Oavgjortregler tillämpas. Samma regler tillämpas också för spelare som befinner sig i en topp efter en specifik runda i turneringen.

SÄSONGSBASERADE INKOMSTLISTOR (RACE TO DUBAI, PGA TOUR, ETC.)

Satsningar placerade på inkomstlistor som till exempel Race to Dubai och PGA Money List är ämnade att gissa vilken golfare som tjänat mest officiella prispengar vid slutet av den europeiska säsongen för Race to Dubai, och den amerikanska säsongen för PGA Tour Money List. För US Seniors Tour är det PGA Champions Tour som gäller, och för US Women's Main Tour är det LPGA Tour som står i fokus.

Resultatet avgörs av den slutgiltige vinnaren efter den sista relevanta turneringen och kommer inte påverkas av efterföljande synpunkter eller förändringar. Inkluderar inte vinnarbonusen från FedEx Cup.

MONEY LINE

Om ett individuellt matchspel slutar oavgjort blir Sportspel ogiltiga.

18-HÅLS MATCHSPEL

Sportspel gäller så fort spelarna har slagit ut från tee vid första hålet. Om en runda avbryts blir Sportspel på den rundan ogiltiga.

Vinnaren blir den spelare som har lägst poäng på 18 hål.

Om ett individuellt matchspel slutar oavgjort kommer Sportspel att bli ogiltiga.

Extrahål räknas inte.

SATSNINGAR PÅ TVÅ- OCH TREBOLL FÖR 18 HÅL

Satsningarna gäller så snart spelarna gjort sina första slag från tee på första hålet. Om en runda annulleras ogiltigförklaras satsningarna på den rundan.

Ifall par eller grupper förändras ogiltigförklaras alla satsningar.

Vinnaren blir spelaren med lägst antal slag på 18 hål. För turneringar som använder poängbogey är det spelaren med högst poäng under rundan som vinner.

Vid satsningar på tvåboll, där det inte finns något pris för oavgjort, kommer satsningar ogiltigförklaras om det blir oavgjort. Vid satsningar på treboll tillämpas oavgjortregler.

För spel på hålvinnare gäller satsningar så snart alla nominerade spelare slår ut från tee på det aktuella hålet. För att en spelare ska vinna hålet måste han slå i bollen med färre slag än alla andra spelare på det specifika hålet. Om en spelare hoppar av under ett hål kommer satsningarna på den spelaren att räknas som en förlust. Resultatet avgörs så snart spelarna lämnar green.

För satsningar på flera hål baseras resultatet på poängen från flera hål. För att en spelare ska vinna flera hål måste han slå i bollen med färre slag än alla andra spelare på de specifika hålen. Satsningar ogiltigförklaras om en av spelarna inte startar på det första av de specificerade hålen. Om en spelare hoppar av under något av de specificerade hålen kommer satsningar på den spelaren att räknas som förluster.

MATCH-UPS FÖR 54-, 72- OCH 90-HÅLSGOLF

Satsningarna gäller så snart spelarna slagit ut från tee på första hålet.

Den spelare som spelar klart flest hål vinner. Om båda spelarna spelar klart samma antal hål vinner den spelare som har lägst antal slag.

Om det planerade antalet rundor reduceras av dåligt väder kommer resultatet baseras på huruvida en turneringsvinnare utsetts eller ej, samt om minst 36 hål har spelats. Vinnaren blir den spelare som leder efter den sista, färdigspelade officiella rundan.

Om en spelare diskvalificeras eller hoppar av efter starten, oavsett om det är innan två rundor spelats färdigt, eller om båda spelarna klarat kvalgränsen, så vinner den andra spelaren.

Om en spelare diskvalificeras under den tredje eller fjärde rundan, när den andra spelaren i tävlingen redan misslyckats med att kvalificera sig, kommer den diskvalificerade spelaren att utses till vinnare.

Om en individuell match-up slutar oavgjort kommer satsningarna ogiltigförklaras.

När ett pris för oavgjort erbjuds på ett spel av matchtyp, och matchen slutar oavgjort, kommer insatser på båda spelare att räknas som förluster.

Playoff tas med i beräkningen.

REGLER VID DEAD HEAT

Om 2 eller fler urval slutar på samma position, kommer insatsen att fördelas proportionellt.

Exempel:

Finalplaceringarna i golf är följande:

1:a plats: Spelare A

2:a plats: Spelare B

3:e plats: Spelare C

3:e plats: Spelare D

3:e plats: Spelare E

6:e plats: Spelare F

6:e plats: Spelare G

Låt oss säga att du satsar på spelare E (e/w ¼ 1-2-3).

3:e platsen delas av 3 spelare- Spelare E delar 3:e platsen med två andra spelare- vilket innebär att utbetalningen kommer att bli 1/3 insats gånger e/w odds.

Låt oss säga att du satsar på spelare E (e/w ¼ 1-2-3-4).

Plats 3 och 4 delas av 3 spelare.

3:e och 4:e (inte 4:e platsen egentligen eftersom det är 3 spelare på 3:e plats) platsen delas av 3 spelare - det betyder att 2 platser ger utdelning, av de 3 spelarna som nådde placeringen:

2/3 insats gånger e/w odds.

Notera - Regler för Dead Heat gäller insatsen och inte oddsen.

SATSNINGAR PÅ GRUPPER I TURNERINGAR

Vilken spelare, ur en grupp namngivna spelare, når bästa placering vid slutet av turneringen? Spelare grupperas tillsammans i satsningssyfte. Om en spelare i gruppen hoppar av innan turneringen börjar kommer spelet ogiltigförklaras. Oavgjortregler tillämpas. Minst 36 hål måste ha spelats färdigt.

TURNERINGSTRIOR

Som ovan (satsningar på grupper i turneringar) men med tre golfare som grupperas tillsammans.

VINNARE I GRUPPEN (5/6 SHOOTERS)

Gissa vilka av de fem eller sex spelarna i gruppen som vinner rundan. Oavgjortregler tillämpas. Regel 4 (avdrag) kan tillämpas om en spelare inte kommer till start.

KLARA/MISSA KVALGRÄNSEN

Den första, officiella kvalgränsen kommer användas för att avgöra det här spelet. Efterföljande kvalgränser blir irrelevanta. Spelare som hoppar av eller diskvalificeras innan den första kvalgränsen anses ha missat kvalgränsen. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

HOLE-IN-ONE UNDER TURNERINGEN

Kommer en hole-in-one slås under turneringen? Satsningar gäller så länge minst 36 hål har spelats. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

HOLE-IN-ONE UNDER EN VISS RUNDA

Kommer en hole-in-one slås under en viss runda i turneringen? Satsningar gäller så länge den specifika rundan har spelats färdigt. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

HOLE-IN-ONE PÅ ETT SPECIFIKT HÅL I TURNERINGEN

Kommer en hole-in-one slås på ett specifikt hål i turneringen? Satsningar gäller så länge minst 36 hål i en turnering har spelats. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

HOLE-IN-ONE PÅ HÅL X UNDER RUNDA X

Kommer en hole-in-one slås på ett specifikt hål under en specifik runda i turneringen? Satsningar gäller så länge den specifika rundan spelats färdigt. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

TOTALT ANTAL SPELARE UNDER PAR

Hur många spelare avslutar turneringen under par? Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

BLIR DET PLAYOFF?

Blir det (ett eller flera) playoff-hål för att avgöra turneringsvinnaren? Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

VINNARENS NATIONALITET/VINNARENS REGION

Gissa nationaliteten på den spelare som vinner turneringen. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

FÖRSTAGÅNGSVINNARE

Kommer turneringen vinnas av en spelare som aldrig lyckats vinna den specifika turneringen tidigare? Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

VINSTMARGINAL I TURNERINGEN

Hur många slag kommer vinnaren vinna den specifika turneringen med, det vill säga, hur många slag skiljer mellan vinnaren och andraplats? Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt. Satsningar gäller så länge minst 36 hål har spelats.

TURNERINGSVINNARE SOM LEDER FRÅN START TILL MÅL

Gissa turneringsvinnaren som kommer leda vid slutet av varje specificerad runda, från runda 1 till runda 4. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

TURNERINGSVINNARENS POÄNG

Gissa turneringsvinnarens poäng när turneringen är färdigspelad. Resultatet gäller när 72 hål har spelats färdigt, annars ogiltigförklaras satsningarna. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

HÖGSTA POÄNGEN UNDER EN RUNDA I TURNERINGEN

Gissa den högsta poängen en spelare presterar under en individuell runda i turneringen. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

LÄGSTA POÄNGEN UNDER EN RUNDA I TURNERINGEN

Gissa den lägsta poängen en spelare presterar under en individuell runda i turneringen. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

KOMMER NÅGON SLÅ EN ALBATROSS?

Inga djur kommer till skada! Skämt åsido, en albatross är tre slag under par på vilket hål som helst. Kommer någon lyckas med en sådan? Satsningar gäller så länge minst 36 av turneringens hål spelats. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

KVALGRÄNSEN AVGÖRS VID...

Hur många slag i förhållande till par blir turneringens kvalgräns? Den första officiella kvalgränsen används för att avgöra det här spelet. Alla efterföljande kvalgränser blir irrelevanta. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

DUBBELCHANS/TRIPPELCHANS

Satsa på huruvida en av de två/tre namngivna spelarna kommer vinna turneringen. Om ett eller fler av valen inte kommer till start, ogiltigförklaras satsningarna.

STRAIGHT/DUAL FORECAST

När det gäller Straight Forecast måste spelarna komma etta och två i den ordningen, och för Dual Forecast måste spelarna komma etta eller tvåa oavsett ordning. Båda spelarna måste slå ut från tee för att satsningarna ska gälla; annars ogiltigförklaras satsningarna. Om andraplatsen slutar oavgjort kommer oavgjortregler tillämpas.

TOPPSPELARE – BÄSTA VÄNSTERHÄNTA/SENIOR/DEBUTANT/TIDIGARE VINNARE/KVALIFCERAD

Vilka spelare får bäst resultat i turneringen i sina respektive, här ovannämnda, kategorier? Oavgjortregler och regel 4 (avdrag) tillämpas. Resultat hämtas från turneringens officiella webbsajt.

SPELARPOÄNGEN UNDER EN RUNDA

Vilken poäng får spelaren under en viss runda? Resultatet ogiltigförklaras om banan som används under rundan får en parförändring. Spelaren måste spela färdigt hela rundan för att satsningarna ska gälla.

HANDICAP UNDER RUNDOR

Handicap tillämpas på den specifika spelarens poäng under en runda, där den lägsta poängen vinner, till exempel: Spelare A + 0,5 slutar på 70 och spelare B – 0,5 slutar på 70. Då utses spelare B till vinnare efter att handicap har tillämpats.

SPELARPOÄNGEN PÅ ETT VISST HÅL

Vilken poäng får en spelare på ett visst hål? Resultatet ogiltigförklaras om det aktuella hålet får en parförändring. Om en spelare hoppar av innan han slagit ut från tee på det aktuella hålet, kommer satsningar på det hålet att ogiltigförklaras. Om en spelare hoppar av efter att ha startat på hålet kommer resultatet ses som ”över par”.

SPELARPOÄNGEN PÅ EN GRUPP UTVALDA HÅL

Vilken poäng får en spelare på en grupp utvalda hål? Resultatet ogiltigförklaras om det/de aktuella hålet/hålen får en parförändring. Om en spelare hoppar av innan han slagit ut från tee på de aktuella hålen, eller om han inte spelar färdigt alla hål som ingår i gruppen, kommer satsningar på den gruppen utvalda hål att ogiltigförklaras.

NÅGON SPELARE SLÅR UNDER/ÖVER PAR PÅ ETT VISST HÅL I TREBOLL

Kommer någon spelare i gruppen att slå under eller över par på ett visst hål? Om en spelare hoppar av efter att ha slagit ut från tee på ett visst hål, kommer hans resultat att ses som ”över par”. Om någon av spelarna inte slår ut från tee ogiltigförklaras satsningarna.

SPELARRUNDA UTAN BOGEY

Kommer en spelare inte slå en enda bogey under sin runda? Om en spelare hoppar av innan rundan är färdigspelad, och om han då redan slagit minst en bogey, ses det som en förlust. Om spelaren hoppar av innan rundan är färdigspelad, utan att ha slagit en enda bogey, kommer satsningar ogiltigförklaras.

HÅLVINNARE/VINNARE PÅ EN GRUPP UTVALDA HÅL

Vilken spelare får den lägsta poängen på det/de utvalda hålet/hålen? Satsningarna gäller så snart alla nominerade spelare slår ut från tee på det/de aktuella hålet/hålen. Det betyder att om en spelare startar och sedan hoppar av under de utvalda hålen, så kommer satsningar på den spelaren ses som en förlust. På spel som bara involverar två spelare gäller följande: Om båda spelarna får samma poäng kommer satsningarna ogiltigförklaras om inte oavgjort erbjöds som alternativ. På spel som involverar tre spelare gäller följande: om två spelare slutar på oavgjort kommer oavgjortregler att tillämpas för de två spelarna, och satsningar på den tredje spelaren ses som en förlust. .

VEM HAMNAR SIST?

Vilken spelare hamnar på sista plats? Spelare måste spela färdigt det officiella antalet hål under en tävling. Satsningar på spelare som hoppar av eller diskvalificeras under tävlingen räknas som förluster. Oavgjortregler tillämpas. Resultat hämtas från turneringens officiella ledartavla.

VILKEN PLATS SLUTAR SPELAREN PÅ?

På vilken plats slutar spelaren i turneringen? Spelaren måste spela färdigt det officiella antalet hål under en tävling. Satsningar på spelare som hoppar av eller diskvalificeras under tävlingen räknas som förluster. Om en spelare slutar på samma plats som flera andra (till exempel om han slutar femma tillsammans med tre andra) kommer hans placering fortfarande räknas som femma. Oavgjortregler tillämpas. Resultat hämtas från turneringens officiella ledartavla.

GOLFSPECIALARE

Totalt antal majortävlingar vunna/att vinna en major

Hur många av alla fyra majortävlingar (männens turneringar) kommer en spelare vinna under kalenderåret/Kommer en spelare vinna någon av de fyra majortävlingarna under det året? Ja eller nej. Majortävlingarna är The Masters Tournament, PGA Championship, US Open och The Open Championship. En spelare måste spela alla fyra majortävlingar för att satsningarna ska gälla.

Långsiktiga spel på majortävlingar

Match-satsning för majortävlingar – Till exempel: vilken av de två spelarna kommer ha vunnit flest majortävlingar vid slutet av kalenderåret 2025? Om match-up-tävlingen slutar oavgjort kommer satsningarna ogiltigförklaras.

Match-satsning på vilken spelare som vinner en major först– Till exempel: vilken spelare blir först med att vinna en major innan 2025 är över? Satsningar ogiltigförklaras om ingen av spelarna har vunnit då 2025 är till ända.

Först till X antal majorvinster – Till exempel: vilken spelare blir först med att vinna fem majortävlingar innan 2025 är över? Om ingen lyckas vinna fem majortävlingar kommer satsningarna ogiltigförklaras.

Kan en viss spelare vinna en major innan år 20XX? – Till exempel: kommer en viss spelare vinna en major innan 2025 är över? Ja eller nej.

Förbättrade odds

Detta avser förbättrade odds som endast gäller outright-spel.

RYDER/PRESIDENTS/SOLHEIM CUP OCH ALLA ANDRA INTERNATIONELLA MATCHSPEL

Alla spel – inklusive de på Outright, Draw No Bet, handicap, spelare med högst poäng, korrekt poäng, korrekt poäng för ett visst format (till exempel slagspel eller matchspel) och totalpoäng – kommer avgöras av det officiella resultatet om inte annat anges. För vinst i Presidents Cup (utan alternativ för oavgjort) gäller oavgjortregler.

Om en match inte startar (till exempel om en spelare skadas eller diskvalificeras innan matchen börjar) kommer alla satsningar på den matchen att ogiltigförklaras.

Satsningar på enskilda hål som inte spelas färdigt kommer ogiltigförklaras.

Spel på vinstmarginal

Med hur många håls marginal (eller slag om formatet är slagspel) kommer en spelare/ett lag vinna matchen? När det gäller 36-hålsrundor kommer satsningar ogiltigförklaras om antalet rundor reduceras. När det gäller 18-hålsrundor, och en runda avslutas innan det angivna antalet hål har spelats klart, kommer det officiella resultatet gälla. Satsningar ogiltigförklaras om en spelare hoppar av vid en tidpunkt under rundan då resultatet ännu inte är avgjort, till exempel om antalet hål som återstår är högre eller lika med poängskillnaden då spelaren hoppar av. När det gäller rundor med slagspel kommer satsningar ogiltigförklaras om en spelare hoppar av eller om 18 hål inte har spelats färdigt.

Det avgörande hålet

På vilket hål under rundan avgörs matchen? När det gäller 36-hålsrundor kommer satsningar ogiltigförklaras om antalet hål reduceras. Satsningar kommer även ogiltigförklaras om en spelare hoppar av vid en tidpunkt under rundan då resultatet ännu inte avgjorts. När det gäller 18-hålsrundor, och en spelare hoppar av efter det sextonde hålet när rundan för närvarande är oavgjord, eller efter det sjuttonde hålet när en spelare leder med en poäng, kommer det sista spelade hålet räknas som hål 18, eftersom rundans avgörande skulle kräva att det artonde hålet spelades.

Vem leder efter hål X?

Vilken spelare/vilket lag leder rundan efter ett visst hål? När det gäller 36-hålsrundor kommer satsningar ogiltigförklaras om antalet hål reduceras. Satsningar kommer även ogiltigförklaras om spelarna ligger lika när hål X spelats klart, om inte oavgjort finns som alternativ.

36-hålsrundor

Vilken spelare/vilket lag vinner flest hål? Rundor som slutar oavgjort ogiltigförklaras såvida inte playoff-hål spelas för att utse en vinnare. Om rundan reduceras på grund av ogynnsamt väder kommer satsningarna gälla så länge en vinnare utsetts och 18 hål spelats färdigt. Om en spelare diskvalificeras eller hoppar av innan han spelat klart två rundor, kommer den andra spelaren utses till vinnare. Om det finns ett pris för oavgjort, och om det blir oavgjort, kommer satsningar att räknas som förluster – oavsett vilken spelare du satsat på.

Singelmatcher

Om en individuell match-up slutar oavgjort kommer satsningar ogiltigförklaras. När det gäller matchspel för lag kommer satsningar på vinnaren i alla singelmatcher ogiltigförklaras om den matchen inte når sitt naturliga avslut. En singelmatch anses inte ha nått sitt naturliga avslut om, till exempel, de aktuella spelarna kommer överens om att bara spela halva matchen för att lagtävlingen överlag redan avgjorts. Satsningar på enskilda hål som inte spelats färdigt kommer också ogiltigförklaras i detta fall.

Fyrboll/Foursomes/Greensomes/Scramble

Satsningar gäller så länge båda par har slagit ut från tee på första hålet. När det gäller alla andra satsningar som involverar grupper med fler än tre spelare tillsammans och fler än 18 hål (till exempel fyrboll, femboll och så vidare) kommer oavgjortregler tillämpas. Satsningar på spelare som inte startar ogiltigförklaras. Avdrag i enighet med regel 4 (avdrag) tillämpas.

Gissa rätt turneringspoäng

Vad blir den slutgiltiga matchpoängen för antalet matcher som vanns av varje lag? Till exempel Ryder Cup 14–14, Europe 15–13, USA 16–12. Alla planerade matcher måste spelas klart för att satsningar ska gälla, oavsett om matcherna senareläggs eller inte.

Gissa rätt poäng under aktuell dag/session

Resultatet baseras på poäng efter det planerade antalet matcher i det specifika formatet, oavsett om matcherna senareläggs eller inte.

Spel på vinnare under aktuell dag/session

Resultatet baseras på poäng efter det planerade antalet matcher, oavsett om matcherna senareläggs eller inte.

Bäst poäng i turneringen/Bäst poäng i landet/Bäst lag/Bäst nybörjare/Bäst wildcard (eller toppkaptenens val)

Det är hela turneringen som avgör spelresultatet. Oavgjortregler tillämpas. Satsningar gäller så snart spelarna har slagit ut från tee.

Första laget att vinna en hel poäng

Vinnarna blir det första laget som som vinner en planerad match, och som till följd får en hel poäng. Om varje planerad match skulle sluta oavgjort kommer satsningar ogiltigförklaras.

Spelaren som sätter den avgörande putten

Resultatet baseras på den spelare som får den vinnande halv- eller helpoängen som gör att deras lag tar sig till 14,5 poäng. Om det blir oavgjort 14–14 kommer satsningar ogiltigförklaras (inklusive på den spelare som sätter putten för att behålla trofén).

HANDBOLL

 

ALLMÄNT

Alla Sportspel avgörs av resultatet i slutet av ordinarie speltid, exklusive eventuell övertid, om inte annat anges.

Alla matcher måste starta på utsatt datum (lokal tid) för att Sportspel ska vara giltiga.

Alla Sportspel baseras på resultatet i slutet av en 60-minuters schemalagd match, om inte annat anges. Om de schemalagda 60 minuterna inte spelas, blir alla Sportspel ogiltiga om inte annat anges. Ett undantag görs i matcher där en regel om nåd tillämpas: resultatet vid tidpunkten där regeln om nåd tillämpas kommer att användas för att avgöra matchen.

Om en match av någon anledning skjuts upp eller ställs in, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, om inte matchen arrangeras om och spelas på samma dag eller om annat anges i reglerna. Ett undantag görs om felaktig starttid meddelas på vår hemsida.

Statistiken som den officiella webbplatsen för den aktuella tävlingen tillhandahåller kommer att användas för att avgöra resultatet. Vid de fall som statistiken inte finns tillgänglig på den officiella hemsidan eller om det tydligt framgår att informationen på hemsidan är felaktig, kommer vi att använda oss av en oberoende källa för att avgöra resultatet.

Om det saknas konsekventa, oberoende bevis eller om det finns signifikanta motstridiga bevis, kommer Sportspel att avgöras baserat på vår egen statistik.

LIVE-SPEL

Om matchen inte spelas klart, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, om inte annat anges.

1X2

Spela på om det kommer att bli hemmavinst, oavgjort eller en bortavinst:

1 - hemmavinst

X - oavgjort

2 - bortaseger

HANDICAP

Spela på vinnaren genom att tillämpa det förvalda handikappet.

ÖVER/UNDER

Spela på om båda lagens totala antal mål kommer att bli över eller under ett visst antal.

1:a HALVLEK

Sportspel (1X2, Handikapp och över/Under) avgörs endast på första halvlekens resultat.

Sportspel ogiltigförklaras om matchen avbryts innan halvtid.

Om en match avbryts under andra halvleken, gäller fortfarande alla Sportspel på första halvleken.

2:a HALVLEK

Sportspel (1X2, Handikapp och över/Under) avgörs av andra halvlekens resultat.

Sportspel ogiltigförklaras om matchen avbryts.

FÖRSTA LAGET ATT GÖRA MÅL/SISTA LAGET ATT GÖRA MÅL

Spela på vilket lag som gör det första/sista målet i matchen. Självmål räknas till det laget som får tillgodoräkna sig målet. Om ett spel avbryts efter ett mål har gjorts, så gäller alla Sportspel på Första laget att göra mål, medan sportspel på Sista laget att göra mål ogiltigförklaras.

UDDA/JÄMNT

Spela på om båda lagens totala antal mål kommer att bli ett udda eller jämnt tal.

DUBBELCHANS

Sportspel med Dubbelchans tillåter dig att täcka upp två av de tre möjliga utfallen med endast en insats. Följande alternativ finns:

1 eller X - om resultatet antingen är en hemmavinst eller oavgjort, vinner dessa Sportspel.

X eller 2 - om resultatet antingen är oavgjort eller en bortavinst, vinner dessa Sportspel.

1 eller 2 - om resultatet antingen är en hemmavinst eller en bortavinst, vinner dessa Sportspel.

HALVTID/FULLTID

Spela på resultatet av en match vid halvtid och i slutet av ordinarie speltid. Om en match inte spelas klart, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

Exempel: Om du väljer 1/X, satsar du på att hemmalaget leder efter den första halvleken och att matchen avslutas oavgjord. Förlängning räknas inte.

FÖRST ATT GÖRA 3, 5, 10, 20 MÅL

Spela på vilket lag som är först med att göra 3, 5, 10, 20 mål.

HALVLEK MED FLEST MÅL

Spela på i vilken halvlek som det görs flest mål. Push-regler gäller.

LAGETS TOTALA ANTAL MÅL

"Lagets totala antal mål" liknar sportspel på över/Under.

Vinst/förlust bestäms av det specifika lagets totala antal mål.

LAGETS UDDA/JÄMNA ANTAL MÅL

Spela på om det lagets totala antal mår är ett udda eller jämnt tal.

LAG MED FLEST MÅL I EN AV HALVLEKARNA

Förutse vilket lag som gör flest mål i någon (antingen 1:a eller 2:a) av halvlekarna under matchen.

VINSTMARGINAL

Förutse hur många mål det vinnande laget kommer att vinna med i matchen.

TRIBET FT/TRIBET 1:A HALVLEK

Förutse vilket av de två lagen som vinner med målmarginalen enligt följande: för FT - med 3 eller fler mål eller något annat resultat; för 1:a halvlek - med 2 eller fler mål eller något annat resultat.

Halvtid/Fulltid Alternativ – Tippa på resultatet av en match i halvtid och i slutet av ordinarie speltid. Valen baseras endast på vunna matcher - utan de oavgjorda alternativen samt eventuella andra alternativ som extraval. Om matchen överges, kommer spel att ogiltigförklaras.

KVALIFICERING

Om ett lag diskvalificeras från turneringen innan matchen och en fördel (bye) tilldelas, så kommer alla kvalspel att bli ogiltiga.

SLUTPLACERING

Spela på vilket lag som kommer att ha högst slutplacering i turneringen.

Om ett eller flera lag inte spelar i turneringen blir alla Sportspel ogiltiga och insatserna återbetalas.

GRUPPVINNARE

Spela på laget som blir gruppvinnare. Sportspel avgörs av slutplaceringen i gruppen.

BÄSTA MÅLSKYTT/BÄSTA MÅLSKYTT I LAGET

Mål som görs under ordinarie tid (60 minuter) och extra tid räknas för att kunna få ett resultat. Dock räknas inte de mål som görs via straffar. Dead-heat regler gäller. Om en spelare deltar i turneringen, kommer alla Sportspel att gälla.

OUTRIGHT/VINNARE

Spela på vem som vinner den specifika tävlingen. Sportspel avgörs på det slutgiltiga resultatet av ligan efter slutspel (om det spelas), om inte annat anges.

ALTERNATIV HC

Spela på vinnaren genom att tillämpa det givna alternativa handikappet.

ALTERNATIVA MÅL

Spela på om det totala antalet mål som görs av båda lagen kommer att vara över eller under en given alternativ linje.

ALTERNATIV 1:a HALVLEK HC

Spela på vem som kommer att vinna 1:a halvlek genom att tillämpa det givna alternativa handikappet.

ALTERNATIV 1:a HALVLEK MÅL

Spela på om det totala antalet mål som görs i 1:a halvlek av båda lagen kommer att vara över eller under en given alternativ linje.

KRICKET

 

ALLMÄNT

Alla matcher måste starta på utsatt datum för att Sportspel ska gälla.

Avbrutna eller uppskjutna matcher är ogiltiga om de inte arrangeras om och spelas på samma dag, eller om inget annat anges i reglerna. Ett undantag görs om felaktig starttid angivits på vår webbplats.

"Testmatcher" och "Två/Tre/Fyra dagsmatcher" är uteslutna från ovan angivna regler.

Om matchplatsen ändras gäller Sportspel som redan lagts, så länge hemmalaget fortfarande är samma. Om hemmalaget och bortalaget byter plats, kommer Sportspel lagda på den ursprungliga uppställningen att ogiltigförklaras.

Alla Sportspel kommer att avgöras med hjälp av det officiella resultatet, som anges av den officiella organisationen som har hand om matchen eller tävlingen.

Push-regler gäller för alla 2-wayspel.

ENDAGSMATCH/TWENTY20

I de fall där matcher påverkas av dåligt väder, kommer Sportspel att styras av de officiella tävlingsreglerna med följande undantag: Om en match avgörs på antingen ett utkast eller myntkast, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

Om en match avbryts på grund av yttre omständigheter, kommer Sportspelet ogiltigförklaras såvida inte ett resultat anges enligt de officiella tävlingsreglerna. Om motståndaren ändras, så att angiven information inte längre stämmer, kommer alla Sportspel på den specifika matchen att ogiltigförklaras.

Alla öppna spel på Twenty 20-matcher kommer att annulleras om minskningen är med 3 eller fler overs och annullerade. I andra matcher med 10 overs eller färre kommer spel att annulleras om hela inningsen inte är färdigspelad.

Alla öppna spel på Totals (Total Over/Under Innings & Innings Sixes) i endagsmatcher blir annullerade om minskningen är med 5 eller flera overs och annullerade i andra begränsade Overs-matcher om minskningen är med 5 eller flera overs.

TESTMATCHER

Sportspel gäller i enlighet med officiellt resultat, så länge åtminstone en boll har kastats. Om en match avbryts på grund av yttre omständigheter, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

BÄSTE SLAGMAN/BÄSTE KASTARE

Spelaren som gör flest rundor utses till bäste slagman. Spelaren som tar flest wickets utses till bäste kastare. Om två eller fler spelare tar exakt samma antal wickets, så kommer den spelaren som har minst antal rundor att utses till bäste kastare. Sportspel som lagts på de spelare som inte blir uttagna till start 11:an eller som ersättare kommer att ogiltigförklaras. Om en spelare bir vald men inte genomför några slag eller kast, så kommer Sportspel fortfarande att gälla. Om två eller fler spelare tar exakt samma antal wickets, kommer kastaren med minst antal rundor att utses till vinnare. Dead Heat-regler gäller.

Det finns ett minsta antal overs som ska spelas innan matchen avbryts, eller blir All Out. Annars kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras:

 • Endagsmatch Internationell - 20 overs
 • Alla Inrikes 40 over-tävlingar - 10 overs
 • Alla Inrikes 50 over-tävlingar - 20 overs
 • Alla Twenty20 - 6 overs
MATCHENS LIRARE

Sportspel avgörs på det officiella resultatet som anger matchens lirare. Dead Heat-regler gäller.

ATT VINNA MYNTKASTET

Spela på vilket lag som vinner myntkastet i början av spelet.

HEMMA/BORTA 1:a INNING

Om Duckworth-Lewis-metoden (D / L) åberopas och antalet runs för ett lag minskas – är marknaden i spel.

 • I One Day-matcher – spel ogiltigförklaras om regn eller andra dröjsmål resulterar i att antalet över minskas med 5 eller mer från det ursprungligen schemalagda, om inte marknaden redan är avgjord.
 • Twenty20 matcher - spel ogiltigförklaras om regn eller andra dröjsmål resulterar i att antalet över minskas med 3 eller mer från det ursprungligen schemalagda, om inte marknaden redan är avgjord.
HÖGSTA ENSKILDA POÄNG

Minsta antal Overs måste spelas, annars kommer alla spel att annulleras:

 • Twenty20-matcher - samtliga 20 Overs för varje lag
 • Endagsmatcher - minst 40 Overs för varje lag
 • Test & First Class-matcher - hela matchen räknas. I oavgjorda matcher måste minst 200 Overs bowled spelas för rättning av spel.
FÖRSTA PARTNERSKAPET MED HÖGST POÄNG

Spela på vilket lag som gör flest rundor under deras första partnerskap. Sportspel gäller från och med när 1 boll har kastats inom varje lags första omgång. Om en marknad erbjuder ett 2-way val så gäller Dead Heat.

LAGET MED FLEST SIXES

Spela på vilket lag som gör flest Sixes under matchen. Om en specifik match avbryts innan det obligatoriska antalet Overs har gjorts, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras. I Testmatcher och Regionala turneringar räknas hela matchen. I Testmatcher måste åtminstone 200 Over kastas, annars är Sportspel ogiltiga. I Twenty20 matcher måste matchen schemaläggas för alla 20 Over och det måste finnas ett officiellt resultat. På endagsmatcher där antalet Overs har reducerats och där resultatet inte fastställts, kommer Sportspel inte att gälla. För att kunna få ett resultat beror detta på vad slagmannen belönas med i exakt sex rundor (inklusive All-run/Overthrows). I matcher som avgörs av en Super Over, kommer sexor som slås inte att räknas, för att kunna komma fram till ett resultat.

I endagsmatcher måste båda lagen möta minst 40 overs var, annars annulleras spelen, såvida spel inte redan har avgjorts.

WICKETS FÖRLORADE MED ’X’ RUNS

Fastställandet bestäms av antalet förlorade wickets vid tiden då en specifik poänggräns är uppnådd. Om ett lag bekräftar sin poäng eller når sitt mål, eller om det angivna resultatet inte uppnås på ett annat sätt, kommer förlorade wickets vid den tidpunkten att vara marknadens resultat.

Testmatcher & First Class-matcher – Alla spel kommer att gälla oberoende av förseningar som orsakas av regn eller av någon annan anledning.

Endagsmatcher – Spel kommer att annulleras om avbrott för regn eller någon annan försening resulterar i att antalet overs reduceras med 5 eller fler från det schemalagda antalet när spelet placerades, såvida spelet inte redan har avgjorts.

Twenty20-matcher – Spel kommer att annulleras om avbrott för regn eller någon annan försening resulterar i att antalet overs reduceras med 3 eller fler från det schemalagda antalet när spelet placerades, såvida spelet inte redan har avgjorts.

1ST WICKET METHOD

Spela på hur den första wicketen i matchen kommer att göras. Om matchen avbyts innan en wicket blivit gjord eller om det inte gjorts någon wicket under matchen, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

FEMTIO/HUNDRAPOÄNGARE I MATCHEN

Följande minsta antal overs måste planeras, och det måste finnas ett officiellt resultat (Duckworth - Lewis räknas) annars är alla satsningar ogiltiga, om inte avveckling redan bestämts.

 • Twenty20 Matches - De fullständiga 20 overs för varje lag
 • One Day Matches - Minst 40 overs för varje lag
 • Test and First-Class Matches - Hela matchen räknas. I oavgjorda matcher måste minst 200 overs ha bowlats.
FLEST RUN-OUTS

Spela på vilket lag som kommer att göra flest run-outs medan de befinner sig på fältet. Om en match avbryts, kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras. Om en Over reduceras och ett matchresultat uppnås, kommer laget med flest Run-outs medan man befunnit sig på fältet, oavsett antalet Over som kastats, att vinna. I de matcher som avgörs genom en Super Over kommer ingen run-out att räknas, för att få fram ett resultat. I testmatcher räknas alla omgångar.

1:A OVER TOTAL RUNS

Spela på det totala antal rundor under den första omgången av matchen. Extra- och straffrundor ingår. Om Första Over inte fullgörs, kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

RUNS AT FALL OF 1ST WICKET

Spela på om antalet rundor i matchen innan den 1:a wicketen faller. Om en match avbryts innan 1:a wicketen faller, eller om ingen wicket faller, så kommer Sportspelet ogiltigförklaras - såvida inte spelet redan har fastställts.

AVVISNINGSMETOD

Spela på hur första/nästa slagman blir avvisad. Om det inte finns några wickets i spelet eller efter att sportspel blivit placerat inom Live Sportspel, så kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

UDDA/JÄMNT

Spela på om antal alla rundor som görs (i matchen, omgång, Over) kommer att vara ett udda eller ett jämnt antal. Extra- och Straffrundor räknas in. Om den aktuella perioden inte spelas klart ogiltigförklaras alla Sportspel.

RUNDOR Ö/U

Spela på om antalet rundor i den aktuella perioden (omgångar, Over) kommer att vara över eller under ett visst antal. Om den aktuella perioden inte spelas klart, så kommer alla spel att ogiltigförklaras.

RACE TILL 10 RUNDOR

Spela på vilken spelare som gör de första 10 rundorna i spelet. Sportspel gäller om alla listade spelare börjar slå, annars ogiltigförklaras alla Sportspel. Sportspel gäller oavsett vilken av spelarna som börjar slå först. Om ingen av de listade spelarna når 10 rundor, är det alternativet “Ingen “ som vinner. Om en match avbryts innan någon av de listade spelarna når 10 rundor, och om båda spelarna är Ute, kommer Sportspel med alternativet “Ingen “ att vinna. I annat fall kommer Sportspelet ogiltigförklaras.

TOTALT ANTAL MATCH-SIXES

Spela på om antalet Sixes under matchen kommer att vara över eller under ett visst antal. Push-regler gäller. Om en match avbryts innan alla obligatoriska Overs har gjorts så kommer alla sportspel att vara ogiltiga. I Testmatcher och Regionala turneringar räknas hela matchen. I Testmatcher måste åtminstone 200 Over kastas, annars är Sportspel ogiltiga. Inom Twenty20 matcher måste matchen schemaläggas för hela 20 Over och det måste finnas ett officiellt resultat. I endagsmatcher där antalet Overs har reducerats och där resultatet inte fastställts, kommer Sportspel inte att gälla. För att kunna få fram ett resultat är detta vad slagmannen belönas med för exakt sex rundor (inklusive All-run/Overthrows). I matcher som avgjorts av en Super Over, kommer sexor som slås inte att räknas, för av att kunna komma fram till ett resultat.

LAGET MED HÖGSTA 1:A 6/10/15 OVERSPOÄNG

Spela på vilket lag som kommer att ha högst poäng efter 1:a 6/10/15 Overs. Push-regler gäller. Om något av lagen inte genomför det specifika antalet Over kommer Sportspelet ogiltigförklaras - såvida inte Sportspelet redan har fastställts.

SLAGMANSMATCHER

Spela på vilken slagman som kommer att göra flest rundor i matchen. Push-regler gäller. I Testmatcher och Regionala turneringar räknas endast den första omgången, för att kunna komma fram till ett resultat. Sportspel kommer att gälla om varje slagman har mött åtminstone en boll.

OUTRIGHT

Spela på ligavinnaren. Sportspel avgörs på det slutgiltiga läget, om inte annat anges.

ATT VINNA POOL

Spela på laget som kommer att bli topplag inom deras Pool. Dead Heat-regler gäller.

FINALISTER

Spela på vilka två lag som kommer att mötas i turneringsfinalen.

ELIMINERINGSETAPP

Spela på i vilket skede av turneringen ett visst lag kommer att elimineras.

ATT NÅ FINALEN

Spela på om ett visst lag kommer att nå turneringsfinalen.

DRAW NO BET

Spela på vilket lag som blir vinnaren. Vid oavgjort kommer alla Sportspel att annulleras. Om en match överges kommer Sportspel att annulleras.

SESSION RUNS

Spela på hur många runs som kommer att göras i den specifika sessionen. Resultatet bestäms av det totala antalet poäng, oavsett vilket lag som har gjort dem. Om färre än 20 overs är bowlade i en session kommer Sportspel att upphöra att gälla om inte resultatet redan har fastställts.

RUNS I NÄSTA OVER

Spela på det totala antalet runs som kommer att göras under matchens nästa over. Extras och penalty runs kommer att inkluderas. Den aktuella overn måste färdigspelas för att vad (Sportspel) ska gälla såvida inte spelet redan är avgjort.

TOTALA UNDER/ÖVER-MARKNADER

Alla Sportspel kommer att avgöras baserat på poängen i slutet av den planerade 40 minuters-regleringstiden och exklusive extra tid om det spelas. Om de schemalagda 40 minuterna inte spelas kommer Sportspel att annulleras, med undantag för marknader där resultatet redan har fastställts.

FALL OF NEXT WICKET

Spela på om nästa wicket kommer att falla före eller efter att ett visst antal runs har fått poäng. Sportspel annulleras om angiven wicket inte faller om inte en vinnande marknad redan har upprättats. Om en spelare blir skadad kommer Sportspel på angiven wicket att föras över till nästa samarsportspele tills en wicket faller.

BOTH TEAMS SCORE FIRST 3/5/7 INNINGS

Sportspel kommer att slutföras efter att de första omgångarna 3/5/7 av en match har avslutats, såvida inte resultatet har fastställts.

EXACT SCORE FIRST 3/5/7 INNINGS

Sportspel kommer att slutföras efter att de första 3/5/7 innings av en match har avslutats. Om alla 3/5/7 innings inte är slutförda kommer Sportspel att annulleras.

3/5/7 INNINGS LINES/TOTALS

Sportspel kommer att slutföras efter att de första omgångarna 3/5/7 av en match har avslutats, såvida inte resultatet har bestämts vid (eller efter) mitten av omgången 3/5/7.

METHOD OF DISMISSAL 2-WAY

De tillgängliga alternativen är: Caught and Not Caught (inklusive Sent Off/Retired Out). En slagman som måste gå av skadad räknas inte som en wicket. Om inga ytterligare wickets faller kommer alla Sportspel att annulleras.

METHOD OF DISMISSAL 6-WAY

De tillgängliga alternativen är: Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped eller Any Other (inklusive Sent Off/Retired Out). En slagman som måste avgå pga skadad räknas inte som en wicket. Om inga ytterligare wickets faller kommer alla Sportspel att annulleras.

METHOD OF DISMISSAL 7-WAY

De tillgängliga alternativen är: Bowled, Fielder Catch, Keeper Catch, LBW, Run Out, Stumped eller Any Other (inklusive Sent Off/Retired Out). En slagman som måste avgå pga skadad räknas inte som en wicket. Om inga ytterligare wickets faller kommer alla Sportspel att annulleras.

INNINGS TOTAL 4’s AND 6’s

Spela på huruvida det totala antalet Fours eller Sixes i innings kommer att vara över eller under en specifik siffra.

Om regn eller någon annan fördröjning resulterar i att antalet overs minskar, från det schemalagda när insatsen fastslogs, kommer öppna Sportspel på totala innings Fours eller Sixes i en Twenty 20-match att: annulleras om minskningen är med 3 eller fler overs – och annulleras i andra begränsade overs-matcher om minskningen är med 5 eller fler overs.

I matcher som beslutats av en Super-Over räknas inte Fours och Sixes under Super-Over för avvecklingsändamål.

Endast Fours och Sixes som gjorts med slagträ (av alla leveranser - lagliga eller inte) räknas till totala innings Fours och Sixes. Extra räknas inte.

MMA/UFC

 

ALLMÄNT

Sportspel kommer att avgöras på det officiella resultatet som meddelades i slutet av matchen. Efterföljande överklaganden/ändringar påverkar inte fastställandet (såvida inte ändringen gjordes på grund av mänskliga misstag när resultatet meddelades).

Matcher som slutar med "No Contest" kommer att ogiltigförklara alla Sportspel och returnera insatserna. Om en fighter drar sig tillbaka eller domaren stoppar matchen mellan ronderna kommer matchen att anses vara avslutad i föregående rond.

Alla Sportspel kommer att ogiltigförklaras och insatser returneras om ett event skjuts upp, avbryts, endera fighter ersätts, eller antalet ronder i en match ändras.

Om en match inte äger rum som planerat och inte spelas på samma datum (lokal tid) kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras. Undantag gäller om: 1) vi annonserar en felaktig starttid och 2) om vi sätter upp en match med ett förväntat datum innan det exakta datumet är känt. När ett officiellt meddelande har gjorts gällande matchdatum kommer matchen att korrigeras till det officiella datumet och kommer sedan att omfattas av normala regler.

VINNARE

Om matchen resulterar i oavgjort kommer alla Sportspel på Money Line att ogiltgförklaras och insatser att returneras - såvida inte oavgjort-alternativet inkluderades på den erbjudna marknaden.

VINSTMETOD & EXAKT VINSTMETOD

Om matchen stoppas på grund av en skada eller diskvalifikation, antingen av domaren eller läkaren, kommer detta att betraktas som en Teknisk Knockout (TKO).

I händelse av ett tekniskt dombeslut (Technical Decision) kommer alla marknader att fastställas som ett beslut eller poängseger. I händelse av tekniskt oavgjort (Technical Draw) kommer alla marknader att fastställas som oavgjort.

En teknisk inlämning (Technical Submission) kommer att fastställas som en inlämning.

FIGHT TO GO THE DISTANCE

Ja, kommer bara att avgöras som en vinnare om hela mängden schemalagda ronder har slutförts.

ROUND SPORTSPEL

I händelse av ett tekniskt dombeslut (Technical Decision) kommer alla marknader att fastställas som ett beslut eller poängseger. I händelse av tekniskt oavgjort (Technical Draw) kommer alla marknader att fastställas som oavgjorda.

TOTALA RONDER

För fastställande ändamål där en halv rond anges, kommer 2 minuter och 30 sekunder av respektive rond att definiera halvan för att bestämma under eller över. Till exempel: över 2 minuter och 30 sekunder in i andra ronden kommer att vara lika med över 1,5 ronder.

I händelse av ett tekniskt dombeslut (Technical Decision) eller tekniskt oavgjort (Technical Draw) kommer marknaden att fastställas vid den tidpunkt då matchen stoppades.

FIGHTER TO WIN BY FINISH

"To win by finish" betyder att vinna med KO/TKO/Diskvalificering/inlämning eller något annat form av stopp. Alla beslut som fattas av domarna räknas inte som ett avslut.

MOTORSPORT

 

ALLMÄNT

Om en tävling eller kvaltävling skjuts upp av någon anledning är alla Sportspel giltiga i 48 timmar.

FORMEL 1-RACING - SPORTSPEL PÅ RACEVINNARE

Alla Sportspel avgörs enligt den officiella ställningen från Federation Internationale de l'Automobile (FIA), sportens styrande organ, vid prisutdelningen.

MÄSTERSKAPSVINNARE

Sportspel avgörs enligt FIA’s klassifikation direkt efter säsongens sista tävling och påverkas inte av efterföljande straff eller nedgraderingar.

TILLVERKARE

Varje deltagare är prissatt för att ha den ledande tillverkaren i Formel 1-säsongen enligt Tillverkarmästerskapet och FIA’s regler.

SNABBAST VARV

Det officiella FIA-resultatet vid prisutdelningen är det resultat som räknas.

PALLPLATS

Resultatet som avgör Sportspel är det resultat som gäller vid själva prisutdelningen. Efterföljande diskvalificeringar och/eller överklaganden kommer inte att påverka Sportspel.

HEAD-TO-HEAD

Två förare kan paras ihop i syfte att spela på vilken av dem som slutar på en högre placering i en specifik tävling.

Om ingen av förarna slutför tävlingen, gäller att den förare som kört flest varv blir utsedd till vinnare. Om båda förarna har kört samma antal fulla varv, ogiltigförklaras dessa Sportspel.

NASCAR - SPORTSPEL PÅ RACEVINNARE

Den officiella NASCAR racevinnaren skall vara vinnaren av racet för alla Sportspel; detta inkluderar alla race som av någon anledning stoppas i förtid.

Förare som inte kvalificerar sig för racet anses inaktuella, dvs kommer alla Sportspel på en sådan förare anses ogiltiga.

RALLY

Alla Sportspel på tävlingar avgörs enligt den officiella ställningen som den definieras av de officiella tävlingsorganisatörerna och kommer inte att påverkas av några efterföljande förfrågningar.

MOTORCYKEL - MÄSTERSKAPSVINNARE

Fullständigt deltagande eller inte. Sportspel avgörs av antalet poäng som samlats ihop fram tills prisutdelningen för den sista tävlingen för säsongen och kommer inte att påverkas av några efterföljande förfrågningar.

RACEVINNARE

Icke-deltagare = inget sportspel.

Pallplatser används för att avgöra vinnare.

Efterföljande diskvalifikationer och/eller överklaganden påverkar inte dessa Sportspel.

NETBALL

 

Allmänt

Om en match startar utan att slutföras kommer alla spel att ogiltigförklaras om inte annat anges i reglerna. Alla spel kommer att avgöras utifrån resultatet för ordinarie speltid, om inget annat anges i reglerna.

Om platsen som matchen spelas på ändras kommer spel som redan placerats att gälla om hemmalaget fortfarande är hemmalag. Om hemma- och bortalagen byter roller annulleras spel som gjorts på den ursprungliga rollfördelningen av hemma-/bortalag.

Om en match skjuts upp eller ställs in oavsett anledning kommer alla spel att ogiltigförklaras, såvida matchen inte spelas samma dag eller om någonting annat anges i reglerna. Undantag görs om vi tillkännager en felaktig starttid.

Om en marknad erbjuds som tvåvägs och råkar sluta oavgjort gäller pushregler.

Vinnare

Förutse vinnaren av ligan/turneringen. Spel avgörs i enlighet med slutresultatet, inklusive eventuell playoff, om inget annat anges.

Pengarad

Förutse resultatet:

1: Hemmalaget vinner

X: Oavgjort

2: Bortalaget vinner

Handikapp

Förutse vinnaren med tillämpbart handikapp på resultatet.

Över/Under

Förutse om det totala antalet mål som båda lagen uppnår kommer att vara över, under eller motsvara ett visst tal.

Första/Andra halvan

Spel (pengarad, handikapp, över/under) på en viss halva kommer att avgöras enligt resultatet för den aktuella halvan. Den aktuella halvan måste spelas klart för att spel på den ska gälla, om de inte redan är bestämda. Om matchen avbryts i andra halvan kommer spel på första halvan att gälla, men resten kommer att vara ogiltiga.

Period 1/2/3/4

Spel (pengarad, handikapp, över/under) på perioder kommer att avgöras enligt resultatet för den aktuella perioden. En relevant period måste spelas klart för att spel på den ska gälla, om de inte redan är bestämda. Om en match avbryts kommer spel på färdigspelade perioder att gälla, men spel på pågående såväl som ej startade perioder blir ogiltiga, såvida inte spelen på den pågående perioden redan avgjorts. Till exempel: En match avbryts i den tredje perioden:

- spel på första och andra perioden kommer att avgöras

- om det finns några spel på Över/Under på tredje perioden som skulle kunna avgöras avgörs de

- alla övriga spel kommer att ogiltigförklaras.

RUGBY

 

ALLMÄNT

Alla matcher måste starta på det utsatta datumet (lokal tid vid stadion) för att Sportspel ska gälla.

Om en match skjuts upp eller ställs in av någon anledning kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, om matchen inte arrangeras om och spelas på samma dag eller om annat anges i reglerna. Undantaget är om vi visar en felaktig kickoff-tid.

Om inget annat anges kommer matchspel på Rugby sevens (sjuor) & tens (tior) att fastställas på resultat efter fulltid i den specifika turneringen och exkluderar förlängning om detta spelas.

Alla Rugbyspel avgörs på 80 minuters speltid. Löptiden för 80 minuters-spel innehåller all sorts stopptid, om inte annat anges.

Om den utannonserade matchplatsen ändras kommer alla Sportspel på originalmatchen att ogiltigförklaras. Om motståndaren ändras kommer alla Sportspel på den matchen att ogiltigförklaras.

1:A HALVLEK

Sportspel avgörs endast av resultatet av första halvlek.

Sportspel blir ogiltiga om matchen avbryts innan halvtid.

Om en match avbryts under andra halvlek gäller fortfarande alla Sportspel på första halvlek.

2:A HALVLEK

Sportspel avgörs endast av resultatet i andra halvlek.

OUTRIGHT

Sportspel avgörs av lagens positionering i ligafinalen, inklusive slutspel såvida inget annat anges.

GRUPPVINNARE

Sportspel avgörs enligt slutlig gruppositionering.

FÖRST ATT GÖRA MÅL/SIST ATT GÖRA MÅL

Spela på vilket lag som gör första/sista målet och därmed också första/sista poängen.

Om en match avslutas poänglös kommer Sportspel på första/sista laget att göra mål att ogiltigförklaras.

Om en match avbryts efter ett poäng kommer alla Sportspel på Första målet att gälla, medan Sportspel lagda på Sista målet kommer att ogiltigförklaras. Om en match avbryts utan något poäng kommer alla Sportspel på Första/Sista målet att ogiltigförklaras.

HALVTID/FULLTID

Spela på matchresultat vid halvtid respektive fulltid.

Exempel: Om du väljer 1/X, spelar du på att hemmalaget leder vid första halvlek och att matchen slutar oavgjort.

FLEST MÅL

Spela på i vilken halvlek som flest poäng kommer att göras.

Om matchen avbryts ogiltigförklaras alla Sportspel.

VINSTMARGINAL

Spela på vilket lag som kommer att vinna matchen och med vilken vinstmarginal. Endast resultat i ordinarie speltid räknas.

TRYSCORER SPORTSPEL

Förutse vilken spelare som gör mål first/sist/när som helst från listan av spelare. Strafförsök räknas ej. I händelse av ett strafförsök, kommer fastställandet av resultat att skjutas upp till nästa tilldelade försök.

Sportspel lagda på spelare som inte deltar i matchen kommer att bli ogiltiga.

RUGBY UNION PRE-MATCH
Outright

Alla Sportspel kommer att avgöras på officiella turneringsresultat. Alla marknader kommer att avgöras på det ordinarie säsongsresultatet om inget annat anges.

Outright Bet Without

Förutse vilket lag som kommer att gå längst i turneringen utan att det nominerade laget anges. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

To Finish Bottom

Förutse vilket lag som kommer att hamna på botten av ligan när den ordinarie säsongen har avslutats. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

To Reach Quarter Final

Förutse att ett visst lag kommer att nå turneringens kvartsfinal. Sportspel kommer att avgöras som förlorade om laget diskvalificeras från turneringen. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

To Reach Semi Final

Förutse att ett visst lag kommer att nå turneringens semifinal. Sportspel kommer att avgöras som förlorade om laget diskvalificeras från turneringen. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

To Reach the Final

Förutse om ett visst lag kommer att nå turneringens slutfinal. Sportspel kommer att avgöras som förlorade om laget diskvalificeras från turneringen. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Name the Finalists

Förutse vilka två lag som kommer att nå turneringens slutfinal. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Winning Continent

Förutse vilken kontinent turneringsvinnaren kommer ifrån. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

First Time Winner

Förutse om turneringsvinnaren har vunnit den nämnda turneringen tidigare. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Winning Hemisphere

Förutse vilken halvdel av jordklotet turneringsvinnaren kommer ifrån. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Winning Pool

Förutse vilken grupp turneringsvinnaren kommer ifrån. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Stage of Elimination

Förutse det exakta skedet i turneringen där ett visst lag blir eliminerat. Om det nominerade laget blir diskvalificerat kommer alla satsningar på marknaden att räknas som ogiltiga. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Top Tryscorer

Förutse vilken spelare som gör flest försök i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Om två av eller flera spelare gör flest försök kommer dead heat-regeln att gälla. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Top Team Tryscorer

Förutse vilken spelare som gör flest försök i turneringen för det nominerade laget. Denna marknad inkluderar extra tid. Om två eller fler spelare gör flest försök kommer dead heat-regeln att gälla. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Top Point Scorer

Förutse vilken spelare som gör flest poäng i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Om två eller fler spelare gör flest poäng kommer dead heat-regeln att gälla. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Total Tournament Red Cards

Förutse det totala antalet röda kort som visas i turnerningen. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Total Tournament Yellow Cards

Förutse det totala antalet gula kort som visas i turnerningen. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Total Tournament Tries

Förutse det totala antalet försök i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Strafförsök räknas in i fastställandet av resultatet. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Total Tournament Points

Förutse det totala antalet poäng i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Total Team Tournament Tries

Förutse det totala antalet försök som gjorts i turneringen av det angivna laget. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Total Team Tournament Points

Förutse det totala antalet poäng som har gjorts i turneringen av det angivna laget. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

Total Tournament Successful Drop Goals

Förutse det totala antalet framgångsrika droppmål som har gjorts i turneringen. Denna marknad inkluderar extra tid. Alla Sportspel avgörs via den officiella turneringswebbplatsen.

SCHACK

 

ALLMÄNT

Om en match startar utan att den avslutas kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, om inte annat anges i reglerna. Ett undantag görs om vi meddelar felaktig starttid. Alla Sportspel avgörs på basis av den officiella webbsidan tillhörande det förbund som anordnar turneringen, om inte annat anges i reglerna.

VINNARE

Spela på vem du tror kommer att vinna turneringen. Sportspel avgörs enligt det slutgiltiga resultatet, inklusive eventuellt slutspel om inget annat anges. Alla Sportspel anses giltiga, även om spelaren drar sig tillbaka eller inte startar i turneringen överhuvudtaget. Dött lopp-regler tillämpas.

MATCHODDS

Spela på vem du tror vinner baserat på antal poäng per spelare i tidigare spelade omgångar. 1 poäng tilldelas för seger, 0,5 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust. Det finns 3 möjliga resultat:

1 – Hemmalagets spelare vinner

X – Oavgjort

2 - Bortalagets spelare vinner

POÄNGSPRIDNING

Spela på vem som vinner spelet (den spelare som kommer att samla in flest poäng), med hänsyn till det handikapp som anges (poängfördelning). Om antalet Sportspel enligt stadgarna/Sportspel enligt turneringens officiella regler ändras, kommer alla Sportspel att annulleras.

SPECIALMARKNADER

 

Alla specialmarknader är singelspel. Om inte annat anges, om ett urval inte deltar i ett event kommer alla satsningar på valet att avgöras som förlorare. Avveckling av specialmarknader kommer bestämmas baserat på resultaten som tillkännages offentligt av organisatörerna. I avsaknad av en officiell arrangör för en händelse kommer satsningar att avgöras baserat på information som kommer från tillförlitliga mediekällor. För spel på politik och nästa ledare räknas inte tillfälliga ledare som vinnande val.

SPEEDWAY

 

Allmänt

Alla marknader avgörs utifrån resultatet efter sista heatet (liga) eller pallplats (individuella/Grand Prix-tävlingar). Efterföljande överklaganden, diskvalifikationer eller poängavdrag räknas inte. Alla schemalagda heat måste slutföras för att spel på vinstmarginalen/slutresultatet ska gälla.

Vanliga odds (ej live)

För handikappspel efter heat 8 måste de första 8 heaten fullbordas för att spel ska gälla.

Live-odds

Om matchen avbryts innan den slutförts kommer alla spel på matchen att vara ogiltiga såvida inte matchen saknade möjlighet att kunna påverka resultatet. För handikappspel efter heat 8 måste de första 8 heaten fullbordas för att spel ska gälla.

En mot en

Om en eller båda av de två namngivna deltagarna når finalen kommer avgörandet fällas av deras respektive slutplacering i de sista skiljeloppen.

Totalt antal poäng

Alla lopp räknas.

Bonuspoäng räknas inte.

När spel på en deltagares totalpoäng erbjuds för Grand Prix och EM kommer avräkning att baseras på poäng som ackumuleras i huvudrundan (20 heat) exklusive semifinalen och finalen.

Om matchen avbryts innan den slutförts blir alla insatser ogiltiga, såvida inte resultatet av insatsen redan har fastställts. I utslagsturneringar räknas taktiska inte en mot en-möten.

Vinnare

Mästerskap - Kommer att bestämmas av positionerna omedelbart efter mästerskapets sista heat och kommer inte att ändras av några efterföljande överklaganden. Play-off räknas.

Grand Prix - Insatser återbetalas för icke-deltagare och avdrag för regel 4 kan tillämpas på vinnande insatser.

VM-vinnare - 12 heat måste ske för ett officiellt resultat.

Individuella VM-deltagare - 12 heat måste ske för ett officiellt resultat.

VOLLEYBOLL

 

ALLMÄNT

Om en match inte spelas klart, blir alla Fulltidsspel ogiltiga. Om en matcharena ändras kommer Sportspel som redan lagts gälla förutsatt att hemmalaget fortfarande räknas som hemmalag. Om hemmalag och bortalag byter plats ogiltigförklaras alla Sportspel på den ursprungliga uppställningen.

Avbrutna eller uppskjutna matcher blir ogiltiga om de inte spelas på samma datum (lokal tid) eller något annat anges i reglerna. Ett undantag görs om en felaktig starttid annonserats ut på vår webbsida.

Livespel

Om matchen inte spelas klart, blir alla Sportspel ogiltiga. Undantag görs för Sportspel på set som redan har avslutats, i sådana fall är Sportspel giltiga.

Poäng räknas oavsett om de görs innan eller efter att ett sportspel har placerats.

Vinnare

Spela på vilket lag som vinner matchen. Ett bäst av fem set-format används. Golden Set räknas inte när detta sportspel avgörs.

Handicap

Spela på vinnaren av en match i set. Sportspel avgörs av set ihopsamlade av båda lagen, efter att ett givet handikapp lagts till. Sportspel är ogiltiga om det antal set som reglerna föreskriver inte spelas eller ändras.

Över/Under

Spela på över eller under antal set som kommer att spelas för att någon ska vinna.

Setresultat

Spela på setresultatet i slutet av matchen.

Sportspel är ogiltiga om det antal set som reglerna föreskriver inte spelas eller ändras.

Totalt antal poäng

Totalt antal poäng påminner om Sportspel på Handikapp och över/Under. Vinst/Förlust avgörs av antalet poäng som samlas ihop av båda lagen, sedan jämförs dessa poäng med handikappet och/eller över/under som givits innan matchen startade.

1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Vinnare

Spela på vem du tror vinner ett visst set.

1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Handicap

Spela på vem du tror vinner ett visst set, med det givna poäng-Handikappet i åtanke.

1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Över/Under

Spela på om summan av poängen som görs av båda lagen i ett visst set kommer att vara över eller under ett givet antal.

Match Udda/Jämnt, 1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Udda/Jämnt

Spela på om båda lagens sammanräknade poäng under matchen eller i ett visst set är ett udda eller jämnt antal.

1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set Vinstmarginal

Spela på med hur många poäng ett visst lag vinner det aktuella setet.

1:a/2:a/3:e/4:e/5:e set exakt resultat

Spela på det korrekta poängresultatet i ett aktuellt set.

Totala lagpoäng

Spela på om antalet matchpoäng för det aktuella laget kommer vara över eller under ett givet antal.

Slutsegrare

Spela på vem du tror blir slutsegrare i den aktuella tävlingen. Spel avgörs i överensstämmelse med den slutliga positionen i ligan, efter slutspel (om det spelas), om inte annat anges.

Gruppvinnare

Sportspel avgörs i överensstämmelse med den slutliga positionen i gruppen.

VINTERSPORT

 

ALLMÄNT

Alla Sportspel avgörs enligt de officiella resultaten av vintersportförbundet som styr det specifika loppet/eventet, även om inte alla planerade evenemang hålls. Sportspel avgörs enligt det officiella resultatet som anges efter att loppet/eventet är färdigt. Alla eventuella överklaganden och diskvalificeringar som kommer in senare påverkar inte Sportspel.

Om ett event inte sker som planerat, såvida det inte skjuts upp på grund av väderförhållanden, blir alla Sportspel ogiltiga. Ett undantag görs om felaktig starttid meddelas på vår hemsida. Om ett event avbryts eller ställs in och inte arrangeras för omstart inom 36 timmar (lokal tid) och på samma område (spår) är alla Sportspel ogiltiga. Dead heat regler gäller.

Det finns ett undantag till ovanstående regler för Vinter-OS evenemang.

Outright

Spela på vem du tror blir vinnaren av fasen eller loppet (det kommer att specificeras genom namnet som anges för Outright). Om deltagaren inte startar vid det officiella eventet kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras.

Pallplats

Spela på om en deltagare får en prisplats (1: a, 2: a eller 3: e plats). Om deltagaren inte startar kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Head to head/Vinnare vid fulltid

Båda deltagarna måste starta i tävlingen för att Sportspel ska gälla. Om båda inte avslutar eventet kommer alla Sportspel att ogiltigförklaras, såvida det inte är ett event med flera nivåer. Vid sådana fall så kommer deltagaren som fullföljer den högre nivån att utses till vinnare. Till exempel, om spelare A dras tillbaka eller blir diskvalificerad i 1: a rundan och spelare B avslutar 1: a omgången, kommer spelare B vara vinnaren.

Om båda dras tillbaka eller bli diskvalificerade i samma skede blir alla Sportspel ogiltiga.

VIRTUELLA SPORTER

 

Spelregler

Ett virtuellt spel-event äger rum var 3:e minut för Fotboll och varannan minut för Hästsport och Greyhounds. Om kunden inte specificerar i vilket event Sportspel ska gälla, registreras Sportspel på nästkommande tävling.

Sportspel på nästkommande tävling accepteras fram till att "Sportspel stängda"-meddelandet visas på skärmen, vilket följs av att kommande Sportspel läggs på efterföljande tävling.

Vinster kan plockas ut efter att resultatet visats i resultatrutan.

Kunderna tar på sig fullt ansvar för sina handlingar när de spelar och i att kontrollera sin Spelkupong för att säkerställa dess detaljer. Organisatören är inte ansvarig skyldig för inträffad förlust eller skada.

Organisatören är inte heller ansvarig i händelse av systemfel som kan orsaka nollställning, annullering eller återsportspelalning av Sportspel vid någon tidpunkt.

Inga hästar eller greyhounds stryks från virtuella tävlingar. Det finns inga döda lopp (dead heat) i virtuella tävlingar. Om en tävling avbryts ogiltigförklaras, annulleras och återbetalas alla Sportspel.

Speltyper som erbjuds kan vid tillfällen komma att ändras.

Ett vinnande sportspel kan hämtas hem inom 90 dagar från tävlingsdatumet. Spelkupong som inte hämtas hem inom 90 dagar kommer att förfalla och kan inte längre hämtas hem.

Virtuell Fotboll

Matchresultat Fulltid

Spela på hur matchen slutar i fulltid - Hemmalaget vinner (1), Oavgjort (X) eller Bortalaget vinner (2).

Korrekt resultat

Spela på exakt resultat i fulltid i form av gjorda mål av hemmalag och bortalag.

Totalt antal mål

Spela på totalt antal gjorda mål i fulltid av båda lagen.

Dubbelt Resultat (Halvtid/Fulltid)

Spela på laget som kommer att leda i halvtid och laget som kommer att vinna i fulltid.

Dubbelchans

Välj 1-2 för antingen hemmaseger eller bortaseger.

Välj 1-X för antingen hemmaseger eller oavgjort.

Välj X-2 för antingen bortaseger eller oavgjort.

Dubbelchans In

Välj 1-X för antingen hemmaseger eller oavgjort.

Välj 2 för att bortalaget vinner.

Dubbelchans Out

Välj X-2 för antingen bortaseger eller oavgjort.

Välj 1 för att hemmalaget vinner.

Dubbelchans In/Out

Välj 1-2 för antingen hemmaseger eller bortaseger.

Välj X för oavgjort.

Över/Under 2,5

Välj Under för att spela på att det görs 0, 1 eller 2 mål totalt.

Välj över för att spela på att det görs 3 eller fler mål totalt.

1:a målgörare

Välj laget som kommer att göra det första målet. Denna speltyp visas inte på infoskärmarna.

Tidpunkt för första målet

Välj inom vilket tidsintervall som det första målet kommer att göras.

Straff

Välj alternativet Straff om du tror att en straffspark kommer att delas ut i matchen.

Gula Kort

Välj alternativet Gula Kort om du tror att ett gult kort kommer att visas under matchen.

Virtuell hästsport/Virtuell Greyhound

Vinnare

Välj en deltagare som slutar på 1:a plats.

Placering

Välj en deltagare som slutar på 1:a, 2:a eller 3:e plats i en tävling med 8 deltagare eller fler, och 1:a eller 2:a plats i en greyhound-tävling med 6 tävlande hundar.

Each-way

Välj en deltagare som vinner eller placerar sig på pallen. Detta sportspel består av två separata Sportspel på ett val i en tävling, med första sportspel på att deltagaren vinner och det andra på att deltagaren placerar sig på pallen. Sportspel på att deltagaren hamnar på pallen betalar ut en andel av vinnaroddsen enligt det som visas för tävlingen.

Forecast

Välj två deltagare som slutar på 1:a och 2:a plats i den ordning som visas.

Kombinations-Forecast

En spelare har möjlighet att välja 2 eller fler val för att spela på att varje möjlig kombination av de två valen kommer att hamna på 1:a eller 2:a plats i ordning. Så till exempel; för 2 val finns det 2 Sportspel (1-2, 2-1); för 3 val finns det 6 Sportspel (1-2, 1-3, 2-1, 2-3, 3-1, 3-2); för 4 val finns det 12 Sportspel, för 5 val finns det 20 Sportspel och för 6 val finns det 30 Sportspel och så vidare.

Omvänd Forecast

Välj 2 deltagare som slutar på 1:a och 2:a plats oavsett ordning.

Tricast

Välj 3 deltagare som slutar på 1:a, 2:a och 3:e plats i den ordning som visas.

Kombinations Tricast

En spelare har möjlighet att välja 3 eller fler val för att spela på att varje möjlig kombination av de tre valen kommer att hamna på 1:a, 2:a eller 3:e plats i ordning i en tävling. Så till exempel; för 3 val finns det 6 Sportspel (1-2-3, 1-3-2, 2-1-3, 2-3-1, 3-1-2, 3-2-1); för 4 val finns det 24 Sportspel; för 5 val finns det 60 Sportspel och för 6 val finns det 120 Sportspel.

Omvänd Tricast

Välj 3 deltagare som slutar på 1:a, 2:a eller 3:e plats oavsett ordning.

Oberoende och rättvisa

Resultaten för dessa virtuella tävlingar avgörs på en oberoende server som inte finns tillgänglig för spelorganisatören. Resultaten genereras av ett system som har blivit oberoende certifierat för att uppfylla kraven för rättvist spel enligt en ansedd certifieringsmyndighet.

ÖVRIG SPORT

 

ALLMÄNT

Alla matcher måste startas på sitt planerade startdatum (lokal tid) för att spel ska gälla.

Avbrutna eller uppskjutna matcher är ogiltiga om de inte spelas samma datum (lokal tid) eller om någonting annat anges i reglerna. Undantaget är om vi annonserar en felaktig starttid.

Om någon match spelas före angivet startdatum eller starttidpunkt gäller insatserna såvida de inte placeras efter den nya starttiden.

Om platsen för en match ändras kommer insatser att vara ogiltiga om inte annat anges.

I tvåvägsmarknader gäller pushregler om inget annat anges. Enskilda insatser returneras, och i kombinationsspel behandlas valet som icke-startare.

För OS kommer följande regler att gälla:

- Medaljutdelningen bestämmer deltagarnas slutplacering.

- Efterföljande diskvalifikationer och/eller överklaganden påverkar inte spel.

AUSTRALISK FOTBOLL

Alla insatser kommer att avgöras inklusive övertid om inget annat anges. Ordinarie speltid måste spelas klart för att insatser ska gälla, om inget annat anges. Om platsen som matchen spelas på ändras kommer spel som redan placerats att gälla om hemmalaget fortfarande är hemmalag. Om hemma- och bortalagen byter roller annulleras spel som gjorts på den ursprungliga rollfördelningen av hemma-/bortalag.

BADMINTON

Om någon av de aktuella spelarna ändras innan matchen startar kommer alla insatser att vara ogiltiga. Om tävlingen startar men inte slutförs kommer alla insatser att vara ogiltiga.

BEACHVOLLEYBOLL

Om någon av de aktuella spelarna ändras innan matchen startar kommer alla insatser att vara ogiltiga. Om en match startar men inte slutförs kommer alla insatser att vara ogiltiga.

CYKLING

Alla insatser avgörs baserat på resultatet vid tidpunkten för medaljutdelningen. Eventuell senare diskvalificering eller överklagande som leder till förändringar av resultaten kommer inte att beaktas.

Insatser gjorda på spelare som inte startar sin tävling kommer att ogiltigförklaras.

Vinnare av lopp/etapp

Förutse vilken cyklist eller lag som kommer att vinna det aktuella loppet/etappen.

Individuell duell/lagduell

Förutse vilket av två lag/cyklister som lyckas bäst i loppet. Alla lag/cyklister i fråga behöver starta loppet, annars kommer insatserna att annulleras. Minst ett av lagen/cyklisterna i fråga behöver slutföra loppet, annars kommer insatserna att annulleras.

Specialinsatser

Förutse vinnaren av en särskild kategori i loppet, som "Bergakungen", "Bästa sprinter", "Bästa unga deltagare" etc., som tilldelas motsvarande färgad tröja (röd, grön, vit, etc).

FRIIDROTT

För vinnarodds gäller alla insatser förutom de som placeras på deltagare som inte deltar i första omgången/kvalomgången.

FUTSAL

Alla matchmarknader kommer att gälla endast för ordinarie speltid, om inte annat anges. Ordinarie speltid måste spelas klart för att insatser ska gälla, om inget annat anges.

GYMNASTIK

Deltagarna måste starta en omgång för att insatser ska gälla, annars kommer spel att vara ogiltiga.

HOCKEY

Om evenemanget äger rum på en annan plats än planerat kommer insatserna att annulleras och återbetalas.

Alla matchodds baseras på resultatet i slutet av en planerad speltid på 70 minuter om inte annat anges. Insatser avgörs av poängställningen när de planerade 70 minuterna spelats klart, inklusive eventuell övertid. Den här schemalagda perioden omfattar inte tilläggstid eller tid som tilldelats för straffläggning. Varje hockeymatch som avbryts innan 70 minuter har spelats klar annulleras om inte matchen flyttas och spelas om samma dag.

Om platsen för någon planerad match ändras kommer valet att vara ogiltigt.

INNEBANDY

Resultatet för varje match bestäms av ställningen efter ordinarie speltid och inkluderar inte eventuell övertid.

Om platsen som matchen spelas på ändras kommer spel som redan placerats att gälla om hemmalaget fortfarande är hemmalag. Om hemma- och bortalagen byter roller annulleras spel som gjorts på den ursprungliga rollfördelningen av hemma-/bortalag.

KAJAK

Deltagarna måste passera startlinjen för att insatser ska gälla, annars kommer spel att vara ogiltiga.

PESÄPALLO

1X2 Moneyline & Totalt antal Runs Över/under beräknas efter två perioder (om fyra inningar vardera). Insatser inbegriper inte eventuell extra inning eller poängtävling, om inget annat anges. Om en match blir avbruten och inte spelas inom 12 timmar, annulleras de marknader som ännu inte fastställts. Alla insatser rättas enligt officiellt resultat.

RODD

Om en tävling startar men inte slutförs kommer alla insatser att vara ogiltiga.

SIMNING

Deltagarna måste passera startlinjen för att insatser ska gälla, annars kommer insatser att vara ogiltiga.

SKYTTE

Deltagarna måste starta en omgång för att insatser ska gälla, annars kommer insatser att vara ogiltiga.

STRANDFOTBOLL

Förutse resultatet när ordinarie speltid är slut. Ordinarie speltid är 36 minuter.

Om en match blir uppskjuten blir alla insatser ogiltiga.

Om en match startar men inte slutförs bedöms insatser baserat på det officiella resultatet. Övriga marknader kommer att vara ogiltiga om inte en vinnande marknad redan har fastställts.

SUMOBROTTNING

I händelse av oavgjort resultat ogiltigförklaras alla spel och insatserna betalas tillbaka. Om en brottare byts ut mot en annan brottare ogiltigförklaras alla spel och insatserna betalas tillbaka.

SURFING

Vinnarspel förutser vinnaren av ligan/turneringen. Spelen avgörs enligt de slutliga ställningar, om inte annat anges.

TRIATHLON

Deltagarna måste passera startlinjen för att insatser ska gälla, annars kommer insatser att vara ogiltiga.

VATTENPOLO

Alla matchmarknader kommer att gälla endast för ordinarie speltid, om inte annat anges.

Ordinarie speltid måste spelas klart för att insatser ska gälla, om inget annat anges.

Om en match startar men inte slutförs kommer alla insatser att vara ogiltiga.